ВХОД
МАТЕРИАЛИ (17)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ВИСША МАТЕМАТИКА II"
(редовно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебник
Описание: По учебен план след 2017 г.
Материал: 5eb296deb0ef5_HM3_all_2015.pdf // от 06/05/2020
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник по ВМ-II по учебни планове преди 2017 г.
Материал: 5396d3ae092b0_DIC_all_2014.pdf // от 06/05/2020
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Учебник
Описание: Р. Даскалов, Е. Методиева, Висша математика , Част II, 2015 (цветен)
Материал: 54d33a8c40c1b_DIC_all_2015_color.pdf // от 05/02/2015
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Учебник
Описание: Р. Даскалов, Е. Методиева, Висша математика, Част II, ТУ-Габрово, 2014 (черно-бял)
Материал: 54d33968bcf01_DIC_all_2014.pdf // от 05/02/2015
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Ръководство
Описание: ИНТЕГРАЛНО СМЯТАНЕ НА ФУНКЦИЯ НА ЕДНА ПРОМЕНЛИВА, АВТОРИ--Р Р.РАДЕВА, СТ. ГАНЧЕВ, ПЛ. ХРИСТОВ
Преподавател: ПЛАМЕН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

Вид материал: Информация
Описание: Провеждане на изпити при проф. Даскалов
Материал: 50f7db2e219be_Exams-requirements.pdf // от 17/01/2013
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Конспект по ВМ-2
Материал: 50c0978108d84_KONSPECT_BM2.pdf // от 06/12/2012
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест №1 по ВМ-II
Материал: 4f967b129e3db_BM-2_Test_primeren_1.pdf // от 24/04/2012
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест №2 по ВМ-II
Материал: 4f967aceb0c71_BM-2_Test_primeren_2.pdf // от 24/04/2012
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест №3 по ВМ-II
Материал: 4f967b67eb365_BM-2_Test_primeren_3.pdf // от 24/04/2012
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Теоретични въпроси по ВМ-2 и КМИУ
Материал: 4f97d7cda3494_BM-2_theoretical_questions.pdf // от 25/04/2012
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест №2 по ВМ-II - решения
Материал: 5179038f1e54a_BM-2_Test_primeren_2-solutions.pdf // от 25/04/2013
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Пример
Описание: ВМ-2-задачи за подготовка по учебни планове преди 2017 г.
Материал: 50b74688c9a27_BM2_zad.pdf // от 06/05/2020
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Пример
Описание: Типови задачи за оценка "среден"
Материал: 51d2c7731dd16_BM-II-za_sreden.pdf // от 02/07/2013
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Пример
Описание: Екстремуми на функция
Материал: 5e302936d6c49_55fbe5c0489c9_Екстремуми на функция (1).pdf // от 28/01/2020
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Пример
Описание: Диференциални уравнения
Материал: 5e30297ac3ba8_55fbe62724957_Диференциални уравнения (1).pdf // от 28/01/2020
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Съобщение
Описание: Регистрацията в dmoodle.tugab.bg става като напишете dmoodle.tugab.bg в лентата на своя браузър (лентата горе), а не в лентата на търсачката Google (или някоя друга). Името и фамилията си пишете на кирилица. Не забравяйте след фамилията да напишете и специалността си.
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ