ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1335
Служебен тел.: (066 827)+394
E-mail1:

Съдържание:
Обща информация
Проекти (4)
Книги (10)
Публикации (66)
Учебни материали (10)


Обща информация
Образование
Висше образование: Факултет по математика и механика на СУ "Кл. Охридски" , 1978 г. - специалност "Математика" .
Дисертация за ОНС "доктор", БАН, Институт по математика, 1994 г. -: "Граници за двоични и троични линейни кодове"
Дисертация за НС "доктор на математическите науки ", 2006 г.- "Оптимални линейни кодове над малки крайни полета"

Публикации и цитирания
От 1992 г. до 2014 г.:
Статии в международни научни списания - 32
Статии в научни списания с Impact Factor - 21
Доклади на международни научни конференции - 48
Учебници и учебни пособия - 8

Цитирания на мои публикации: 150

В Handbook of Coding Theory - 8
В международни научни списания - 83
В доклади на международни конференции - 14
В дисертации и др. - 33

Членство в професионални организации
от 2010 - Member of American Mathematical Society
от 1995 - Member of IEEE (Information Theory Society), от 2016 - Senior Member of the IEEE
от 1979 - Съюз на математиците в България (в момента - председател на секция Габрово)

През 2003 г. биографията ми е включена в Marquis Who'sWho - Who'sWho in Science and Engineering, а през 2005 г. в Marquis Who'sWho - Who'sWho in the World 2005.

Докторанти
2003 - 2004 - доц. д-р Елена Методиева
2002 - 2005 - гл. ас. д-р Пламен Христов

Членство в бордове на редакторите
От 2012 година член на борда на редакторите на международното научно списание Journal of Discrete Mathematics, Hindawi Publishing Corporation
http://www.hindawi.com/journals/jdm/editors/


Завършени проекти
Име на проект: №1 С-1502, Оптимални линейни кодове (тригодишен) - етап 1
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Бр.заети: 3

Име на проект: №2 С-1201, Комбинаторни конфигурации и кодове (тригодишен)
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 годишен
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 С-801, Оптимални линейни и разделящи кодове (едногодишен)
Година: 2008
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2008
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №4 III.1/ 2005 г. - Оптимални кодове и защита на информацията (тригодишен)
Година: 2005
Уч. година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2005-2007
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5


Публикации
Публикация: №1 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I I I, ТУ-Габрово, 2015, (електронен вариант - публикуван в УИС : учебни материали).I
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Р. Даскалов , Математика, Учебник за специалност КДИ, ТУ-Габрово, 2015, (електронен вариант - публикуван в УИС : учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Р. Даскалов, Количествени методи в икономиката и управлението, ТУ-Габрово, 2014, (електронен вариант - публикуван в Електронно Издателство и в УИС : учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I I , ТУ-Габрово, 2014, (електронен вариант - публикуван в Електронно Издателство и в УИС : учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I (Линейна алгебра), ТУ-Габрово, 2012, (електронен вариант - публикуван в Електронно Издателство и в УИС: учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I (Аналитична геометрия), ТУ-Габрово, 2012, (електронен вариант - публикуван в Електронно Издателство и в УИС : учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част III, ТУ-Габрово, 2012
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част II, ТУ-Габрово, 2011 (второ издание).
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част II, ТУ-Габрово, 2010.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I, ТУ-Габрово, 2009.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Georgiev D., A. Aleksandrov, D. Dankov, P.Prodanov, „THEORETICAL MODEL OF A HALL ELEMENT INTELLIGENT SENSOR USING VIRTUAL INSTRUMENTS”, International Scientific Conference UNITECH 2022, 18 - 19 November 2022, Gabrovo, ISSN 1313-230X, pp. I-48 – I-52.
Издателство: International scientific conference UNITECH
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 R. Daskalov, E. Metodieva, Three new large (n,r)-arcs in PG(2,31), in Proc. of 17-th International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, 11-17,10. 2020, Online, Bulgaria, IEEE Xplore, (2021), 47–50 .
Издателство: IEEE Xplore
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 R. Daskalov, E. Metodieva, New QC codes over GF(11), in Proc. of 17-th International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, 11-17.10.2020, Online, Bulgaria, IEEE Xplore, (2021), 51 –54 .
Издателство: IEEE Xplore
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 R.Daskalov, E. Metodieva, "Generating generalized necklaces and new quasi-cyclic codes", Journal of Algebra Combinatorics Discrette Structures and Applications, 7(3), (2020), 237-245.
Издателство: Journal of Algebra Combinatorics Discrette Structures and Applications
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 R. Daskalov, E. Metodieva, “Bounds on m_r(2,29)”, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 14, No. 2 (2019), pp 127-138
Издателство: Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 14, No. 2 (2019)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 R. Daskalov, E. Metodieva, “Improved lower bounds on m_r(2,29)”, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 57 (2017), 103-108 , ISSN: 1571-0653 (SJR–0.32)
Издателство: Electronic Notes in Discrete Mathematics, Journal - Elsevier
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 R. Daskalov, E. Metodieva, “Some new (n,r)-arcs in PG(2,31)”, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 57 (2017), 109-114. ISSN: 1571-0653 (SJR–0.32)
Издателство: Electronic Notes in Discrete Mathematics, Journal - Elsevier
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 R. Daskalov, M. Manev, “A new (37,3)-arc in PG(2,23)”, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 57 (2017), 97-102 ISSN: 1571-0653 (SJR–0.32)
Издателство: Electronic Notes in Discrete Mathematics, Journal - Elsevier
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 R. Daskalov, Pl.Hristov, "Some new quasi-twisted ternary linear codes", J. Algebra Comb. Discrete Appl., vol. 2(3), 2015, pp. 211-216
Издателство: Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 R. Daskalov, “New quasi-cyclic codes over GF(11)“, In Proceedings of International Congress on Mathematics MICOM, 22-26 September 2015, Athens, Greece, pp.15.
Издателство: In Proceedings of International Congress on Mathematics MICOM, 22-26 September 2015, Athens, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large (n,r)-arc in PG(2,31) “, In Proceedings of International Congress on Mathematics MICOM, 22-26 September 2015, Athens, Greece, pp.16.
Издателство: In Proceedings of International Congress on Mathematics MICOM, 22-26 September 2015, Athens, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 R. Daskalov, E. Metodieva, N. Kamburov, “ Large (n,r)-arc in PG(2,37) “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015), II-393-397.
Издателство: In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 R. Daskalov, E. Metodieva, N. Kamburov, “Large (l,t)-blocking sets in PG(2,37) “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015), II-398-403.
Издателство: In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015),
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 R. Daskalov, E. Metodieva, “Five new (n,r)-arcs in PG(2,29)”, In Proceedings of international workshop ACCTT-2014, Svetlogorsk, Russia, 6-12 Sept. (2014), 127–132.
Издателство: International workshop ACCTT-2014, Svetlogorsk, Russia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large (n,r)-arc in PG(2,37) “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 21–22, (2014), II-393-395.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 R. Daskalov, E. Metodieva, “Binary cyclic codes of length 105 “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 21–22, (2014), II- 396-398.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Р. Даскалов, М. Манев, Приложение на производните в задачи от икономиката и управлението, Сборник доклади от Международна конференция УНИТЕХ’13, Габрово, България, 22-23 ноември, 2013, II-379-383.
Издателство: Сборник доклади от Международна конференция УНИТЕХ’13, Габрово, България, 22-23 ноември, 2013, II-37
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 R. Daskalov, E. Metodieva, ``Improved bounds on m_r(2,q) q=19,25,27'', Hindawi Publishing Corporation, Journal of Discrete Mathematics, Volume 2013, Article ID 628952, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/628952.
Издателство: Hindawi Publishing Corporation
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 R. Daskalov, E. Metodieva, “New good (n,r)-arcs in PG(2,29)”, In Proceedings of Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria, Sept. 06–12, (2013), 79-84.
Издателство: In Proc. of 7-th Inter. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 R. Daskalov, E. Metodieva, “New good (n,r)-arcs in PG(2,29)”, In Proceedings of Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria, Sept. 06–12, (2013), 79-84.
Издателство: In Proceedings of Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgar
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 R. Daskalov, M. Manev, “Derivatives and it’s applications in mamagement and economics“, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 22–23, (2013), II-379 -383.
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’13, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 22–23, (2013)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large arcs in PG(2,25) and PG(2,27)”, In Proceedings of Thirteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pomorie, Bulgaria, June 15–21, (2012), 130-135.
Издателство: In Proc. of 13-th International Workshop ACCT, Pomorie, Bulgaria
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 R. Daskalov, M. Manev, "Definite integral with applications in management and economics", In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'12, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 16-17, (2012), III-416-419.
Издателство: Proc. Inter. Conference, UNITECH'2012, TU-Gabrovo
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 R. Daskalov, E. Metodieva, “Bounds on m_r (2,25) and m_r (2,27)”, Anual Workshop on Coding Theory and Applications, V. Tarnovo, Bulgaria, November 29 – December 02, (2012)
Издателство: Anual Workshop on Coding Theory and Applications, V. Tarnovo, Bulgaria, November 29 – December 02
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №35 R. Daskalov, E. Metodieva, “New (n,r)-arcs in PG(2, 17), PG(2, 19), and PG(2, 23)”, Problemi Peredachi Informatsii , vol. 47, no. 3, (2011), 3-9. Problems of Information Transmission, vol. 47, no. 3, (2011), 217-223, IF-0.418
Издателство: Problemi Peredachi Informatsii , vol. 47, no. 3
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 R. Daskalov, E. Metodieva, “On the minimum distance of bynary cyclic codes of length 102”, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'11, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 18-19, (2011), III-367-369.
Издателство: In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'11, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 R. Daskalov, “A new (286,16) arc in PG(2,19)”, In Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, 15-18 December 2011, Gabrovo, Bulgaria, 21-24.
Издателство: In Proceedings of Annual Workshop CTA, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №38 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large arcs in PG(2,25)”, In Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, 15-18 December 2011, Gabrovo, Bulgaria, 25-28.
Издателство: In Proceedings of Annual Workshop CTA, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 R. Daskalov, E. Metodieva, “New arcs in PG(2,17) and PG(2,19)”, In Proceedings of Twelfth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, Sept. 5-11, (2010), 93-97.
Издателство: In Proceedings of Twelfth International Workshop ACCT, Novosibirsk, Russia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 R. Daskalov, E. Metodieva, “Good quasi-cyclic binary and ternary codes”, In Proceedings of Twelfth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, Sept. 5-11, (2010), 98-102.
Издателство: In Proc. of 12-th Inter. Workshop ACCT, Novosibirsk, Russia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 R. Daskalov, E. Metodieva, “New results on m_r(2,q)”, In Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, 17-19 December 2010, V. Tarnovo, Bulgaria, 15-18.
Издателство: In Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, 17-19 December 2010, V. Tarnovo,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №42 R. Daskalov, E. Metodieva, „Good (n,r)-arcs in PG(2,23)”, In Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, June 16-22, (2009), 69-74.
Издателство: In Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 R. Daskalov, E. Metodieva, „Arcs and blocking sets in PG(2,23)”, Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria.
Издателство: Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №44 R. Daskalov, E. Metodieva, „New arcs in PG(2,17) and PG(2,19)”, Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria.
Издателство: Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №45 R. Daskalov, E. Metodieva, „Multiple blocking sets in PG(2,23)”, In Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, June 16-22, (2009), 75-80.
Издателство: In Proceedings of Sixth International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 R. Daskalov, E. Metodieva, „New 5-ary and 7-ary linear codes”, In Proceedings of Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, June 16-22, (2008), 51-56.
Издателство: In Proc. of 11-th Inter. Workshop on ACCT, Pamporovo, Bulgaria
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 R. Daskalov, „A geometric construction of a (38,2)-blocking set in PG(2,13) and a related [145,3,133]_{13} code”, Discrete Mathematics, vol. 308 , no. 7, (2008), 1341-1345, Impact Factor - 0.502 .
Издателство: Discrete Mathematics, vol. 308 , no. 7
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №48 R. Daskalov, „On the maximum size of some (k,r)-arcs in PG(2,q)”, Discrete Mathematics, vol. 308, no. 4, (2008), 565-570, Impact Factor - 0.502.
Издателство: Discrete Mathematics, vol. 308, no. 4
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №49 R. Daskalov, „Some high-rate linear codes over GF(5) and GF(7)”, Problemi Peredachi Informatsii , vol. 43, no. 2, (2007), 65-73. Problems of Information Transmission, vol. 43, no. 2, (2007), 124-131, Impact Factor - 0.515.
Издателство: Problemi Peredachi Informatsii , vol. 43, no. 2
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №50 R. Daskalov, „Good quasi-cyclic linear codes over GF(9)”, In Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, June 16-22, (2007), 50-55.
Издателство: In Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, B
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 R. Daskalov, M. Grassl, „New cyclic and quasi-cyclic quaternary linear codes”, In Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, June 16-22, (2007), 56-61.
Издателство: In Proc. of Fifth Inter. Workshop on OCRT, White Lagoon, Bulgaria
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 R. Daskalov, E. Metodieva, „Minimum distance bounds for 7-ary linear codes”, In Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, June 16-22, (2007), 62-67.
Издателство: In Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 R. Daskalov, E. Metodieva, ”The LP bound for linear codes over GF(3)”, In Proceedings of International Conference “Pioneers of Bulgarian Mathematics”, Sofia, Bulgaria, July 8-10, (2006), 28.
Издателство: In Proc. of Inter. Conference “Pioneers of Bulgarian Mathematics”, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 R. Daskalov, „A geometric construction of a (38,2)-blocking set in PG(2,13)”, In Proceedings of Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, Sept. 3-9, (2006), 68-71.
Издателство: In Proc. of Tenth Inter. Workshop on ACCT, Zvenigorod, Russia
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №55 R. Daskalov, „Quasi-cyclic quaternary linear codes”, In Proceedings of Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, Sept. 3-9, (2006), 72-75.
Издателство: In Proc. of Tenth Inter.l Workshop on ACCT, Zvenigorod, Russia
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №56 R. N. Daskalov, P.Hristov, "New quasi-cyclic linear codes over GF(2), GF(3) and GF(5)", In Proc. of Fourth Int. Workshop on OCRT, Pamporovo, Bulgaria, 2005, 102-107
Издателство: Proc. of Fourth Int. Workshop on OCRT, Pamporovo, Bulgaria
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 R.N.Daskalov, P.Hristov, E. Metodieva,"New minimum distance bounds for linear codes over GF(5)", Discrete Mathematics, vol. 275, 2004, 97-110
Издателство: Discrete Mathematics, vol. 275, 2004, 97-110
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №58 R.N.Daskalov, P. Hristov, "One - Generator Quasi-Cyclic Quaternary Codes and Construction X", Mathematica Balkanica, New Series, vol. 18, 2004, Fasc. 1-2, 115-120.
Издателство: Mathematica Balkanica, New Series, vol. 18, 2004, Fasc. 1-2, 115-120.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №59 R.N.Daskalov, E.Metodieva, P.Hristov,"New Minimum Distance Bounds for Linear Codes over GF(9)", PPI, vol. 40, no.1,2004, 13-24
Издателство: Problems of Information Transmission, vol. 40, no.1,2004, 13-24
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №60 R.N.Daskalov, P.Hristov, "One-generator quasi-cyclic ternary linear codes", In Proc of Ninth Int. Workshop on ACCT, Kranevo, Bulgaria,2004, 101-106
Издателство: Proc of Ninth Int. Workshop on ACCT, Kranevo, Bulgaria
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Quasi-Cyclic Degenerate Linear Codes over GF(8)", PPI, vol. 39, no.2,2003, 184-190
Издателство: Problems of Information Transmission, vol. 39, no.2,2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №62 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Quasi-Twisted Degenarate Linear Codes", IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no.9, 2003, 2259-2263
Издателство: IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no.9, 2003, 2259-2263
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №63 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Binary One Generator Quasi-Cyclic Codes", IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no. 11, 2003, 3001-3005.
Издателство: IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no. 11, 2003, 3001-3005.
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №64 R.N.Daskalov, P.Hristov,"New One-Generator Quasi-Cyclic Codes over GF(7)", PPI, vol. 38, no.1, 2002, 50-54
Издателство: Problems of Infomation Transmission, vol. 38, no.1, 2002, 50-54
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №65 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Quasi Twisted Degenerate Linear Codes over GF(9)", In Proc. of Eight Int. Workshop on ACCT, Tsarskoe Selo, Russia, ,2002,77-80
Издателство: Proc. of Eight Int. Workshop on ACCT, Tsarskoe Selo, Russia, ,2002,77-80
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №66 R.N.Daskalov, P. Hristov, "New quasi-twisted ternary linear codes", In Proc. of Third Int. Workshop on OCRT, Sunny beach, Bulgaria, 2001, 47-52
Издателство: In Proceedings of Third Int. Workshop on OCRT, Sunny beach, Bulgaria,
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0065,0,Висша математика I - р. о.
Дисциплина 2: 0065,0,Висша математика I (р. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 0066,0,Висша математика II - р. о.
Дисциплина 4: 0066,0,Висша математика II (з. о., бакалавър)
Дисциплина 5: 0066,0,Висша математика II (р. о., бакалавър)
Дисциплина 6: 0067,0,Висша математика III (з. о., бакалавър)
Дисциплина 7: 0067,0,Висша математика III (р. о., бакалавър)
Дисциплина 8: 0946,0,Математика (р. о., бакалавър)
Дисциплина 9: 2212,0,Количествени методи в икономиката и управлението - р. о.
Дисциплина 10: 2212,0,Количествени методи в икономиката и управлението (р. о., бакалавър)