ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Математически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1335
Служебен тел.: (066 827)+394
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (9)
Книги (8)
Публикации (39)
Учебни материали (6)


Завършени проекти
Име на проект: №1 1914 С, Оптимални линейни кодове и иновативни информатиционни образователни технологии, Етап 2
Година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектът има две направления: Проектът има две части:. 1. Научна част - фундаментални изследвания в областта на теория на кодирането. 2. Методична част - в областта на преподаването и организацията на обучението.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №2 1914 С, Оптимални линейни кодове и иновативни информатиционни образователни технологии, Етап 1
Година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектът има две части:. 1. Научна част - фундаментални изследвания в областта на теория на кодирането. 2. Методична част - в областта на преподаването и организацията на обучението.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 9

Име на проект: №3 1803С, Оптимални линейни кодове и покриващи масиви (Етап 3)
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целите на проекта са: – получаване нови граници за параметрите на оптимални линейни кодове; – развитие на методите за конструиране на оптимални линейни кодове; – конструиране на арки и блокиращи множества в крайни проективни геометрии; – разработване на методи за конструиране и класификация на покриващи масиви. Първа основна задача на предлагания проект е да се конструират нови линейни кодове над полета с до 13 елемента. Втора основна задача на предлагания проект е да се конструират нови линейни проективни кодове в размерност 3 за полета с до 37 елемента. През трите етапа от проекта предвиждаме да подобрим познатите най-добри в света резултати, чрез конструиране на нови по-добри арки и блокиращи множества, в крайни проективни геометрии от ред 29, 31, 37.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №4 1704С, Оптимални линейни кодове и покриващи масиви (Етап 2)
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целите на проекта са: – получаване нови граници за параметрите на оптимални линейни кодове; – развитие на методите за конструиране на оптимални линейни кодове; – конструиране на арки и блокиращи множества в крайни проективни геометрии; – разработване на методи за конструиране и класификация на покриващи масиви. Първа основна задача на предлагания проект е да се конструират нови линейни кодове над полета с до 13 елемента. Втора основна задача на предлагания проект е да се конструират нови линейни проективни кодове в размерност 3 за поета с до 37 елемента. През трите етапа от проекта предвиждаме да подобрим познатите най-добри в света резултати, чрез конструиране на нови по-добри арки и блокиращи множества, в крайни проективни геометрии от ред 29, 31, 37. Трета основна задача на предлагания проект е да се разработят алгоритми и компютърни програми за конструиране и класификация на покриващи масиви.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 9

Име на проект: №5 Д1603С, Оптимални линейни кодове и покриващи масиви (Етап 1)
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целите на проекта са: – получаване нови граници за параметрите на оптимални линейни кодове; – развитие на методите за конструиране на оптимални линейни кодове; – конструиране на арки и блокиращи множества в крайни проективни геометрии; – да се започнат научни изследвания в нова за ТУ-Габрово тематика (покриващи масиви и комбинаторно тестване на софтуер); – да се разработят методи за конструиране и класификация на покриващи масиви.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №6 С-1502, Оптимални линейни кодове (тригодишен) - етап 1
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: член
Бр.заети: 3

Име на проект: №7 С-1201, Комбинаторни структури и кодове
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 годишен (2012-2014)
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №8 С-901, Оптимални линейни и разделящи кодове (тригодишен)
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2009-2011
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №9 С-801, Оптимални линейни и разделящи кодове (едногодишен)
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2008
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 6


Публикации
Публикация: №1 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I I I, ТУ-Габрово, 2015, (електронен вариант - публикуван в УИС : учебни материали).I
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I I , ТУ-Габрово, 2014, (електронен вариант - публикуван в Електронно Издателство и в УИС : учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I (Линейна алгебра), ТУ-Габрово, 2012, (електронен вариант - публикуван в Електронно Издателство и в УИС: учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I (Аналитична геометрия), ТУ-Габрово, 2012, (електронен вариант - публикуван в Електронно Издателство и в УИС : учебни материали).
Издателство: ТУ-Габрово, (електронен вариант).
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част III, ТУ-Габрово, 2012
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част II, ТУ-Габрово, 2011 (второ издание).
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част II, ТУ-Габрово, 2010.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Р. Даскалов , Е. Методиева, Висша математика, Част I, ТУ-Габрово, 2009.
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 R.Daskalov, E. Metodieva, "Generating generalized necklaces and new quasi-cyclic codes", Journal of Algebra Combinatorics Discrette Structures and Applications, 7(3), (2020), 237-245.
Издателство: Journal of Algebra Combinatorics Discrette Structures and Applications
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 R. Daskalov, E. Metodieva, “Bounds on m_r(2,29)”, Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 14, No. 2 (2019), pp 127-138
Издателство: Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, Vol. 14, No. 2 (2019)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 R. Daskalov, E. Metodieva, “Four new large (n,r)-arcs in PG(2,31)”, International workshop ACCT-2018, Svetlogorsk, Russia, 2-8 Sept. (2018), 137-139
Издателство: International workshop ACCT-2018, Svetlogorsk, Russia
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 R. Daskalov, E. Metodieva, “Improved lower bounds on m_r(2,29)”, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 57 (2017), 103-108 , ISSN: 1571-0653 (SJR–0.32)
Издателство: Electronic Notes in Discrete Mathematics, Journal - Elsevier
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 R. Daskalov, E. Metodieva, “Some new (n,r)-arcs in PG(2,31)”, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 57 (2017), 109-114. ISSN: 1571-0653 (SJR–0.32)
Издателство: Electronic Notes in Discrete Mathematics, Journal - Elsevier
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large (n,r)-arc in PG(2,31) “, In Proceedings of International Congress on Mathematics MICOM, 22-26 September 2015, Athens, Greece, pp.16.
Издателство: In Proceedings of International Congress on Mathematics MICOM, 22-26 September 2015, Athens, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 R. Daskalov, E. Metodieva, N. Kamburov, “ Large (n,r)-arc in PG(2,37) “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015), II-393-397.
Издателство: In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 R. Daskalov, E. Metodieva, N. Kamburov, “Large (l,t)-blocking sets in PG(2,37) “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015), II-398-403.
Издателство: In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’15, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 20–21, (2015),
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 R. Daskalov, E. Metodieva, “Five new (n,r)-arcs in PG(2,29)”, In Proceedings of international workshop ACCTT-2014, Svetlogorsk, Russia, 6-12 Sept. (2014), 127–132.
Издателство: International workshop ACCTT-2014, Svetlogorsk, Russia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large (n,r)-arc in PG(2,37) “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 21–22, (2014), II-393-395.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 R. Daskalov, E. Metodieva, “Binary cyclic codes of length 105 “, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 21–22, (2014), II- 396-398.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’14, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 R. Daskalov, E. Metodieva, ``Improved bounds on m_r(2,q) q=19,25,27'', Hindawi Publishing Corporation, Journal of Discrete Mathematics, Volume 2013, Article ID 628952, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/628952.
Издателство: Hindawi Publishing Corporation
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 R. Daskalov, E. Metodieva, “New good (n,r)-arcs in PG(2,29)”, In Proceedings of Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria, Sept. 06–12, (2013), 79-84.
Издателство: In Proc. of 7-th Inter. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 R. Daskalov, E. Metodieva, “New good (n,r)-arcs in PG(2,29)”, In Proceedings of Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgaria, Sept. 06–12, (2013), 79-84.
Издателство: In Proceedings of Seventh International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena, Bulgar
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 R. Daskalov, E. Metodieva, “Bounds on m_r (2,25) and m_r (2,27)”, Anual Workshop on Coding Theory and Applications, V. Tarnovo, Bulgaria, November 29 – December 02, (2012)
Издателство: Anual Workshop on Coding Theory and Applications, V. Tarnovo, Bulgaria, November 29 – December 02
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large arcs in PG(2,25) and PG(2,27)”, In Proceedings of Thirteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pomorie, Bulgaria, June 15–21, (2012), 130-135.
Издателство: In Proc. of 13-th International Workshop ACCT, Pomorie, Bulgaria
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 R. Daskalov, E. Metodieva, “New (n,r)-arcs in PG(2, 17), PG(2, 19), and PG(2, 23)”, Problemi Peredachi Informatsii , vol. 47, no. 3, (2011), 3-9. Problems of Information Transmission, vol. 47, no. 3, (2011), 217-223, IF-0.418
Издателство: Problemi Peredachi Informatsii , vol. 47, no. 3
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 R. Daskalov, E. Metodieva, “On the minimum distance of bynary cyclic codes of length 102”, In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'11, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 18-19, (2011), III-367-369.
Издателство: In Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'11, Gabrovo, Bulgaria, Nov. 1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 R. Daskalov, E. Metodieva, “New large arcs in PG(2,25)”, In Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, 15-18 December 2011, Gabrovo, Bulgaria, 25-28.
Издателство: In Proceedings of Annual Workshop CTA, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №28 R. Daskalov, E. Metodieva, “New arcs in PG(2,17) and PG(2,19)”, In Proceedings of Twelfth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, Sept. 5-11, (2010), 93-97.
Издателство: In Proceedings of Twelfth International Workshop ACCT, Novosibirsk, Russia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 R. Daskalov, E. Metodieva, “Good quasi-cyclic binary and ternary codes”, In Proceedings of Twelfth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, Sept. 5-11, (2010), 98-102.
Издателство: In Proc. of 12-th Inter. Workshop ACCT, Novosibirsk, Russia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №30 R. Daskalov, E. Metodieva, “New results on m_r(2,q)”, In Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, 17-19 December 2010, V. Tarnovo, Bulgaria, 15-18.
Издателство: In Proceedings of Annual Workshop Coding Theory and Applications, 17-19 December 2010, V. Tarnovo,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №31 R. Daskalov, E. Metodieva, „Good (n,r)-arcs in PG(2,23)”, In Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, June 16-22, (2009), 69-74.
Издателство: In Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 R. Daskalov, E. Metodieva, „Arcs and blocking sets in PG(2,23)”, Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria.
Издателство: Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №33 R. Daskalov, E. Metodieva, „New arcs in PG(2,17) and PG(2,19)”, Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria.
Издателство: Coding Theory and Applications, 26-29 November 2009, Bachinovo, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №34 R. Daskalov, E. Metodieva, „Multiple blocking sets in PG(2,23)”, In Proceedings of Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, June 16-22, (2009), 75-80.
Издателство: In Proceedings of Sixth International Workshop OCRT, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 R. Daskalov, E. Metodieva, „New 5-ary and 7-ary linear codes”, In Proceedings of Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, June 16-22, (2008), 51-56.
Издателство: In Proc. of 11-th Inter. Workshop on ACCT, Pamporovo, Bulgaria
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 R. Daskalov, E. Metodieva, „Minimum distance bounds for 7-ary linear codes”, In Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, June 16-22, (2007), 62-67.
Издателство: In Proceedings of Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon,
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 R. Daskalov, E. Metodieva, ”The LP bound for linear codes over GF(3)”, In Proceedings of International Conference “Pioneers of Bulgarian Mathematics”, Sofia, Bulgaria, July 8-10, (2006), 28.
Издателство: In Proc. of Inter. Conference “Pioneers of Bulgarian Mathematics”, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 R.N.Daskalov, P.Hristov, E. Metodieva,"New minimum distance bounds for linear codes over GF(5)", Discrete Mathematics, vol. 275, 2004, 97-110
Издателство: Discrete Mathematics, vol. 275, 2004, 97-110
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 R.N.Daskalov, E.Metodieva, P.Hristov,"New Minimum Distance Bounds for Linear Codes over GF(9)", PPI, vol. 40, no.1,2004, 13-24
Издателство: Problems of Information Transmission, vol. 40, no.1,2004, 13-24
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1:
Дисциплина 2: 0065,0,Висша математика I (з. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 0065,0,Висша математика I (р. о., бакалавър)
Дисциплина 4: 0066,0,Висша математика II (р. о., бакалавър)
Дисциплина 5: 0067,0,Висша математика III (з. о., бакалавър)
Дисциплина 6: 0067,0,Висша математика III (р. о., бакалавър)