Съдържание:
Проекти (3)
Публикации (23)
Учебни материали (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 ОПТИМАЛНИ ЛИНЕЙНИ КОДОВЕ
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 ГОД
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №2 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ВИБРОДИАГНОСТИКА, ТОПЛИННИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 год
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №3 ОПТИМАЛНИ И РАЗДЕЛЯЩИ КОДОВЕ
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 год
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5


Публикации
Публикация: №1 R. Daskalov, Pl.Hristov, "Some new quasi-twisted ternary linear codes", J. Algebra Comb. Discrete Appl., vol. 2(3), 2015, pp. 211-216
Издателство: Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №2 Pl. Hristov, Constructions of codes and new linear codes, UNITEX-15, Gabrovo, 21-22 November
Издателство: UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE "V. APRILOV"-Gabrov0-2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Let [ ] q d k n , , code be a linear code of length n, dimension k and minimum Hamming distance d over GF (q). One of the most important problems in coding theory is to construct codes with best possible minimum distances. In this paper new five ternary linear codes are presented. The results are obtained by some constructions of linear codes.

Публикация: №3 Pl. Hristov, "Some new ternary linear codes", IJETCAS, 10(4), September-November, 2014, pp 335-339
Издателство: IJETCAS 14-848
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №4 P. Hristov, " Some new linear codes over GF(4)", In Proc. of Seventh Int. Workshop on OCRT, Albena, Bulgaria, September 6-12, (2013), 96-101
Издателство: Institute of Mathematics and Informatics, Bulgariah Academy of Sciences
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Pl. Hristov, Some New Quaternary Linear Codes in Dimension Ten, Proc. of Int. Scientific Conference- UNITEX'12, Gabrovo,Bulgaria,(2012),16-17 November,vol.3, 423-425
Издателство: Procf. of UNITEX'12, vol. 3 ,Gabrovo
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 P. Hristov, " Constructions of Quasi-Twisted Codes", In Proc. of Eleventh Int. Scientific Conference UNITEX'11, Gabrovo, Bulgaria, 18-19 November, (2011), 375-378
Издателство: Scientific Conference UNITEX'11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 P. Hristov, " Some linear new codes over finite fields", In Proc. of Sixth Int. Workshop on OCRT, Balchik, Bulgaria, June 16-22, (2009), 93-101
Издателство: Sixth Int. Workshop on Optimal Codes and Related Topics
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 P. Hristov, " New Quasi-Cyclic Linear Codes over GF(8)", In Proc. of Eleventh Int. Workshop on ACCT, Pamporovo, Bulgaria, June 16-22, (2008), 129-133
Издателство: In Proc. of Eleventh Int. Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 P. Hristov, " Some new ternary limear codes", In Proc. of Fifth Int. Workshop on OCRT, Balchiik, Bulgaria, June 16-22, 2007, 87-92
Издателство: In Proc. of Fifth Int. Workshop on OCRT
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 P. Hristov, New Quasi-Cyclic Linear Codes over GF(9),In Proc. of Tenth Int. Workshop on ACCT, Zvenigorod, Russia, September 03-09, 2006, 127-130
Издателство: In Proc. of Tenth Int. Workshop on ACCT, Zvenigorod, Russia
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 R. N. Daskalov, P.Hristov, "New quasi-cyclic linear codes over GF(2), GF(3) and GF(5)", In Proc. of Fourth Int. Workshop on OCRT, Pamporovo, Bulgaria, 2005, 102-107
Издателство: Proc. of Fourth Int. Workshop on OCRT, Pamporovo, Bulgaria
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 R.N.Daskalov, P.Hristov, "One-generator quasi-cyclic ternary linear codes", In Proc of Ninth Int. Workshop on ACCT, Kranevo, Bulgaria,2004, 101-106
Издателство: Proc of Ninth Int. Workshop on ACCT, Kranevo, Bulgaria
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 R.N.Daskalov, P.Hristov, E. Metodieva,"New minimum distance bounds for linear codes over GF(5)", Discrete Mathematics, vol. 275, 2004, 97-110
Издателство: Discrete Mathematics, vol. 275, 2004, 97-110
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 R.N.Daskalov, P. Hristov, "One - Generator Quasi-Cyclic Quaternary Codes and Construction X", Mathematica Balkanica, New Series, vol. 18, 2004, Fasc. 1-2, 115-120.
Издателство: Mathematica Balkanica, New Series, vol. 18, 2004, Fasc. 1-2, 115-120.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 R.N.Daskalov, E.Metodieva, P.Hristov,"New Minimum Distance Bounds for Linear Codes over GF(9)", PPI, vol. 40, no.1,2004, 13-24
Издателство: Problems of Information Transmission, vol. 40, no.1,2004, 13-24
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Quasi-Cyclic Degenerate Linear Codes over GF(8)", PPI, vol. 39, no.2,2003, 184-190
Издателство: Problems of Information Transmission, vol. 39, no.2,2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Quasi-Twisted Degenarate Linear Codes", IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no.9, 2003, 2259-2263
Издателство: IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no.9, 2003, 2259-2263
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Binary One Generator Quasi-Cyclic Codes", IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no. 11, 2003, 3001-3005.
Издателство: IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 49, no. 11, 2003, 3001-3005.
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 P. Hristov,"New quasi-cyclic codes over GF(5)", Mathematics and Education in Mathematics, Sofia, 2003, 175-179
Издателство: Mathematics and Education in Mathematics, Sofia
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 R.N.Daskalov, P.Hristov,"New One-Generator Quasi-Cyclic Codes over GF(7)", PPI, vol. 38, no.1, 2002, 50-54
Издателство: Problems of Infomation Transmission, vol. 38, no.1, 2002, 50-54
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 R.N.Daskalov, P.Hristov, "New Quasi Twisted Degenerate Linear Codes over GF(9)", In Proc. of Eight Int. Workshop on ACCT, Tsarskoe Selo, Russia, ,2002,77-80
Издателство: Proc. of Eight Int. Workshop on ACCT, Tsarskoe Selo, Russia, ,2002,77-80
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 P. Hristov, "New quasi-cyclic codes over GF(7)", Mathematics and Education in Mathematics, Sofia, 2002, 204-209
Издателство: Mathematics and Education in Mathematics, Sofia
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 R.N.Daskalov, P. Hristov, "New quasi-twisted ternary linear codes", In Proc. of Third Int. Workshop on OCRT, Sunny beach, Bulgaria, 2001, 47-52
Издателство: In Proceedings of Third Int. Workshop on OCRT, Sunny beach, Bulgaria,
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0066,0,Висша математика II (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 0782,1,Математика (з. о., магистър)