Технически Университет Габрово
ул. 'Хаджи Димитър' 4

Университетска Информационна Система се поддържа от
сектор "Информационно осигуряване",
ръководител сектор:  Доц. д-р инж. Алдениз Рашидов,   инфо .:CV:.
програмист:  д-р инж. Фатме Рашидова,   инфо .:CV:.

Функции и предмет на дейност на сектор ИО