ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ФАТМЕ ЮСЕИНОВА РАШИДОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3412
Служебен тел.: 066 827276
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Проекти (14)
Публикации (19)
Учебни материали (5)
Написани рецензии (7)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Електронно гласуване в Технически университет - Габрово
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е преглед на съществуващи системи за електронно гласуване, проектиране и разработване на програмна система Електронно гласуване в предвид автоматизиране на процеса по провеждане на изборност на всички органи за управление в ТУ-Габрово, автоматизиране на процеса по приемане на правила и решения в ТУ-Габрово, значително съкращаване на времето за обработка на гласуването и отчитане на вота, намаляване на възможността за допускане на грешки, повишаване на точността и достоверността на обработваните данни.
Позиция в проекта: участник 4
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 Изследване на методи и решения за сигурност на киберфизически системи при Индустрия 4.0
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е изследване на методи и решения за сигурност на киберфизическите системи при Индустрия 4.0. В рамките на проекта ще бъде натрупан изследователски и практически опит за създаване на системи за сигурност при индустриални среди, както и за индустриална киберсигурност насочена към защита на технологичните съоръжения
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №3 Изследване на методи и решения за сигурност на киберфизически системи при Индустрия 4.0
Година: 2020
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е изследване на методи и решения за сигурност на киберфизическите системи при Индустрия 4.0. В рамките на проекта ще бъде натрупан изследователски и практически опит за създаване на системи за сигурност при индустриални среди, както и за индустриална киберсигурност насочена към защита на технологичните съоръжения
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №4 Разработване и изследване на системи за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Разработване и изследване на системи за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №5 Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Година: 2017
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №6 Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Година: 2017
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №7 Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №8 Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Година: 2015
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №9 Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ Габрово посредством прилагане на информационни технологии
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Усъвършенстване на системата за управление на ТУ Габрово за повишаване на качеството на учебната, научната и административната дейност посредством използване на информационни технологии
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 16
Web: http://umis.tugab.bg/pr0043

Име на проект: №10 Автоматизация и роботизация за нова реиндустриализираща се Европа (ARIALE)
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Програма Леонардо да Винчи на ЕС
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №11 Виртуална среда за ONLINE прием на кандидат-студенти
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №12 Виртуална среда за ONLINE прием на кандидат-студенти
Година: 2012
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ВИРТУАЛНА СРЕДА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №13 Виртуална среда за ONLINE прием на кандидат-студенти
Година: 2012
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №14 Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях
Година: 2009
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Бр.заети: 15


Публикации
Публикация: №1 Рашдиов, А., Ф. Рашидова, Р. Иларионов, Метод за определяне на степента на предпочитание на иновативни инструменти и подходи в обучението, Национална конференция Дигитална трансформация на образованието – Проблеми и решения, оценяване и акредитация, РУ Ангел Кънчев, април 2023, стр. 397-404, ISBN 978-954-712-892-7.
Издателство: Национална конференция Дигитална трансформация на образованието – Проблеми и решения, оценяване и акредитация, РУ Ангел Кънчев
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №2 Rashidov А., F. Rashdiova, "Determining the Level of Preference for Innovative Services in Educational Institutions", 2023 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Istanbul, Turkey, 2023, pp. 1-5., ISBN 979-8-3503-3752-5.
Издателство: International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Istanbul, Turkey, 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №3 Rashidova F., A. Rashidov, Algorithm for compiling аn examination timetabling at a higher education institutions, 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India, July 6-8, 2023 ISBN 978-1-7281-8595-8
Издателство: 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №4 Rashidova F., A. Rashidov, A mathematical model for compiling an optimal examination timetabling in a higher education institution, 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India, July 6-8, 2023 ISBN 978-1-7281-8595-8
Издателство: 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Рашидова, Ф., А. Рашидов, Разписание на учебните занятия при дистанционна форма на обучение във висшите училища, Сборник научни доклади от Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Боровец 2018, стр.170-178, ISBN 978-954-07-4509-1
Издателство: Сборник научни доклади от Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Боровец 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: This report presents a model of the process for the establishment of timetabling at full-time, part-time and distance learning in the university. The sequence of actions in the realization of the process for setting up the timetabling, the interactions and the links between the different units in the university in the elaboration of timetabling is considered A database project of a centralized system for automated compilation of timetabling in full-time, part-time and dis-tance learning is presented. The project of the database is based on the model of the process for the establishment of the timetabling in full-time, part-time and distance learning and provides centralized establishment of timetabling in higher education.
Web: http://ncel.e-center.uni-sofia.bg/index.php

Публикация: №6 Рашидова, Ф. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ, 'ИЗВЕСТИЯ на ТУ - Габрово', 2017.
Издателство: Известия, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The most important indicators for preparing the time table for educational study have been selected. The priority of indicators and their weight coefficients have been estimated using the rank correlation methods and subjective statistics, based on the teachers opinion. The concordance coefficient of Kendall is evaluated and the significance is proved by criteria. The obtained results will be used for creating a computer system for preparing an optimal time – table for higher educational studies.

Публикация: №7 СТОЯНОВ, С., Ф. РАШИДОВА, З. НЕНОВА, СТРАТЕГИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОПТИМАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ, 'ИЗВЕСТИЯ НА ТУ-ГАБРОВО', с. , 2017.
Издателство: Известия, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper presents an integrated approach to building a system for management of the learning process in universities and new strategies for establishing the optimal schedule of classes. The system provides 12 databanks, strategies, methods and algorithms that include everything needed for optimal compiling of the learning process schedules. Only the bank for assessment of the economic indicators is not included. Ten strategies for establishing the optimal schedule of classes and 23 target functions are presented.

Публикация: №8 Фатме Рашидова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ,Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’17, Габрово, 2017, vol.2, pp.II-360. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’17, Габрово, 2017, vol.2, pp.I-360. ISSN 1313-230X.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The purpose of this paper is to present the results of the research carried out in the automated preparation of timetabling with and without using of Optimization module. The optimization module is based on an integrated approach methodology for timetabling with a combination of priorities, weighting, and student satisfaction reporting in automated University information system for timetabling.

Публикация: №9 Рашидов А., Ф. Рашидова, Обезпечаване на дистанционна форма на обучение в Технически университет - Габрово, Сборник доклади от 5-та национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014, ISBN-978-954-712-611-4
Издателство: Сборник доклади от 5-та национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The paper presents information services that provided distance learning at Technical university of Gabrovo. The basic functionality and features of services are discussed. The information services are developed and fully functioning at Technical university of Gabrovo and accessed through global network Internet at addresses: http://umis.tugab.bg/e-mat, http://umis.tugab.bg/tests and http://umis.tugab.bg/moodle

Публикация: №10 Рашидова Ф., М. Лазаров, А. Рашидов, Aвтоматизиране на процеса за определяне на себестойността на дейностите, извършвани във висше училище, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’14, Габрово, 2014, vol.1, pp.I-???. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’14, Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The developed financial model and information system allows to plan and determine the real cost price of the main activities (educational and research) at the Technical University of Gabrovo. Calculating the cost price of each specialty and student of it allows to determine the profitability of the relevant specialty and to make appropriate management decisions.

Публикация: №11 Рашидов А., Ф. Рашидова, Система за електронно тестово изпитване и оценяване, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’13, Габрово, 2013, vol.1, pp.I-321-I-326. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Presented is the information service in Internet - "Electronic system for knowledge test and assessment". The realized system provides a better assessment of the knowledge on students by using of the closed and open questions types in the tests. The system allows testing of a large number of learners in different subjects in which training is conducted at different levels of education - schools and universities, businesses, vocational training and more. The system is universal, fully operational and functioned through the Web at address http://umis.tugab.bg/tests.
Web: Online testing; Student applicants; Information system

Публикация: №12 Рашидов А., М. Лазаров, Ф. Рашидова, Виртуална среда за онлайн тестово изпитване на кандидат-студенти, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’12, Габрово, 2012, vol.1, pp.I-644-I-649. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех’12, Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Представена е информационна услуга в Internet – "Виртуална среда за онлайн тес-тово изпитване на кандидат-студенти" като иновативен подход за тестово изпитване и целогодишно привличане на кандидат-студенти, чиито предпочитания и компетенции отговарят максимално на професионалните области, по които се провежда обучение в дадено ВУ, и като алтернатива за онлайн тестово изпитване на студенти по дисциплини, включени в техния учебен план. Системата е напълно работоспособна и функционира през Web на адрес http://umis.tugab.bg/tests.

Публикация: №13 Рашидова, Ф., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех'12, Габрово, vol.1, pp.I638-I3, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех'12, Габрово, vol.1
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The priority of indicators of satisfaction have been estimated, based on the students opinion from different faculties. With limit of satisfaction value is 50 and max value is 100. The obtained results will be used for creating a computer system for preparing an optimal time – table for higher educational studies.

Публикация: №14 Рашидова, Ф., Ст. Стоянов, 'ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ, ТЕГЛОВНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ И ОТЧИТАНЕ НА СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ', 'Известия' на ТУ-Габрово', vol 44, 2012.
Издателство: Научно списание 'Известия' на ТУ-Габрово vol 44' 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The most important indicators for preparing the time table for educational study have been selected. The priority of indicators and their weight coefficients have been estimated using the rank correlation methods and subjective statistics, based on the students opinion. The concordance coefficient of Kendall is evaluated and the significance is proved by criteria. Determining level of satisfaction in scheduling classes for students. The obtained results will be used for creating a computer system for preparing an optimal time – table for higher educational studies.

Публикация: №15 Рашидова, Ф., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех'11, Габрово, vol.1, pp.I519-I3, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех'11, Габрово, vol.1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The most important indicators for preparing the time table for educational study have been selected. The priority of indicators and their weight coefficients have been estimated using the rank correlation methods and subjective statistics, based on the students opinion. The concordance coefficient of Kendall is evaluated and the significance is proved by criteria. The obtained results will be used for creating a computer system for preparing an optimal time – table for higher educational studies.

Публикация: №16 Рашидова, Ф., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех'11, Габрово, vol.1, pp.I559-I3, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех'11, Габрово, vol.1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The most important indicators for preparing the time table for educational study have been selected. The priority of indicators and their weight coefficients have been estimated using the rank correlation methods and subjective statis-tics, based on the students at part-time training opinion. The concordance coefficient of Kendall is evaluated and the significance is proved by criteria. The obtained results will be used for creating a computer system for prepar-ing an optimal time – table for higher educational studies.

Публикация: №17 Рашидов, A., Ф. Рашидова, Университетска виртуална среда за електронно обучение - UNIVEL, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’09, Габрово, 2009, vol.1, pp.I636-I641. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех '09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper aims to present University Virtual Learning Environments - UNIVEL in Technical university of Gabrovo. The system allow help to lecturers at organization of the courses for their students. UNIVEL includes data for assimilation stage of the course from students (exams results). UNIVEL is introduced in Technical university of Gabrovo and completely efficient and successfully functioning in World Wide Web through address <http://umis.tugab.bg/e-mat>

Публикация: №18 Рашидов, A., Ф. Рашидова, Информационна система за следене и регистриране на научни публикации и проекти, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’08, Габрово, 2008, vol.1, pp.I495-I499. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’08, Габрово, vol.1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Рашидов, A., Ф. Рашидова, Автоматизиране и методи за автоматизиране при изготвяне на разпис на учебните занятия, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, 2006, том 1, с.474-478. ISBN 10:954-683-351-7
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0708,0,Микропроцесорна техника - р. о.
Дисциплина 2: 0708,0,Микропроцесорна техника (р. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 2030,0,Цифрова и микропроцесорна техника II - р. о.
Дисциплина 4: 2031,0,Моделиране на системите - р. о.
Дисциплина 5: 2033,0,Микроконтролери в системите за управление - р. о.


Написани рецензии на дипломни работи
Димитър Сашев Моллов
(фак.№:20511128):
Разработка на динамичен уеб сайт за обслужване на on-line резервации в хотел
Николай Валентинов Колев
(фак.№:20511132):
Web базирана система за електронна търговия
Калин Здравков Пенков
(фак.№:20311121):
Система за регистриране и отчитане на дейностите в производствена фирма
СУНАЙ ЙЪЛМАЗ ХАЙРУЛАХ
(фак.№:20411105):
ОТДАЛЕЧЕНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО MODBUS С КОНТРОЛЕРИ НА UNITRONICS
ВАЛЕНТИН ВАСКОВ СТОЯНОВ
(фак.№:20711010):
Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти
Николай Валентинов Колев
(фак.№:20911002):
On-line книжарница
Марин Христозов Запрянов
(фак.№:20711133):
Разработване на обучаващи материали по бази от данни на Oracle