ВХОД
МАТЕРИАЛИ (16)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ВИСША МАТЕМАТИКА I"
(редовно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник по ВМ-I ( Линейна алгебра)
Материал: 51516abbcf734_BMI_2012_LA.pdf // от 26/03/2013
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник по ВМ-I ( Аналитична геометрия)
Материал: 51516ad18a457_BMI_2012_AG.pdf // от 26/03/2013
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник по ВМ-I ( Линейна алгебра)
Материал: 51516b9d1217c_BMI_2012_LA.pdf // от 26/03/2013
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник по ВМ-I ( Аналитична геометрия)
Материал: 51516bb2525a5_BMI_2012_AG.pdf // от 26/03/2013
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Учебник
Описание: Т. Д. Тодоров, Учебник по висша математика първа част, ЕКС-ПРЕС, 2019, 188стр., ISBN 978-954-490-651-1.
Преподавател: ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Вид материал: Информация
Описание: Провеждане на изпити при проф. Даскалов
Материал: 50f7d83da494d_Exams-requirements.pdf // от 17/01/2013
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Конспект по ВМ-1, нов, 2017 г.
Материал: 59d223fac5d43_ВМ-1-конспект(нов-2017).pdf // от 02/10/2017
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Конспект по ВМ-1, до 2017 г.
Материал: 4fb35d154001d_KONSPECT_BM1.pdf // от 02/10/2017
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест №1 по ВМ-1
Материал: 4facc53abbbc1_BM-1_primeren_test_1.pdf // от 11/05/2012
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест №2 по ВМ-1
Материал: 4facc572512f3_BM-1_primeren_test_2.pdf // от 11/05/2012
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Решени задачи по ВМ-1
Материал: 5139abc33effa_BM-1_problems_solutions.pdf // от 08/03/2013
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Пример
Описание: ВМ-I-задачи за "среден" до 2017
Материал: 521b048bd02b4_BM-I-za_sreden.pdf // от 17/01/2018
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Пример
Описание: Основни задачи (трудност за оценка до 4)
Материал: 59cb7eed62291_VM1_2017.pdf // от 08/08/2020
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Пример
Описание: ВМ-I-задачи за "среден" от 2017 г.
Материал: 5a5f1f0f54004_BM-I-za_sreden_2017.pdf // от 17/01/2018
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ

Вид материал: Пример
Описание: Допълнителни-задачи-2017/2018
Материал: 59ce220ed5226_Допълнителни-VM1.pdf // от 29/09/2017
Преподавател: ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ДАСКАЛОВА

Вид материал: Съобщение
Описание: Всички студенти редовно и задочно обучение вече могат да се регистрират на адрес dmoodle.tugab.bg. Името и фамилията си пишете на кирилица. Не забравяйте след фамилията да напишете специалността си (КТМ или М или ТТООС или ДТТТ , редовно или задочно). Ще получите мейл от Дилян Орлинов Димитров. В него има хипервръзка. Кликнете върху нея и сте регистрирани. Курсът ще бъде отворен на 15 април 2013. До тогава можете да четете уроците. След тази дата ще можете да правите и тестовете.
Преподавател: РУМЕН НИКОЛОВ ДАСКАЛОВ