Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Г А Б Р О В О
Мнения на студенти | Тестове | Правилник | Статистика | Мин.балове
К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К А  К А М П А Н И Я    2022


Входни данни

Входящ номер *:
ЕГН *:
Код за достъп: 64645
Въведете кода *:
   
Виж мнения на студенти
написани за кандидатстудентите
.:: ::.

Класиране: ТРЕТО
ВНИМАНИЕ!!!

Класираните по първо желание кандидат-студенти задължително се записват и внасят семестриална такса в ТУ-Габрово.

Класираните, но не по първо желание кандидат-студенти могат (в ТУ-Габрово) да:
- Заявят участие в следващо класиране, без да внасят семестриална такса;
- Се записват в специалността в която са приети /с плащане на семестриална такса/ без участие в следващо класиране.

Некласираните кандидат-студенти автоматично остават за следващо класиране.


ЗА СПРАВКИ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩО КЛАСИРАНЕ:

- Факултетна канцелария „МУ” – 066/ 827 236 /всички спец./;
- Факултетна канцелария „ЕЕ” – 066/ 827 216 /всички спец./;
- Факултетна канцелария „С” – 066/ 827 515 /всички спец./;
Всички права са запазени © 2022 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово .::. Контакти