Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Г А Б Р О В О
Мнения на студенти | Тестове | Правилник | Статистика | Мин.балове
К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К А  К А М П А Н И Я    2017


Входни данни

Входящ номер *:
ЕГН *:
Код за достъп: 23020
Въведете кода *:
   
Виж мнения на студенти
написани за кандидатстудентите
.:: ::.

Класиране: НЕ Е ИЗЪРШЕНО
Информация за изпити:
Изпит по...Документи от..до..Изпит наЗалиОц.   Изпит по...Документи от..до..Изпит наЗалиОц.
БЪЛГ. ЕЗ. И ЛИТЕР. в Габрово - 19/06-02/07/201704/07/2017ДаДа  ГЕОГРАФИЯ в Габрово - 19/06-02/07/201706/07/2017ДаДа
ИКОНОМИКА в Габрово - 19/06-02/07/201706/07/2017НеНе  МАТЕМАТИКА в Габрово - 19/06-02/07/201705/07/2017ДаДа
ОБЩОТЕХН. ПОДГ. в Габрово - 19/06-02/07/201705/07/2017ДаДа  РИСУВАНЕ в Габрово - 19/06-02/07/201706/07/2017НеНе
Всички права са запазени © 2017 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово .::. Контакти