Т Е Х Н И Ч Е С К И    У Н И В Е Р С И Т Е Т  -  Г А Б Р О В О

Тестове с отговори
от кандидатстудентски изпити


Изпит Година
Математика 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-1 2012 2012-1 2012-2 2012-3
Общотехническа подготовка 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-1 2011-2 2012
Български език и литература 2005 2006 2008 2010
География 2005 2006Всички права са запазени © 2024 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово