Справка
за оценките от положените кандидатстудентски изпити през КСП 2017
и процентното им съотношение


Изпит Общо Оценка
Слаб % Среден % Добър % Мн.доб. % Отличен % Неяв. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1ДИ за ПК или ДР - инж.700.0000.00228.57571.4300.0000.00
2ДИ за ПК или ДР - стоп000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3Рисуване000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
5Икономика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
6Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
7Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
8Състезание - БЕЛ100.0000.0000.0000.0000.001100.00
9Състезание - ИКО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
10Състезание - МАТ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
11Състезание - ОТП200.0000.0000.00150.00150.0000.00
12Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
13Състезание - ГЕО100.0000.0000.001100.0000.0000.00
14География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
15География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
16География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
17География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
18География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
19Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
20Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
21Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
22Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
23Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
24Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
25Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
26Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
27Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
28Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
29Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
30Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
31Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
32Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
33Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
34География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
35География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
36География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
37География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
38География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
39Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
40Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
41Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
42Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
43Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
44Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
45Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
46Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
47Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
48Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
49Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
50Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
51Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
52Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
53Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
54География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
55География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
56География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
57География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
58География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
59Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
60Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
61Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
62Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
63Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
64Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
65Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
66Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
67Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
68Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
69Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
70Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
71Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
72Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
73Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
74География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
75География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
76География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
77География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
78География1100.0000.0000.0019.0900.001090.91
79Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
80Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
81Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
82Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
83Математика1300.0000.0000.0000.0000.0013100.00
84Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
85Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
86Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
87Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
88Бълг.ез и лит.2000.0000.0015.00525.0000.001470.00
89Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
90Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
91Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
92Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
93Общотехн.подг.1000.0000.0000.0000.0000.0010100.00
 Общо:11450000232.0113311.6210.0998886.29


Диаграма на резултатите по отделните изпити

Резултати Изпит по общотехническа подготовка %
Отлични0%
Мн.добри0%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се100%

Резултати Изпит по математика %
Отлични0%
Мн.добри0%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се100%

Резултати Изпит по география %
Отлични0%
Мн.добри9.09%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се90.91%

Резултати Изпит по бълг.език и литература %
Отлични0%
Мн.добри25%
Добри5%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се70%
<<Печат>>

Всички права са запазени © 2017 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово