Справка
за оценките от положените кандидатстудентски изпити през КСП 2018
и процентното им съотношение


Изпит Общо Оценка
Слаб % Среден % Добър % Мн.доб. % Отличен % Неяв. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1ДИ за ПК или ДР - инж.1100.0000.0019.09545.45218.18327.27
2ДИ за ПК или ДР - стоп000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
4Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
5Състезание - БЕЛ100.0000.0000.001100.0000.0000.00
6Състезание - ИКО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
7Състезание - МАТ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8Състезание - ОТП000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9Състезание - ГЕО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
10География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
11Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
12География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
13География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
14География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
15География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
16География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
17Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
18Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
19Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
20Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
21Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
22Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
23Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
24Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
25Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
26Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
27Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
28Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
29Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
30Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
31Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
32География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
33География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
34География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
35География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
36География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
37Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
38Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
39Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
40Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
41Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
42Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
43Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
44Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
45Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
46Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
47Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
48Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
49Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
50Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
51Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
52География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
53География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
54География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
55География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
56География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
57Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
58Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
59Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
60Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
61Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
62Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
63Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
64Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
65Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
66Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
67Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
68Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
69Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
70Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
71Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
72География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
73География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
74География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
75География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
76География900.0000.0000.00222.22222.22555.56
77Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
78Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
79Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
80Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
81Математика600.00116.67116.6700.0000.00466.67
82Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
83Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
84Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
85Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
86Бълг.ез и лит.600.0000.00233.33350.0000.00116.67
87Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
88Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
89Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
90Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
91Общотехн.подг.1100.0000.00545.4519.0900.00545.45
 Общо:68400213.0716924.7113219.3446.4331846.49


Диаграма на резултатите по отделните изпити

Резултати Изпит по общотехническа подготовка %
Отлични0%
Мн.добри9.09%
Добри45.45%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се45.45%

Резултати Изпит по математика %
Отлични0%
Мн.добри0%
Добри16.67%
Задоволителни16.67%
Слаби0%
Неявили се66.67%

Резултати Изпит по география %
Отлични22.22%
Мн.добри22.22%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се55.56%

Резултати Изпит по бълг.език и литература %
Отлични0%
Мн.добри50%
Добри33.33%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се16.67%
<<Печат>>

Всички права са запазени © 2018 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово