Справка
за оценките от положените кандидатстудентски изпити през КСП 2020
и процентното им съотношение


Изпит Общо Оценка
Слаб % Среден % Добър % Мн.доб. % Отличен % Неяв. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1Състезание - БЕЛ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
2Състезание - ИКО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3Състезание - МАТ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4Състезание - ОТП000.0000.0000.0000.0000.0000.00
5Състезание - ГЕО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
6Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
7Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
8География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
9Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
10География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
11География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
12География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
13География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
14География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
15Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
16Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
17Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
18Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
19Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
20Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
21Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
22Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
23Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
24Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
25Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
26Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
27Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
28Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
29Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
30География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
31География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
32География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
33География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
34География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
35Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
36Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
37Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
38Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
39Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
40Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
41Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
42Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
43Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
44Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
45Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
46Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
47Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
48Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
49Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
50География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
51География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
52География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
53География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
54География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
55Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
56Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
57Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
58Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
59Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
60Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
61Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
62Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
63Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
64Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
65Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
66Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
67Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
68Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
69Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
70География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
71География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
72География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
73География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
74География500.0000.0000.0000.0000.005100.00
75Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
76Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
77Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
78Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
79Математика400.0000.0000.00125.0000.00375.00
80Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
81Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
82Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
83Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
84Бълг.ез и лит.100.0000.0000.0000.0000.001100.00
85Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
86Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
87Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
88Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
89Общотехн.подг.300.0000.00133.3300.0000.00266.67
 Общо:2730000217.69217.690023184.62


Диаграма на резултатите по отделните изпити

Резултати Изпит по общотехническа подготовка %
Отлични0%
Мн.добри0%
Добри33.33%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се66.67%

Резултати Изпит по математика %
Отлични0%
Мн.добри25%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се75%

Резултати Изпит по география %
Отлични0%
Мн.добри0%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се100%

Резултати Изпит по бълг.език и литература %
Отлични0%
Мн.добри0%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се100%
<<Печат>>

Всички права са запазени © 2020 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово