Справка
за оценките от положените кандидатстудентски изпити през КСП 2024
и процентното им съотношение


Изпит Общо Оценка
Слаб % Среден % Добър % Мн.доб. % Отличен % Неяв. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1Състезание - БЕЛ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
2Състезание - ИКО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3Състезание - МАТ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4Състезание - ОТП100.0000.0000.0000.001100.0000.00
5Състезание - ГЕО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
6Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
7Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
8География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
9Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
10География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
11География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
12География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
13География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
14География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
15Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
16Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
17Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
18Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
19Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
20Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
21Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
22Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
23Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
24Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
25Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
26Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
27Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
28Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
29Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
30География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
31География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
32География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
33География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
34География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
35Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
36Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
37Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
38Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
39Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
40Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
41Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
42Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
43Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
44Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
45Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
46Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
47Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
48Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
49Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
50География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
51География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
52География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
53География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
54География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
55Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
56Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
57Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
58Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
59Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
60Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
61Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
62Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
63Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
64Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
65Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
66Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
67Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
68Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
69Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
70География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
71География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
72География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
73География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
74География200.0000.0000.0000.002100.0000.00
75Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
76Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
77Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
78Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
79Математика100.0000.0000.0000.001100.0000.00
80Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
81Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
82Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
83Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
84Бълг.ез и лит.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
85Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
86Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
87Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
88Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
89Общотехн.подг.200.0000.0000.00150.0000.00150.00
 Общо:1270000004233.076450.392116.54


Диаграма на резултатите по отделните изпити

Резултати Изпит по общотехническа подготовка %
Отлични0%
Мн.добри50%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се50%

Резултати Изпит по математика %
Отлични100%
Мн.добри0%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се0%

Резултати Изпит по география %
Отлични100%
Мн.добри0%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се0%

Резултати Изпит по бълг.език и литература %
Отлични0%
Мн.добри100%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се0%
<<Печат>>

Всички права са запазени © 2024 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово