Справка
за оценките от положените кандидатстудентски изпити през КСП 2018
и процентното им съотношение


Изпит Общо Оценка
Слаб % Среден % Добър % Мн.доб. % Отличен % Неяв. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1ДИ за ПК или ДР - инж.000.0000.0000.0000.0000.0000.00
2ДИ за ПК или ДР - стоп000.0000.0000.0000.0000.0000.00
3Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
4Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
5Състезание - БЕЛ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
6Състезание - ИКО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
7Състезание - МАТ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8Състезание - ОТП000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9Състезание - ГЕО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
10География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
11Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
12География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
13География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
14География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
15География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
16География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
17Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
18Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
19Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
20Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
21Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
22Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
23Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
24Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
25Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
26Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
27Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
28Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
29Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
30Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
31География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
32География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
33География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
34География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
35География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
36Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
37Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
38Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
39Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
40Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
41Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
42Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
43Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
44Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
45Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
46Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
47Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
48Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
49Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
50Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
51География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
52География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
53География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
54География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
55География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
56Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
57Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
58Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
59Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
60Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
61Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
62Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
63Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
64Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
65Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
66Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
67Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
68Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
69Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
70Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
71География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
72География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
73География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
74География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
75География600.0000.0000.00233.33116.67350.00
76Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
77Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
78Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
79Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
80Математика500.00120.00120.0000.0000.00360.00
81Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
82Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
83Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
84Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
85Бълг.ез и лит.400.0000.00250.00125.0000.00125.00
86Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
87Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
88Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
89Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
90Общотехн.подг.900.0000.00444.44111.1100.00444.44
 Общо:49500214.2414328.898316.77214.2422745.86


Диаграма на резултатите по отделните изпити

Резултати Изпит по общотехническа подготовка %
Отлични0%
Мн.добри11.11%
Добри44.44%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се44.44%

Резултати Изпит по математика %
Отлични0%
Мн.добри0%
Добри20%
Задоволителни20%
Слаби0%
Неявили се60%

Резултати Изпит по география %
Отлични16.67%
Мн.добри33.33%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се50%

Резултати Изпит по бълг.език и литература %
Отлични0%
Мн.добри25%
Добри50%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се25%
<<Печат>>

Всички права са запазени © 2018 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово