Справка
за оценките от положените кандидатстудентски изпити през КСП 2019
и процентното им съотношение


Изпит Общо Оценка
Слаб % Среден % Добър % Мн.доб. % Отличен % Неяв. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1ДИ за ПК или ДР - инж.600.0000.00233.33350.00116.6700.00
2ДИ за ПК или ДР - стоп100.0000.001100.0000.0000.0000.00
3Състезание - БЕЛ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
4Състезание - ИКО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
5Състезание - МАТ000.0000.0000.0000.0000.0000.00
6Състезание - ОТП000.0000.0000.0000.0000.0000.00
7Състезание - ГЕО000.0000.0000.0000.0000.0000.00
8Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
9Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
10География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
11Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
12География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
13География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
14География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
15География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
16География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
17Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
18Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
19Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
20Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
21Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
22Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
23Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
24Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
25Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
26Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
27Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
28Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
29Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
30Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
31Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
32География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
33География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
34География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
35География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
36География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
37Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
38Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
39Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
40Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
41Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
42Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
43Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
44Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
45Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
46Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
47Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
48Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
49Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
50Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
51Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
52География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
53География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
54География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
55География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
56География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
57Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
58Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
59Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
60Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
61Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
62Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
63Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
64Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
65Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
66Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
67Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
68Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
69Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
70Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
71Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
72География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
73География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
74География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
75География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
76География400.0000.0000.0000.00250.00250.00
77Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
78Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
79Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
80Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
81Математика000.0000.0000.0000.0000.0000.00
82Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
83Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
84Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
85Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
86Бълг.ез и лит.400.0000.0000.00125.0000.00250.00
87Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
88Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
89Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
90Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
91Общотехн.подг.100.0000.0000.001100.0000.0000.00
 Общо:196000031.534522.964321.948442.86


Диаграма на резултатите по отделните изпити

Резултати Изпит по общотехническа подготовка %
Отлични0%
Мн.добри100%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се0%


Резултати Изпит по география %
Отлични50%
Мн.добри0%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се50%

Резултати Изпит по бълг.език и литература %
Отлични0%
Мн.добри25%
Добри0%
Задоволителни0%
Слаби0%
Неявили се50%
<<Печат>>

Всички права са запазени © 2019 от сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово