ВХОД
МАТЕРИАЛИ (8)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА (З. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Лекция
Описание: Записки лекции (11-12), за спец. КСТ, КТТ и ЕЕ - р.о., Габрово, 2011. - 52 с. (първо издание).
Преподавател: ДОБРИНКА ДОБРИНОВА ПЕТКОВА

Вид материал: Лекция
Описание: Записки лекции (13-14), за спец. КСТ, КТТ и ЕЕ и КТТ - р.о., Габрово, 2011. - 44 с. (първо издание).
Преподавател: ДОБРИНКА ДОБРИНОВА ПЕТКОВА

Вид материал: Ръководство
Описание: Ръководство за лабораторни упражнения по Инженерна Графика (ІІ сем.), за спец. КСТ, КТТ и ЕЕ - р.о., Габрово, 2012. - 60 с. (второ издание с Д. Драганов и П. Ненчев).
Преподавател: ДОБРИНКА ДОБРИНОВА ПЕТКОВА

Вид материал: Ръководство
Описание: Неделчева П., Митев Н. Ръководство за упражнения по инженерна графика I. Издателство "ЕКС-ПРЕС". Габрово, 2011 г., 163 с., ISBN 978-954-490-235-3
Преподавател: НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

Вид материал: Ръководство
Описание: Неделчева П., Митев Н. Ръководство за упражнения по приложна геометрия и инженерна графика I. Университетско издателство "Васил Априлов". Габрово, 2008 г., 148 с., ISBN 978-954-683-401-0
Преподавател: НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

Вид материал: Ръководство
Описание: Методическо ръководство за изчертаване на блокови и принципни електрически схеми (Visio и Protel), за спец. КСТ и КТТ - р.о., Габрово, 2010. - 80 с. (второ преработено издание). Задачи за самостоятелна работа, за спец. КСТ и КТТ - р.о., Габрово, 2010. - 360 с. (второ преработено издание в 15 варианта).
Преподавател: ДОБРИНКА ДОБРИНОВА ПЕТКОВА

Вид материал: Информация
Описание: Приложения по БДС ISO към Записки лекции по Инженерна Графика, за спец. КСТ, КТТ и ЕЕ - р.о., Габрово, 2011. - 48 с. (първо издание).
Преподавател: ДОБРИНКА ДОБРИНОВА ПЕТКОВА

Вид материал: Информация
Описание: Приложения по БДС IЕС към Записки лекции по Инженерна Графика, за спец. КСТ, КТТ и ЕЕ - р.о., Габрово, 2011. - 44 с. (първо издание).
Преподавател: ДОБРИНКА ДОБРИНОВА ПЕТКОВА