ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Индустриален дизайн и текстилна техника
Кабинет(и): 1218; 1112
Служебен тел.: (066 827)+235; 363
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (18)
Книги (3)
Публикации (27)
Учебни материали (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Синтез анализ и изследване работата на елементи на безопасност и еластични съединители
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване на енергообмена при удар на твърдо тяло с гумен буфер при сферична форма на свободната челна повърхнина възприемаща удара. Създаване на методика за якостни, деформационни и температурни пресмятания на профилни еластични съединители с гумен еластичен елемент.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №2 Изследване работата на елементи на безопасност и еластични съединители
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора: 2800 лв.
Период: Една година
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Синтез и изследване на елементи на безопасност и еластични съединители
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора: 1700 лв.
Период: Една година
Бр.заети: 7

Име на проект: №4 Синтез и анализ на затягащи механизми и елементи на безопасност
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора: 1700 лв
Период: Една година

Име на проект: №5 Синтез и изследване на цангови затягащи механизми и елементи на безопасност
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора 3340 лв.
Период: 1г.

Име на проект: №6 Синтез и анализ на цангови затягащи механизми и елементи на безопасност
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора 4500 лв.;
Период: 1г.

Име на проект: №7 Синтез на затягащи механизми и елементи на безопасност
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора 12000 лв.
Период: 1г.

Име на проект: №8 Разработване на методика за изпитване на удар на гумени буфери
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора за 2007г. - 800 лв. Обем на договора за 2008г. - 1500 лв.
Период: 2г.

Име на проект: №9 Теоретико-експериментално изследване на удар на гумен буфер с твърдо тяло
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора 1000 лв.
Период: 1г.

Име на проект: №10 Иновационно изследване на гама въжени електротелфери и създаване на конкурентноспособен продукт
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект, финансиран от Националния иновационен фонд. Бенефициент: “Подемкран” АД – Габрово Партньори: ‘АМК Задвижваща и управляваща техника” ЕООД – Габрово; “Технически университет” – Габрово Срок на проекта: 01.06.2006 г. – 30.11.2008 г. За ТУ – Габрово: Ръководител на проекта: доц. д-р Стефан Русев Генчев Работен колектив: заповед на Ректора № 264/21.08.2006 г. Бюджет: 36100 лв.
Период: 2г.

Име на проект: №11 Изследване свойствата на вискоеластични материали
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора 1500 лв.
Период: 1г.

Име на проект: №12 Статични изпитания на вискоеластични материали
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора 750 лв.
Период: 1г.

Име на проект: №13 Удар на вискоеластични материали
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора 750 лв.
Период: 1г.

Име на проект: №14 Проучване и създаване на методика и апарат за изпитване на ципове и плоско-залепваща лента “ВЕГА”
Описание: Договор към РЦ за ТНТМ - Габрово Възложител: Регионален център по качеството - Габрово. Ръководител: А. Йорданов; Обем на договора: 12000 лв.

Име на проект: №15 Съоръжение за автоматизирано балиране на стружки
Описание: Договор по отраслев план на НИС при ВМЕИ - Габрово Възложител: ДФ “Лъв” гр. Габрово. Ръководител: доц. Б. Бойнов; Обем на договора: 35000 лв.

Име на проект: №16 Съоръжение за механизирано опаковане на мебели
Описание: Договор по отраслев план на НИС при ВМЕИ - Габрово Възложител: МЗ “Изкуство” гр. Трявна. Ръководител: доц. Б. Бойнов. Обем на договора: 24000 лв.

Име на проект: №17 Транспортна система за отпадъци
Описание: Договор по отраслев план на НИС при ВМЕИ - Габрово Възложител: МЗ “Изкуство” гр. Трявна. Ръководител: доц. Б. Бойнов. Обем на договора: 20000 лв.;

Име на проект: №18 Анализ, синтез и моделиране на цангови затягащи механизми и елементи на безопасност
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обем на договора: 2750 лв.
Период: Една година


Публикации
Публикация: №1 Неделчева П., Н. Митев, Ръководство за упражнения по инженерна графика I, Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2013, 163 стр., ISBN 978-954-490-408-1
Издателство: Издателство "ЕКС-ПРЕС", Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Неделчева П., Митев Н. Ръководство за упражнения по инженерна графика I. Издателство "ЕКС-ПРЕС". Габрово, 2011 г., 163 с., ISBN 978-954-490-235-3
Издателство: Издателство "ЕКС-ПРЕС". Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Неделчева П., Митев Н. Ръководство за упражнения по приложна геометрия и инженерна графика I. Университетско издателство "Васил Априлов". Габрово, 2008 г., 148 с., ISBN 978-954-683-401-0
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Митев Н. `Изследване на енергообмена и енергийната ефективност при удар на твърдо тяло с гумен буфер при сферична форма на свободната челна повърхнина възприемаща удара. XIII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2016г. (Scientific Proceedings Y. XXIV, Vol. 25/211, pp.26-29. ISSN 1310-3946).
Издателство: XIII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2016г. (Scientific Proceedings Y. XXIV, Vol. 25/211)
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Митев Н. Изследване удара на твърдо тяло с гумен буфер (Моделиране на материалните свойства и ударния импулс). III Международна научно-техническа конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност" 28-29 май, В.Търново 2015 г. (Сборник доклади том 1. с. 42...45. ISSN 1310-3946)
Издателство: III Международна научно-техническа конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност" 28-29 май, В.Търново 2015 г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Митев Н. Изследване удара на твърдо тяло с гумен буфер (Моделиране на удара и числено експериментиране). III Международна научно-техническа конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност" 28-29 май, В.Търново 2015 г. (Сборник доклади том 1. с. 46...49. ISSN 1310-3946)
Издателство: III Международна научно-техническа конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност" 28-29 май, В.Търново 2015 г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Митев Н. Моделиране и изследване на удара на твърдо тяло с гумен буфер. „XXIII Международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии" TRANS&Motauto'15, Варна 2015 г. (Сборник доклади том2, с. 92-95, ISSN1310-3946)
Издателство: „XXIII Международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии" TRANS&Motauto'15
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Митев Н. Изследване на възможността за моделиране и използване на коефициент на предаване на ударната сила при удар на твърдо тяло с гумен буфер. XII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2015г. (Scientific Proceedings Y. XXIII, Vol. 21/184, pp.79-81. ISSN 1310-3946).
Издателство: XII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2015г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Митев Н. Числено експериментиране за моделиране на някои енерго-силови параметри при удар на твърдо тяло с гумен буфер при сферична форма на свободната челна повърхнина възприемаща удара. XII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2015г. (Scientific Proceedings Y. XXIII, Vol. 21/184, pp.82-85. ISSN 1310-3946).
Издателство: XII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2015г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Митев Н. Изследване влиянието на формата на свободната челна повърхнина възприемаща удара при удар на твърдо тяло с гумен буфер върху енерго-силовите параметри. „XXII Международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии" TRANS&Motauto'14, Варна 2014 г. (Сборник доклади том2, с. 93-95, ISSN1310-3946)
Издателство: XXII Международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, п
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Митев Н. Изследване влиянието на формата на свободната челна повърхнина възприемаща удара върху параметрите на ударния импулс при удар на твърдо тяло с гумен буфер. „XXI Международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, подемно-транспортна и военна техника и технологии" TRANS&Motauto'13, Варна 2013 г. (Сборник доклади том2, с. 59-62, ISSN1310-3946)
Издателство: XXI Международна научно-техническа конференция по транспортна, пътно-строителна, селскостопанска, по
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Митев Н. Ал. Експериментално изследване динамиката на ходовия механизъм на въжен електротелфер МТМ 625 при номинален товар. VIII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2011г., том. 2, с. 106-109. ISSN 1310-3946.
Издателство: VIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС "МАШИНИ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛИ" 2011, Y. XIX, Vol. 7/127,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Митев Н. Ал. Експериментално изследване динамиката на подемния механизъм на въжен електротелфер МТМ 625 при номинален товар. VIII международен конгрес “Машини, технологии, материали”, Варна 2011г., том. 2, с. 102-105. ISSN 1310-3946.
Издателство: VIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС "МАШИНИ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛИ" 2011, Y. XIX, Vol. 7/127,,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Пенков Б., Митев Н. Механични свойства на вискоеластичните материали (експериментални резултати – част II). Механика на машините, ТУ-Варна, Година XIX, Книга 1, 2011, с. 74…79, ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, Година XIX, Книга 1, 2011г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Пенков Б., Митев Н. Механични свойства на вискоеластичните материали (теоретични основи – част I). Механика на машините, ТУ-Варна, Година XIX, Книга 1, 2011, с. 68…73, ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, Година XIX, Книга 1, 2011г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Пенков Б., Митев Н. Моделиране удара на гумен буфер за кранова количка с твърдо тяло (Анализ на получените дани и обобщени модели). Механика на машините, ТУ-Варна, Година XVIII, Книга 3, 2010, с. 03…08, ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, Година XVIII, Книга 3, 2010г.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Пенков Б., Митев Н. Моделиране удара на гумен буфер за кранова количка с твърдо тяло (Модели описващи поведението на даден вид буфер). Механика на машините, ТУ-Варна, Година XVIII, Книга 2, 2010, с. 74…77, ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, Година XVIII, Книга 2, 2010г.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Пенков Б. П., Митев Н. А. Ефективни размери на цилиндричен гумен буфер. Българско списание за инженерно проектиране, брой 6, София, 2010 г., с. 63…68, ISSN 1313-7530
Издателство: Българско списание за инженерно проектиране, брой 6, София, 2010 г.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Пенков Б. П., Митев Н. А. Методика за избор и пресмятане на гумени буфери. Българско списание за инженерно проектиране, брой 4, 2010 г., с. 52…58, ISSN 1313-7530
Издателство: Българско списание за инженерно проектиране, брой 4, София, 2010 г.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Митев Н. Методика за пресмятане на вискоеластични буфери за подемно-транспортни машини. XVIII национална научно-техническа конференция с международно участие - АДП 2009. Созопол, 2009 г., с. 131…136, ISSN 1310-3946
Издателство: XVIII национална научно-техническа конференция с международно участие - АДП 2009. Созопол, 2009 г.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Пенков Б. П., Митев Н. А. Върху удара между две тела. Българско списание за инженерно проектиране, брой 1, София, 2008 г., с. 17…23, ISSN 1313-7530
Издателство: Българско списание за инженерно проектиране, брой 1, София, 2008 г.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Mitev N. Al. Viscoelastic Buffers Behavior Investigation Subjected to a Shock Loading. Вiсник Кременчуцького державного полiтехнiчного унiверситету iменi Михаила Остроградського № 2 / 2008 (49) –2, с. 96…100, ISSN 1995-0519, Украйна, Полтава, 2008 г.
Издателство: Вiсник Кременчуцького державного полiтехнiчного унiверситету iменi Михаила Остроградського № 49
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Mitev N. Al. Material Properties Determination by Using Weakly-Singularity Kernels of Creep and Relaxation at Impact on a Viscoelastic Body. Вестник НТУ Украины "Киевский политехнический институт". Машиностроение. - К.:НТУУ “КПИ”.-2008.-54.
Издателство: Вестник НТУ Украины "Киевский политехнический институт". М. - К. НТУУ “КПИ”.-2008.-54
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 Petkov S., Mitev N. Longitudinal Vibration of Internally Damped Rubber Samples. Germany, Chemnitz, TECHNOMER 2007–Elastomertechnik ETP10, ISBN 978-3-939382-08-09
Издателство: TECHNOMER 2007–Elastomertechnik, Chemnitz, GERMANY
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Митев Н. Аналитично определяне на свободните надлъжни колебания на образци от вискоеластични материали вследствие от импулсно външно въздействие. Trans & MOTAUTO’07, Русе, 2007 г., с. 04…07, ISBN 978-954-9322-24-8
Издателство: Trans & MOTAUTO’07, Русе, 2007 г.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Пенков Б., Митев Н. Ядра на пълзене и релаксация – свойства и приложение. Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (5), 2006. Anniversary Scientific Conference’’2006, с 11…17, ISSN 1310-8271
Издателство: Journal of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 13 (5),
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Стоянов Б., С. Петков, Н. Митев, "Изследване динамичните натоварвания във верижен електротелфер при работа на ходовия механизъм", Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2, 2006, стр.134 до 137. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0385,0,Подемно-транспортна техника - р. о.
Дисциплина 2: 0775,0,Инженерна графика (з. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 2197,0,Инженерна графика І (з. о., бакалавър)
Дисциплина 4: 2197,0,Инженерна графика І (р. о., бакалавър)