Съдържание:
Проекти (4)
Публикации (9)
Учебни материали (3)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Развитие на система за проектиране на обекти
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Бр.заети: 4 + 3 студента

Име на проект: №2 Развитие на система за проектиране на обекти
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Бр.заети: 4 + 3 студента

Име на проект: №3 Развитие на система за проектиране на обекти
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Бр.заети: 5 + 2 студента

Име на проект: №4 3D моделиране и проектиране на детайли
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 г.
Бр.заети: 6 + 2 студента


Публикации
Публикация: №1 Opportunities for creation of the threaded joints in middle of AUTODESK INVENTOR 2010
Издателство: Сб. доклади на VІІ конференция с международно участие “МАШИНОЗНАЗНАНИЕ И МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ”, 3 – 5 но
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Investigations process for creating the assembly drawing
Издателство: Сб. Доклади на ХIX юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “АДП-201
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Graph model of objects’ 3D drawings designed with CAD–systems
Издателство: Сб. Доклади на ХIX юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие “АДП-201
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Graph Model on 3D geometric models, which are presented of the base on Wire Frame and their application for drawings with CAD-systems
Издателство: Сб. доклади на Международна научна конференция „УНИТЕХ’10”, 19-20 ноември 2010, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Petkova D., Nenchev P., Vasileva V. , Mogels and Investigation of CAD Systems,Сборник “DESIGN“ on the occasion of 47th anniversary of the Faculty if Technical Sciences, <1960 – 2007>, 2007, NOVI SAD, p. 27-32
Издателство: “DESIGN“ on the occasion of 47th anniversary of the Faculty if Technical Sciences, <1960 – 2007&a
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №6 Петкова Д., Ненчев П., Василева В., Проектиране на геометрични обекти с CAD-системи – част І Сб.доклади на Международна научна конференция „УНИТЕХ’07”, 23-24 ноември 2007, Габрово, Том-I, с.I-337-I-342
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ’07”, 23-24 ноември 2007, Габрово, Том-I
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Петкова Д., П. Ненчев, К. Кръстев, Рачева М., Методика за изследване използването на продукт AutoCAD. В сб. доклади на Международна научна конференция Trans&motauto’06, Варна, 26 – 27 октомври, 2006, с. 31-33
Издателство: Международна научна конференция Trans&motauto’06, Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Петкова Д., Ненчев П., Кръстев Кр, Василева В., Неделчева П., Изследване използването на CAD-системи, В сборник от Anniversary Scientific Conference’2006 of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 13, Пловдив, 9 –
Издателство: Anniversary Scientific Conference’2006 of the Technical University at Plovdiv “Fundamental Sciences
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Петрова Д., Технология за производство на микромеханични компоненти в системата за управление на данните и повторно използване на модели за проектиране в системата за автоматизирано проектиране „МИКРОСИС”
Издателство: Студентска научна сесия 02.12.2004, Габрово, Сборник доклади, 02 Декември 2004
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Основата на системата за управление е базата от данни, в която фактически са заложени всички данни в съответствие със схемата на самите тях. Приложната програма, чрез графичен интерфейс показва всички данни за потребителя в подготвена форма и предоставя функции за въвеждане и манипулиране с данните.


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0775,0,Инженерна графика - р. о.
Дисциплина 2: 2197,0,Инженерна графика І - з. о.
Дисциплина 3: 2198,0,Инженерна графика ІІ - з. о.