ВХОД
МАТЕРИАЛИ (2)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебна програма
Резюме: Курсът по дисциплината има за цел да даде на студентите знания за формализация, алгоритмизация и решаване на инженерни задачи от проекто-конструктурската и технологична дейност, както и за основните принципи на действие и построяване на системите за автоматизация на инженерния труд. В практически план дисциплината трябва да създаде умения и навици у студентите за решаване на електроинженери задачи с помощта на специализирани програмни системи (CAD/CAM/CAE).
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/39.pdf
Преподавател: ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КУКЕНСКА

Вид материал: Ръководство
Описание: Хинова А. Някои практически репения в МАТLAB, Университетско изд. "В. Априлов" Габрово, ISBN 978-954-683-657-1
Преподавател: АНТОАНЕТА ИВАНОВА ХИНОВА