ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КУКЕНСКА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3407
Служебен тел.: (066 827)+456
E-mail1:
E-mail2:
Web страница: www.kst.tugab.bg
Съдържание:
Проекти (7)
Книги (3)
Публикации (42)
Водени дисциплини (7)
Докторанти (5)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Компютърно моделиране на архитектури
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Компютърно моделиране на архитектури на обекти свързани с гр. Габрово и област Габрово, моделиране на архитектури на програмируеми логически схеми, разработка на модули за обучение по компютърно моделиране и компютърни графични системи
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 6

Име на проект: №2 Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е 1406 „Компютърно моделиране за автоматизирано проектиране“ 2 050 лв. доц. В. Кукенска гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев, хон. ас. инж. Г. Кондев И. Върбов, И. Тодоров, Г. Цанев
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръоводител

Име на проект: №3 Система за кариерно развитие на академичния състав на ТУ – Габрово
Година: 2014
Уч. година: 2013
Описание: Проект BG051PO001-3.1.09-0017-C0001„Система за кариерно развитие на академичния състав на ТУ – Габрово”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирани от Европейския социален фонд 51 595 лв. доц. д-р М. Пенев доц. д-р Валентина Кукенска гл. ас. д-р Делян Генков гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев
Период: 1 година

Име на проект: №4 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: BG051PO001-4.3.04-0051 „Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово" Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 520 312 лв. Проф. Р. Иларионов доц. д-р Валентина Кукенска доц. д-р М. Симеонов гл. ас. д-р Делян Генков ас. П. Минев
Период: 2 години
Позиция в проекта: Функционален експерт по дейност 9.3

Име на проект: №5 Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е 1303 - „Моделиране на обекти и процеси в компютърните системи”, 2 500 лева доц. В. Кукенска гл. ас. инж. П. Радева ас. П. Минев ас. И. Тодоров инж. Г. Кондев инж. Илиян Върбов Мария Стоянова
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител

Име на проект: №6 Моделиране и изследване на компоненти на компютърни системи
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Е1210 "Моделиране и изследване на компоненти на компютърни системи" 2 700 лв. доц. В. Кукенска гл. ас. П. Радева, ас. П. Минев ас. И. Тодоров Ил. Върбов М. Стоянова
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител

Име на проект: №7 Моделиране на архитектурата на интегрални схеми с програмуруема логика
Година: 2011
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: № НИХ–237 “Моделиране на архитектурата на интегрални схеми с програмуруема логика” 1250 лв. доц. Валентина Кукенска ас. Петър Минев
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител


Публикации
Публикация: №1 Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, Компютърно моделиране - ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2020, Габрово, ISBN 978-954-683-629-8.
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Кукенска В., П. Минев, Операционни системи. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2013.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Кукенска В., П. Минев, Автоматизация на инженерния труд. Ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2008.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Kukenska V., P. Minev, I. Varbov, M. Dinev, A Model for Online Learning in Digital Hardware Design, Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 103-111, eISSN: 2683-1333, doi.org/10.55630/STEM.2023.0513
Издателство: Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.55630/STEM.2023.0513

Публикация: №5 Kukenska V., M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Using Sequential Decomposition Algorithms on Electronic Circuits, Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 112-120, eISSN: 2683-1333, doi.org/10.55630/STEM.2023.0514
Издателство: Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.55630/STEM.2023.0514

Публикация: №6 P. Minev, V. Kukenska, I. Varbov and M. Dinev, "A Practical Computer Architecture Education with RISC-V and TL-Verilog," 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ET59121.2023.10279744.
Издателство: Proceedings of 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET59121.2023.10279744

Публикация: №7 M. Dinev, V. Kukenska and P. Minev, "Research of Sequential Algorithms for Graph Model Decomposition," 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/ET59121.2023.10279288.
Издателство: Proceedings of 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET59121.2023.10279288

Публикация: №8 Minev P., V. Kukenska, I. Varbov, M. Dinev, Application of TL-Verilog for Modelling a Pipelined Microprocessor Architecture, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 280-285. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Varbov I., V. Kukenska, P. Minev, M. Dinev, Application of TL-Verilog for Modelling Components of Microprocessor Architectures, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 273-279. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Dinev M., V. Kukenska, P. Minev, I. Varbov, , Determining the Complexity of an Iterative Graph Decomposition Algorithm, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 309-313. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Кукенска В, М. Динев, П. Минев, И. Върбов, Приложение на принципа на декомпозиция при функционално и конструктивно проектиране, Международна научна конференция Unitech’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 318-323, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Unitech'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Кукенска В, И. Върбов, П. Минев, М. Динев, Моделиране на диалога в системите за автоматизирано проектиране, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 295-299, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The dialog in automated design systems for is carried out in real-time mode and provides a solution to a specific design task. Its main parameters are its structure and condition. Modeling the structure of dialogue allows to examine and compare different types of dialogue, defining areas of application and optimizing the dialogue process. The model of human-computer dialogue is considered as a set of models of its structure, state and scenario. This paper aims to present the models created for the different forms of dialog interfaces in automated design systems.
Web: https://unitech2022.tugab.bg/images/c2022/kst/p135.pdf

Публикация: №13 P. Minev, V. Kukenska, I. Varbov and M. Dinev, "Systems for Remote Access to FPGA Development Boards: Review," 2022 XXXI International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/ET55967.2022.9920279.
Издателство: Proceeding of 2022 XXXI International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET55967.2022.9920279

Публикация: №14 Кукенска В., П. Минев, Създаване на модели на бизенс процеси в областта на техническото обслужване на производствените мощности, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Том 2, Габрово, 20-21 ноември 2020, стр. 174-181, ISSN: 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Том 2, Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Кукенска В., П. Минев, Моделиране на процеси в информационните системи, Избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Габрово, 20-21 ноември 2020, стр. 341-345, ISSN: 2603-378X
Издателство: Избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Кукенска В., П. Минев, Моделиране на бизнес процеси, предстоящи за дигитализация, Избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2020, Габрово, 20-21 ноември 2020, стр. 351-355, ISSN: 2603-378X
Издателство: Избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Динев М., В. Кукенска, Класификация на алгоритми за декомпозиция, Международна научна конференция Unitech’2019 – Габрово, 15-16 ноември 2019, том II, стр. 127-130, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Unitech’2019 – Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Kukenska V.,M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Process modeling in the LINUX operating system, International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo, 15-16 november 2019, Vol. II,pp.131-134, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Динев М., В. Кукенска, Сравняване на алгоритмите за декомпозиция, V - научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", Варна, 28-29 септември 2018, ISSN 1312-3335
Издателство: V - научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии"
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Динев М., В. Кукенска, П. Минев, Сложност на алгоритъм за декомпозиция, Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, том II, стр. 151-155, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Кукенска В., П. Минев, М. Динев, Обучение по автоматизирано проектиране на цифрови схеми, Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, стр. 490-494, ISSN: 2603-378X
Издателство: Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 - Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Динев М., В. Кукенска, Програмно приложение за структурна декомпозиция, Международна научна конференция "Техника, Технологии, Образование" ICTTE 2017, Ямбол, 19-20 октомври 2017, стр.190-197,ISSN 1314-9474
Издателство: Международна научна конференция "Техника, Технологии, Образование" ICTTE 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Dinev M., V.Kukenska, Matlab application for decomposition of graphs, XII International Conference Strategy of Quality in Industry and Enducation, Bulgaria, Varna, May 30 - June 2, 2016, pp 537-542, ISBN 978-966-2752-71-7
Издателство: XII International Conference Strategy of Quality in Industry and Enducation
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Radeva P., V. Kukenska, P. Minev, Interactive modules for computer graphics learning, 12th International Conference on Informatics and Information technologies, Macedonia, Skopje, April 23-26, 2015
Издателство: 12th International Conference on Informatics and Information technologies
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Kukenska V., P. Radeva, P. Minev, E-learning Module for Digital Design Courses, 12th International Conference on Informatics and Information technologies, Macedonia, Skopje, April 23-26, 2015
Издателство: 12th International Conference on Informatics and Information technologies
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 Кукенска В., П. Минев, Статистически анализ на модел на логическата архитектура, Международна научна конференция Унитех'15 - Габрово, 20 – 21 ноември 2015, том II, стр. II-172-II-177.
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция Унитех'15 - Габрово, том II, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, Валидиране на модел на логическата архитектура, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция Унитех'14 21 – 22 ноември 2014 Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Върбов Ил., П. Минев, В. Кукенска, VHDL модел на flash памет, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Kukenska V., P. Minev, I. Varbov, Hardware Implementation of Algorithm for Flash Memory Testing, Annual Journal of Electronics, Sofia, 2012, Vol.6, Number 1, pp 152–155, ISSN 1314-0078.
Издателство: Annual Journal of Electronics, Sofia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Кукенска В., И. Върбов, П. Минев, “Моделиране и изследване на интерфейсен модул за клавиатура”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 419 - 422. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране и изследване на памет с произволен достъп”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 414 - 418. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране на последователен входно-изходен интерфейс”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, 18 – 19 ноември, 2011, том I, cтр. 388 - 392. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, том I
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Minev P., V. Kukenska, Modeling FPGA Logic Architecture, Proc. Of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola, 2010, pp. 807-810, ISBN 978-9989-786-58-7.
Издателство: Proc. Of XLV International Scientific Conference iCEST 23-26 June 2010 Ohrid, Volume 2, Bitola
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Kukenska V., P. Minev, A Study into the Interconnections of Parameters in the Logic Architecture of FPGA Devices, Proc. of 54th ETRAN Conference 7 – 10 june 2010 Donji Milanovac, CD, Beograd, 2010, pp. RT2.4-1-4. ISBN 978-86-80509-65-5
Издателство: Proc. of 54th ETRAN Conference 7 – 10 june 2010 Donji Milanovac, CD, Beograd
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Кукенска В., П. Минев, Метод за определяне на еквивалентните паразитни параметри в MOS транзистор, X Юбилейна международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, 19 – 20 Ноември, 2010, том І, стр. 389-392. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от X Юбилейна международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, том І
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Минев П., В. Кукенска, Моделиране на времезакъсненията в логическия блок на FPGA устройства, Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово, 19 – 20 Ноември, 2010, том І, стр. 360-364. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Minev P., V. Kukenska, The Virtex-5 Routing and Logic Architecture, Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2, pp 107–110, ISSN 1313-1842.
Издателство: Annual Journal of Electronics, Sofia, 2009, Vol.3, Number 2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Минев П., В. Кукенска, Изследване влиянието на параметрите на логическата архитектура върху закъсненията и площта на FPGA схемите, Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Габрово, 21 – 22 Ноември, 2009, том І, стр. 415-423.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’09”, Габрово, том І
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Минев П., В. Кукенска, Обучение по VHDL за студенти от специалност КСТ, Сборник доклади от Научна конференция, Стара Загора, 17 – 18 март, 2007, стр. 160 – 164.
Издателство: Сборник доклади от Научна конференция, Стара Загора, 17 – 18 март, 2007.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Минев П., В. Кукенска, Моделиране и синтез на крайни автомати с VHDL, Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’07”, Габрово, 23–24 Ноември, 2007, том I, cтр. 361–365.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’07”
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Simeonov, I., V. Kukenska, R. Ilarionov. Realization of a State Machine with CPLD Device. The Fourteen International Scientific & Applied Science Conference Electronics ET’ 2005., 21-23 September, Sozopol 2005
Издателство: The Fourteen International Scientific & Applied Science Conference Electronics ET’ 2005., 21-23
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Цеков, Л., П. Андреева, В. Кукенска, Р. Иларионов. Модулни системи за автоматизация на проектирането в технически университет. „Първа балканска регионална конференция по инженерно образование”, 20-23 септември 1998, София, България
Издателство: Първа балканска регионална конференция по инженерно образование”, 20-23 септември 1998, София, Бълга
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Водени дисциплини
Дисциплина: 0021,0,Автоматизация на инженерния труд (р. о., бакалавър)
Резюме: Курсът по дисциплината има за цел да даде на студентите знания за формализация, алгоритмизация и решаване на инженерни задачи от проекто-конструктурската и технологична дейност, както и за основните принципи на действие и построяване на системите за автоматизация на инженерния труд. В практически план дисциплината трябва да създаде умения и навици у студентите за решаване на електроинженери задачи с помощта на специализирани програмни системи (CAD/CAM/CAE).
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/39.pdf

Дисциплина: 1928,0,Информационни системи (р. о., бакалавър)
Резюме: Учебната дисциплина има за цел да създаде умения и практически навици у студентите за проектиране, създаване и използуване на автоматизирани информационни системи (АИС). Предмет на дисциплината са: общите принципи на информационното осигуряване на АИС; методиката за проектиране и изграждане на АИС, моделиране, анализ и синтез на АИС; развитието на структури от данни и знания в АИС; защита на информацията в АИС. Дисциплината има теоретико-приложен характер. Особено внимание при изложението на учебния материал и провеждането на учебните занятия се отделя на умението да се поставят и решават системно-програмни задачи.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/28.pdf

Дисциплина: 2302,0,Компютърно моделиране (р. о., бакалавър)
Резюме: Курсът по “Компютъно моделиране” има за цел да запознае студентите с принципите, методите и средствата за изграждане на компютърни модели. Изучава се технологията на компютърното моделиране. Разглеждат се особеностите на различни компютърни модели и техните приложения. В обучението е включено и създаване на тестови установки за симулация и тестване на компютърните модели. Обучението завършва със самостоятелна работа на студентите, които имат за задача да изградят компютърен модел с конкретно предназначение, както и да го тестват.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/41-1.pdf

Дисциплина: 1647,0,Операционни системи (р. о., бакалавър)
Резюме: Предмет на дисциплината е управлението на ресурсите на компютърните системи от операционната система. В практически аспект, курсът включва основните елементи и конкретните реализации на операционните системи в персоналните микрокомпютри. Изучават се основните принципи, заложени в операционните системи Windows’NT, Windows’2000/2003, Unix и Linux. Дисциплината има теоретико-приложен характер. Особено внимание при изложението на учебния материал и провеждането на учебните занятия се отделя на умението да се поставят и решават системно-програмни задачи. Основни модули от курса на обучение са: Управление на процесите в операционните системи; Управление на паметта; Управление на процесорите; Управление на устройствата в компютърната система.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/32.pdf

Дисциплина: 0927,1,Мрежови операционни системи (р. о., магистър)
Резюме: Предмет на дисциплината са мрежовите операционни системи, тяхната структура и принципи на организация. В практически аспект, курсът включва основните елементи и конкретните реализации на мрежовите операционни системи, използвани в персонални микрокомпютри, сървъри и мрежов хардуер. Изучават се принципите, заложени в мрежовите операционните системи: Windows 2000/2003 Server, Novel NetWare и различните варианти на Unix и Linux системите. Дисциплината има теоретико-приложен характер и систематизира концепциите, принципите и моделите, формиращи мрежовите операционни системи. Практическата подготовка формира знания и умения за избора и приложението на мрежовите операционни системи за задачите на автоматизираната обработка на информация и автоматизираното управление. Особено внимание при изложението на учебния материал и провеждането на учебните занятия се отделя на умението да се поставят и решават системно-програмни задачи и системно-административни задачи. Основни модули от курса на обучение са: Мрежови операционни системи, Управление на процеси; Управление на разпределени ресурси.

Дисциплина: 0130,1,Проектиране на компютърни системи (р. о., магистър)
Резюме: урсът по “Проектиране на компютърни системи” има за цел да запознае студентите с апаратните и програмни компоненти на компютърните системи, с принципите и методите за автоматизирано проектиране на компонентите на компютърните системи, както и на самите компютърни системи. Разглеждат се нивата на описание на компютърните системи, основни конфигурации и възможности за използване в различни структури, както и езици за хардуерно описание като HDL, ABEL и VHDL. В практически аспект се разглеждат примери за автоматизирано проектиране на основни компоненти на компютърните системи.
Web: http://kst.tugab.bg/syllabus/m13.pdf

Дисциплина: 0349,1,Проектиране на схеми с програмируема логика (р. о., магистър)
Резюме: Курсът по “Проектиране на схеми с програмируема логика” има за цел да запознае студентите с програмируемата логика, с принципите и методите за автоматизирано проектиране на схеми с програмируема логика, както и с развойните среди и средства за това проектиране. Разглеждат се програмируемите логически матрици и техните архитектури (SPLD, CPLD, FPGA), както и езици за хардуерно описание като HDL, ABEL и VHDL. В практически аспект се разглеждат примери за автоматизирано проектиране на цифрови и логически схеми, на специализирани памети и други основни компоненти на компютърните системи.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПЕТЪР БОРИСОВ МИНЕВ ДИПЛОМИРАН Моделиране и изследване на FPGA архитектури
ПЕТЯ МАРИНОВА ВЕЛЕВА-ДОНЕВА ДИПЛОМИРАН Моделиране и изследване на качествени показатели на млечни продукти
ИЛИАН ЦВЯТКОВ ВЪРБОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Моделиране и симулиране на компоненти на компютърните системи
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на графови модели и алгоритми
МАТЬО СТЕФАНОВ ДИНЕВ ДИПЛОМИРАН Изследване на алгоритми за декомпозиция