ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДОБРОМИРА ВЕНЦИСЛАВОВА ЯНЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1423
Служебен тел.: 066 827318
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Обща информация
Проекти (1)
Публикации (7)


Обща информация
Участия в конференции
14th International Chemical and Biological Engineering Conference (CHEMPOR 2023), held in Bragança, Portugal
12th Chemistry Conference with International Participation, October 13-14, 2023 Plovdiv
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH'2023, Gabrovo, Bulgaria


Завършени проекти
Име на проект: №1 Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - етап 2
Година: 2023
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект № 2202С - 15.03.2023 - Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - етап 2
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10


Публикации
Публикация: №1 Vassilev, D., N. Petkova, D. Yaneva, P. Denev, Sonochemical synthesis of fatty acids esters for plastic`s bio-additives with plasticizing effect, International Scientific Conference UNITECH’23, 17-18 November 2023, Gabrovo, pp II-259-262, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Yaneva, D., K. Stefanov, D. Vassilev, Development of a Tryavna municipality program for environmental protection, International Scientific Conference UNITECH’23, 17-18 November 2023, Gabrovo, pp II-268-271, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Stefanov, K., D. Yaneva, D. Vassilev, Development of a waste management program for the municipality of Gabrovo, International Scientific Conference UNITECH’23, 17-18 November 2023, Gabrovo, pp II-272-275, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Костова, Г, Д. Янева, Д. Василев, Изследване на морфологична изменчивост на „бялата мура“ на територията на НП „ПИРИН”, “Устойчиво развитие“, 13 (3), 2023, стр. 46-49, ISSN 1314-4138 (print), ISSN 2367-5454 (online)
Издателство: International Journal „Sustainable Development”
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Belouhova M, Yaneva D, Topalova Y (2022) Application of residual sludges from wastewater treatment technologies for construction of biofertiliser. In: Chankova S, Peneva V, Metcheva R, Beltcheva M, Vassilev K, Radeva G, Danova K (Eds) Current trends of ecology. BioRisk 17: 157–168. https://doi.org/10.3897/biorisk.17.77463
Издателство: BioRisk
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Dinova, N., M. Belouhova, K. Stefanov, D. Yaneva, I. Yotinov, I. Schneider, Y. Topalova, Study of the competition of methanogens and sulfate-reducing bacteria in anaerobic digesters, International Conference “Kliment's Days"2021, 05 November 2021, Sofia, ISSN: 1314–4960;
Издателство: International Conference “Kliment's Days"2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Yaneva, D., M. Belouhova, Y. Topalova, Changes of metabolic activity of Brevibacillus Laterosporus BT271 in presence of phenol and zinc., International Conference “Kliment's Days"2020, 05 November 2020, Sofia, ISSN: 1314–4960;
Издателство: International Conference “Kliment's Days"2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я