ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: РУМЯНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1337
Служебен тел.: 066827354
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (2)
Публикации (9)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Съвременни инженерни решения решения за управление и опазване на околнате среда- етап 2
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект № 2202С - 15.03.2023 - Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - етап 2
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №2 Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда- I етап
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България - опазването на околната среда (извършване мониторинг на състоянието на компонентите на околната среда и опазване чистотата им).
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 17


Публикации
Публикация: №1 Stoyanova R., Kolev D., Todorova V., "Influence of the Output Circuits in Piezoelectric Vibrational Harvesters", Proceeding of the 33rd Conference of FRUCT Association, May 2023, ISSN 2305-7254
Издателство: Proceeding of the 33rd Conference of FRUCT Association
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №2 Stoyanova R., Kolev D., Todorova V., “Generation of Electricity Using Compression Piezoelectric Harvesters”, Published: 2023 International conference Automatics and Informatics (ICAI), 05-05 October 2023, Varna, Bulgaria, DOI: 10.1109/ICAI58806.2023.10339025
Издателство: 2023 International conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Stoyanova R., “Estimating Efficiency of Vibrational Piezoelectric Harvester for Human Accessory Integration” Proc. 13th National Conference with International Participation “Electronica 2022”, May 19-20,2022, Sofia, Bulgaria
Издателство: Proc. 13th National Conference with International Participation “Electronica 2022”, May 19-20,2022, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Stoyanova R., Kolev D., Todorova V., Determining the Suitability of Measurement Circuits for Piezoelectric Vibrational Harvesters, Proc. XXXI International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, 2022., ISBN 978-1-6654-9878-4
Издателство: XXXI International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Stoyanova R., D. Kolev, V. Todorova, Clarification of Utilized Measurement Circuits for Piezoelectric Vibrational Harvesters, Proc of ISC UNITECH 2022, 18-19 November 2022, Gabrovo, Vol.1 110-115, ISSN 1313-230X
Издателство: Proc of ISC UNITECH 2022, 18-19 November 2022, Gabrovo, Vol.1 110-115, ISSN 1313-230X
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Stoyanova R., D. Kolev, V. Todorova. Problems in Designing Piezoelectric Compression Harvesters. Proc. of ISC UNITECH'2019, 15-16 November 2019, Gabrovo, Vol. 1, pp. 197-201, ISSN 1313-230X.
Издателство: Proc. of ISC UNITECH'2019, 15-16 November 2019, Gabrovo, Vol. 1, pp. 197-201, ISSN 1313-230X.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Kolev D., R. Stoyanova, V. Todorova. Evaluating the Efficiency of Piezoelectric Energy Harvester of Compression Type. Proceedings of X National Conference “ELECTRONICA 2019” May 16-17, 2019, Sofia, IEEE Conference Rec. # 47796, e-ISBN: 978-1-7281-3622-6.
Издателство: Proceedings of X National Conference “ELECTRONICA 2019” May 16-17, 2019, Sofia, IEEE Conference Rec. # 47796, e-ISBN: 978-1-7281-3622-6.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Tramantzas C., D. Kolev, R. Stoyanova, V. Todorova. Modeling Bimorph Piezoelectric Harvesters. Proceedings of ISC UNITECH'2017, 17-18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria,vol. 1, pp. 319-322, ISSN 1313-230X.
Издателство: Proceedings of ISC UNITECH'2017, 17-18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria,vol. 1, pp. 319-322, ISSN 1313-230X.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Kolev D., R. Stoyanova, C. Tramandzas, V. Todorova. Initial Investigation of Energy Piezoelectric Harvester. Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'16, 18-19 November, Gabrovo, 2016, vol. 1, pp. 255-259, ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference UNITECH'16, 18-19 November, Gabrovo, 2016, vol. 1.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The current article reviews the possibility to create energy harvester that utilize “waste” human motion energy. The proposed harvester is based on the piezoelectric ceramic element that is used to harvest the vibrations that are created in the process of walking. Model for such device is proposed as well as initial experiments were carried out. The experimental data shows that such miniature device can be created. There are some problems with such devices as the relatively high resonance frequency but this kind of energy power supplies are worth of further study.