ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ БОНЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна),
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Енергийна техника
Кабинет(и): 1105;1106
Служебен тел.: (066 827)+274; 269
E-mail1:
E-mail2:
Факс/Skype: eng.plamen_bonev

Съдържание:
Публикации (11)


Публикации
Публикация: №1 Zimparov V., Bonev P., Angelov M., Hristov J., Benefits from the use of wire-coil inserts in water transitional and low turbulent flow. The influence of the wire-coil pitch, 2022, Volume 26, Issue 4 Part B, pp: 3597-3604
Издателство: Thermal Science
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: https://doi.org/10.2298/TSCI211206060Z

Публикация: №2 Kostadinova. D, Bonev P., A critical review of heat transfer and pressure drop in a spirally grooved tube with twisted tape insert, TECHSYS 2020, Vol 26 No 1 (2020),ISSN 2603-459X.
Издателство: Journal of the Technical University - Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications” , Vol 26 No 1 (2020),TECHSYS 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №3 Kostadinova. D, Bonev P., Thermal performance characteristics in plain horizontal tubes influenced by combined wire coil and twisted tape inserts, TECHSYS 2020, Vol 26 No 1 (2020), ISSN 2603-459X.
Издателство: Journal of the Technical University - Sofia Plovdiv branch, Bulgaria “Fundamental Sciences and Applications” , Vol 26 No 1 (2020), TECHSYS 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №4 Bonev P., Petkov V., Hristov H., Experimental investigation on the heat transfer enhancement in singlе flow by wire-coil inserts, J. Tech. Univ. Gabrovo, vol. 61’, 2020, 52-55. ISSN 1310-6686.
Издателство: J. Tech. Univ. Gabrovo
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №5 Zimparov, V.D., Bonev, P.J., Petkov, V.M., Benefits from the Use of Enhanced Heat Transfer Surfaces in Heat Exchanger. Design: A Critical Review, J. Enhanced Heat Transfer, 2016, 23(5), 371–391, , ISSN 1065-5131, DOI 10.1615/JEnhHeatTransf.2018020318
Издателство: J. Enhanced Heat Transfer
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: DOI 10.1615/JEnhHeatTransf.2018020318

Публикация: №6 Zimparov, V.D., Bonev, P.J., Petkov, V.M., Transitional Heat Transfer and Pressure Drop in Plain Horizontal Tubes - Revised Study, Int. Rev. Chem. Eng., 9 (1) 2017, 1-7, ISSN 2035-1755.
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №7 Bonev P.J., Heat Transfer Enhancement in Single-Phase Transitional Flow by Wire-Coil Inserts. Part 1: Friction Factor and Heat Transfer Coefficient, Thermal Eng., 2017, VIII (1) 41-46 (Publ. Tech. Univ. Varna).
Издателство: Thermal Eng., 2017, VIII (1) (Publ. Tech. Univ. Varna)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Bonev P.J., Heat Transfer Enhancement in Single-Phase Transitional Flow by Wire-Coil Inserts. Part 2: Performance Evaluation, Thermal Eng., 2017, VIII (1) 47-51 (Publ. Tech. Univ. Varna)
Издателство: Thermal Eng., 2017, VIII (1) (Publ. Tech. Univ. Varna)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Bonev P.J., Petkov V.M., Heat Transfer Enhancement in Single-Phase Transitional Flow by Wire-Coil Inserts, Thermal Eng., 2017, VIII (1) 61-65 (Publ. Tech. Univ. Varna)
Издателство: Thermal Eng., 2017, VIII (1) (Publ. Tech. Univ. Varna)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Bonev P.J., Petkov V.M., Performance Evaluation of Wire Coil Inserts in Turbulent Tube Flow – Critical Review, J. Tech. Univ. Gabrovo, vol. 53, 2016, 27-34.
Издателство: J. Tech. Univ. Gabrovo, vol. 53
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Zimparov, V.D., Bonev, P.J., Petkov, V.M., Transitional Heat Transfer and Pressure Drop in Plain Horizontal Tubes, Int. Rev. Chem. Eng., 2015, 7(2), 37-44
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng., vol. 7, No 2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание