ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИН
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Съдържание:
Книги (1)
Публикации (8)


Публикации
Публикация: №1 Кърцелин, Е., П. Петров, К. Иванов, Г. Велев, Експертни анализи на трудови злополуки - методическо ръководство за самостоятелна работа, ИК "Св. Иван Рилски", София, 2016, ISBN 978-954-353-303-9
Издателство: ИК "Св. Иван Рилски" при МГУ - София, гр. София
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Кърцелин, Е. Р., Г. Ц. Велев, Н. С. Минеков, Ц. К. Върбов, Р. А. Александров, Математически модели за определяне на консумираната и генерирана реактивна мощност от елементи на електроснабдителните системи на промишлени обекти, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I102 – I106// Kartselin, E. R., G. Ts. Velev, N. S. Minekov, Ts. K. Varbov, R. A. Alexandrov, Mathematical Models for Determining the Consumed and Generated Reactive Power fro
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Велев, Г. Ц., К. М. Иванов, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите дължини на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 25 – 31
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 Иванов, К. М., Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите времена на изключване на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 32 – 38
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №5 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, К. М. Иванов, Е. Р. Кърцелин, Развитие на катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“ при ТУ-Габрово през нейната 55 годишна история, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 93 – 99
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №6 Kartselin, E. R., G. Ts. Velev, P. K. Petrov, K. M. Ivanov, N. S. Minekov, A. Zabchev, Expert Investigation on the Causes for Occurrence of a Big Fire in an Administrative Building, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp.36-41
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №7 Велев, Г. Ц., K. M. Иванов, Е. Р. Кърцелин, Намаляване на загубите на мощност и енергия в разпределителните силови трансформатори чрез регулиране на работното им напрежение, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 89 – 94
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Кърцелин, Е. Р., А. Зъбчев, Н. Минеков, И. Лалов, К. М. Иванов, Г. Ц. Велев, Проблеми и задачи за определяне качеството на устройствата за релейна защита, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 95 – 104
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я