ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Енергийна техника
Съдържание:
Публикации (10)


Публикации
Публикация: №1 Пламен Пенчев, Изследване на характеристиките на комбинирана слънчева система и буферен съд за подгряване на отопление и битова гореща вода – част 1 - теоретична постановка, Science and technologies, Vol.X, 2020, Number 3: technical studies, pp: 28-34, ISSN: 1314-4111
Издателство: Science and technologies
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Пламен Пенчев, Изследване на характеристиките на комбинирана слънчева система и буферен съд за подгряване на отопление и битова гореща вода - част 2 – резултати от изследването, Science and technologies, Vol.X, 2020, Number 3: technical studies, pp: 35-39, ISSN: 1314-4111
Издателство: Science and technologies
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Пенчев П., Експериментално изследване на характеристиките на насипен материал, Наука и технологии, СУБ-Ст. Загора, 2016
Издателство: Наука и технологии, СУБ-Ст. Загора
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Пенчев П., Изследване характеристиките на комбинирана система за отопление и битова гореща вода, Наука и технологии, СУБ - Ст Загора, 2016
Издателство: Наука и технологии, СУБ - Ст Загора
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Penev M, Penchev P, Stoqnov I, Kinetic models of drying of textile products, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences (IJETCAS), 13-517, 2013, 69-73
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences (IJETCAS)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Ангелов Д., Пенев М., Пенчев П., Кинетика на изпарение на влагата от шевните изделия- експериментални изследвания, сп. Текстил и облекло, бр.8-9/2012, стр. 210-215
Издателство: сп. Текстил и облекло, бр.8-9/2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Pl.Penchev, M.Penev, D.Amgelov, Кинетика на изпарение на влагата от шевни изделия, 2011, Sofia
Издателство: списание Текстил и облекло
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Pl.Penchev, M.Penev, D.Amgelov, Кинетика на изпарение на влагата от шевни изделия, Kinetics of evaporation of moisture of se[ing products, Magazine textile and clothing, 2011, Sofia
Издателство: Magazine textile and clothing, 2011, Sofia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Zimparov VD, Penchev PJ, Performance evaluation of some tube inserts as heat transfer enhancement techniques, Heat Transfer Engineering, 2006
Издателство: Heat Transfer Engineering
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Zimparov VD, Penchev PJ, Bergles AE, Performance characteristics of some rough surfaces with tube inserts for single-phase flow, J. Enh. Heat Transfer, 2006, 2, 117-137.
Издателство: J. Enh. Heat Transfer
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание