ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ПРОДАН ИВАНОВ ПРОДАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2316
Служебен тел.: 066 827462
E-mail1:
Месторождение: Габрово
Постоянен aдрес: Дряново
Съдържание:
Проекти (5)
Книги (2)
Публикации (45)
Водени дисциплини (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Проектиране, изследване и надеждност на трифазно сервозадвижване в машина за индукционно нагряване
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект за научни изследвания на базата на средства от бюджетната субсидия - срок една година 2016, в област на висше образование: 5.Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научно направление "Индустриална електроника".
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 Разработка и изследване на надеждни електронни преобразувателни устройства с микропроцесорно управление
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект за научни изследвания на базата на средства от бюджетната субсидия - срок една година 2015, в област на висше образование: 5.Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научно направление "Индустриална електроника".
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №3 Проектиране, моделиране и изследване на ефективни и надеждни преобразувателни схеми с цифрово управление за електронни технологии
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект за научни изследвания на базата на средства от бюджетната субсидия - срок три години 2012, 2013, 2014, в област на висше образование: 5.Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научно направление "Индустриална електроника".
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №4 Научно-експериментални изследвания за повишаване на ефективността и надеждността на захранващи системи за индукционни технологии
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект за научни изследвания на базата на средства от бюджетната субсидия - срок три години 2009, 2010, 2011. в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научно направление "Индустриална електроника".
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №5 Разработване и изследване на методи и средства за енергоспестяване и повишаване на надеждността на електронно-технологичните устройства и системи
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Симеонов М., П. Проданов.„Надеждност на захранващи източници за индукционни технологии”, издадена при издателство „ЕКС-ПРЕС”, Габрово 2011г.
Издателство: издателство „ЕКС-ПРЕС”
Изд.год.: 2011
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №2 Симеонов М., П. Проданов. Конструиране и технология на електронна апаратура – Ръководство за лабораторни упражнения , Издателство на ТУ-Габрово, 2010г.
Издателство: Издателство на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Prodanov P. I., D. D. Dankov. “Reliability Analysis of Electronic Circuit of Compact FIuorescent Lamp using Methods MIL-HDBK-217F and FIDES”, Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019), 12-14 Sept. 2019, Sozopol, Article number 8878592, DOI:10.1109/ET.2019.8878592, ISBN: 978-172812574-9.
Издателство: Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Dankov D. D., P. I. Prodanov. “Comparative study of power SiC MOSFET control drivers”, Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019), 12-14 Sept. 2019, Sozopol, Article number 8878323, DOI: 10.1109/ET.2019.8878323, ISBN: 978-172812574-9.
Издателство: Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019), 12-14 Sept. 2019, Sozopol
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Prodanov P., D. Dankov, “Investigating The Effect of Environmental Parameters On The Reliability Of Power Supplies For Induction Heating Technologies”, 20th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2019, 23-26th October 2019, Novi Sad, Serbia, paper T1.2-4_02526, pp. 1 – 6., Article number 8923317, DOI: 10.1109/PEE.2019.8923317, ISBN: 978-172815067-3.
Издателство: 20th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2019, 23-26th October 2019, Novi Sad, Serbia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 Prodanov P., Dankov D., “Reliability assessment of power thyristors used in power supplies for induction heating technologies”, Gabrovo, ISC “UNITECH” 2019, pp. I-192 – I-196, 15th – 16th November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Dankov D., P. Prodanov. Pspice modeling of SMPS with IC Viper100А. Proc. of DISC UNITECH'2018, 16-17 November 2018, Gabrovo, Bulgaria, vol. 1, pp. I233-I238, ISSN 1313-230X.
Издателство: Proc. of DISC UNITECH'2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A behavioral PSpice model ofViper100А is developed in the paper. Computer realization of the parameterized model corresponding to the functional description of the Viper100А is proposed. The parameterized PSpice macromodel is created in the form of block in schematic view. The vaweforms representing the characteristics ofViper100А are given. The operation modes, PSpice model ofViper100 and steps for the parameters extraction are proposed. A prototype circuit designed for a 41 W SMPS was built and tested to verify the model. Satisfactory performances are obtained from the experimental results
Пълен текст:

Публикация: №8 Prodanov P., D. Dankov, M. Simeonov, “Control of stepper motor with wireless protocol by mobile application”, Gabrovo, ISC “Unitech” 2018, pp. I-243 – i-247, 16th – 17th November 2018, Gabrovo. ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Prodanov P., D. Dankov, “Reliability Of Power Supplies For Induction Heating Through An Analysis Of The States In Operating Modes”, 19th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2017, October 19-21, 2017, Novi Sad, Serbia, paper T1.2-4_06019, pp. 1 – 6. ISBN: 978-153863501-8
Издателство: 19th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Dankov D., P. Prodanov, “Analysis and Design of Quasi-Resonant ZVS Inverter for Induction Heating in a Magnetic Circuit”, Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 13-15, 2017, Sozopol, Bulgaria, pp. 220 – 226.
Издателство: Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Dankov D., P. Prodanov, M. Valchev. ZVS QUASI-RESONANCE SINGLE-ENDED INVERTER CONTROL WITH ARDUINO. Proc. of ISC UNITECH'2017, 17-18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, vol. 1, pp. 309-314, ISSN 1313-230X.
Издателство: Proc. of ISC UNITECH'2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Симеонов М. и кол.ТЕХНОЛОГИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИННДУКЦИОНЕН ВОДОНАГРЕВАТЕЛ HARVER CN30L С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗА МАРКИРОВКА СЕ И МАРКИРОВКА ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Издателство: Университетско издадтелство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Power input from the mains is converted into high-frequency and transferred by inductive principle to the electric resistance heater with a resistance 16 Ω. Safety Class II water heater is guaranteed for a certain period of operation. Power supply to the heater is modulated with the frequency of the network – 50 Hz. Switching frequency is about 21 kHz. The presence of considerable burden harmonic component with a frequency coinciding with the inverter of approximately 21 kHz, and twice the signal current required frequency input filter power. For induction water tank is not possible to require a higher classification (eg class A +) under Directive 2010/30 / EC of the European Commission on the labeling and marking of energy consumption of household appliances

Публикация: №13 Д. Данков, Проданов П., М.Симеонов, Моделиране на система за капацитивно предаване на енергия, Международна научна конференция “УНИТЕХ 2016” – Габрово, 2016, стр.I-244 - I-250, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 2016”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Capacitively coupled contactless energy transfer through electric field coupling, also named CPT (Capacitive Power Transfer), has been proposed recently as an alternative non-contact power transfer technology. Compared to existing Inductive Power Transfer (IPT) technology, CPT has many advantages such as metal penetration ability, low standing power losses, and reduced EMI (Electromagnetic Interference). However, understanding and experience in CPT system analysis and design are still very limited to date This paper present a typical CPT system. The switching performance is analyzed against circuit parameter variations, and simulation and experimental results have verified the proposed CPT system.
Пълен текст:

Публикация: №14 Prodanov P., D. Dankov, M.Simeonov Analysis of Reliability on the Electronic Circuit for LED Lamp, Proc. XXV International Scientific Conference Electronics - ET2016, September 12 - 14, 2016, Sozopol, Bulgaria, pp.266-269. ISBN978-1-5090-2882-5
Издателство: Proc. XXV International Scientific Conference Electronics - ET2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Reliability prediction for a system of elements functioning jointly concerns identification of causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as fault tree analysis and involves identification of the failure rate at a lower level of the system examined. Such type of analysis will be applied in the reliability study of driver circuit for LED Lamp
Пълен текст:

Публикация: №15 Проданов П., Д.Данков, М.Симеонов, Изследване и реализиране на инвертор за индукционен пирограф, Международна научна конференция “УНИТЕХ’16” – Габрово, I-251 - I-254, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’16” – Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The development of electronic components allows to reduce: the power losses in the elements, dimensions of electronic equipment and of dimensions of cooling modules. These conditions allows to reduce the dimensions of the product as a whole, hence allowing for installation in a variety of industrial machines. These prerequisites are also valid for the power supplies for induction heating technologies, which can be used in a variety of industrial machines. The required efficiency of power supplies for induction heating technologies, as well as specific application, determine the type of power scheme that will be used to implement a power source for induction heating.
Пълен текст:

Публикация: №16 Данков Д., П. Проданов, Изследване на драйвер за LED лампа, Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово,2015, стр.I-333 - I-338, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Проданов П., Д.Данков, М.Симеонов, Анализ на надеждността на драйверни схеми за определен клас позиционни задвижвания, Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово,2015, стр.I-313 - I-318, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Проданов, П. И., М. Симеонов. „Симулиране, конструиране и изследване на експериментален модел на сервоконтролер за управление на постояннотокови серводвигатели“, UNITECH 2014, 21 – 22 Ноември, 2014, Габрово, стр.І-214 – стр.І.219, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Проданов, П. И., Д. Данков, М. Симеонов. „Анализ на надеждността на индукционен котлон“, UNITECH 2014, 21 – 22 Ноември, 2014, Габрово, стр.І-220 – стр.І.225, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Simeonov М., H. Ibrishimov, P. Prodanov „Modeling and analysis of an inductor – piece system with differentiated domains of the electromagnetic field in the inductor” PCIM Europe 2013, Paper No PP17, pp1-5, Nurnberg, Germany, 13-15 May 2013.
Издателство: PCIM Europe 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 П. Проданов, „ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕРВОКОТНРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВ СЕРВОДВИГАТЕЛ”, Известия на Технически университет-Габрово, Габрово 2013, брой 46, стр. 94-98, ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на Технически университет-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Проданов, П. И., М. Симеонов. „Тенденции в развитието на методики за изчисляване на интензивността на отказите на електронни елементи“, UNITECH 2013, 22 – 23 Ноември, 2013, Габрово, стр.І-224 – стр.І.228, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Проданов, П. И., М. Симеонов. „Математически апарат за получаване на механичните характеристики на стъпкови електродвигатели“, UNITECH 2013, 22 – 23 Ноември, 2013, Габрово, стр.І-248 – стр.І.252, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 П. Проданов, АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА МЕТОДИКИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО НАДЕЖДНОСТ КЪМ ЗАХРАНВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИНДУКЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Известия на Технически университет-Габрово, Габрово 2012, брой 43, стр. 90-95, ISSN1310-6686
Издателство: известия на Технически Университет-габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The studies examine factors determining the reliability of a particular electronic system and their effect on its functionality. It is rather a complex task to determine the reliability of power supplies for induction technologies because of the great variety of circuitry solutions, technological applications and environment conditions. Trustworthy conclusions as to the reliability of power supplies for induction technologies can be drawn when studying the operating reliabilityл The methods and means of analysis offered by classical theory of reliability are applicable to the power supplies as long as they are adapted to the specific induction technology, operating mode and environment conditions.

Публикация: №25 Prodanov P., D. Dankov, M. Simeonov, Analysis of reliability on the electronic ballast for compact fluorescent lamp, Proceedings of XVІІ-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2012, Sofia 28-30 May 2012, pp. 254-261. ISSN 1314-6297
Издателство: XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Данков Д., П. Проданов, М. Симеонов, Изследване и симулация на инверторен електрожен, Сборник доклади ЕЛЕКТРОНИКА 2012, София 14-15 Юни 2012, стр. 144 - 149. ISSN 1313-3985
Издателство: XI Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №27 Проданов, П. И., Д. Данков, М. Симеонов. „АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН”. Unitech 2012, 16 – 17 Ноември, 2012, Габрово, стр.І-238 – стр.І.243.
Издателство: Международна научна конференция I-238 “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Reliability prediction for a system of elements functioning jointly concerns identification of causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as fault tree analysis and involves identification of the failure rate at a lower level of the system examined. Such type of analysis will be applied in the reliability study of a two transistors forward converter for inverter welder.

Публикация: №28 Проданов, П. И., Симеонов. „ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРВОДВИГАТЕЛ”. Unitech 2012, 16 – 17 Ноември, 2012, Габрово, стр.І-244 – стр.І.248.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Serwomotor drives are one of the most used to control of different production processes. They are used where it is necessary precision speed control, torque and position. In these drives are used a servo controller with a proper feedback to precisely control specifications. In this paper have been investigated servo controller that provides three modes - mode with adjustable voltage, mode with a constant torque and mode with constant speed.

Публикация: №29 Симеонов, М. В., П. Проданов. “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИТЕ СЪСТОЯНИЯ ПО МАРКОВ НА ЗАХРАНВАЩ ИЗТОЧНИК ЗА ИНДУКЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС ЗАЩИТНИ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ”. Unitech 2011, 18 – 19 Ноември, 2011, Габрово, стр.І-225 – стр.І.229.
Издателство: International scientific conference Unitech 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Determining the reliability of power sources for induction technology is a complex task given the diversity of schemes solutions, technology applications and operating conditions. Trustworthy results for the dependability of pow-er supplies for induction technologies are obtained by the using of operational reliability. For its determination has needed to create a database for electrical and thermal operating by specific environment conditions. To determine the probability conditions of the observed power supply is used the Markov's analysis. This method gave the reliability of electronic circuits with more than two conditions - operating, safety state or failure.

Публикация: №30 Проданов, П. И. М. Симеонов. „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТЪПКОВИ ДВИГАТЕЛИ В МАШИНA С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ”. Unitech 2011, 18 – 19 Ноември, 2011, Габрово, стр.І-230 – стр.І.234.
Издателство: International scientific conference Unitech 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: CNC machines are widely used in industry for processes of cutting, engraving, drilling holes, etc.. This paper is pre-sent a solutions for the interface PCB and driver scheme for control of stepper motors in three axis CNC machine. Also we will discribe a solution for limitation of current in brake and standby mode for each stepper motor.

Публикация: №31 Симеонов, М. В., П. Проданов. Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии. Сп. „Електротехника и Електроника”, бр. 5-6, стр 27-35, София 2010
Издателство: Сп. „Електротехника и Електроника”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Operational reliability of power supplies for induction technologies (Mintcho Simeonov, Pro-dan Prodanov). Determining the reliability of power sources for induction technology is a complex task given the diversity of schemes solutions, technology applications and operating conditions. Trustworthy results for the dependability of power supplies for induction technologies are obtained by the using of operational reliability. For its determination has needed to create a database for electrical and thermal operating by specific environment conditions. For the analysis of the operational reliability are applied two methods – the”reliability block diagram” and the "Fault tree Method". For the power supplies with nominal power to 10kVA, the operational reliability is determined by the using "reliability block diagram". For such with a nominal power more than 10kVA, where the functional relationships between elements are complicated, should apply the "Fault Tree Method". It determines, in a logical way, which failure modes at one level produce critical failures at a higher level in the system. The results indicate the probability of failure of the elements and functional blocks in the power supply for a certain period of operation. These results refer to the elements with the - highly probability of failure and was take measures to improve their reliability.
Пълен текст:

Публикация: №32 Симеонов, М. В., Д.Данков, П. Проданов, Х. Ибришимов. Реконструкция и модернизация на система за управление на паралелен инвертор за обемно индукцион-но нагряване. Унитех’10 -сборник доклади, ISSN 1313-230X, 19 – 20 Ноември, 2010, Габрово, стр.І-226 –І231
Издателство: Унитех’10 -сборник доклади
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Симеонов, М. В., П. Проданов. Изследване влиянието на експлоатационните условия и влиянието им при определяне на надеждността на захранващ източник за индукционна технология.. Unitech 2010, 19 – 20 Ноември, 2010, Габрово, стр.І-236 – стр.І-239.
Издателство: Unitech 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Симеонов, М. В., П. Проданов, Х. Ибришимов, Ц. Цанев. Изследване на захранващ източник за индукционно запояване на твърдосплавни пластини. Unitech 2009, 20 – 21 Ноември, 2009, Габрово, стр.І-155 – стр.І-159.
Издателство: Unitech 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Simeonov, M. V., P. Prodanov. Time for preventive maintenance on the power supply for induction technology. 15th International Symposium on Power Electronics – Ee2009, Paper No. T1-2.1, pp. 1-5, Novi Sad, Republic of Serbia, October 28th – 29th 2009.
Издателство: 15th International Symposium on Power Electronics – Ee2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №36 Проданов, П. И., Корекционни коефициенти по надеждност на захранващи източници за индукционни технологии. Известия на Технически университет – Габрово. Том 38, 2009 г., Габрово, стр. 56 – 60.
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Power supplies for induction technologies work under different environmental conditions and the known methods are difficult to apply for evaluating the reliability indicators. In this case have been considered the various areas of application and are determined the most important environmental factors. For accurate assessment of the impact of environmental factors will be compiled specific coefficients for each area of application.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №37 Проданов, П. И., Анализ по надеждност на драйвер за управление на мощни MOS – транзистори. Unitech 2008, 21 – 22 Ноември, 2008, Габрово, стр.І-147 – стр.І-151.
Издателство: International scientific conference Unitech 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Reliability prediction for a system of elements functioning jointly concerns determining the causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as fault tree analysis and consists of determining the failure rate at a lower level of the system examined. Such an analysis will be applied in the reliability study of a electronic circuit.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №38 Prodanov, P. I., M. Simeonov, D.Dankov. Reliability of an induction heating installation in relation to production schedule. Proceedings of papers PCIM Europe 2008, Paper No. PP22, pp. 1-5, Nurnberg, Germany, 27 – 29 May 2008.
Издателство: PCIM Europe 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Reliability prediction for a system of elements functioning jointly concerns determining the causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as a fault tree analysis and consists of determining the failure rate at a lower level of the system examined. Such an analysis will be applied in the reliability study of a thyristor converter for induction heating.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №39 Симеонов, М.С., Д.Данков, П.Проданов. Автоколебателен инвертор с непре-къснато действие за индукционно валцуване. Unitech,08 International Scientific Conference proceedings, 21-22 Ноември, Габрово, 2008, ISSN 1313-230X, стр. І-147 – І-151.
Издателство: UNITECH,08 International Scientific Conference proceedings
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Simeonov, M.V., P. Prodanov. Reliability analysis on the induction heating installation using the Fault Tree Method. XV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies. Siela 2007, 31 May-01 June, 2007, Plovdiv. Proceedings, Volume 1,
Издателство: XV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Симеонов, М. В., Н. Маджаров, Д. Данков, П. Проданов. Разширяване експлоатационните възможности на индукционна уредба за обемно нагряване. International scientific conference Unitech 2007, 23 - 24 November 2007, Gabrovo, pp. І-206 – І-209.
Издателство: International scientific conference Unitech 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Simeonov, M. V., P. Prodanov. Reliability functional relationship analysis on the power circuit in induction installation using Fault Tree Method. 14th International Symposium on Power Electronics – Ee2007, Paper No. T6-1.4, pp. 1-4, Novi Sad, Republic of
Издателство: 14th International Symposium on Power Electronics – Ee2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: functioning jointly concerns determining the causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as a fault tree analysis and consists of determining the failure rate at a lower level of the system examined. Such an analysis will be applied in the reliability study of a thyristor converter for induction heating.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №43 Симеонов, М. В., П. Проданов. Определяне надеждността на тиристори в индукционна уредба за индукционно нагряване 630kVA. Unitech 2006, 25 November, 2006, Gabrovo, pp. І-182 – І-186.
Издателство: International Scientific Conference Unitech 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Експлоатационните условия за захранващите източници при индукционни технологии, са характерни с повишена интензивност на вибрационни и ударни въздействия, работа при големи мощности и съответно наличие на вът- решни и външни смущения, напреженови пикове по захранващата мрежа, запрашеност. Определянето на надежд- ността на захранващите уредби като цяло, на използваните транзистори или тиристори, изисква познаване на електрическите и температурни режими на елементите и уредбата и специфичен подход при приложение на класи- ческата теория на надеждност.

Публикация: №44 Симеонов, М. В., П. Проданов, Н. Иванов. Изследване и оптимизиране на пусковите процеси в паралелен инвертор на ток за обемно нагряване. International Scientific Conference Unitech 2006, 24 - 25 November 2006, Gabrovo, pp. І-162 – І-166.
Издателство: International Scientific Conference Unitech 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: В доклада се отразява част от работата по изследване и усвояване на системата за управление на паралелен инвертор на ток захранващ машина за обемно индукционно нагряване на стоманени детайли. Номиналната мощност на уредбата е 630 кW, работна честота – 1000 Hz. Пусковият процес в инвертора е свързан с осигуряването на достатъчен по големина ток, определян от индуктивността на входния дросел, еквивалентния товар и от типа на използваните тиристори. Това изисква определен алгоритъм на работа на входния управляем изправител, което е свързано с определени настройки в блок управление на изправителя. Съществува сложен алгоритъм на взаимовръзка между отделните блокове на управление между изправителя и инвертора. Цел на доклада е изследване на зададения алгоритъм и неговото оптимизиране.

Публикация: №45 Simeonov, M. S., D. Dankov, P. Prodanov, V. Simeonova. Reliability of the converter in the power supply for induction technologies. 13th International Symposium on Power Electronics - EE-2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 2005.
Издателство: 13th International Symposium on Power Electronics
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Most present day power supplies when properly applied for induction technologies are highfrequency transistor converters, combined with a technological instrument, an excitation coil. The design complexity, the high component stress levels and the power dissipations are reasons for the wide variations in the reliability of the high power density converters. Very often, they appear as the most unreliable part of a power supply for the induction technologies. In this paper, we show that when a power supply system for induction technology consists of s - independent components, the reliability analysis can be performed using analytical methods.


Водени дисциплини
Дисциплина: 0118,0,Електрозадвижване - р. о.
Резюме: Дисциплината „ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ” е включена в учебния план на специалност „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, с професионална квалификация „ИНЖЕНЕР-ЕКОЛОГ” в професионално направление „ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО”. Дисциплината има за цел да запознае студентите с функционалните възможности и методи за проектиране, настройка и експлоатация на съвременни електрически задвижвания на различни производствени механизми, машини и процеси в основните отрасли на индустрията, транспорта, бита и услугите. Обект на запознаване са устройствата и системите за автоматично управление по усъвършенствани методи на общо промишлени и специализирани електрозадвижвания с определен вид статичен съпротивителен момент.
Учебна програма: Programa_EZ_TTOOS.doc