ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: МИРОСЛАВ СТОЯНОВ СЛАВОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 2201, 2207
Служебен тел.: (066 827)+550, 576
Съдържание:
Проекти (3)
Книги (3)
Публикации (28)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Процедура за съставяне на методика за планиране на насложени мрежи и контрол качеството на обслужване
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години

Име на проект: №2 ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ В УЧРЕЖДЕНСКА ТЕЛЕФОННА МРЕЖA (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО)
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години

Име на проект: №3 Безжични комуникационни мрежи и високочестотни устройства
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Балабанова И, М. Славов, П. Пенчев. Ръководство за лабораторни упражнения по Комутационна и мултиплексна техника.ISBN: 978-954-683-522-2, изд. "В. Априлов", 2014.
Издателство: "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Компютърни системи - ръководство
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Kомпютърни системи
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 М. Славов, Д. Генков, А. Хинова Сравнителен анализ на системи за електронно провеждане на изпити, TechCo 2021, pp 135-140
Издателство: TechCo 2021, V-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2 - 3 Юли 2021, ЛОВЕЧ
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №5 Miroslav Slavov, Delyan Genkov, Virtual environment for remote labs in networking and security related disciplines, UNITECH 2021, pp 268-173
Издателство: UNITECH 2021, International Scientific Conference, 19-20 November 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Delyan Genkov; Miroslav Slavov, Implementation of a Virtual Laboratory for Computer Oriented Disciplines, 2021 29th Telecommunications Forum (TELFOR), 23-24 Nov. 2021, DOI: 10.1109/TELFOR52709.2021.9653245, IEEE
Издателство: 2021 29th Telecommunications Forum (TELFOR)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Славов, М., Разработка на модел за внедряване на глас чрез Интернет протокол в мрежата на Технически университет - Габрово
Издателство: UNITECH 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Мирослав Славов, Разработка на система за подобряване качеството на обслужване в насложени мрежи
Издателство: UNITECH 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 M. Славов, Изследване на сценарии за осигуряване качество на обслужването
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 М. Славов, ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПИТНА ПОСТАНОВКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПИЧНИ СЦЕНАРИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОСЛУЖВАНЕТО
Издателство: UNITECH'15
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 M. Славов, Изграждане и диагностика на оптична мрежа
Издателство: Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Karadzhov, Ts. V., I. S. Balabanova, M. S. Slavov, Multi-channel electronic device for temperature monitoring. Elektrotechnica & Elektronica, Vol. 48. No 1-2/2013, ISSN 0861-4717.
Издателство: Elektrotechnica & Elektronica
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 M. Славов, П. Пенчев, Д. Генков, IPv6 основни принципи и конфигуриране
Издателство: UNITECH'12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 П. Пенчев, М. Славов, И. Патев, ЕДИН ПОДХОД ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЦИФРОВИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ
Издателство: Юбилеен конгрес с международно участие НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪДЕЩЕТО
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Генков, Д., М. Славов, П. Пенчев, „Разработка на модел за качество на обслужването за компютърната мрежа на технически университет – Габрово“, Габрово, Unitech 2012, ноември 2012
Издателство: Unitech 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Local-Loop and DSL
Издателство: Mеждународeн научен симпозиум Maтериали, Методи и Технологии
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Pencho Penchev, Miroslav Slavov, Testing the Local-Loop and DSL, Mеждународeн научен симпозиум Maтериали, Методи и Технологии 8-12 юни 2011 г.

Публикация: №17 Пенчев, П., М. Славов, Конфигуриране и администриране на урежденска автоматична телфонна централа
Издателство: UNITECH ’11 – Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper introduces the structure, operation and the methods for configuration of Hybrid IP Private Branch Exchange (PBX).
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №18 Интелигентна мрежа
Издателство: UNITECH ’10 – Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Пенчев, П., М. Славов, Г. Иванова, Проектиране на учрежденска телефонна мрежа
Издателство: UNITECH ’09 – Gabrovo
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Penchev, P., M. Slavov, St. Sadinov, About a Method for Using and Diagnostic of Ethernet in Access Networks
Издателство: ELEKTROTECHNIKA & ELEKTRONICA
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Славов М., П. Пенчев, Н. Ташков. Изграждане на безжична мрежа (част 1). Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ - Габрово, 20-21 ноември 2009 г., ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Ташков Н., М. Славов, П. Пенчев. Изграждане на безжична мрежа (част 2). Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ-Габрово, 20-21 ноември 2009 г., ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Пенчев, П., М. Славов, В. Димитрова, Конфигуриране и администриране на урежденска автоматична телфонна централа
Издателство: UNITECH'09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper describes the installation, configuration and administration of IP-PBX in the Technical University of Gabrovo.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №24 Сравнение между стандарти Wi-Fi и WiMAX
Издателство: Трета национална научна конференция “Образование и бизнес”, Ст. Загора, Висше Училище – Колеж “Телем
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №25 IPv6 адреси
Издателство: Научна конференция с международно участие, Висше училище – Колеж “Телематика”, Стара Загора.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Изграждането на безжична връзка
Издателство: Международна научна конференция Унитех’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Пенчев, П., Д. Генков, М. Славов, Изграждане на VPN между четири отделни университета (Planning the VPN between Four Universities)
Издателство: International Scientific Conference, UNITECH’07Gabrovo.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Мрежи от следващо поколение (NGN)
Издателство: сп. “Известия на Технически университет Габрово", Университетско издателство “Васил Априлов”, Г
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание