ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ДОБРОСЛАВ ДАНАИЛОВ ДАНКОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2305,2315
Служебен тел.: (066 827)+305,340
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Проекти (2)
Книги (2)
Публикации (37)
Водени дисциплини (1)
Написани рецензии (1)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 „Научно-експериментални изследвания за повишаване на ефективността и надеждността на захранващи системи за индукционни технологии” - национален фонд „Научни Изследвания”.
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2009-2011
Бр.заети: 10

Име на проект: №2 “Разработване и изследване на методи и средства за енергоспестяване и повишаване на надеждността на електронно-технологичните устройства и системи”, национален фонд „Научни Изследвания”.
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2008
Бр.заети: 6


Публикации
Публикация: №1 Данков Д., Електронни технологични процеси и устройства - ръководство за лабораторни упражнения, 2-ро преработено и доп.издание, Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2015 г., 100 стр. ISBN 978-954-683-538-3.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Данков Д. Електронни технологични процеси и устройства – ръководство за лабораторни упражнения,изд.„ЕКС-ПРЕС”, Габрово 2012г. ISBN 978-954-490-309-1, 84 стр.
Издателство: изд.„ЕКС-ПРЕС”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Prodanov P. I., D. D. Dankov. “Reliability Analysis of Electronic Circuit of Compact FIuorescent Lamp using Methods MIL-HDBK-217F and FIDES”, Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019), 12-14 Sept. 2019, Sozopol, Article number 8878592, DOI:10.1109/ET.2019.8878592, ISBN: 978-172812574-9.
Издателство: Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Dankov D. D., P. I. Prodanov. “Comparative study of power SiC MOSFET control drivers”, Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019), 12-14 Sept. 2019, Sozopol, Article number 8878323, DOI: 10.1109/ET.2019.8878323, ISBN: 978-172812574-9.
Издателство: Proc. of IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET2019), 12-14 Sept. 2019, Sozopol
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Prodanov P., D. Dankov, “Investigating The Effect of Environmental Parameters On The Reliability Of Power Supplies For Induction Heating Technologies”, 20th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2019, 23-26th October 2019, Novi Sad, Serbia, paper T1.2-4_02526, pp. 1 – 6., Article number 8923317, DOI: 10.1109/PEE.2019.8923317, ISBN: 978-172815067-3.
Издателство: 20th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2019, 23-26th October 2019, Novi Sad, Serbia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 Prodanov P., Dankov D., “Reliability assessment of power thyristors used in power supplies for induction heating technologies”, Gabrovo, ISC “UNITECH” 2019, pp. I-192 – I-196, 15th – 16th November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Dankov D., P. Prodanov. Pspice modeling of SMPS with IC Viper100А. Proc. of DISC UNITECH'2018, 16-17 November 2018, Gabrovo, Bulgaria, vol. 1, pp. I233-I238, ISSN 1313-230X.
Издателство: Proc. of DISC UNITECH'2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A behavioral PSpice model ofViper100А is developed in the paper. Computer realization of the parameterized model corresponding to the functional description of the Viper100А is proposed. The parameterized PSpice macromodel is created in the form of block in schematic view. The vaweforms representing the characteristics ofViper100А are given. The operation modes, PSpice model ofViper100 and steps for the parameters extraction are proposed. A prototype circuit designed for a 41 W SMPS was built and tested to verify the model. Satisfactory performances are obtained from the experimental results
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №8 Prodanov P., D. Dankov, M. Simeonov, “Control of stepper motor with wireless protocol by mobile application”, Gabrovo, ISC “Unitech” 2018, pp. I-243 – i-247, 16th – 17th November 2018, Gabrovo. ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Prodanov P., D. Dankov, “Reliability Of Power Supplies For Induction Heating Through An Analysis Of The States In Operating Modes”, 19th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2017, October 19-21, 2017, Novi Sad, Serbia, paper T1.2-4_06019, pp. 1 – 6. ISBN: 978-153863501-8
Издателство: 19th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Dankov D., P. Prodanov, “Analysis and Design of Quasi-Resonant ZVS Inverter for Induction Heating in a Magnetic Circuit”, Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 13-15, 2017, Sozopol, Bulgaria, pp. 220 – 226.
Издателство: Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Dankov D., P. Prodanov, M. Valchev. ZVS QUASI-RESONANCE SINGLE-ENDED INVERTER CONTROL WITH ARDUINO. Proc. of ISC UNITECH'2017, 17-18 November 2017, Gabrovo, Bulgaria, vol. 1, pp. 309-314, ISSN 1313-230X.
Издателство: Proc. of ISC UNITECH'2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Симеонов М. и кол.ТЕХНОЛОГИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИННДУКЦИОНЕН ВОДОНАГРЕВАТЕЛ HARVER CN30L С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ЗА МАРКИРОВКА СЕ И МАРКИРОВКА ЗА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Издателство: Университетско издадтелство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Power input from the mains is converted into high-frequency and transferred by inductive principle to the electric resistance heater with a resistance 16 Ω. Safety Class II water heater is guaranteed for a certain period of operation. Power supply to the heater is modulated with the frequency of the network – 50 Hz. Switching frequency is about 21 kHz. The presence of considerable burden harmonic component with a frequency coinciding with the inverter of approximately 21 kHz, and twice the signal current required frequency input filter power. For induction water tank is not possible to require a higher classification (eg class A +) under Directive 2010/30 / EC of the European Commission on the labeling and marking of energy consumption of household appliances

Публикация: №13 Д. Данков, Проданов П., М.Симеонов, Моделиране на система за капацитивно предаване на енергия, Международна научна конференция “УНИТЕХ 2016” – Габрово, 2016, стр.I-244 - I-250, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 2016”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Capacitively coupled contactless energy transfer through electric field coupling, also named CPT (Capacitive Power Transfer), has been proposed recently as an alternative non-contact power transfer technology. Compared to existing Inductive Power Transfer (IPT) technology, CPT has many advantages such as metal penetration ability, low standing power losses, and reduced EMI (Electromagnetic Interference). However, understanding and experience in CPT system analysis and design are still very limited to date This paper present a typical CPT system. The switching performance is analyzed against circuit parameter variations, and simulation and experimental results have verified the proposed CPT system.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №14 Prodanov P., D. Dankov, M.Simeonov Analysis of Reliability on the Electronic Circuit for LED Lamp, Proc. XXV International Scientific Conference Electronics - ET2016, September 12 - 14, 2016, Sozopol, Bulgaria, pp.266-269. ISBN978-1-5090-2882-5
Издателство: Proc. XXV International Scientific Conference Electronics - ET2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Reliability prediction for a system of elements functioning jointly concerns identification of causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as fault tree analysis and involves identification of the failure rate at a lower level of the system examined. Such type of analysis will be applied in the reliability study of driver circuit for LED Lamp
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №15 Проданов П., Д.Данков, М.Симеонов, Изследване и реализиране на инвертор за индукционен пирограф, Международна научна конференция “УНИТЕХ’16” – Габрово, I-251 - I-254, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’16” – Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The development of electronic components allows to reduce: the power losses in the elements, dimensions of electronic equipment and of dimensions of cooling modules. These conditions allows to reduce the dimensions of the product as a whole, hence allowing for installation in a variety of industrial machines. These prerequisites are also valid for the power supplies for induction heating technologies, which can be used in a variety of industrial machines. The required efficiency of power supplies for induction heating technologies, as well as specific application, determine the type of power scheme that will be used to implement a power source for induction heating.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №16 Данков Д., П. Проданов, Изследване на драйвер за LED лампа, Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово,2015, стр.I-333 - I-338, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Проданов П., Д.Данков, М.Симеонов, Анализ на надеждността на драйверни схеми за определен клас позиционни задвижвания, Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово,2015, стр.I-313 - I-318, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 2015” – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Проданов, П. И., Д. Данков, М. Симеонов. „Анализ на надеждността на индукционен котлон“, UNITECH 2014, 21 – 22 Ноември, 2014, Габрово, стр.І-220 – стр.І.225, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК UNITECH 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Данков Д., Сравнение на схемотехниката на инверторните електрожени, Известия на ТУ – Габрово, том 46, стр.103-108, 2013, ISSN 1310-6686.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper evaluates several DC-DC power converter topologies suitable for arc welding focusing on MMA type (Manual Metal Arc). The aim is to outline the main characteristics of this process that directly affect the electronic design of the DC-DC converter and to set criteria to select the most adequate. They will be compared taking into account schematics, volume, weight, cost and functionality.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №20 Prodanov P., D. Dankov, M. Simeonov, Analysis of reliability on the electronic ballast for compact fluorescent lamp, Proceedings of XVІІ-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2012, Sofia 28-30 May 2012, pp. 254-261. ISSN 1314-6297
Издателство: XVII-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Данков Д., П. Проданов, М. Симеонов, Изследване и симулация на инверторен електрожен, Сборник доклади ЕЛЕКТРОНИКА 2012, София 14-15 Юни 2012, стр. 144 - 149. ISSN 1313-3985
Издателство: XI Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Проданов, П. И., Д. Данков, М. Симеонов. „АНАЛИЗ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН”. Unitech 2012, 16 – 17 Ноември, 2012, Габрово, стр.І-238 – стр.І.243.
Издателство: Международна научна конференция I-238 “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Reliability prediction for a system of elements functioning jointly concerns identification of causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as fault tree analysis and involves identification of the failure rate at a lower level of the system examined. Such type of analysis will be applied in the reliability study of a two transistors forward converter for inverter welder.

Публикация: №23 Данков Д. Изследване на инверторни схеми за индукционни котлони, Уни-тех’11 -сборник доклади, ISSN 1313-230X, 18 – 19 Ноември, 2011, Габрово, стр.І-241 – стр.І-246.
Издателство: Унитех’11 -сборник доклади
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper describes the new modeling method of medium-frequency inverters for the Induction Heating Cooker and present how to calculate the value of the modeling parameter according to the shape of the vessel and working coil, and the high-frequency power in the vessel. In addition to these, the historical review of soft-switching inverter circuits and systems using high frequency IGBTs are also summarized and described for IH cooking appliances. The operating performances of inverters are illustrated and evaluated on the simulation results, including the power regulation vs. duty cycle characteristics and efficiency characteristics based on the power dissipation as compared with each of developed inverters.

Публикация: №24 Данков Д. Моделиране и изследване на индукционен котлон, Известия на ТУ – Габрово, том 42, стр.93-98, 2011, ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово,том 42
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Симеонов, М. В., Д.Данков, П. Проданов, Х. Ибришимов. Реконструкция и модернизация на система за управление на паралелен инвертор за обемно индукцион-но нагряване. Унитех’10 -сборник доклади, ISSN 1313-230X, 19 – 20 Ноември, 2010, Габрово, стр.І-226 –І231
Издателство: Унитех’10 -сборник доклади
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Данков Д. Моделиране и изследване на ултразвукова вана, Унитех’10 -сборник доклади, ISSN 1313-230X, 19 – 20 Ноември, 2010, Габрово, стр.І-249 – стр.І-254.
Издателство: Унитех’10 -сборник доклади
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Данков Д. Mоделиране и изследване на системата индуктор-детайл при индукционно запояване, Унитех’09 -сборник доклади, ISSN 1313-230X, Габрово, 20-21.11.2009, стр. I-147- I-154.
Издателство: Унитех’09 -сборник доклади
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Dankov D. P-Spice Modeling Of An Induction Coil - Heated Piece System In An Induction Heating Solid-State Installation, 15th International Symposium on Power Electronics ЕЕ2009 - CD, ISBN 978-86-7892-208-4, Novi Sad, Republic of Serbia, 28-30.10.2009.
Издателство: 15th International Symposium on Power Electronics ЕЕ2009 - CD
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Prodanov, P. I., M. Simeonov, D.Dankov. Reliability of an induction heating installation in relation to production schedule. Proceedings of papers PCIM Europe 2008, Paper No. PP22, pp. 1-5, Nurnberg, Germany, 27 – 29 May 2008.
Издателство: PCIM Europe 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Reliability prediction for a system of elements functioning jointly concerns determining the causes for failures in this system and also detecting the elements that can cause failures. This type of prediction is known as a fault tree analysis and consists of determining the failure rate at a lower level of the system examined. Such an analysis will be applied in the reliability study of a thyristor converter for induction heating.
Пълен текст:

Публикация: №30 Данков Д. P-SPICE моделиране на системата “индуктор - детайл” в елект-ронно - технологична установка за индукционно нагряване, UNITECH,08 International Scientific Conference proceedings, 21-22 Ноември, Габрово, 2008, ISSN 1313-230X, стр. І-152 – І-157.
Издателство: UNITECH,08 International Scientific Conference proceedings
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Симеонов, М.С., Д.Данков, П.Проданов. Автоколебателен инвертор с непре-къснато действие за индукционно валцуване. Unitech,08 International Scientific Conference proceedings, 21-22 Ноември, Габрово, 2008, ISSN 1313-230X, стр. І-147 – І-151.
Издателство: UNITECH,08 International Scientific Conference proceedings
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Dankov D., M. Simeonov, H Koev. Temperature measuring and recording system for induction mass heating installation, XVth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2007 Proceedings, 31 May-1 June, Plovdiv, Bulgaria, pp.18-2
Издателство: XVth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2007 Proceedings
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Симеонов, М. В., Н. Маджаров, Д. Данков, П. Проданов. Разширяване експлоатационните възможности на индукционна уредба за обемно нагряване. International scientific conference Unitech 2007, 23 - 24 November 2007, Gabrovo, pp. І-206 – І-209.
Издателство: International scientific conference Unitech 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Данков Д. Моделиране и симулиране на високочестотен транзисторен баласт за разрядни лампи с високо налягане, Унитех’07 -сборник доклади, ISBN 1313-230X, Габрово, 23-24.11.2007, стр. I-143- I-148.
Издателство: Унитех’07 -сборник доклади
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Dankov D., M. Simeonov. A Quasi-Resonance Inverter In An Electronic Ballast For Highpressure Discharge Lamps, 14th International Symposium on Power Electronics ЕЕ2007 - CD, ISBN 86-7892-065-3, Novi Sad, Republic of Serbia, 7-9.11.2007, T1-2.4,pp.1-5.
Издателство: 14th International Symposium on Power Electronics ЕЕ2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №36 Dankov D., M. Simeonov. Resonant Driver Circuit For MOSFET’s And IGBT Control In Class-DE Inverter, ЕТ’07-International Scientific and Applied Science Conference – 16th edition, Book.2 ISSN 1313 – 1842, pp.133-138.
Издателство: ЕТ’07-International Scientific and Applied Science Conference – 16th edition
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Simeonov, M. S., D. Dankov, P. Prodanov, V. Simeonova. Reliability of the converter in the power supply for induction technologies. 13th International Symposium on Power Electronics - EE-2005, Novi Sad, Serbia and Montenegro, 2005.
Издателство: 13th International Symposium on Power Electronics
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Most present day power supplies when properly applied for induction technologies are highfrequency transistor converters, combined with a technological instrument, an excitation coil. The design complexity, the high component stress levels and the power dissipations are reasons for the wide variations in the reliability of the high power density converters. Very often, they appear as the most unreliable part of a power supply for the induction technologies. In this paper, we show that when a power supply system for induction technology consists of s - independent components, the reliability analysis can be performed using analytical methods.


Водени дисциплини
Дисциплина: 2151,0,Автоматизация на проектирането в електрониката - р. о.
Резюме:
Учебна програма: APE-bak.rar


Написани рецензии на дипломни работи
инж. Камелия Цонева Колева
(фак.№:20937606):
Разработка на модул за електронно обучение към сайта на катедра ”Електроника“


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
МИРЧО ЖИВКОВ ВЪЛЧЕВ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработване и изследване на високоефективни и надеждни токозахранващи устройства за медицински цели