ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДИМЧО ЙОРДАНОВ ПУЛОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Декан
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроене и уредостроене
Кабинет(и): 2415
Служебен тел.: (066 827)+519
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (6)
Книги (3)
Публикации (25)
Интереси (3)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - III част
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - II част
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №4 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - I част
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: сновната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Разработване, реализация и изследване на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот - III част
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот. Целта на настоящия етап от проекта е да се проведе синтез на системата за управление на робота, избор на алгоритъм за управление, избор на задвижване, на преобразуватели за положение, захранване и др.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №6 Изследване и проектиране на оптични и оптоелектронни устройства
Година: 2012
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Бр.заети: 6
Web: http://nis.tugab.bg/index.php


Публикации
Публикация: №1 Пулов Д., Основи на оптико-електронните уреди, В. Търново, Астарта, 2007, 304 с., ISBN 978-954-350-029-1
Издателство: Астарта, В. Търново
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Пулов, Д., Теория на оптичните системи – част I, В. Търново, Ровита, 2004, 180 с., ISBN 954-8914-15-8.
Издателство: Ровита, В. Търново
Изд.год.: 2004
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Пулов, Д., Д. Димитров, Д. Василев, Оптико-електронни системи, В. Търново, Пик, 1995, 88с., ISBN 954-8258-37-4.
Издателство: Пик, В. Търново
Изд.год.: 1995
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Pulov, D., Karadzhov, T., Pulova-Ganeva, Y., A Variant for Using Regression Analysis to Assess the Electromagnetic Environment in an Urban Area (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 1, pp. 200-203, DOI: 10.17770/etr2023vol1.7185
Издателство: Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Pulov, D., Karadzhov, T., Development of a Method for Contactless Temperature Measurement in 3 Spectral Ranges (2023) Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 3, pp. 208-213, DOI: 10.17770/etr2023vol3.7184
Издателство: Environment, Technology, Resources
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №6 Pulov, D., T. Karadzhov, Temperature Measurement with Photodiode in Different Operating Modes. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 291-295, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6556, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №7 Pulov, D., T. Karadzhov, Optoelectronic Device for Measuring the Power of Laser Radiation. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedingsofthe 13th International Scientificand Practical Conference. Volume 3, 286-290, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6590. Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №8 190. Tsanko Karadzhov, Dimcho Pulov, Nikolay Angelov, Contactless Measuring of Temperature with Differential Photo Receiver, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 101-104
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 Караджов Ц., Д. Пулов, Н. Ангелов, Метод за диагностика на редуктор чрез виброакустични измервания, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 78-81, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Ангелов Н., Д. Пулов, Ц. Караджов, Зависимост на контраста от стъпката при лазерно маркиране на образци от стомана, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 82-85, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Angelov Nikolay, Dimcho Pulov, Tsanko Karadzhov, Influence of Certain Technological Parameters for Lasers Marking of Articles of Steel 08X13, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 9-12, Baile Govora, Romania, 2016, ISSN 1454 – 8003
Издателство: roceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 9-12, Baile Govora
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Pulov, D., Design of laser beam expander for LWIR spectrum range, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences IJETCAS, 2015, Issue 12, Vol. 3, March-May 2015, pp. 276-280, ISSN(Printed): 2279-0029, ISSN(Online): 2279-0055.
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences IJETCAS
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Пулов, Д., Н. Ангелов, Проектиране на разширител за измерване коефициента на отражение на метали и сплави, Сп. “Машиностроене и машинознание”, кн. 2, ТУ – Варна, 2015, стр. 49-54. ISSN 1312-8612.
Издателство: Сп. “Машиностроене и машинознание”, кн. 2, ТУ – Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 103. Ангелов Н., Д. Пулов, Изследване на процеса лазерно пробиване на плексиглас, сп. „Машиностроене и машинознание“, бр. 24, Варна, 2015, стр. 07-10, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Pulov, D., P. Rachev, Wavefront analisis of the infrared lens, Proc. of the 14th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2014 18-21.September 2013, Topola, Serbia, pp.713-718.
Издателство: Proc. of the 14th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2014 18-21.September 2013, Topola, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Пулов, Д., Оптична система за колимиране на лазерно лъчение в LWIR диапазон от спектъра, В сб. трудове Unitech’14, Габрово, Ноември 2014.
Издателство: В сб. трудове Unitech’14, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Пулова, Ю., М. Йоргова, Д. Пулов, Предприемачеството в социалната сфера - иновативна практика за социално включване, В сб. трудове Unitech’14, Габрово, Ноември 2014.
Издателство: В сб. трудове Unitech’14, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Rachev P., D. Pulov, Clasification of technological errors on basis of manufacturing process information model, Topola, Serbia, RaDMI 2014, 719-722 s.
Издателство: Serbia, RaDMI 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Pulov, D. Diffractive hybrid for the thermal area of the spectrum. Proc. of the 13th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2013 12-15.September 2013, Kopaonik, Serbia, pp.914-919.
Издателство: Proc. of the 13th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2013,12-15.September 2013, Kopaonik, Serbia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Pulov, D., Ts. Karadzhov, Objectives with 2 and 3 lenses for LWIR region of the spectrum. Proc. of the 12th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012 13-17 September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia.
Издателство: Proc. of the 12th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2012 13-17 September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 Karadzhov, Ts., D. Pulov, Optoelectronic Device for Measuring the Power of Laser Radiation. Unitech’12, Gabrovo, 16-17 November, 2012, ISSN 1313-230X.
Издателство: Unitech’12, Gabrovo
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Pulov, D., Infrared triplet – the third order solutions. Proc. of the 11th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2011 15-18 September 2011, Sokobanja, Serbia.
Издателство: Proc. of the 11th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2011 15-18 September 2011, Sokobanja, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Пулов, Д., Компактни обективи да термалната инфрачервена област, Сп. “Топлотехника”, кн. 1, ТУ – Варна, 2011, стр. 68-72. ISSN 1314-2550.
Издателство: Сп. “Топлотехника”, кн. 1, ТУ – Варна, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Пулов, Д., Инфрачервен триплет – решение от трети ред, Сп. “Механика на машините”, кн. 3, ТУ – Варна, 2011, стр. 3-8. ISSN 0861-9727.
Издателство: Сп. “Механика на машините”, кн. 3, ТУ – Варна, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Pulov, D., Deneva, D., Electronic optimeter
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Интереси
Интерес: 1. Инфрачервена термовизия

Интерес: 2. Уреди за нощно виждане.

Интерес: 3. Изчислителна оптика (Optical design).


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПЕТЪР СТОЯНОВ ЦВЯТКОВ ДЕЙСТВАЩ Оптимизиране на процеса на цветно лазерно маркиране на изделие от въглеродна стомана