ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: МИРОСЛАВА ДОЧЕВА НЕНЧЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроене и уредостроене
Кабинет(и): 2404
Служебен тел.: (066 827)+528
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (17)
Книги (7)
Публикации (59)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - III част
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - II част
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №4 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - I част
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Разработване, реализация и изследване на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот - III част
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот. Целта на настоящия етап от проекта е да се проведе синтез на системата за управление на робота, избор на алгоритъм за управление, избор на задвижване, на преобразуватели за положение, захранване и др.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №6 Изследване на нано композити на силициеви структури, за приложение в мехатрониката
Година: 2017
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта се явява получаването и изследването на структурите, морфологичните и електрофзичните свойства на едно- и многослойни силициеви матрици, а също нанокомпозитните структури и формираните на тяхна база приложения за създаване на ефективни фотопреобразуватели, слънчеви колектори, микротоплинни елементи за порпапивна микроелектроника, кумулатири на енергия от типа на суперкондензаторите
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №7 Моделиране процеса на износване на зъбни предавки с асиметричен профил
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране процеса на износване на зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №8 Измерване и контрол на малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №9 Проектиране и изработка на зъбни вариатори с асиметричен профил на зъбите
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №10 Моделиране и практическа реализация на вълнови зъбни предевки
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №11 Моделиране и практическа реализация на нелинейни закони на зацепване на зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №12 Конструиране на некръгли зъбни колела с асиметричен профил на зъбите
Година: 2011
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №13 Конструиране на елементи и възли от фината механика и уредостроенето
Година: 2010
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №14 Моделиране на екстремни малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №15 Изследване и реализация на модернизирани зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №16 Проектиране и изследване на оптични и механични компоненти и системи за предаване на единиците за линейни и ъглови размери
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №17 Проектиране и изследване на оптични и механични елементи и системи
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник


Публикации
Публикация: №1 Симеонов Св., Г.Цветанов, М.Ненчева Елементи и възли в мехатрониката, ръководство за лабораторни упражнения ,УИ "В.Априлов", Габрово 2014г., ISBN:978-954-683-523-9
Издателство: УИ "В.Априлов", Габрово 2014г.,
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Илиев Ил.,Св.Симеонов,Г.Цветанов, М.Ненчева Финомеханична техника, ръководство за лабораторни упражнения,Университетско издателство "В.Априлов", Габрово 2008г., ISBN 978-954-683-390-7
Издателство: ,Университетско издателство "В.Априлов", Габрово 2008г.,
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Цветанов Г., М.Ненчева Методология на проектирането и автоматизирано конструиране, ръководство за лабораторни упражнения, ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г., ISBN-10:954-9442-47-0; ISBN-13:954-9442-47-2
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г.,
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Илиев Ил.,Св.Симеонов,Г.Цветанов, М.Ненчева Машинознание, ръководство за лабораторни упражнения и курсови работи, ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г., ISBN-10:954-9442-62-4; ISBN-13:978-954-9442-62-5
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г.,
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Илиев Ил.,Св.Симеонов, М.Ненчева Елементи на уредите и машините, ръководство за лабораторни упражнения и домашна работа, ЕКС-ПРЕС, Габрово 2005г., ISBN-954-9442-04-7
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово 2005г.,
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Илиев Ил.,Св.Симеонов, М.Ненчева Машинни елемнти, ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа, УИ "В.Априлов", Габрово 2001г., ISBN-954-683-146-8
Издателство: УИ "В.Априлов", Габрово 2001г.,
Изд.год.: 2001
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Илиев Ил.,Св.Симеонов, М.Ненчева Машинознание, ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа, УИ "В.Априлов", Габрово 2001г., ISBN-954-683-145-Х
Издателство: УИ "В.Априлов", Габрово 2001г.,
Изд.год.: 2001
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Цветанов Г., М. Ненчева, С.Хаджиев, Проблеми при геометричен синтез на планетни предавки с асиметричен профил на зъбите, Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г., стр. 3- 8 ISSN 1312 – 8612;
Издателство: Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г., стр.3- 8 ISSN 1312 – 8612;
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №9 Цветанов Г., М. Ненчева, П.Ненчев, Анализ на параметрите на червячна модулна фреза със специално предназначение, Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г., стр. 8- 13 ISSN 1312 – 8612;
Издателство: Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г.,стр. 8- 13 ISSN 1312 – 8612;
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №10 Цветанов Г., М. Ненчева, С.Хаджиев, Проектиране на инструмент за изработване на малкомодулни зъбни колела с асиметричен профил на зъбите, АДП – 2022 Созопол, сб. доклади брой 4, 07.2022, стр.52-55 ISSN 2682-9584;
Издателство: Издателство на ТУ - София
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №11 Ненчева М., П.Рачев, Анализ на методите на обработване на цилиндрични зъбни колела със симетричен и акиметричен профил на зъба, Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2021 г., стр. 58- 63 ISSN 1312 – 8612;
Издателство: Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2021 г.
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №12 Рачев П., М. Ненчева, Определяне чрез моделиране на факторите, пораждащи грешки при обработването, АДП – 2020 Созопол, сб. доклади, 06.2020, стр.35-37 ISSN 2682-9584;
Издателство: АДП – 2020 Созопол, сб. доклади, 06.2020, стр.35-37 ISSN 2682-9584;
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №13 Цветанов Г., С. Хаджиев, М. Ненчева.Оптимално проектиране на планетни предавки с асиметричен профил. Машиностроене и машинознание, Книга 1, НК по ТММ, 2020, 84-88, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, Книга 1, НК по ТММ
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Цветанов Г., М. Ненчева ,Ив.Георгиев, Класификация и структура на съосни зъбни предавки с асиметричен профил, Дни на механиката, Варна, книга 1 2019 г., стр. 62- 66 ISSN 0861 – 9727;
Издателство: Машиностроене и машинознание, Дни на механиката, Варна, книга 1 2019 г., стр. 62- 66 ;
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №15 Цветанов Г., М. Ненчева, С.Хаджиев, Интерференция при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 46 - 50 ISSN 2682-9584;
Издателство: АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 46 - 50 ISSN 2682-9584;
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №16 Цветанов Г., М. Ненчева, П.Ненчев, Пространствени области на съществуване при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 51 - 55 ISSN 2682-9584;
Издателство: , АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 51 - 55 ISSN 2682-9584;
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №17 Цветанов Г., М. Ненчева. Определяне на обемната якост на зъба при асиметричен профил на зъбите и различни възможности на образуване. АДП-2018, Созопол, сб. доклади, 06.2018, ISSN1310-3946
Издателство: АДП-2018, Созопол, сб. доклади
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Цветанов Г.,М. Ненчева, Ст. Савов.Оптимално проектиране на 2К-Н предавки с асиметричен профил на зъбите. Механика на машините, Варна 2017
Издателство: Нацинален комитет по теория на механизмите и машините, ТУ-Варна, Институт по механика към БАН
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Цветанов Г., М. Ненчева ,Ст.Къртунов Използване на монокристален силиций във фотоволтаични системи, АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Издателство: АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №20 Цветанов Г., М. Ненчева ,П.Рачев Изследване на физикомеханични свойства на нанокомпозити от силиций, АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Издателство: АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №21 Цетанов Г., Ст. Савов, М. Ненчева, В. Кисьова.Проектиране на стенд за определяне на износването при еволвентни цилиндрични зъбни предавки.Унитех, Габрово, 2016
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Ненчева М., Г.Цветанов Конструкции на зъбни предавки с асиметричен профил, VІІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2016 г., ISSN 0861 – 9727;
Издателство: Механика на машините, Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №23 Цветанов Г., М. Ненчева, Ем. Божилов. Хибридни зъбни профили в мехатрониката. Механика на машините. Варна 2016
Издателство: ТУ-ВАРНА
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Ненчева М., Основни аспекти при проектиране на зъбни предавки с минимален брой зъби, Unitech 2015 Габрово, сб. доклади, том IIІ, 20–21.11.2015г., ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech 2015 Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №25 Цветанов Г., М. Ненчева Възможност за контрол технологичните размери при еволвентни цилиндрични малкомодулни зъбни предавки, VІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2015 г., ISSN 1312 – 8612
Издателство: VІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Ненчева М., Г.Цветанов Проектиране на финомеханични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, VІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2014 г., ISSN 1312 – 8612
Издателство: VІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2014 г.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Цветанов Г., Ненчева М., Определяне на преходната крива при еволвентни цилиндрични зъбни колела произведени по метода на центроидното обвиване, Unitech 2014 Габрово, сб. доклади, том IIІ, 21–22.11.2014, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech 2014 Габрово, сб. доклади, том IIІ, 21–22.11.2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Проектиране на зъбни вариатори с асиметричен профил на зъбите. Машиностроене и машинознание.Варна 2013
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Ненчева Мирослава Изследване на параметрите на асиметричен зъбен профил V Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 3 2013 г., ISSN 0861 – 9727
Издателство: V Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 3 2013 г.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Ненчева Мирослава Еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил и с минимална разлика в броя зъби, и с външно зацепване, ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2012 г., ISSN 0861 – 9727
Издателство: ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2012 г.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Параметрично движение на инструмента в диференциална форма при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил, ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 20
Издателство: ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Ненчева Мирослава Области на съществуване на малкомодулни еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, АДП – 2012 Созопол, сб. доклади, том 3, 06.2012, ISSN 1310-3946
Издателство: АДП – 2012 Созопол, сб. доклади, том 3, 06.2012,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Ненчева Мирослава Малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите и екстремни качествени показатели, АДП – 2012 Созопол, сб. доклади, том 3, 06.2012, ISSN 1310-3946
Издателство: АДП – 2012 Созопол, сб. доклади, том 3, 06.2012,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Ненчева Мирослава Параметрично изследване на асиметричен зъбен профил, получен по метода на центроидното обвиване, V Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, 2012г. под печат
Издателство: V Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, 2012г. под печа
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Ненчева М., Г. Цветанов. Определяне на напреженията в основата на зъба при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил, Международна научна конференция
Издателство: МТФ`2012, София
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Мирослава Ненчева Моделиране на екстремни малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, Технически университет - Габрово
Издателство: Мирослава Ненчева,Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Дисертация

Публикация: №37 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Практическа апробация на еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите ІІI Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г., ISSN 0861 – 9727
Издателство: ІІI Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Еволвентно зацепване при цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил в обобщени параметри ІІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г., ISSN 0861 – 9727
Издателство: ІІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Ненчева М. Параметрично изследване на асиметричен зъбен профил, получен по метода на центроидното обвиване, АДП – 2011 Созопол, сб. доклади, том I, 06.2011, ISSN 1310-3946
Издателство: АДП – 2011 Созопол, сб. доклади, том I, 06.2011,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Nencheva Miroslava Effect of self - blocking involute cylindrical gears with asymmetric profiles and external engagement, 11th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2011, ISBN 978-86-6075-027-5
Издателство: 11th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2011,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Екстремна товароносимост при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите Unitech’10 Габрово, сб. доклади, том II, 19-20.11.2010, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech’10 Габрово, сб. доклади, том II, 19-20.11.2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Ненчева М., Г. Цветанов Класификация на грешки при обработка на цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010, ISSN 1313–4264
Издателство: АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Еластични деформации в зъбна предавка с асиметричен профил на зъбите АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010, ISSN 1313–4264
Издателство: АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Цветанов Г., М. Ненчева Екстремни еволвентни цилиндрични зъбни предавки в обобщени параметри, I Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2009 г., ISSN 1312 - 8612
Издателство: I Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Симеонов С., Г Цветанов, М. Ненчева Възможности за контрол на еволвентни цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите, АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009, ISSN 1313-4264
Издателство: АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Цветанов Г., М. Ненчева Специфични проблеми при контрол точността на малкомодулни цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите, АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009, ISSN 1313-4264
Издателство: АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Сравняване на товароносимостта на зъбно зацепване при асиметричен профил на зъбите, Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Цветанов Г., М. Ненчева Проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Цветанов Г., М. Ненчева. Методи за изработка на малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Издателство: Unitech’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Възможности за геометричен синтез при вътрешно зацепване и минимална разлика между броя зъби, Механика на машините, Варна, книга 2 2008 г., ISSN 0861 - 9727
Издателство: Механика на машините, Варна, книга 2 2008 г.,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 SImeonov S., G. Tcvetanov, M. Nencheva. Determination of displacements and tensions for asymmetric gear profile, 8th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2008, ISBN 978-86-83803-24-3
Издателство: 8th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Малкомодулните зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите като устройства в мехатрониката, Unitech’08 Габрово, сб. доклади, том II, 21–22.11.2008, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech’08 Габрово, сб. доклади, том II, 21–22.11.2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Определяне на оптималната геометрия на преходната крива при асиметричен зъбен профил, Амтex 2007, Габрово, 23–24.11.2007, сб. доклади, том II, ISBN 978 – 954 – 683 – 384 – 6
Издателство: Амтex 2007, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Ненчева М., Г. Цветанов.Деформации на зъба при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите.Механика на машините.книга III, Варна 2007,ISSN 0861-9727
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Ненчева М., Г. Цветанов. Показатели за определяне точността на малкомодулни зъбни колела, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 12 – 16 .09.2006г., ISBN 10: 954 – 334 – 035 – 8; ISBN 13: 978 – 954 – 334 – 035 – 4
Издателство: Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 12 – 16 .09.2006г.,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №56 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Свободен геометричен синтез при автоматизирано проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки, UNITEX `06, Габрово, 24–25.11.2006, сб. доклади, том II, ISBN 10: 954 – 683 – 352 – 8; ISBN 13: 978 – 954 – 68
Издателство: UNITEX `06, Габрово, 24–25.11.2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Ненчева М., С. Петков, П. Ненчев. Изследване на формата на ударен импулс при цилиндрични зъбни предавки, UNITEX `05, Габрово, 24–25.11.2005, сб. доклади, том II, ISBN 954 – 683 – 325 – 8
Издателство: UNITEX `05, Габрово, 24–25.11.2005, сб. доклади, том II
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Ненчева М., П. Рачев. Класификация на грешки при обработка на цилиндрични зъбни колела, UNITEX `05, Габрово, 24–25.11.2005, сб. доклади, том II, ISBN 954 – 683 – 325 – 8
Издателство: UNITEX `05, Габрово, 24–25.11.2005, сб. доклади, том II
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Илиев Ил., М. Ненчева. Някои аспекти при конструиране на финомеханични зъбни предавки, Известия на Технически университет Габрово, том 28 2003г., ISSN 1310 – 6686
Издателство: Известия на Технически университет Габрово, том 28 2003г.
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание