ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3306, 3304
Служебен тел.: (066 827)+419, 529
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (3)
Книги (1)
Публикации (26)
Докторанти (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Цифрово представяне на етнографски материали
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта: Изследване на възможности за цифрово представяне на традиционни текстилни изделия (етнографски експонати) и разработка на програмно осигуряване за визуализация, класификация и съхранение на етнографски експонати.
Период: 2 години
Позиция в проекта: ръководител на договор
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 Разработка на графични модули на CAD система за проектиране на плетени структури
Година: 2009

Име на проект: №3 Проектиране и разработка на програмни модули на CAD система за проектиране на бутикови плетени облекла
Година: 2008


Публикации
Публикация: №1 Захариева-Стоянова Е., Програмиране и използване на компютри, програмиране на С/С++, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2017, ISBN: 978-954-683-573-4
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Zaharieva-Stoyanova E., XAML Digital Representation of Embroidery Cross Stitch Symbols,International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”. Vol. 12, 141-150, 2022, ISSN: 1314-4006.
Издателство: International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Vol. 12, 141-150, 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Захариева-Стоянова Е., Обектно ориентирано програмиране в език С++, ръководство за лабораторни упражнения, второ преработено и допълнено издание, Университетско издателство "Васил Априилов", електронно издание, Габрово, 2019, ISBN 978-954-683-590-1.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априилов", електронно издание
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №4 Zaharieva-Stoyanova E., Digital Representation of Color Stitches in Craft Software, International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2019, vol. 9, pp. 225-231, 26-28 Sept. 2019, Burgas, Bulgaria, ISSN: 1314 - 4006, eISSN: 2535-0366.
Издателство: International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://dipp2019.math.bas.bg/topics

Публикация: №5 Zaharieva-Stoyanova E., D. Beshevliev, Digital Representation of Crochet Symbols Sets, International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2018, vol. 8, pp. 159-164, 27-29 Sept. 2018, Burgas, Bulgaria, ISSN: 1314 - 4006, eISSN: 2535-0366.
Издателство: International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://dipp.math.bas.bg/

Публикация: №6 Zaharieva-Stoyanova E., St. Bozov, Application of XML-based Language for Digital Representation of Crochet Symbol, International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2017, pp. 181-189, 7-9 Sept. 2017, Burgas, Bulgaria, ISSN: 1314 -4006, eISSN: 2535-0366.
Издателство: International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Захариева-Стоянова E., Компютърни програми за проектиране на плетива на една кука, 12-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово, том XII, 2017, стр. 179-190.
Издателство: 12-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Захариева-Стоянова E., Д. Бешевлиев, Програмна система за проектиране на кройки на плетени чорапи, 11-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово, том XI2016, стр. 414-423, ISBN 978-619-00-0493-6.
Издателство: 11-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №9 Zaharieva-Stoyanova E., Project of Crochet Software Development, Int. conf. ICEST 2016, 28-30 June 2016, Ohrid, Macedonia, pp.221 -224. ISBN 978-9989-786-78-5
Издателство: Int. conf. ICEST 2016, 28-30 June 2016, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Захариева-Стоянова, Е., Цифровото представяне на културното наследство като начин за неговото опазване и съхраняване, Сборник от юбилейна кръгла маса "50 години АЕК "Етър" - живата традиция", 2015
Издателство: Сборник от юбилейна кръгла маса "50 години АЕК "Етър" - живата традиция", 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №11 Захариева-Стоянова, Е., Цифрово представяне на модели на традиционни ръчно плетени изделия, сборник материали от 10-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово, том X, стр. 535-543, 2015.
Издателство: 10-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово,
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Zaharieva-Stoyanova, E., Bozov, S., Portable knitting format - XML-based language for knitting symbols description, CompSysTech 2015, pp. 252-259, doi 10.1145/2812428.2812465, Dublin, Ireland, 2015, ACM
Издателство: International Conference CompSysTech’15, 25-26 June 2015, Dublin, Ireland, ACM
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №13 Zaharieva-Stoyanova, E., Bozov Stefan, Integration of Validation Modules into Knitting Software for Digital Representation of Traditional Costumes, International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2015, pp. 303-311, 28-30 Sept. 2015, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN: 1314-4006.
Издателство: Int. conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP 2015, 28 Sept. 2015, V. Tarnovo, Bulgaria.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Bozov, S., E. Zaharieva, XML-based approach for Digital Representation of Knitting Patterns, Int. conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, V. Tarnovo, Bulgaria, 2014, pp.
Издателство: Int. conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, V. Tarnovo, Bulgaria, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Захариева-Стоянова Е., Особености при изработка на традиционни ръчно плетени изделия и тяхното компютърно представяне, Международна конференция "Народните занаяти - минало, настояще, бъдеще", АЕК-"Етър", Габрово, 2014 г., том IX, стр. 378 - 387.
Издателство: 9-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №16 Zaharieva-Stoyanova E., St. Bozov, Digital Representation of Knitting Patterns in Traditional Costumes, Int. conf. Digital Representation and Preservation of Cultural and Scien-tific Heritage DiPP 2013, 18-21 September 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Издателство: Int. conf. Digital Representation and Preservation of Cultural and Scien-tific Heritage DiPP 2013, 18-21 September 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Bozov St., E. Zaharieva-Stoyanova, Development Of CAD System For Knitting Pattern Design, International Conference “Automatics and Informatics’12”, 3-7 October, 2012, Sofia, Bulgaria.
Издателство: International Conference “Automatics and Informatics’12, 3-7 October, 2012, Sofia, Bulgaria.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Захариева-Стоянова Е., Ст. Бозов, CAD система за проектиране на ръчни плетива и приложение в народните занаяти, Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще, том VII, Габрово, 2012, сборник материали от 7-ма национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър”-Габрово
Издателство: 7-ма национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър”-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №19 Zaharieva-Stoyanova E., St. Bozov, CAD Module for Knitting Patterns Design, 12th International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’11, Vienna, Austria, 2011, pp 298 – 304, ACM ISBN 978-1-4503-0917-2
Издателство: 12th International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’11, Vienna, Austria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Захариева-Стоянова Е., Приложение на компютърни програми за запазване елементите от традиционните костюми, Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще, том VI, Габрово, 2011, сборник материали от 6-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър”-Габрово, стр. 336-351
Издателство: 6-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър”-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Zaharieva-Stoyanova E., Application of Listed Data Structures in Knitting Industry CAD/CAM Systems’ Development, International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, 23-26 June, Ohrid, Macedonia
Издателство: International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 Zaharieva-Stoyanova E, Project of CAD Module for Knitting Pattern Design, IASK International Conference E-Activity and Leaning Technologies&InterTIC, 22-24 June 2009, Seville, Spain, pp. 63 -67
Издателство: ASK International Conference E-Activity and Leaning Technologies&InterTIC, 22-24 June 2009, Sevi
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Zaharieva-Stoyanova E., Computer Aided Design of Knitting Pattern Structures, International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2009, 25-27 June, Veliko Turnovo, Bulgaria, vol. 1, pp.305-308
Издателство: International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Zaharieva-Stoyanova E, Object-Oriented Approach to CAD System for Knitting Industry Application, International Scientific Conference Computer Science’2008, 18-19 September 2008, Kavala, Greece
Издателство: International Scientific Conference Computer Science’2008, 18-19 September 2008, Kavala, Greece
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Elena Iv. Zaharieva-Stoyanova , Methods of Graphic Representation of Curves in CAD systems in Knitting Industry, XLII International Scientific conference on Information, Comunications and Energy Systems and Technologies ICEST 2007, 24-27 June, 2007, Ohrid
Издателство: XLII International Scientific conference on Information, Comunications and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №26 Елена Захариева-Стоянова , Компютърно Проектиране на Плетени Изделия по Метода на Окроеното Плетене, International Scientific Conference UNITEX’07, 23 – 24 November 2007, Gabrovo, стр. I-470 – I473.
Издателство: International Scientific Conference UNITEX’07, 23 – 24 November 2007, Gabrovo
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
СТЕФАН ОГНЯНОВ БОЗОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и разработка на софтуерни приложения за дизайнерско проектиране на текстилни изделия
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТРОНКОВ ДИПЛОМИРАН Проектиране и разработка на външни индексиращи структури за работа в реално време
ДАМЯН СЛАВЧЕВ БЕШЕВЛИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Проектиране и разработка на софтуер за цифрово представяне на етнографски експонати
МИЛЕНА ДРАГИЕВА ЖЕЛЕВА ДЕЙСТВАЩ Алгоритми и софтуер за обучение на потребители на ERP системи за производствената индустрия