ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: РОСЕН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3304
Служебен тел.: (066 827)+529
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (5)
Книги (4)
Публикации (44)
Учебни материали (1)
Докторанти (6)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Облачно-базирана услуга за автоматизирано следене на приема на медикаменти
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е разработване и експериментиране на облачно-базирана услуга за автоматизирано следене на приема на медикаменти, която да има потребителски интерфейс, който е съобразен с специфичните изисквания при възрасни и потребители с увреждания. Целта е да се постигне следната базова функционалност: • Известяване на пациента за настъпил час за прием на медикаменти. • Проверка за лекарствен прием към момента на заявката. • Проверка на всички назначени медикаменти в рамките на деня. Потвърждаване на прием. С цел бъдеща проверка за успешно осъществен прием, след потвърждаване от страна на пациента, че е приел необходимата доза, текущата дата и час се запаметяват в базата данни.
Бр.заети: 10

Име на проект: №2 RFID-базирана система за навигация на хора със зрителни увреждания в непознати за тях сгради, фонд "Научни Изследвания"
Година: 2012

Име на проект: №3 Мобилни системи за усилване на реалността - алгоритми за проследяване на закрито, фонд "Научни Изследвания"
Година: 2009

Име на проект: №4 Използване на мобилни терминали за създаване на системи за усилване на реалността, фонд "Научни Изследвания"
Година: 2008

Име на проект: №5 Разработване на мобилно приложение с цел GPS навигация на хора със зрителни увреждания, фонд "Научни Изследвания"
Година: 2007


Публикации
Публикация: №1 Р. Иванов, Програмиране за разпределени системи, ISBN 978-954-683-672-4, Издателство Васил Априлов - Габрово, 2023
Издателство: Издателство Васил Априлов - Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Монография

Публикация: №2 Иванов, Р., Извличане на знания от данни, Университетско Издателство "Васил Априлов" - Габрово, 2023.
Издателство: Университетско Издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Иванов, Р., Нерелационни бази данни - ръководство за лабораторни упражнения, ISBN 978-954-683-642-7, 176 стр., 2021
Издателство: Електронна среда
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Иванов, Р., Програмиране за мобилни устройства, ISBN 978-954-683-613-7, 224 стр., 2022
Издателство: Електронна среда
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Velkova, V., R. Ivanov, "Mobile application for creating and exporting geofences" , 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), pp. 1-6, 2023.
Издателство: 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 R. Ivanov, V. Velkova "Tangible and Personalized Smart Museum Application." , Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2023, Vol. 13, pp.97–106, 2023, https://doi.org/10.55630/dipp.2023.13.9
Издателство: Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Д. Динев, С. Йорданов , Р. Иванов, Г. Михалев, "НИСКОБЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЗДРАВЕТО НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ",31-ми Международен симпозиум УТЕОС, 2023. гр. София
Издателство: 31-ми Международен симпозиум УТЕОС
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Ivanov R. ExhibitXplorer: Enabling Personalized Content Delivery in Museums Using Contextual Geofencing and Artificial Intelligence. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2023; 12(10):434. https://doi.org/10.3390/ijgi12100434
Издателство: ISPRS International Journal of Geo-Information
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Ivanov, R., V. Velkova, Delivering Personalized Content to Open-air Museum Visitors Using Geofencing, Int. Conf. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Vol. 12, pp. 141-150, 2022, https://doi.org/10.55630/dipp.2022.12.11.
Издателство: Int. Conf. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Ivanov, R., Yordanov, S., Dinev, D., Internet of Things-based pregnancy tracking and monitoring service, International Conference Automatics and Informatics, ICAI 2022 - Proceedings, pp. 298–302, 2022
Издателство: Proc. of International Conference Automatics and Informatics, ICAI 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 1. Ivanov, R., V. Velkova, Delivering Personalized Content to Open-air Museum Visitors Using Geofencing, Int. Conf. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Vol. 12, pp. 141-150, 2022, https://doi.org/10.55630/dipp.2022.12.11.
Издателство: Int. Conf. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.55630/dipp.2022.12.11

Публикация: №12 Velkova,V., Ivanov, R., MICROSERVICE FOR CREATING GEOFENCES, Int. Conf. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18-19 November 2022, GABROVO, Vol. p125, pp. 290-295, 2022,https://unitech2022.tugab.bg/images/c2022/kst/p125.pdf
Издателство: Int. Conf. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Abstract This paper presents the architecture and implementation of a microservice for creating geofences and exporting their coordinates in GeoJSON format. The service allows describing geofences in three ways: (1) by a polygon; (2) by a circle with a given center and radius; and (3) by a circle that is approximated by a polygon. The service provides the ability to populate geofences with geo hashes in order to very quickly calculate which geofence the clients of a locationbased service fall into. Different levels of accuracy and geohash generation strategies are supported. At this stage, the service exports the geofence information in a format adapted for MongoDB database. Experiments have been conducted for different types of geospatial queries with geofences generated by the proposed service (buildings and open spaces of the Technical University of Gabrovo). The experiments show that all types of queries are executed in real time with active 2dsphere database indexing.
Web: https://unitech2022.tugab.bg/images/c2022/kst/p125.pdf

Публикация: №13 R. Ivanov, "Automatic Beacon Deployment for Indoor Localization" , Journal Information Technologies and Control, No. 1, 2021.
Издателство: Journal Information Technologies and Control
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 R. Ivanov, "Accuracy Analysis of BLE Beacon-based Localization in Smart Buildings" , Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 13(4), 325-344, 2021.
Издателство: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 R. Ivanov, "Automatic Beacon Selection for Indoor Localization" , 2021 International Conference Automatics and Informatics, pp.345-349, 2021.
Издателство: International Conference Automatics and Informatics
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Ivanov, R., An Approach to Developing Internet of Things (IoT) - Based Services for Smart Museums, 9th International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP), Vol. 9, pp. 111-121, 2019.
Издателство: Proc. of 9th International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage (DiPP)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 R. Ivanov, An algorithm for on-the-fly K shortest paths finding in multi-storey buildings using a hierarchical topology model, International Journal of Geographical Information Science, DOI 10.1080/13658816.2018.1510126, pp.1-24, 2018
Издателство: International Journal of Geographical Information Science
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 R. Ivanov, An algorithm for Micro-localization in Large Public Buildings, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’17, 2017.
Издателство: International Conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Venkov, V., R. Ivanov, “The design and implementation of database service for real-time medication monitoring system”, Journal Communication & Cognition (C&C), Belgium, volume 50 (1-2), pp.27-48, 2017
Издателство: Journal Communication & Cognition
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 R. Ivanov, An approach for microscopic path finding and obstacle avoidance for blind and visually impaired people, 17-th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'16, Palermo, Italy.
Издателство: Proceedings of the 17th international conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 V. Venkov, R. Ivanov, Cloud–based System for Real Time Medication Monitoring, 17-th International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech'16, Palermo, Italy.
Издателство: Proceedings of the 17th international conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №22 Ivanov, R. (2016), An approach for developing indoor navigation systems for visually impaired people using Building Information Modeling, Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments.
Издателство: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Ivanov, R., A novel approach for accessing WEB services based on multi-touch interaction with NFC smart posters. In Proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp. 152-159, 2015
Издателство: Proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №24 Ivanov, R. , TeachMe: personal learning environment for children. In Proceedings of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp. 437-444, 2014
Издателство: International Conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Ivanov, R., Blind-environment interaction through voice augmented objects. Journal on Multimodal User Interfaces, 8(4), 345-365, 2014
Издателство: Journal on Multimodal User Interfaces
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Институт Инженерной Физики и ...efir.sfu-kras.ru/.../Программа_СПР-2014 часть-2...,
Издателство: London, Intl. Conf. CSM, 2014, Intl. Journal of Advancement in Mechanical and Aeronautical Engineer
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: seekdl.org/nm.php?id=3513

Публикация: №27 Ivanov, R., NFC-based pervasive learning service for children. In Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies (pp. 329-336), 2013.
Издателство: International Conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Картунов С., П.Рачев, АПУП, Габрово, УИ В>Априлов, 1997
Издателство: 9 International Scientific and Practical Conference, Rezekne
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Къртунов С., Р.Иванов, И.Стоянов, Методика за работа със система „PROTEH”, Созопол, МНК„АДП-13”, 2013, ISSN1310-3946, стр. 561
Издателство: Созопол, МНК„АДП-13”, 2013,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: stevabg.com

Публикация: №30 Иванов Р., С.Къртунов, Система PROTECH-програмно осигуряване, Журнал на университет Dunarea de Jos във връзка с MNK 1.IEEEE, том II, N:2, 18-20.09.2013, Галац, Румъния, 2013, ISSN 2067-2071, p. 346,
Издателство: Журнал на университет Dunarea de Jos във връзка с MNK 1.IEEEE, том II, N:2, 18-20.09.2013, Галац, Румъния
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: zdb.ru.lv/conferences/7/VTR9_III_22.pdf

Публикация: №31 Kartunov S., R.Ivanov, P.Rachev, Presentation of Systems for automation of the engineers work“PRОTECH”,
Издателство: Banja Luka, ISK MASTA,2013,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №32 R. Ivanov, "Real-time GPS track simplification algorithm for outdoor navigation of visually impaired" , Journal of Network and Computer Applications, 2012.
Издателство: Journal of Network and Computer Applications
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 R. Ivanov, "RSNAVI: An RFID-Based Context-Aware Indoor Navigation System for the Blind" , 13th International Conference CompSysTech '12, pp.313-320, 2012.
Издателство: Proceedings of the 13th international conference on Computer Systems and Technologies
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Most of the existing indoor navigation systems for the blind do not take into account their specific needs related to orientation and movement in an unfamiliar buildings. This paper presents an indoor blind navigation system called RSNAVI that has the following strengths: First, the system uses 4D modelling of buildings - 3D building and objects geometry and status of all sensors in time. To improve the navigation process we use semantic-rich interior model to describe not only the position and shape of all objects but also their characteristics. Second, the algorithm for route planning uses multi-parametric optimization to obtain the optimal route for the blind users. The system allows automatic re-routing when the blind user deviated from the route or if it detects a change of status of the sensors, for example blocking access to the room due to fire alarm. Finally, only algebraic expressions to calculate optimal route waypoints and to detour obstacles are used.

Публикация: №34 R. Ivanov, "Matlab toolbox for raw GPS data processing and visualization" , сп. "Автоматика и Информатика", No.1, 2011.
Издателство: сп. "Автоматика и Информатика", No.1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 R. Ivanov, "A Low-cost Indoor Navigation System for Visually Impaired and Blind" , Journal of Communication & Cognition, Vol.44, Nо.3, pp.129-147, 2011.
Издателство: Journal of Communication & Cognition, Vol.44, Nо.3
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 R. Ivanov, "Algorithm for Blind Navigation Along a GPS Track" , 12th International Conference CompSysTech 2011, pp.372-379, 2011.
Издателство: 12th International Conference CompSysTech '11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №37 R. Ivanov, "On-line GPS Track Simplification Algorithm for Mobile Platforms", Journal of Information Technologies and Control, No.1, 2010.
Издателство: Journal of Information Technologies and Control, No.1
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 R. Ivanov, "Indoor Navigation System for Visually Impaired" , 11th International Conference CompSysTech 2010, pp.143-149, 2010.
Издателство: 11th International Conference CompSysTech 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 R. Ivanov, "Системи за навигация на закрито, адаптирани за хора със зрителни увреждания" , сп. "Инженерни науки", No.3, стр.5-16, 2010.
Издателство: сп. "Инженерни науки", No.3
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 R. Ivanov, "Mobile GPS Navigation Application, Adapted to Visually Impaired People" , Journal of Information Technologies and Control, No.1, pp.20-24, 2009.
Издателство: Journal of Information Technologies and Control
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 R. Ivanov, "Algorithm for GPS Navigation, Adapted for Visually Impaired People" , Int. Conf. IASK E-Activity and Leading Technologies 2009, pp.58-62, Spain, 2009.
Издателство: Int. Conf. IASK E-Activity and Leading Technologies 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 R. Ivanov, "An application for image database development for mobile face detection and recognition systems" , Int. Conf. Computer Science '08, pp.264-269, Greece, 2008.
Издателство: Int. Conf. Computer Science '08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №43 R. Ivanov, "Algorithm for face detection, adapted for platforms with limited resources" , Journal of Information Technologies and Control, No.1, pp.37-44, 2007.
Издателство: Journal of Information Technologies and Control, No. 1
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 R. Ivanov, "Algorithm for color recognition, adapted for platforms with limited resources" , Journal of the Technical University - Gabrovo, Vol. 34, pp.84-87, 2007.
Издателство: Journal of the Technical University - Gabrovo, Vol. 34
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0348,1,Програмиране в INTERNET среда - р. о.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ИВАН СТЕФАНОВ АРМЕНСКИ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Методология и бизнес модели при вземане на решения за изграждане на сайтове за електронна търговия
КАТЯ ТОДОРОВА ДИМОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Интерактивно и адаптивно обучение на деца чрез обединяване на информационни канали в реално време
ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ВЕНКОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Контекстно-зависима облачно-базирана услуга за следене в реално време на приема на медикаменти
ЙОРДАН РУМЕНОВ ПЕНЕВ ДЕЙСТВАЩ Разпознаване на човешка дейност в интелигентна домашна среда
ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВА ДЕЙСТВАЩ Разработване и изследване на услуга за доставяне на персонализирано съдържание на посетителите на музеи на открито
ДИНКО ДОНЧЕВ ДИНЕВ ДЕЙСТВАЩ Разработване и изследване на услуга за проследяване на бременност