Съдържание:
Книги (25)
Публикации (161)
Учебни материали (1)


Публикации
Публикация: №1 Ангелов, Н., Пл. Данаилов, Д. Недева, Практикум по физика, ISBN 978-954-683-621-2, 2020г.
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Физика: лабораторен практикум ISBN: 978-954-490-657-3 издателство ЕКС-ПРЕС Изд.год.: 2019 Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Издателство: издателство ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Тетрадка за лабораторни упражнения по физика, Пл. Данаилов, Н. Ангелов, Д. Недева
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 4. Ангелов, Н. Физика II (кратък курс), ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2014, 180 стр.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 21. Ангелов, Н. Курс по физика, част I, унив. изд. Васил Априлов, Габрово, 2014, 248 стр.
Издателство: унив. изд. Васил Априлов, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 3. Ангелов Н., Физика I (кратък курс), изд. Принт ЕООД, Габрово, 2013, 192 стр.
Издателство: Принт ЕООД
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 19. Ангелов Н., 666 задачи по физика, унив. изд. Васил Априлов, Габрово, 2013
Издателство: унив. изд. Васил Априлов, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 20. Ангелов Н., Практикум по лазерни технологии, унив. изд. Васил Априлов, Габрово, 2013
Издателство: унив. изд. Васил Априлов, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 17. Ангелов Н., Сборник от въпроси по физика, част I, Унив. изд. "Васил Априлов" Габрово, Габрово, 2012
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 18. Ангелов Н., Сборник от въпроси по физика, част II, Унив. изд. "Васил Априлов", Габрово, 2012
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 16. Лазов Л., Д. Демирева, Н. Ангелов, П. Данаилов, Практикум за лабораторни упражнения по физика, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2011
Издателство: изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Данаилов Пл.,Н. Ангелов, Д. Недева, Хр. Денева Тетрадка за лабораторен практикум по физика ISBN: 978-954-490-297-1
Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №13 15. Данаилов П., Н. Ангелов, Д. Недева Лабораторна тетрадка по физика, изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово. 2010
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №14 14. Ангелов Н., Тестови задачи по физика, част II, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2008
Издателство: изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №15 13. Ангелов Н., Тестови задачи по физика, част I, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2007
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №16 11. Цокев Е., Н. Ангелов Лабораторен дневник по физика (за студенти от факултет ЕЕ), изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово, 2006
Издателство: ЕКС-ПРЕС”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №17 12. Цокев Е., Н. Ангелов Лабораторен дневник по физика (за студенти от факултет МУ), изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово, 2006
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №18 10. Стоянова П., …, Н. Петров Физика. Практикум за лабораторни упражнения, второ преработено издание, унив. изд. „Васил Априлов”, Габрово, 2005
Издателство: унив. изд. „Васил Априлов”
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №19 9. Ангелов Н., Тестови въпроси по физика: Лабораторен практикум. Входно ниво, Унив. изд. "Васил Априлов", Габрово, 2004
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №20 Ангелов Н., Л. Лазов, П. Стоянова, Тестови въпроси по физика: Механика и специална теория на относителността. Термодинамика и молекулна физика. Електричество и магнетизъм, изд. Алма Матер Интернационал, Габрово, 2003, стр. 144, ISBN 954-9577-94-5
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2003
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №21 Ангелов Н., Л. Лазов, П. Стоянова, Тестови въпроси по физика: Трептения и вълни. Оптика. Квантова механика. Атомна и ядрена физика, изд. Алма Матер Интернационал, Габрово, 2002, стр. 102, ISBN 954-9577-95-3
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №22 2. Лазов Л., Н. Петров, Б. Лемел Физика 1: Механика. Специална теория на относителността, второ преработено и допълнено издание, изд. „Алма Матер Интернационал”, Габрово, 2002
Издателство: Алма Матер Интернационал
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №23 6. Стоянова П., …, Н. Петров Физика. Практикум за лабораторни упражнения, унив. изд. “Васил Априлов”, Габрово, 2000
Издателство: унив. изд. “Васил Априлов”
Изд.год.: 2000
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №24 1. Лазов Л., Н. Петров, Б. Лемел, Физика 1: Механика. Специална теория на относителността, унив. изд. на ТУ – Габрово, Габрово, 1996
Издателство: унив. изд. на ТУ – Габрово
Изд.год.: 1996
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №25 5. Лазов Л., Н. Петров, Б. Лемел Физика 1: Механика. Специална теория на относителността (пособие), изд. „Демос”, Габрово, 1992
Издателство: Демос”
Изд.год.: 1992
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №26 Lazov, L., P. Tsvyatkov, N. Angelov, I. Balchev, Analysis of the process of laser ablation of marble surfaces, Journal of Physics: Conference Series, 1859, 2021, 012014, IOP Publishing, DOI:10.1088/1742-6596/1859/1/012014
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №27 Lazov, L., N. Angelov, I. Draganov, A. Atanasov, A. Lengerov, E. Teirumnieks, I. Balchev, Finite element modeling of laser aluminum marking, Journal of Physics: Conference Series, 1859, 2021, 012017, IOP Publishing, DOI:10.1088/1742-6596/1859/1/012017
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 Ангелов, Н., Изследване на влиянието на плътността на мощността и честотата при лазерно маркиране на изделия от конструкционна стомана 45G, Международна научна конференция УНИТЕХ’20, 20-21 ноември 2020, Габрово, том II, стр. 406-409, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’20, 20-21 ноември 2020, Габрово, том II
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Ангелов, Н., Изследване на влияние на скоростта върху процеса лазерно маркиране на изделия от конструкционна стомана 20Cr4, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 31, стр. 92-96, 2021, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр. 31
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Ангелов Н., Изследване на влияние на плътността на мощността и растерната стъпка при лазерно маркиране на изделия от конструкционна стомана 37Cr4, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 31, стр. 97-101, 2021, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр. 31
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Angelov, N, E. Teirumnieks, L. Lazov, Influence of pulse duration on the process of laser marking of CT80 carbon tool steel products, Laser Physics, 31, 4, 2021, 045601 (6 pp.)
Издателство: Laser Physics, 31, 4
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 Недева, Д., Н. Ангелов, В. Тодорова-Лазарова, Ролята на самостоятелната подготовка по физика при задочна форма на обучение в техническите университети, Международна научна конференция УНИТЕХ’21. Габрово, 2021, том II, с. 276-280., ISSN 1313-230X
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Lazov, L., E. Teirumnieks, T. Karadzhov, N. Angelov, Influence of power density and frequency of the process of laser marking of steel products. Infrared Physics and Technology 116 (2021) 103783, DOI: 10.1016/j.infrared.2021.103783, Web of Science IF 2.638
Издателство: Infrared Physics and Technology 116
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Ангелов, Н., Величини влияещи на контраста при лазерно маркиране на метали и сплави, Сборник доклади от XLVIII национална конференция по въпросите на обучението по физика, 02-04 октомври 2020 гр. София, изд. СФБ, София, 2020, ISBN 978-954-91841-4-3, стр. 71-76
Издателство: Сборник доклади от XLVIII национална конференция по въпросите на обучението по физика, 02-04 октомври 2020 гр. София, изд. СФБ
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №35 Ангелов, Н., Изследване на влиянието на скоростта при лазерно маркиране на изделия от стомана 15Cr2, Международна научна конференция УНИТЕХ’20, 20-21 ноември 2020, Габрово, том II, стр. 399-405, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’20, 20-21 ноември 2020, Габрово, том II
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Lyubomir Lazov, Edmunds Teirumnieks, Nikolay Angelov, Method for Preliminary Estimation of the Critical Power Density in Laser Technological Processes, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 129-133
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Latvia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №37 Lyubomir Lazov, Edmunds Teirumnieks, Nikolay Angelov, Erika Teirumnieka, Methodology for Automatic Determination of Contrast of Laser Marking for Different Materials, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 134-136
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 189. Lyubomir Lazov, Nikolay Angelov, Edmunds Teirumnieks, Erika Teirumnieka, Preliminary Numerical Analysis for the Role of Speed onto Laser Technological Processes, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 137-142
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №39 190. Tsanko Karadzhov, Dimcho Pulov, Nikolay Angelov, Contactless Measuring of Temperature with Differential Photo Receiver, ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 101-104
Издателство: ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, 12th International Scientific and Practical Conference. June 20-22, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 192. Ангелов, Н., Влияние на дължина на вълната при лазерно маркиране на образци от различни материали, Сборник доклади от XLVII национална конференция по въпросите на обучението по физика, 04-07 април 2019 гр. Велико Търново, изд. СФБ, София, 2019, ISBN 978-954-918-41, стр. 114-119
Издателство: Сборник доклади от XLVII национална конференция по въпросите на обучението по физика, 04-07 април 2019 гр. Велико Търново, изд. СФБ, София
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №41 Ангелов Н., Изследване на влиянието на честотата върху контраста на маркировката при лазерно маркиране на образци от конструкционни стомани C60 и 30ChGs, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 27, изд. на Технически университет – Варна, стр. 110-114, 2017, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Ангелов Н., Влиянието на линейната плътност на енергията върху контраста на маркировката при лазерно маркиране на образци от инструментани стомани Р6М5К5 и Р9, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 27, изд. на Технически университет – Варна, стр. 115-119, 2017, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, изд. на Технически университет – Варна,
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Караджов Ц., Д. Пулов, Н. Ангелов, Метод за диагностика на редуктор чрез виброакустични измервания, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 78-81, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Ангелов Н., Д. Пулов, Ц. Караджов, Зависимост на контраста от стъпката при лазерно маркиране на образци от стомана, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 82-85, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Ангелов Н., Изследване на влиянието на броя на повторенията върху дълбочината на каналите при лазерно маркиране чрез изпарение на образци от конструкционна стомана, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 86-89, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Ангелов Н., Влияние на продължителността на импулсите върху процеса лазерно маркиране чрез топене на образци от конструкционна стомана, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 26, изд. на Технически университет – Варна, стр. 90-93, 2016, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, изд. на Технически университет – Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №47 Коларов Атанас, Валентин Владимиров , Николай Ангелов, Приложение на лазерите в офталмологията, Сборник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 19-20 май 2016, изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен, 2016, стр. 51-54
Издателство: борник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса” 19-20 май 2016 изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №48 Ангелов Николай, Георги Стоянов, Ивайло Колев, Лазерно гравиране на образци от пластмаса тип ABS, Сборник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 19-20 май 2016, изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен, 2016, стр. 55-58
Издателство: Сборник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса” 19-20 май 2016 изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №49 Ангелов Николай, Ивайло Колев, Георги Стоянов, Числени пресмятания за определяне на работни интервали при лазерно гравиране на образци от конструкционна стомана C30, Сборник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 19-20 май 2016, изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен, 2016, стр. 59-64
Издателство: Сборник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса” 19-20 май 2016 изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №50 Ангелов Николай, Йордан Пенев, Използване на програмни продукти в лабораторния практикум по Физика, Сборник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 19-20 май 2016 изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен, 2016, стр. 113-117
Издателство: Сборник с доклади от IV студентска научна конференция „От атома до Космоса” 19-20 май 2016 изд. на ШУ „Кнстантин Преславски“, Шумен
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №51 Angelov Nikolay, Dimcho Pulov, Tsanko Karadzhov, Influence of Certain Technological Parameters for Lasers Marking of Articles of Steel 08X13, Proceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 9-12, Baile Govora, Romania, 2016, ISSN 1454 – 8003
Издателство: roceedings of 2016 International Conference on Hydraulics and Pneumatics – HERVEX, November 9-12, Baile Govora
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 Ангелов Н., Определяне на коефициента на поглъщане на прозрачни или полупрозрачни пластини, Международна научна конференция УНИТЕХ’16, 18-19 ноември 2016, Габрово, том IV, стр. 351-353
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’16, 18-19 ноември 2016, Габрово,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Ангелов Н., Влияние на скоростта и стъпката върху процеса лазерно маркиране на образци от стомана 45G2, Международна научна конференция УНИТЕХ’16, 18-19 ноември 2016, Габрово, том IV, стр. 354-357
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’16, 18-19 ноември 2016, Габрово,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Angelov N., Ts. Karadzhov, Stand for Determination on Absorptance of Plastics, American International Journal of Research in Formal, Applied & Natural Sciences, Issue 16, Volume 1, September – November 2016, pp. 38-41, ISSN (Print): 2328-3777, ISSN (Online) 2328-3785
Издателство: American International Journal of Research in Formal, Applied & Natural Sciences,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №55 Ангелов. Н, Ц. Караджов, Анализ на светлоразпределителни криви на светлинни източници, XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София, 2016, стр. 87-90, ISBN 978-954-580-361-1
Издателство: XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №56 Ангелов. Н, Изследване на температурни полета при лазерно маркиране на конструкционна стомана C50, XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София, 2016, стр. 91-94, ISBN 978-954-580-361-1
Издателство: XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №57 Ангелов. Н, Влияние на дефокусировката при лазерно маркиране чрез топене на изделия от конструкционна стомана C50, XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София, 2016, стр. 95-98, ISBN 978-954-580-361-1
Издателство: XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика Неформално образование по физика и астрономия, 7-10 април 2016 гр. Ямбол, изд. ХЕРОН ПРЕС, София
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №58 Angelov N., Investigation of Influence of defocusing and Pulse Duration for Marking on Samples of Steel HS18-0-1 with Fiber Laser, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, Issue 12, Volume 1, March-May 2015, pp. 15-18, ISBN 2279-0047
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, Issue 12, Volume 1, March-May 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №59 Angelov N., Influence of the Speed and Frequency of Process Laser Marking of Products of Structural steel, Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 12, pp. 120-124, 2015
Издателство: Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physic
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №60 Angelov N., Determination of Working Intervals of Power Density and Frequency for Laser Marking on Samples from Steel HS18-0-1, Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 12, pp. 125-130, 2015, ISSN 1314-3077
Издателство: Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physic
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Angelov N., Determination of Working Intervals of Power Density for Laser Marking of 50GhN Steel, Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska „Contemporary Materials”, Volume VI, Issue 1 (2015), 62 -67, ISSN 1986-8669
Издателство: Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska „Contemporary Materials”, Volume VI, Issue 1 (2015)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №62 Angelov N., Study of the Influence of Defocused Laser Marking Process by Melting on Samples of Steel, Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska „Contemporary Materials”, Volume VI, Issue 1 (2015), 80 -84, ISSN 1986-8669
Издателство: Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska „Contemporary Materials”, Volume VI, Issue 1 (2015)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №63 Недева Д., Н. Ангелов, Класификация на лазерните източници, използвани в медицината, Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Ангелов Н., Влияние на импулсната енергия върху процеса лазерно маркиране на образци от конструкционна стомана, Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Ангелов Н., Влияние на плътността на мощността при лазерно маркиране чрез изпарение на образци от конструкционна стомана, Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Пулов, Д., Н. Ангелов, Проектиране на разширител за измерване коефициента на отражение на метали и сплави, Сп. “Машиностроене и машинознание”, кн. 2, ТУ – Варна, 2015, стр. 49-54. ISSN 1312-8612.
Издателство: Сп. “Машиностроене и машинознание”, кн. 2, ТУ – Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №67 103. Ангелов Н., Д. Пулов, Изследване на процеса лазерно пробиване на плексиглас, сп. „Машиностроене и машинознание“, бр. 24, Варна, 2015, стр. 07-10, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №68 104. Ангелов Н., Методи за маркиране на изделия, сп. „Машиностроене и машинознание“, бр. 24, Варна, 2015, стр. 21-25, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №69 101. Angelov N., On Measuring the Reflection Coefficient of Steels, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, Issue 10, Volume 4, September-November 2014, pp. 344-347
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №70 107. Ангелов Н., Ц. Тодоров, Изследване на процеса рязане на образци от плексиглас със CO2-лазере и лазер на CuBr, Национална студентска конференция по физика, Пловдив, 2015 (под печат)
Издателство: Национална студентска конференция по физика, Пловдив
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №71 108. Ангелов Н., Ц. Тодоров, Маркиране на изделия от стомана 20кп с влакнесто-оптичен лазер, Национална студентска конференция по физика, Пловдив, 2015 (под печат)
Издателство: Национална студентска конференция по физика, Пловдив
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №72 109. Ангелов Н., З. Куманова, Лазерно маркиране на 1D и 2D bar-кодове, Национална студентска конференция по физика, Пловдив, 2015 (под печат)
Издателство: Национална студентска конференция по физика, Пловдив
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №73 110. Ангелов Н., Д. Господинов, З. Куманова, Изследване на лазерно маркиране на изделия от стомана 30ChGS, Национална студентска конференция по физика, Пловдив, 2015 (под печат)
Издателство: Национална студентска конференция по физика, Пловдив
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №74 111. Ангелов Н., М. Начев, Влияние на плътността на мощността и честотата при лазерно маркиране на легирана стомана, III студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 15-16 май 2015, Шумен (под печат)
Издателство: III студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 15-16 май 2015, Шумен
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №75 112. Ангелов Н., Г. Стоянов, Изследване зависимостта на температурата от плътността на мощността за лазерно маркиране на стомана 20кп, III студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 15-16 май 2015, Шумен, стр.
Издателство: III студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 15-16 май 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №76 113. Ангелов Н., Г. Стоянов, Изследване влиянието на скоростта върху процеса лазерно маркиране на стомана 20кп, III студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 15-16 май 2015, Шумен (под печат)
Издателство: III студентска научна конференция „От атома до Космоса”, 15-16 май 2015, Шумен
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №77 Караджов Ц., Н. Ангелов, Съпоставка и анализ на уреди за измерване на налягане, Машиностроене и машинознание, Година Х, Книга 2, 3-6, 2015, ТУ-Варна, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Недева Д., Н. Ангелов, П. Данаилов Определяне на светлинния добив на светлинни източници в лабораторния практикум по физика сп. „Механика на машините” 113, год.XXIII кн.5, 2015, стр.62-65 ISSN 0861-9727
Издателство: сп. „Механика на машините”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №79 106. Angelov N., Investigation the Influence of the Number of Repetition and Volumetric Energy Density on Laser Marking of Products, Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska „Contemporary Materials”, Volume V, Issue 2 (2014), 250 -253
Издателство: Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №80 100. Ангелов Н., Ц. Караджов, Изследване на движението на сфера с дебели стени по наклонен улей, Международна научна кондеренция УНИТЕХ `14, 21-22 ноември 2014, Габрово
Издателство: Международна научна кондеренция УНИТЕХ `14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №81 99. Angelov N., Investigation of the Influence of Power Density and Frequency on Laser Drilling in Metal Samples, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, Issue 8, Volume 6, March-May 2014, pp. 508-512
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №82 97. Ангелов Н., З. Куманова, Изследване на процеса лазерно маркиране чрез топене на образци от сребро, II-ра Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2014, Шумен
Издателство: II-ра Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №83 98. Ангелов Н., З. Куманова, Пробиване на злато с шайбов лазер и лазер на CuBr, II-ра Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2014, Шумен
Издателство: II-ра Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2014, Шумен
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №84 96. Ангелов Н., З. Куманова, Числени експерименти за изследване на процеса лазерно маркиране чрез изпарение, Студентска научна сесия на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2013
Издателство: Студентска научна сесия на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №85 95. Ангелов Н., З. Куманова, Определяне на технологични параметри при лазерно маркиране на образци от метали, Студентска научна сесия на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2013
Издателство: Студентска научна сесия на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №86 94. Ангелов. Н., Числени експерименти за изследване на влиянието на дефокусировката при лазерно маркиране на образци от цинк, , Международна научна конференция Унитех ’13, 22-23 ноември 2013, Габрово
Издателство: Международна научна конференция Унитех ’13, 22-23 ноември 2013, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №87 93. Ангелов. Н., Числени експерименти за изследване на зависимостите на дълбочината на лазерната маркировка от скоростта и честотата за образци от метали, Международна научна конференция Унитех ’13, 22-23 ноември 2013, Габрово
Издателство: Международна научна конференция Унитех ’13, 22-23 ноември 2013, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №88 91. Angelov N., Numerical Experiments for the Study of the Influence of Wavelength in Laser Impact onto Metals and Alloys, International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, Issue 5, Volume 1, June-August 2013, pp. 32-36
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, Issue 5, Volum
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №89 90. Ангелов Н., Числени пресмятания за определяне на интервалите на изменение на плътността на мощността при лазерно маркиране на изделия от метали чрез топене и изпарение, Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Vol. 19, Book 2, pp. 233-236,2013
Издателство: Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Vol. 19, Book 2, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №90 89. Лазов Л., Н. Ангелов, Числени експерименти за определяне на работни интервали на технологични параметри при лазерно маркиране чрез топене на изделия от стомана, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 18, 2013, стр. 110-113, изд. на Технически университет Варна, 2013, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 18, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №91 88. Лазов Л., Н. Ангелов, Числени пресмятания за определяне на скоростта на нагряване и охлаждане на образци от стомана при лазерно маркиране чрез топене, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 18, 2013, стр. 106-109, изд. на Технически университет Варна, 2013, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 18, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №92 87. Lazov L., N. Angelov, Application of the multicomponent method of assessement of student’s progress in physics, Proseedings of the 9 th International Scientific and Partictical Conference, June 2013,Latvia, pp. 26-29
Издателство: Proseedings of the 9 th International Scientific and Partictical Conference, June 2013,Latvia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №93 86. Angelov N., I. Barzev, Determination of Preliminary Intervals of the Speed of Laser welding of Electrical Steel, Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10, pp 102-106, 2013
Издателство: Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №94 85. Angelov N., Ts. Karadzhov, Optomization of the Process of Laser marking of Metal Products, Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10, pp. 96-101, 2013
Издателство: Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №95 84. Lazov L., N. Angelov, Investigation of the Influence of the Type of Surface on the Quality of Laser marking, Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10, pp. 89-95, 2013
Издателство: Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, Book 5 Matematics, Informatics and Physics, Volume 10
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №96 Lyubomir Lazov, Nikolay Angelov, Numerical experiments for determining of laser inducion temperature fields, Turkish Journal of Physics, 37, 212-218, Turkey, 2013
Издателство: Turkish Journal of Physics, 37, Turkey, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №97 Lyubomir Lazov, Nikolay Angelov,Optimization of laser marking with the help of simulation models, Turkish Journal of Physics, 37, 145-150, Turkey, 2013
Издателство: Turkish Journal of Physics, 37, Turkey, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №98 81. Куманова З., Н. Ангелов, Числени експерименти за определяне на някои технологични параметри при лазерно маркиране на образци от благородни метали, Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2013, Шумен
Издателство: Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2013, Шумен
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №99 80. Ангелов Н., Ц. Тодорова, Оптимизация на процеса лазерно маркиране чрез изпарение на изделия от стомана, Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2013, Шумен
Издателство: Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2013, Шумен
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №100 79. Тодорова Ц., Н. Ангелов, Определяне на технологични параметри за лазерно маркиране чрез изпарение посредством числени експерименти, Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2013, Шумен
Издателство: Студентска научна конференция “От атома до Космоса”, 16-17 май 2013, Шумен
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №101 Kadadzhov, Ts., N. Angelov. Investigation of the Dependence of Sound Wave Absorption Coefficient on Frequency. International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences, 5(1), June-August 2013, pp. 37-41, ISSN(Print): 2279-0047, ISSN(Online): 2279-0055.
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №102 Lazov L. K., N. A. Petrov, Investigation of the Impact of the Number of Repetitions and Defocus on the Contrast of Laser Marking for Products Made of Tool Steel, Metalofizika I noveishie Tekhnologii, 2012, t.34, № 7, str. 1003-1011
Издателство: Metalofizika I noveishie Tekhnologii, 2012, t.34, № 7
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №103 Lazov L. K., N. A. Petrov, Optimization of the Process of Laser Marking of Products Made of Tool Steel, Metalofizika I noveishie Tekhnologii, 2012, t.34, № 8, str. 1125-1131
Издателство: Metalofizika I noveishie Tekhnologii
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №104 78. Lazov L. K., N. A. Petrov, Numerical Experiments to Investigation Of The Influence of the Wavelength for the Laser Marking on Products of Steel, Proceedings of the XI International Conference of Systems, Automatics Control and Measurements, SAUM 3012, Nis, Serbia, November 14-16, 2012, ISBN 978-86-6125-072-9
Издателство: Proceedings of the XI International Conference of Systems, Automatics Control and Measurements, SAUM
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №105 77. Ангелов Н., Математически методи при изследване на функционални зависимости между величини в лабораторния практикум по физика, Международна научна конференция Унитех ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово
Издателство: Международна научна конференция Унитех ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №106 76. Ангелов Н., Изследване на процеса лазерно рязане на неметални материали с CO2-лазер, Международна научна конференция Унитех ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово
Издателство: Международна научна конференция Унитех ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №107 Lasov L., N. Angelov, Influence of some technological parameters on the contrast of laser marking on the fly, Laser Physics, November 2012, Volume 22, Issue 11, pp 1755-1758, ISSN 1054_660X
Издателство: Laser Physics, November 2012, Volume 22, Issue 11
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №108 73. Лазов Л., Н. Ангелов, Х. Денева, Д. Недева Изследване на зависимостта контраста на лазерната маркировката от плътността на мощността на лазерното лъчение за електротехническа стомана, Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №109 72. Лазов Л., Н. Ангелов Предварителни пресмятания, подмогащи планирането на експерименталните изследвания на лазерно маркиране на изделия от инструментална стомана, Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №110 71. Лазов Л., Н. Ангелов, Влияние на Някои Фактори върху процеса на лазерно маркиране на изделия от метали и сплави, Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №111 70. Lazov L., N. Angelov, Investigation of the Impact of the Number of Repetitions on the Contrast of Laser Markings during Field Markings and Defocusing of Products Made of Tool Steel, Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volume II, Issue 1 (2011), 13 -17
Издателство: Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volum
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №112 68. Lazov L., N. Angelov Study of the Phenomenon of Light Polarization and determination of Wavelenght of He-Ne laser in the Laboratory Exercise Physics, Electrical and Electronocs, Journal of the Thechnical University of Plovdiv, Bulgaria, Fundamental Sciences and Applications, Volume 16, book 2, 2011, ISSN 1310-8271, 163-167
Издателство: Electrical and Electronocs, Journal of the Thechnical University of Plovdiv, Bulgaria, Fundamental
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №113 66. Лазов Л., Н. Ангелов, Д. Недева Изследване на ролята на коефициента на препокриване при лазерно маркиране, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 13, 2011, стр. 19-22, Варна, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 13, 2011, стр. 19-22, Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №114 Lazov L., N. Angelov, H. Deneva, D. Nedeva, Influence of Power Density and Speed on the Contrast with Laser Marking of Rotor and Stator Packages, UNITECH'11, Gabrovo, 2011, Volume III 532-535, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH'11, vol. III, Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The critical power density for melting and evaporation is experimentally determined. Working intervals of power density for different speeds are determined for two methods of marking, too.

Публикация: №115 Лазов Л., Н. Ангелов, Д. Недева „Фактори влияещи на процеса на лазерно рязане на ламели за роторни и статорни пакети на електродвигатели” , сп. „Машиностроене и машинознание” 2011, ISSN: 1312-8612
Издателство: Издателство на Технически университет - Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №116 Недева Д., Н. Ангелов „Самостоятелната работа на студентите при изследване на трептящи процеси в лабораторния практикум по физика” XXXIX национална конференция по въпросите на обучението по физика, София 2011г,ISBN: 978-954-580-295-9
Издателство: Херон Прес ООД, София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №117 Лазов Л., Н. Ангелов, Х.Денева, Д. Недева, „Влияние на плътността на мощността и скоростта върху контраста при лазерно маркиране на роторни и статорни пакети”, Международна научна конференция Унитех’11., Габрово ISSN: 1313-230Х
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №118 64. Lasov L., A. Atanasov, N. Angelov Investigation of the Role of Certain Factors Affecting the Contrast in Laser Marking, Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volume II, Issue 1 (2011), 13 -17
Издателство: Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volum
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №119 Karadzhov, Ts., N. Angelov, Determining the Lateral Oscillations Natural Frequency of a Beam Fixed at One End. University of Rousse. Union of Scientists – Rousse, 2011, Vol. 8, ISSN 1311-9974.
Издателство: University of Rousse. Union of Scientists – Rousse
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №120 56. Караджов Ц., Н. Ангелов, Измерител на мощност на лазерно лъчение с координатно чувствителни диоди, Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010, Ловеч
Издателство: Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010, Ловеч
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №121 58. Lasov L., N. Angelov The 50th Anniversary of Laser, Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volume I, Issue 1 (2010), 68 -73
Издателство: Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volum
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №122 57. Ангелов Н., Ц. Караджов Подобряване на успеваемостта по физика чрез оперативен контрол по време на семестъра, Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010, Ловеч
Издателство: Сборник с докалади на XXXVIII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, април 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №123 55. Ангелов Н., Л. Лазов, Лазери за маркиране на изделия от инструментална стомана, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 11, 2010, стр. 3-6, изд. на Технически университет Варна, 2010, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 11, 2010, стр. 3-6, изд. на Технически университет Варна, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №124 54. Лазов Л., Н. Ангелов, А. Атанасов, Параметри, влияещи на качеството при лазерно рязане на листов материал от стомана, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 10, 2010, стр. 105-108, изд. на Технически университет Варна, 2010, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 10, 2010, стр. 105-108, изд. на Технически университет Варна,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №125 53. Лазов Л., Н. Ангелов, Х. Христов Лазерно маркиране чрез структурни промени в пластмаси, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 10, 2010, стр. 109-112 изд. на Технически университет Варна, 2010, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 10, 2010, стр. 109-112 изд. на Технически университет Варна,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №126 Ангелов Н., Д. Недева, Пл. Данаилов, „Ролята на самостоятелната работа на студентите за повишаване качеството на учебния процес по физика”, XXXVIII национална конференция по въпросите на обучението по физика,Ловеч 2010 ISBN: 978-954-580-279-9
Издателство: Херон Прес ООД, София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №127 Lazov L., N. Angelov Optimization of Lazer Marking Process with the Help of Simulation Models, XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 June, Ohrid, Macedonia
Издателство: XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technol
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №128 Lazov L., N. Angelov 3D Graphic of Lazer Inducion Temperature Fields, XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 June, Ohrid, Macedonia
Издателство: XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №129 63. Лазов Л., Н. Ангелов, Файбър лазерът в лабораторния практикум по физика, Международна научна конференция УНИТЕХ’ 10, Габрово, 19 - 20 ноември 2010, том III, стр. 447-449
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’ 10, Габрово, 19 - 20 ноември 2010, том III
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №130 62. Лазов. Л, Н. Ангелов, Изследване на контраста във функция от скоростта при лазерно маркиране на образци от стомана, Международна научна конференция УНИТЕХ’ 10, Габрово, 19 - 20 ноември 2010, том III, стр. 422-425
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’ 10, Габрово, 19 - 20 ноември 2010, том III
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №131 61. Lasov L., N. Angelov Physical Model about Laser Impact on Metals and Alloys, Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volume I, Issue 2 (2010), 124 -128
Издателство: Journal of the Academy of Sciences and arts of the Republic of Srpska, Contemporary Materials, Volum
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №132 60. Lazov L., N. Angelov 3D Graphic of Lazer Inducion Temperature Fields, XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 June, Ohrid, Macedonia, Proseeding of Papers, Volume 2, 777-780, Bitola, 2010
Издателство: Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 June, Ohrid, Macedonia, Proseeding of Paper
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №133 51. Ангелов Н., Ц. Караджов Проблеми на обучениемите във ВУЗ при отчитане на силите в механиката, Сборник с докалади на XXXVII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 2-5 април 2009, Русе
Издателство: Сборник с докалади на XXXVII Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 2-5 април 2
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №134 49. Ангелов Н., Любомир Лазов, Атанас Атанасов Повишаване на ефективността на лазерно маркиране на инструментална стомана чрез двукратно изписване на символите, Международна научна конференция Унитех’08, Габрово, 21-22 ноември 2008, том III
Издателство: Международна научна конференция Унитех’08, Габрово, 21-22 ноември 2008, том III
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №135 48. Караджов Ц., Н. Петров Изследване на поглъщането на звуковите вълни в различни среди, Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II, стр. 402-405
Издателство: Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №136 47. Ангелов Н., Д. Платиканова Източници на възбуждане, използвани в емисионния спектрален анализ, Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II, стр. 394-397
Издателство: Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №137 46. Петров Н. Интердисциплинарен подход на обучение в лабораторния практикум на дисциплината електроакустика, Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II, стр. 386-389
Издателство: Международна научна конференция Унитех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том II
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №138 45. Ангелов Н. Класификация на лазерната маркировка според изискванията към нея и според промените в образеца, Международна научна конференция Амтех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том I, стр. 181-184
Издателство: Международна научна конференция Амтех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том I
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №139 44. Лазов Л., Н. Ангелов Основни фактори, определящи качеството на маркировката на метали и сплави, Международна научна конференция Амтех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том I, стр. 102-107
Издателство: Международна научна конференция Амтех’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, том I
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №140 43. Лазов Л., Н. Ангелов, А. Атанасов Маркировка на пластмаси с лазер на меден бромид,Известия на Технически университет Габрово, том 35, 2007
Издателство: Известия на Технически университет Габрово, том 35, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №141 42. Платиканова Д., Н. Ангелов, Емисионен спектрален анализ с микроанализатор ЛМА-1, Сборник с докалади на XXXV Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 01-04 април 2007, Плевен, стр. 97-100
Издателство: Сборник с докалади на XXXV Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 01-04 април 2
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №142 41. Петров Н., Ц. Караджов Изследване на характеристики на диоди в лабораторния практикум по физика в средния курс, Сборник с докалади на XXXV Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 01-04 април 2007, Плевен, стр. 322-324
Издателство: Сборник с докалади на XXXV Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 01-04 април 2
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №143 40. Лазов Л., Н. Ангелов, А. Атанасов Оптимизация на параметрите на лазерното лъчение за маркиране на инструментална стомана, Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I, стр. 530-532
Издателство: Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №144 39. Ангелов Н. Възможности за подобряване на ефективността на обучението по физика в технически ВУЗ посредством тестове, Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I, стр. 526-529
Издателство: Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №145 38. Петров Н., Д. Платиканова Методи за емисионен спектрален анализ, Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I, стр. 512-516
Издателство: Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №146 37. Демирева Д., Н. Петров Интердисциплинарен подход при графично определяне на резултати в лабораторния практикум по физика, Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I, стр. 498-502
Издателство: Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №147 36. Петров П., Л. Лазов, Н. Ангелов Системен подход при организацията на междупредметните връзки по физика във ВТУЗ, Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I, стр. 487-491
Издателство: Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №148 35. Ангелов Н. Типове лазери, използвани при термична обработка на метали и сплави, Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005, том III, стр. 379-381
Издателство: Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005, том III
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №149 34. Платиканова Д., Н. Петров Лазерен емисионен спектрален анализ Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005, том III, стр. 365-370
Издателство: Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005, том III
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №150 33. Цокев Е., Н. Петров Проверка на знанията по физика от средния курс На студентите първокурсници чрез анкета и тест, Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005, том III, стр. 317-321
Издателство: Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005, том III
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №151 32. Петров Н., Д. Платиканова Технология на съставяне и провеждане на тестове по физика за текущ контрол, Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005, том III, стр. 313-316
Издателство: Международна научна конференция Унитех’05, Габрово, 24-25 ноември 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №152 31. Ангелов Н. Определяне на температурни полета при лазерно въздействие върху твърди тела с модел на полуограничено тяло с вътрешен топлинен източник, Международна научна конференция Унитех’04, Габрово, 18-19 ноември 2004, том III, стр. 496-499
Издателство: Международна научна конференция Унитех’04, Габрово, 18-19 ноември 2004, том III
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №153 5. Лазов Л., Н. Ангелов, Д. Платиканова, Приложение на новите медии в обучението по физика в Технически университет - Габрово, Известия на Съюза на учените - Русе, том 5, серия 5, Русе, 2004, стр. 50-54
Издателство: Известия на Съюза на учените - Русе, том 5, серия 5, Русе
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №154 Angelov N., D. Demireva, L. Lazov Thematic Test for Checking the Learning on Physics of The Students in High Technical Schools during the Semester, Referate des 32 Symposiums der Internationalen Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik , Karlsruhe
Издателство: 32 Symposiums der Internationalen Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik , Karlsruhe , 15-18.09.2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №155 3. Лазов Л., И. Халачев, М. Пенев, Н. Ангелов, К. Куманова, Лазерна технология за маркиране на пластмасови бутони, Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Издателство: Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №156 4. Петров Н., Л. Лазов, К. Куманова, Определяне на съдържанието на замърсители в атмосферата посредством лазери, Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Издателство: Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №157 5. Лазов Л., Н. Петров, Някои физически аспекти относно температурните полета при обработка на метали и сплави с лазери, Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Издателство: Научна конференция на ВМЕИ – Габрово, 25-27 ноември 1992
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №158 2. Лазов Л., Н. Петров, Модели на температурни полета при обработка на метали и сплави с лазерно лъчение, Научна конференция на ТУ – Габрово, 23-25 октомври 1991
Издателство: Научна конференция на ТУ – Габрово, 23-25 октомври 1991
Изд.год.: 1991
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №159 Ангелов Н., Влияние на някои величини, свързани с технологичния процес при лазерно маркиране на образци от стомана X30Cr13, сп. Машиностроене и машинознание, бр. 29, изд. на Технически университет – Варна, стр. 20-24, 2019, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр. 29
Изд.год.: 1991
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №160 1. Лазов Л., Н. Петров, Математическо моделиране на температурни полета при лазерно въздействие върху материали, Известия на ВМЕИ – Габрово и Съюза на научните работници – Габрово, том XVI, кн. 2, Габрово,1990, стр. 57-62
Издателство: Известия на ВМЕИ – Габрово и Съюза на научните работници – Габрово, том XVI, кн. 2
Изд.год.: 1990
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №161 Lyubomir Lazov, Edmunds Teirumnieks, Erika Teirumnieka, Pavel Cacivkin, Nikolay Angelov, Tsanko Karadzhov, LABORATORY EXERCISE TO DETERMINE CONTRAST IN LASER MARKING OF ARTICLES, SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, International Scientific Conference. May 24-25, 2019, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, pp 331-339
Издателство: SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, International Scientific Conference
Изд.год.: 1981
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0647,0,Физика (р. о., бакалавър)