ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3210
Служебен тел.: (066 827)+578
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Обща информация
Проекти (13)
Книги (8)
Публикации (78)
Докторанти (3)


Обща информация
Образование
Висше, ТУ - Габрово, 2002г, "Компютърни Системи и Технологии"

Области на научни интереси
Микроконтролери;
Програмируеми логически устройства.


Завършени проекти
Име на проект: №1 СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 13

Име на проект: №2 Сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 14

Име на проект: №3 Сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 14

Име на проект: №4 Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерство
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: координатор
Бр.заети: 7

Име на проект: №5 Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математи
Година: 2020
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: координатор
Бр.заети: 7

Име на проект: №6 Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 7

Име на проект: №7 СЕНЗОРИ И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДУШНАТА СРЕДА
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 15

Име на проект: №8 СЕНЗОРИ И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДУШНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 15

Име на проект: №9 2009-1 BG1-LEO05-01640 “Development of curricular and innovative training tools for industrial automation systems for people employed in SMEs” (Програма „Леонардо да Винчи”)
Година: 2010

Име на проект: №10 ФНИ ДО 02-148/2008 Сензори за влажност на нови окисни оксихалкогеноидни материали с наноструктура (Национален фонд „Научни изследвания”)
Година: 2008

Име на проект: №11 ФНИ ДО 02-190/2008 Оптимизиране получаването на биогаз чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биореактори с непрекъснато разбъркване (Национален фонд „Научни изследвания”)
Година: 2008

Име на проект: №12 Университетски научноизследователски проект 1.I-2/2005г. Интелигентни средства и системи за измерване на базата на сензори с наноструктура
Година: 2005

Име на проект: №13 ФНИ DVU_10_0168 Адаптивна сензорна мрежа за подводно наблюдение (Национален фонд „Научни изследвания”)


Публикации
Публикация: №1 Ненов Т. С.Иванов. Микропроцесорна техника. Ръководство за лабораторни упражнения. ЕксПрес, Габрово, 2014
Издателство: ЕксПрес, Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Иванов С., Методи за оптимизация. Ръководство за лабораторни упражнения, ЕксПрес, Габрово, 2011
Издателство: ЕксПрес
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Габрово, Екс-Прес, 2011.
Издателство: Габрово, Екс-Прес
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensors in industrial automation. Gabrovo, Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensoren in der industriellen Automatisierung. Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Andurid Toostusautomaatikas. Tallinn, 2011
Издателство: Tallinn, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)

Публикация: №7 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. I sensori nell’automazione industriale. Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Ненов Т., С. Иванов, Микропроцесорна техника. Ръководство за лабораторни упражнения, Габрово Принт, Габрово 2009
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Йорданов С., Г. Михалев, С. Иванов, Х. Стойчева. Интелигентна система за управление на събирането на твърди отпадъци, сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА, Година LVI, № 1/2023, стр. 23-30, ISSN 0861-7562 Print,ISSN 2683-1279 Online
Издателство: сп. АВТОМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Стефан Иванов, Тодор Тодоров, Елена Монова, РАЗРАБОТВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИРЕНЕ, Unitech'2022, Габрово, 2022
Издателство: Унитех, 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №11 Stefan Ivanov, Todor Todorov, Elena Monova, COLLECTING DATA FOR CHEESE AGING USING GAS SENSORS, Unitech'2022, Gabrovo, 2022
Издателство: Унитех'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №12 Wilk-Jakubowski, J., Stawczyk, P., Ivanov, S., Stankov, S. High-power acoustic fire extinguisher with artificial intelligence platform (2022) International Journal of Computational Vision and Robotics, 12 (3), pp. 236-249.
Издателство: International Journal of Computational Vision and Robotics
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Wilk-Jakubowski, J.L., Stawczyk, P., Ivanov, S., Stankov, S. Control of Acoustic Extinguisher with Deep Neural Networks for Fire Detection (2022) Elektronika ir Elektrotechnika, 28 (1), pp. 52-59.
Издателство: Elektronika ir Elektrotechnika
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Wilk-Jakubowski, J., Stawczyk, P., Ivanov, S., Stankov, S. The using of deep neural networks and natural mechanisms of acoustic wave propagation for extinguishing flames (2022) International Journal of Computational Vision and Robotics, 12 (2), pp. 101-119.
Издателство: International Journal of Computational Vision and Robotics
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Ivanov, S., Stankov, S. The Artificial Intelligence Platform with the Use of DNN to Detect Flames: A Case of Acoustic Extinguisher (2022) Lecture Notes in Networks and Systems, 371, pp. 24-34.
Издателство: Lecture Notes in Networks and Systems
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Ivanov, Stefan; Stankov, Stanko; Wilk-Jakubowski, Jacek; Stawczyk, Paweł; ,The using of Deep Neural Networks and acoustic waves modulated by triangular waveform for extinguishing fires,New Approaches for Multidimensional Signal Processing,,,207-218,2021,"Springer, Singapore"
Издателство: New Approaches for Multidimensional Signal Processing
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Ivanov, Stefan; Stankov, Stanko; ,Acoustic Extinguishing of Flames Detected by Deep Neural Networks in Embedded Systems,"The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences",46,,307-312,2021,Copernicus GmbH
Издателство: The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 Ivanov, Stefan; Stankov, Stanko; ,The Artificial Intelligence Platform with the Use of DNN to Detect Flames: A Case of Acoustic Extinguisher,International Conference on Intelligent Computing & Optimization,,,24-34,2021,"Springer, Cham"
Издателство: ,International Conference on Intelligent Computing & Optimization,
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Stankov S., S. Ivanov, INTELLIGENT SENSOR FOR FIRE DETECTION WITH DEEP NEURAL NETWORKS, JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT), брой 1, 2020, ISSN: 2682-9517, pp.25-28
Издателство: JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 С.Станков, С. Иванов, Мобилен робот за откриване на пожар, Международна научна конференция „Unitech‘ 2020“, Габрово, 20-21.11.2020,
Издателство: Международна научна конференция „Unitech‘ 2020“
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Fires can occur under different circumstances and some fire systems may be inefficient to detect them. In the following paper is presented a robot that uses AI (Artificial Intelligence) for detecting fires. The mobile robot is based on Jetson Nano board of NVIDIA and can detect the fires using neural networks that process the images from its camera. The robot can be used as a base for algorithms evaluation for building of autonomous fire extinguisher.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №21 Kamen Boyadzhiev, Stefan Ivanov, MULTI-SENSOR GAS-SENSING HEAD FOR AIR QUALITY EVALUATION, Международна научна конференция „Unitech‘ 2020“, Габрово, 20-21.11.2020,
Издателство: Международна научна конференция „Unitech‘ 2020“
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A prototype of a multi-gas-sensing head is developed for early detection of conventional (criteria) pollutant gases and their concentration. Its main purpose is air quality monitoring in office or residential buildings, industrial facilities and for outdoor applications. This may be used from the respective authorities to take due measures preventing gas spreading and most importantly person's health from the impact of the target gas. The prototype is designed to give access to the signals from the sensor circuits via a single USB port. Two LabVIEW VIs are developed: one that detects, observes and transforms these signals in a suitable manner and a separate application to visualize them with a human readable value.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №22 S. Yordanov, S.Ivanov , T.Todorov, G. Mihalev,, Intelligent System for Qualification of Food Products Based on Esp32 and Gass Sensors, International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria, ISSN 2682-9517
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №23 Stankov S., S. Ivanov, Gesture command in home environment, Unitech’2019, 15-16 Nov 2019, Gabrovo, pp.I-248 – I-251
Издателство: Unitech’2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Stefan Ivanov, Measuring the consumption of electronic devices in sleep mode with low cost DAQ device, Unitech’2019, 15-16 Nov 2019, Gabrovo, pp.I-240-I-243
Издателство: Unitech’2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Stankov S., S. Ivanov, Finding anomalis with artificial neural network VII international scientific conference "Engineering. Technologies. Education. Safety" 29.05 - 01.06 2019
Издателство: VII international scientific conference "Engineering. Technologies. Education. Safety"
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Stankov S., S. Ivanov, Finding fire with the help of artificial neural networks, Международна научна конференция „Изкуствен интелект и Е-лидерство” 10-11.10.2019 г.
Издателство: Международна научна конференция „Изкуствен интелект и Е-лидерство”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Stankov S., S. Ivanov, T.Todorov, An application of deep neural networks in industrial robotics for detection of humans - Proc. XXVIII International Scientific Conference Electronics - ET2019, September 12 - 14, 2019, Sozopol, Bulgaria, ( Sсopus)
Издателство: XXVIII International Scientific Conference Electronics - ET2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Ivanov, S., S. Stankov, T. Nenov. FPGA Based Neural Networks for Characters Recognition. 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, 2018, pp. 1-4, IEEE Xplore (SCOPUS), Electronic ISBN: 978-1-5386-3419-6, doi: 10.1109/SIELA.2018.8446658
Издателство: 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, IEEE Xplore
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Йорданов С., С. Иванов, Г. Михалев, Система за отчитане производителността на труда в реално време, Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово, I-293-298 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово,
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Владимиров И., С. Иванов, С. Йорданов, Aрхитектура на система за управление на компресорни станции, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-429-433, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Ненова З., Георгиев Г., Иванов С., Компютърно базирана система за мониторинг на параметри на параметри на въздушната среда в затворени помещения. Научни трудове на Русенския университет, 9-10 октомври 2015г., Русе. ISSN:1311-3321, Том 54, серия 3.1, с.186-190.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, Том 54, серия 3.1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №32 Todor Todorov, Stefan Ivanov, Toshko Nenov, Determining the Aging of Cheese from Sheep's Milk by "Electronic Nose" Multi-sensor System
Издателство: 10 th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas „Jubilee Conference Without Borders”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Production of a high quality cheese is a complex and time consuming process requiring exact compliance with the technology of manufacturing. This work presents the results of test of sheep's milk cheese done by "electronic nose" multi-sensor system based on metal oxide gas sensors. Several samples of cheese were measured during different stages of its aging. The collected data is used for training, validation and test of artificial neural network for determining the aging of sheep cheese.

Публикация: №33 Ненова, З., Н. Недев, С. Иванов. Сензорен модул за включване на термистори. XXV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2015”, Созопол. Сборник доклади, 2015.
Издателство: XXV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2015”, Созопол. Сборник доклади
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система за окачествяване на хранителни продукти. Автоматика и информатика. 2014, No 3, с.41-46
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система „електронен нос” за определяне състоянието на сурово свинско месо. Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, Сборник доклади, с. I-253 - I-257.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Система за окачествяване на хранителни продукти на базата на газови сензори. Международна научна конференция Автоматика и информатика’2014, 1-3 октомври 2014 г., София, Сборник доклади, с. 59-62.
Издателство: София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Пантелеев П., Т. Ненов, С.Иванов. Влияние на температурата на подгряване на сензорните елементи върху чувствителността на газови сензори. Международна научна конференция УНИТЕХ’14, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади. Габрово, 2014, с.I-266- I-271.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’14, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади. Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Casalino, Nunzio and Ivanov, Stefan and Nenov, Toshko, Innovation's Governance and Investments for Enhancing Competitiveness of Manufacturing SMEs. Law and Economics Yearly Review Journal, 2014, vol. 3, part 1, pp. 72-97, Queen Mary University, London, UK
Издателство: Law and Economics Yearly Review Journal, 2014, vol. 3, part 1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 Nedev N, Z. Nenova, S. Ivanov, Virtual Instruments for Humidity and Temperature Measurements, papers of ITHET2014 (SCOPUS) , York, UK, 2014,pp.1-6
Издателство: papers of Information Technology Based Higher Education and Training -ITHET 2014, SCOPUS
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7155674

Публикация: №40 Георгиев Г., Иванов С., Ненова З., Виртуални инструменти за измерване на концентрацията на въглероден окис и ацеталдехид в затворени помещения. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, 2013г., с.141-146. ISSN: 1311-3321.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, Том 52, серия 3.1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №41 Georgiev G., Nenova Z., Ivanov S., Artificial Neural Network-Based Classification of Volatile Organic Compounds for Indoor Air Quality Control. XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014, 25 – 27 June, Nis, Serbia. Vol. 2, pp.425-428. ISBN: 978-86-6125-109-2.
Издателство: "XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies", ICEST 2014, Serbia, Niš
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Недев Н., С.Иванов, З.Ненова. Сензорен модул за измерване на влажност. Mеждународна научна конференция „УНИТЕХ ’14”, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади, 2014, Сборник доклади, 2014, Том I, с.I-298 – I-302.
Издателство: Mеждународна научна конференция „УНИТЕХ ’14”, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади, 2014, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Иванов С., Н. Недев, Система за измерване на амплитудно-честотните характеристики на пиезотрансформатори, International Conference Automatics and Informatics’2013, October 3-7, 2013, Sofia, Bulgaria, Proceedings, pp.I-263-I-265, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference Automatics and Informatics’2013, October 3-7, 2013, Sofia, Bulgaria, Proce
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Иванов С., П. Пантелеев, Т. Ненов, Програмируем контролер за управление на нагревателите на газови сензори, Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 2013г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I.275 –I.278.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Иванов С., Г. Георгиев, Въвеждане на информация от баркодове в MySQL база данни посредством LabVIEW приложение, Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 2013г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I.291 –I.293
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Газов сензорен модул. Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади, с. I-305 – I-309
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Тодоров, Т., Иванов, Ст., Ненов, Т. Компютърно базирана система за контрол на хранителни продукти, Международна научна конференция Хранителна наука, техника и технологии 2013, 18-19 октомври, 2013, Пловдив, LX-29-33, Сборник доклади.
Издателство: Пловдив
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 S Kozhukharov, Z Nenova, T Nenov, S Ivanov, M Machkova, Elucidation of the contribution of modified titania films over the performance of thin film humidity sensors, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2013, pp.142-146
Издателство: Journal of Chemical Technology and Metallurgy
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №49 Иванов С., П. Пантелеев, Т. Ненов. LabView виртуални инструменти за работа с газови сензори. Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово, Сборник доклади, Том I, Габрово, 2012, с.I-617- I-622.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17 ноември 2012, Габрово, Сборник доклади, Том I,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Станимир Йорданов, Стефан Иванов, Христиан Митев, Машина с паралелна кинематика за производство на стоматологични коронки от ZrO2 , Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. І-587- І-591
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Стефан Иванов, Станимир Йорданов, Христиан Митев, Разработване на контролер за любителска CNC машина, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр. І-597- І-599
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Иванов С., П. Пантелеев, Т. Ненов. Модул за обработка на информацията от газови сензори. Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, Сборник доклади, Том I, Габрово, 2011, с.I-569- I-573
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Иванов С., Виртуални инструменти на базата на LabVIEW за работа с протокол DMX512, Известия на Технически Университет – Габрово, бр.41, 2011г, стр. 81-83
Издателство: Известия на Технически Университет – Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Иванов С., Система за измерване на осветеност от LED лампи, Известия на Технически Университет – Габрово, бр.41, 2011г, стр. 78-80
Издателство: Известия на Технически Университет – Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Иванов С., Синхронизиране на сензори посредством протокола IEEE 1588, Юбилейна научна конференция с международно участие «40 години катедра Индустриална автоматизация» на ХТМУ- София, Сборник с доклади, стр.201-204
Издателство: Юбилейна научна конференция с международно участие «40 години катедра Индустриална автоматизация» на
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №56 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Лекции
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №57 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Упражнения
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №58 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Тестове за самооценка
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №59 Иванов, С., З. Ненова. Сензорен модул за контрол на газове. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2010, Том I, с. I-524 – I-527.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2010, Том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Иванов, С. Разработване на комуникационни модули за сензорни мрежи. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I.507 –I.511
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Иванов, С. Измервателна схема за включване на керамичен сензор за влажност с компенсиране ефекта на поляризация. Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване – ММО 2010”, Созопол, 2010г. Сборник доклади, с.137-141
Издателство: Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване – ММО 2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Ненова, З, С. Иванов. Виртуален инструментариум за измерване и контрол на основата на сензори с интерфейс I2C. Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.39-42.
Издателство: Автоматика и информатика
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №63 Kozhukharov, S., Z. Nenova T. Nenov, S. Ivanov. Influence of dopants on the performance of humidity sensitive elements, prepared by deposition of TiO2 via sol-gel method. Научни трудове на Русенския университет, 2010, Том 49, серия 9.1, с.33-35
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, 2010, Том 49, серия 9.1, с.33-35
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №64 Стефан Иванов, Тошко Ненов. Сензор за влажност с широчинно-импулсно модулиран изход, Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване – ММО 2010”, Созопол, 2010г. Сборник доклади, с.102-106.
Издателство: Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване – ММО 2010”, Созопол, 2010г.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Иванов С.,Т. Ненов. Модул на базата на FPGA за включване на сензори с честотен изход. Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.20-23
Издателство: Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.20-23
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №66 Йорданов С., С. Иванов,Управление на учебен робот посредством PLC контролери, Международна конференция Автоматика и информатика’10, 3-7 Октомври 2010г., София, стр. III-497 – III-500
Издателство: Международна конференция Автоматика и информатика’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №67 Иванов С., Т. Ненов, С. Йорданов. Система за управление на стъпкови двигатели на базата на драйверни схеми UDN 2916. Международна научна конференция UNITECH’09, 20-21 ноември 2009, Габрово, Сборник доклади, Том 1, с.I-615-I-618
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Ненова, З., С. Иванов. Система за измерване на температура на базата на сензори с SPI интерфейс. XIX национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2009”, септември 2009, Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”, 2009, с.405-409.
Издателство: XIX национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2009”, септември 2009, Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Ненова, З., С. Иванов. Компютърно базирана система за измерване на температура на базата на сензори с цифрови интерфейси. Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21 ноември 2009, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2009, Том I, с.I-193 – I-196.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21 ноември 2009, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2009, Том I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Иванов С., Т.Ненов, Ст. Йорданов. Мрежа от сензори за температура и влажност за събиране на информация за съхраняване на продукти. XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008, 10-14 септември, 20
Издателство: XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Иванов С., Т.Ненов. Отдалечено калибриране на сензори за измерване на температура. XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008, 10-14 септември, 2008, Созопол. Сборник доклади, с. 178-181
Издателство: XVIII национален научен симпосиум с международно участие МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Иванов,Ст., Т.Ненов. Намаляване на грешката от хистерезис на сензор за относителна влажност. XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 септември 2007г., Созопол. Сборник доклади. ТУ – София, “СОФТ
Издателство: XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 сеп
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Иванов,Ст., Т.Ненов. Самокалибриране на характеристиката на сензор за относителна влажност с отчитане на стареенето на чувствителния елемент. XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 септември 20
Издателство: XVII Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2007”, 10-14 сеп
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Nenov T., Ivanov, S. Linearization of characteristic of relative humidity sensor and compensation of temperature impact. Sensors and Materials, 2007, vol. 18, No 2, pp. 95-106
Издателство: Sensors and Materials, 2007, vol. 18, No 2, pp. 95-106
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №75 Yordanov, S., S. Ivanov , A. Rashidov, Process Control In A System Of A Serial Connected Bioreactors, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7
Издателство: CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №76 Yordanov, S., S. Ivanov, Rashidov, А., Process Control In A System Of A Serial Connected Bioreactors, Proc. of the sixteenth International Scientific and applied science conference, Sozopol, 2007, vol. 3. pp.77-81. ISSN 1313-1842
Издателство: Proc. of the sixteenth International Scientific and applied science conference, Sozopol, vol. 3.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Ненова, З., С. Иванов. Виртуални инструменти за измерване и контрол. Автоматика и информатика, 2006, No 2, с.27-30.
Издателство: Автоматика и информатика, No 2
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Nenova, Z., S. Ivanov. Virtual Instruments for Data Acquisition and Control, Manufacturing Technology, Journal for Science, Research and Production, Vol.X, Number special, December 2005, pp.139-142.
Издателство: Journal for Science, Research and Production, Vol.X, Number special, December 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ИВАН ПЕНЧЕВ ВЛАДИМИРОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Оптимално управление на система от компресори
СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ ДИПЛОМИРАН Разработване и изследване на хардуерно базирани изкуствени невронни мрежи от тип DNN за разпознаване и класификация
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ ДЕЙСТВАЩ Реализиране на интелигентни сензори, използващи изкуствени невронни мрежи