ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЛЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Съдържание:
Публикации (20)


Публикации
Публикация: №1 S.Yordanov , K. Ormandzhiev, G. Mihalev, Robust Control of Cross-flow Water Turbine, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.49-52, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №2 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, InteStudy of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 1 rnational Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114 ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №3 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, Study of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 2, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.115-118, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №4 S. Yordanov, S.Ivanov , T.Todorov, G. Mihalev,, Intelligent System for Qualification of Food Products Based on Esp32 and Gass Sensors, International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria, ISSN 2682-9517
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №5 Mitev V., S. Yordanov, G. Mihalev, Process Controller with Integrated Autotunig Module, International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №6 Mihalev G, S. Yordanov ,Model predictive control of vibratory bowl feeder, International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITEX 2019, 15 – 16 November 2019, Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 10. Стойчева Х., Г. Михалев, Имплементация на хаотични синхронизационни схеми в PC-базирано приложение за кодиране на изображения, Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1, стр. 183-186,ISSN1313-1850
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Стойчева Х., Г. Михалев, Приложение на изкуствена невронна мрежа и хаотични синхронизационни схеми в система за кодиране на изображения, Международна научна конференция „Изкуствен интелект и Е-лидерство” 10-11.10.2019 г.
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №9 Йорданов С., Г. Михалев, Приложение на ESP32 в система за отчитане производителността на труда в реално време. Международна конференция автоматика и информатика ‘2018, София 4-6 октомври 2018, том 1 стр.
Издателство: Международна конференция автоматика и информатика ‘2018, София 4-6 октомври 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Йорданов С., С. Иванов, Г. Михалев, Система за отчитане производителността на труда в реално време, Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово, I-293-298 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2018, 16-17 ноември, 2018, Габрово,
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Михалев Г., С. Йорданов, „Размит ПИДД2 регулатор за управление на вибрационен захранващ модул “, Международна научна конференция “Унитех’17” – Габрово, Сборник доклади, Том II, стр.336-341, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’17”
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Йорданов С.Й., Г. Михалев, Синтез на µ управляващо устройство за вибрационен захранващ модул, Международна научна конференция UNITEX 2016, 18-19 ноември, 2016, Габрово, I-328-333 , Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Йорданов С.Й., Г.Михалев ,Методика за избор на селектираща позиция на система за машинно зрение интегрирана към управлението на вибробункер, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-418-421, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Владимиров И., С. Иванов, С. Йорданов, Aрхитектура на система за управление на компресорни станции, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-429-433, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Михалев Георги ,“PC-базирана система за машинно зрение използваща изкуствена невронна мрежа с променяща се структура“, Международна научна конференция UNITEX 2015, 20-21 ноември, 2015, Габрово, I-434-440, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция UNITEX 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Mihalev G., S. Jordanov, Study the simulation model behavior of vibratory feeder device, Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015,29-30 May 2015, Kavala, pp 114-118
Издателство: Proceedings of Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science SFITES 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №17 Тодоров, Т., Йорданов, Ст., Михалев, Г., Окачествяване на хранителни продукти с невронна мрежа, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-292-297. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Йорданов, Ст., Михалев, Г., Тодоров, Т., Използване на система за машинно следене плаването на печат, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-286-291. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Йорданов С., Г. Михалев, „Използване на алгоритми за филтриране на изображението в система за машинно зрение“, Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014. стр. I63-67
Издателство: Международна конференция по автоматика и информатика ‘14, София 3-7 октомври 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Михалев Г., С. Йорданов, „Интелигентна система за ориентиране на детайли“, Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово, Сборник доклади, Том І, стр.592-596, Сборник доклади. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “Унитех’12” – Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я