ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: КИРИЛ РАДЕВ КОЙЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2215
Служебен тел.: (066 827)+301
E-mail1:
Месторождение: Габрово
Съдържание:
Проекти (4)
Книги (10)
Публикации (45)
Водени дисциплини (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Проект Е904/2009 "Повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи " към УЦНИТ към Технически университет – Габрово, Продължителност: 2009г. – 20
Година: 2009
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 Проект Е804/2007 "Изследване възможностите за повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи " към УЦНИТ към Технически университет – Габрово,
Година: 2007
Период: 1 година
Бр.заети: 4

Име на проект: №3 ВУ-ТН-105/2005 "Планиране на мултимедийни телекомуникационни мрежи с управление на трафика и качеството на обслужване" към ФНИ на МОН, Продължителност: 2005г. – 2009 г.Сума:
Година: 2006
Период: 3 години
Бр.заети: 16

Име на проект: №4 Проект I.5/2005 "Двупосочен обмен на данни чрез сателит и стандартни кабелни мрежи" към УЦНИТ към Технически университет – Габрово, Продължителност: 2005г. – 2007г
Година: 2005
Период: 2 години


Публикации
Публикация: №1 Садинов, С., К. Койчев, И. Неделчев. СИГНАЛИ И СИСТЕМИ Ръководство за лабораторни упражнения. Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово, 2015, ISBN 954-683-074-7.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Садинов С., К. Койчев, И. Неделчев, Сигнали и системи - ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издание „В. Априлов”, Габрово, 2013, ISBN 954-683-074-7, 52 стр.
Издателство: Университетско издание „В. Априлов”
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Койчев, К., С. Садинов, И. Балабанова, К. Ангелов. Комуникационни вериги. Ръководство за решаване на курсови задачи и лабораторни упражнения. Допълнено издание. Изд. Алма матер интернационал, Габрово, ISBN: 954-318-005-9, 2012.
Издателство: . Изд. Алма матер интернационал, Габрово, 2012.
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Койчев К., С. Садинов, Сигнали и системи, Издателство “Алма Матер Интернатионал”, 2002, 2004, 2008,2010, 2012, ISBN 954-957-788-0, 212 стр.
Издателство: Алма Матер Интернатиона
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Койчев К., С. Садинов, И. Неделчев. СИГНАЛИ И СИСТЕМИ Ръководство за лабораторни упражнения Алма Матер Интернационал Габрово 2011
Издателство: Алма Матер Интернационал Габрово 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Койчев, К., С. Садинов, И. Балабанова, К. Ангелов. Комуникационни вериги. Ръководство за решаване на курсови задачи и лабораторни упражнения. Изд. Алма матер интернационал, Габрово, 2010.
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Койчев, К., K. Ангелов, С. Садинов. Проектиране на интерактивни кабелни телевизионни мрежи. Изд. Екс-Прес, Габрово, 2010.
Издателство: Екс-Прес, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Койчев К., С. Садинов , Наръчник по проектиране на коаксиални кабелни телевизионни мрежи, Издателство„Екс-Прес”, Габрово, 2006, ISBN-10: 954-944-278-0, ISBN-13: 978-954-9442-78-6, 188 стр.
Издателство: Издателство„Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Койчев К., С. Садинов, Комуникационни вериги (Ръководство за лб.упражнения), Издателство “Алма Матер Интернатионал”, Габрово, 2004.
Издателство: Алма Матер Интернатионал
Изд.год.: 2004
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Койчев К., С. Садинов, Проектиране на кабелни телевизионни мрежи, Габрово, Алма Матер Интернационал, 2001, ISBN 954-957-781-3, 215 стр.
Издателство: Алма Матер Интернационал
Изд.год.: 2001
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Angelov K., S. Sadinov, K. Koitchev, Estimation of Optical Receiver Sensitivity in HFC Network, ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.111-114, ISBN: 978-86-6125-031-6, Nish, Serbia, 2011.
Издателство: ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 1, Nish, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Садинов С., К. Ангелов, К. Койчев, Н. Върбанова, Способи за транслиране на сателитни телевизионни канали по кабелни телевизионни мрежи, UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, pp.343-347, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
Издателство: UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov, Determining Bit Error Rate in Digital Optical Transmission Network Using the Q-Factor, ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.53-56, ISBN: 978-9989-786-57-0, Ohrid, Macedonia, 2010.
Издателство: Proc. of Papers, Vol. 1, ICEST 2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Койчев К., С. Садинов, К. Ангелов. Разпределение на трафика при анализ на модели в клетъчна мрежа. UNITECH 2010, Proceedings, Vol. 1, стр.324-328, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2010.
Издателство: Proceedings, Vol. 1, UNITECH 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Angelov K., K. Koitchev, N.Varbanova, S. Sadinov, Estimating the Number of Amplifying Sections in Hybrid Fiber-Coaxial Television Network Using an Iterative Approach, ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.57-60, ISBN: 978-9989-786-57-0, Ohrid, Macedonia, 2010.
Издателство: ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Sadinov S., K. Koitchev, P. Penchev, K. Angelov, Simulation Evaluation of BER Characteristics for M-PSK and M-QAM Modulations used in the Reverse Channel of Cable TV Nets, Journal “Electronics and Electrical Engineering” Vol. 7 (95), pp.71-76, ISSN 1392-1215, TECHNOLOGIJA Kaunas, Lithuania, 2009.
Издателство: Journal “Electronics and Electrical Engineering” Vol. 7 (95), TECHNOLOGIJA Kaunas, Lithuania
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 Angelov K., K. Koitchev, N. Varbanova, Estimating losses from transient and intersymbol distortions in hybrid fiber-coaxial television network, ICEST 2009, Proc. of Papers Vol. 1, pp.113-116, Sofia, Bulgaria, 2009.
Издателство: ICEST 2009, Proc. of Papers Vol. 1, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Angelov K., K. Koitchev, N. Varbanova, Analysis of methods for establishing fiber-to-the-premise over cable television networks, UNITECH 2009, Proceedings Vol. 1, pp.271-278, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2009.
Издателство: UNITECH 2009, Proceedings Vol. 1, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Ангелов К., К. Койчев, С. Садинов, Н. Върбанова. Технически аспекти при проектиране на обратния канал в широколентови кабелни телевизионни мрежи. Journal Materials, Methods & Technologies – International Scientific Publications, Vol. 2, Part 2, стр.110-131, ISSN:1313-2539, Слънчев Бряг, България, 2008.
Издателство: Technomat & Infotel 2008, Journal Materials, Methods & Technologies – International Scientif
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Ангелов К., К. Койчев, Н. Върбанова, С. Садинов. Относно възможностите за доставка на IP-базирани Triple Play услуги в хибридни оптично-коаксиални кабелни телевизионни мрежи. Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, стр.117-134, ISBN 978-954-9368-24-6, Слънчев Бряг, България 2007.
Издателство: Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, Слънчев Бряг, България
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Ангелов К., Н. Върбанова, К. Койчев, С. Садинов. Пренос на гласова информация в интерактивни кабелни телевизионни мрежи. Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, стр.107-116, ISBN 978-954-9368-24-6, Слънчев Бряг, България 2007.
Издателство: Тechnomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, Слънчев Бряг, България
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Angelov K., K. Koitchev, S. Sadinov. Influence of Optical Fiber Nonlinear Effects in HFC Television Networks with WDM Multiplexing. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.287-290, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov. Boundary Conditions when using Quadrature Modulations in Coaxial Cable Television Networks. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.421-424, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Varbanova N., K. Koitchev, K. Angelov. Planning of VoIP System for Hybrid Fiber-Coaxial Television Networks. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.425-428, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 K. Koichev, S. Sadinov, G. Traikovski. Defining the channel parameters and their influence on SER for OFDM transmission. ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia, 2007, pp.433-436
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 S. Sadinov, K. Koitchev, K. Angelov, G. Traikovski. Determinatin of BER using Simulation model for WCDMA systems. International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007, Gabrovo, pp.283-287
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Angelov K., K. Koitchev, S. Sadinov. An Investigation of Noise Influences in Optical Transmitters and Receivers in Cable TV Networks. ICEST 2006, Proc. of Papers, pp.102-105, ISBN 978-954-9518-37-5, Sofia, Bulgaria, 2006.
Издателство: ICEST 2006, Proc. of Papers, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov. An Effectiveness Investigation of Erbium-Doped Fiber Amplifiers for Cable TV Networks in presence of Noise. ICEST 2006, Proc. of Papers, pp.106-108, ISBN 978-954-9518-37-5, Sofia, Bulgaria, 2006.
Издателство: ICEST 2006, Proc. of Papers, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Koitchev K., Sadinov St. Investigation of the Impact of Disturbances in Transmitting Digital Data Along the Return Chanel in CATVs. XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2004, Bito
Издателство: XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №30 Sadinov St.,Koitchev K. About a Possible Way of Optimizing the Number of Amplifiers in CATVs. XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2004, Bitola, Macedonia, pp. 615-618
Издателство: XXXIX International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technolo
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №31 Койчев К., С.Немцов, С. Садинов, Определяне броя на потребителите едновременно използващи интерактивни услуги. Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003, стр. 85-88.
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Койчев К.,И. Неделчев, С. Садинов, С.Немцов, Определяне оптимално ниво на канален сигнал в кабелна телевизионна мрежа, въз основа на неговата статистическа обработка. Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003, стр. 82÷84.
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том XXVII, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Koitchev K., S. Sadinov, S. Nemtsov. IP Telephony Over a Coaxial Cable Television Network. 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2003, Nis, Serbia and Montenegro, pp. 250 - 253
Издателство: Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2003, Nis, Serbia and Montenegro
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Koitchev K., S. Nemtsov, S. Sadinov. Studies on The Realiability of Two-way Cable TV Network. 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2003, Nis, Serbia and Montenegro, pp. 246 &
Издателство: 6th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Servi
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Sadinov S., K.Koitchev, S. Nemtsov. Possibilities for Encoding Analogue TV Signal in Cable TV Networks. XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2003, Sofia, Bulgaria, pp 52 &#6
Издателство: XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Sadinov S., K.Koitchev, S. Nemtsov. Investigation of The Impact of The Supply Voltage Form in Cable TV Amplifiers. XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2003, Sofia, Bulgaria, pp
Издателство: XXXVIII International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Koitchev K., Sadinov St. Maximum Value Determination of Non-linear Products in Cable Television Networks. IEEE Transactions on Broadcasting, March 2003, Volume 49, New York, USA, pp. 22-25, Digital Object Identifier 10.1109/TBC.2003.808737
Издателство: IEEE Transactions on Broadcasting, March 2003, Volume 49, New York, USA
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://ieeexplore.ieee.org/search/authors.jsp ieeexplore.ieee.org/iel5/11/26675/01190032.pdf?arnumber=1190032 http://s.wanfangdata.com.cn/paper.aspx?

Публикация: №38 Садинов Ст., К.Койчев, С. Немцов. Определяне на силата на натоварване при въздушно полагане на кабели. Междунар. конференция ”UNITECH - 02”, ТУ-Габрово,2002, стр. 138 - 141.
Издателство: Междунар. конференция ”UNITECH - 02”, ТУ-Габрово,2002
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Koitchev К., S. Nemtsov, S. Sadinov, “Selection of Supply Voltage Form for Amplifiers in CATV”, 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services TELSIKS 2001, Nis, Yugoslavia, Proceedings of Papers, v
Издателство: ”, 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Se
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 Koitchev K., S. Sadinov, S. Nemtsov. Suggested Method for Composite Frequencies Allocation. 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2001, Nis, Yugoslavia, pp. 541÷543 (отра
Издателство: 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Servi
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Садинов С., К. Койчев, Оптимизация на коефициента на усилване в магистралните усилватели на кабелните телевизионни мрежи. The Ninth National Scientific and Applied Science Conference with International Participation ELECTRONICS 2000, Sozopol. 2000, Bulgar
Издателство: The Ninth National Scientific and Applied Science Conference with International Participation ELECTR
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Садинов Ст., Койчев К. Статистически и информационни характеристики на кабелна телевизионна мрежа при наличието на шумови флуктоации. Известия на ТУ Габрово, том XXIV, 2000, стр.17÷24.
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том XXIV, 2000
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Койчев К., Садинов Ст. Проектиране на магистрални кабелни телевизионни мрежи при минимално ниво на шумовете. The Eighth National Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS’99", book 3, Sozopol, 1999, pp 151 - 156. ecad.tu-sofia.bg/et/1999
Издателство: The Eighth National Scientific and Applied Science Conference “ELECTRONICS’99", book 3, Sozopol
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Садинов Ст., Койчев К. Възможности за предаване на мултимедия по кабелни телевизионни мрежи. The Eight National Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS’99, Sozopol, 1999, book 3, pp157 - 162.
Издателство: The Eight National Scientific and Applied Science Conference ELECTRONICS’99, Sozopol, book 3
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Койчев К., Садинов Ст. Изследване на нелинейността на колебателен кръг съдържащ вертикална матрица. Научна конф. с международно участие ”35 години ТУ-Габрово”,1999.
Издателство: конф. с международно участие ”35 години ТУ-Габрово”,1999.
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.


Водени дисциплини
Дисциплина: 1633,0,Сигнали и системи - р. о.
Резюме: В дисциплината са разгледани основните сведения за информация, сигнал и система, честотен анализ, съответно на непрекъснати и дискретни сигнали и системи. Съществена част заема нелинейното преобразуване на сигналите и свързаните с това анализ и процеси - хармоничен и спектрален анализ, усилване, модулация, детекция. Дават се основни сведения за случайните процеси, оптималната линейна филтрация, както и приемане на сигнали на фона на смущения.

Дисциплина: 1615,0,Комуникационни вериги - р. о.
Резюме: В дисциплината са разгледани различните видове комуникационни канали за пренасяне на информация, техните свойства и параметри съобразени с международните норми по комуникации. Специално внимание е отделено на използваните в комуникациите двуполюсници и четириполюсници - електрически филтри (пасивни и активни), ограничители на амплитуда, компандери, амплитудни и фазови изравнители, модемни устройства и др.

Дисциплина: 0903,1,Сателитни комуникации - р. о.
Резюме: Целта на дисциплината е да се запознаят студентите с изкуствените спътници на земята като активни радиорелейни ретранслатори, начините за насочване на приемните антени към тях. Разглеждат се методите за предаване на спътниковите телевизионни радиосигнали, основните принципи на работа и електрически характеристики на приемните антени, облъчватели, конвертори, актуатори и спътникови приемници.

Дисциплина: 0900,1,Кабелни телевизионни мрежи - з. о.
Резюме: Студентите да се запознаят с наземните кабелни разпределителни системи за радио и ТV сигнали, усилвателите използвани в тях, както и спомагателното оборудване - атенюатори, еквалайзери, делители на мощност, насочени разклонители, филтърни суматори и др. На тяхна база се изучават основните принципи при изграждането на кабелни ТV мрежи, съоръженията при избор на главна станция, захранването и настройката на модулаторите и широколентовите усилватели