ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Енергийна техника
Кабинет(и): 1105
Служебен тел.: (066 827)+274
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (11)
Книги (4)
Публикации (42)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Eкспериментални изследвания на комбинирана интензификация на топлообмена с нормални (чисти) и нанофлуиди (Етап-I)
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на този проект са експериментални и теоретични изследвания на процесите при използване на комбинирана интензификация, на различни флуидни потоци, включително и нанофлуиди. Практическата цел е да се подобри ефективността на стандартните кожухо-тръбни (компактни) топлообменници, както и тази на плоските слънчеви колектори за домашни и индустриални цели, създавайки иновативни слънчеви системи.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №2 Приложение на конструктивната теория при проектиране на плоски слънчеви колектори (Етап III)
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на математични модели за изследване влиянието на: - формата на напречното сечение на каналите (с кръгло, квадратно и правоъгълно с различни съотношения на страните); - формата на разпределение - Т-образна или Y-образна структура с различни ъгли, върху енергийните характеристики на различните топлообменни структури (пренасяните топлинни потоци и генерирана ентропия).
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 11

Име на проект: №3 Приложение на конструктивната теория при проектиране на плоски слънчеви колектори (Етап II)
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Създаване на математични модели за изследване влиянието на: - формата на напречното сечение на каналите (с кръгло, квадратно и правоъгълно с различни съотношения на страните); - формата на разпределение - Т-образна или Y-образна структура с различни ъгли, върху енергийните характеристики на различните топлообменни структури (пренасяните топлинни потоци и генерирана ентропия).
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 13

Име на проект: №4 Приложение на конструктивната теория при проектиране на плоски слънчеви колектори (Етап I)
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на математични модели за изследване влиянието на: - формата на напречното сечение на каналите (с кръгло, квадратно и правоъгълно с различни съотношения на страните); - формата на разпределение - Т-образна или Y-образна структура с различни ъгли, върху енергийните характеристики на различните топлообменни структури (пренасяните топлинни потоци и генерирана ентропия).
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №5 Интензификация на топлообмена в плоско-тръбни слънчеви колектори (Етап - III)
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на изследването е да се събере собствена опитна информация за различни техники за интензификация на топлообмена при течение на еднофазен ламинарен, преходен/турбулентен поток в тръби за плоски слънчеви колектори. Това изследване има за цел да получи опитни стойности за коефициентите на хидравлично съпротивление и топлопредавне, както и да се оцени степента на ефективност от прилагането им.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 13

Име на проект: №6 Интензификация на топлообмена в плоско-тръбни слънчеви колектори (Етап - II)
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на изследването е да се събере собствена опитна информация за различни техники за интензификация на топлообмена при течение на еднофазен ламинарен, преходен/турбулентен поток в тръби за плоски слънчеви колектори. Това изследване има за цел да получи опитни стойности за коефициентите на хидравлично съпротивление и топлопредавне, както и да се оцени степента на ефективност от прилагането им.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №7 Интензификация на топлообмена в плоско-тръбни слънчеви колектори (Етап - I)
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на изследването е да се събере собствена опитна информация за различни техники за интензификация на топлообмена при течение на еднофазен ламинарен, преходен/турбулентен поток в тръби за плоски слънчеви колектори. Това изследване има за цел да получи опитни стойности за коефициентите на хидравлично съпротивление и топлопредавне, както и да се оцени степента на ефективност от прилагането им.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 4преп. 3докт. 4студ.

Име на проект: №8 Интензификация на топлообмен в слънчеви колектори (Етап - III)
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ХХ
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4преп. 4докт. 2студ.

Име на проект: №9 Интензификация на топлообмен в слънчеви колектори (Етап - II)
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ХХ
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4преп. 3докт. 2студ.

Име на проект: №10 Интензификация на топлообмен в слънчеви колектори (Етап - I)
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ХХ
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4 преп. 1докт. 1студ

Име на проект: №11 Комбинирана интензификация на пренос на топлина в тръби и канали при ламинарен, преходен и турбулентен поток на еднофазен флуид (Етап III)
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ХХ
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3


Публикации
Публикация: №1 В. Петков. „Термодинамика - сборник задачи”, Габрово, „ЕКС-ПРЕС”, 2021г.
Издателство: "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Petkov V, Performance Evaluation of Ducts with Non-Circular Shapes and Laminar Fully Developed Flow, ЕX-PRESS-Gabrovo, Bulgaria, 2019. ISBN 978-954-490-649-8
Издателство: ЕX-PRESS-Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Монография

Публикация: №3 В. Петков, „Термодинамични таблици за водата водната пара и хладилни агенти”, Габрово, „ЕКС-ПРЕС”, 2017г.
Издателство: "ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 В. Зимпаров, В. Петков. „Термодинамика и топлопренасяне - ръководство за лабораторни упражнения”, Габрово, „ЕКС-ПРЕС” 2006г.
Издателство: „ЕКС-ПРЕС” ООД - Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Petkov V.М., The use of spirally corrugated tubes with twisted tape inserts in horizontal shell and tube condenser, Journal of the Technical University of Gabrovo, 64 (2022), 56-61. ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 Zimparov, V.D., Angelov M.S., Petkov, V.M., Maximum benefits from the use of enhanced heat transfer surfaces, International Communications in Heat & Mass Transfer, 134, (2022), 105992 ISSN: 0735-1933
Издателство: International Communications in Heat and Mass Transfer
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №7 Petkov V.M., Heat transfer enhancement by a combination of spirally corrugated tubes with a twisted tapes. Part 1 - Hydraulic resistance and heat transfer coefficients, Journal of the Technical University of Gabrovo, 62 (2021), 56-60
Издателство: J. Tech. Univ. Gabrovo, 62 (2021)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Petkov V.M., Heat transfer enhancement by a combination of spirally corrugated tubes with a twisted tapes. Part 2 - Thermodynamic efficiency, Journal of the Technical University of Gabrovo, 62 (2021), 61-65
Издателство: J. Tech. Univ. Gabrovo, 62 (2021)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Zimparov, V.D., Petkov, V.M., Hristov, H,N., Optimal spacings for channels with hagen-poiseuille fluid-flow and mass transfer – The Role of the Bejan Number, Thermal Science, 2021,Vol. 25 (Special issue 2), 295-301.
Издателство: Thermal Science, 2021,Vol. 25 (Special issue 2),
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Bonev P., Petkov V., Hristov H., Experimental investigation on the heat transfer enhancement in singlе flow by wire-coil inserts, J. Tech. Univ. Gabrovo, vol. 61’, 2020, 52-55. ISSN 1310-6686.
Издателство: J. Tech. Univ. Gabrovo
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №11 Zimparov, V.D., Bonev, P.J., Petkov, V.M., Benefits from the Use of Enhanced Heat Transfer Surfaces in Heat Exchanger. Design: A Critical Review, J. Enhanced Heat Transfer, 2016, 23(5), 371–391, , ISSN 1065-5131, DOI 10.1615/JEnhHeatTransf.2018020318
Издателство: J. Enhanced Heat Transfer
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: DOI 10.1615/JEnhHeatTransf.2018020318

Публикация: №12 Kostadinova, D., Petkov, V., Performance of Different Twisted Tape Inserts in Turbulent Tube Flow – Critical Review, Journal of the Technical University of Gabrovo, 2018
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Zimparov, V.D., Angelov M.S., Petkov, V.M., Performance Evaluation of Turbulent Tree-Shaped Flow. Part 1: T-shaped Assembles, Int. Rev. Chem. Eng., 2017, 9 (2), 31-36, ISSN 2035-1755
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng.
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Zimparov, V.D., Angelov M.S., Petkov, V.M., Performance Evaluation of Turbulent Tree-Shaped Flow. Part 2: Y-shaped Assembles, Int. Rev. Chem. Eng., 2017, 9 (2), 37-42, ISSN 2035-1755
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng.
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Zimparov, V.D., Bonev, P.J., Petkov, V.M., Transitional Heat Transfer and Pressure Drop in Plain Horizontal Tubes - Revised Study, Int. Rev. Chem. Eng., 9 (1) 2017, 1-7, ISSN 2035-1755.
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Bonev P.J., Petkov V.M., Heat Transfer Enhancement in Single-Phase Transitional Flow by Wire-Coil Inserts, Thermal Eng., 2017, VIII (1) 61-65 (Publ. Tech. Univ. Varna)
Издателство: Thermal Eng., 2017, VIII (1) (Publ. Tech. Univ. Varna)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Bonev P.J., Petkov V.M., Performance Evaluation of Wire Coil Inserts in Turbulent Tube Flow – Critical Review, J. Tech. Univ. Gabrovo, vol. 53, 2016, 27-34.
Издателство: J. Tech. Univ. Gabrovo, vol. 53
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Zimparov, V.D., Bonev, P.J., Petkov, V.M., Transitional Heat Transfer and Pressure Drop in Plain Horizontal Tubes, Int. Rev. Chem. Eng., 2015, 7(2), 37-44
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng., vol. 7, No 2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Petkov V.M., Zimparov V.D., Bergles A.E., Performance evaluation of ducts with non-circular shapes: Laminar fully developed flow and constant wall temperature, Int. J. Thermal. Sci., 2014, 79, 220-228, ISSN 1290-0729
Издателство: International Journal of Thermal Sciences
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Petkov V.M., Zimparov V.D., Bergles A.E., Performance Evaluation of Laminar Fully Developed Flow through Ducts with Non-Circular Shapes subjected to H1 Boundary Condition. Part 1, Int. Rev. Chem. Eng, 2013, Vol 5 N 1, 1-15, ISSN 2035-1755.
Издателство: International Review of Chemical Engineering, Vol. 5 N. 1
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Petkov V.M., Zimparov V.D., Bergles A.E., Performance Evaluation of Laminar Fully Developed Flow through Ducts with Non-Circular Shapes subjected to H1 Boundary Condition. Part 2, Int. Rev. Chem. Eng, 2013, 5(2), 74-87, ISSN 2035-1755.
Издателство: International Review of Chemical Engineering, Vol. 5 N. 2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Petkov V.M., Zimparov V.D., Performance Evaluation of Ducts with Non-Circular Shapes: Laminar Fully Developed Flow Subjected to T Boundary Condition, Int. Rev. Chem. Eng, 2013, 5 (4), 265-279, ISSN 2035-1755.
Издателство: International Review of Chemical Engineering, Vol. 5 N. 4
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Petkov V.M., Zimparov V.D., Performance Evaluation of Laminar Fully Developed Flow Through Ducts with Trapezoidal and Hexagonal Ducts Subjected to T Boundary Condition. Part 1, Int. Rev. Chem. Eng, 2013, 5 (5), 356-362, ISSN 2035-1755.
Издателство: International Review of Chemical Engineering, Vol. 5 N. 5
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Petkov V.M., Zimparov V.D., Performance Evaluation of Laminar Fully Developed Flow Through Trapezoidal and Hexagonal Ducts subjected to H1 Boundary Condition. Part 1., Journal of the Technical University of Gabrovo, 2013, vol. 46, 52-59.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, vol. 46
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Petkov V.M., Zimparov V.D., Performance Evaluation of Laminar Fully Developed Flow Through Trapezoidal and Hexagonal Ducts subjected to H1 Boundary Condition. Part 2., Journal of the Technical University of Gabrovo, 2013, vol. 46, 60-65
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, vol. 46
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 В. М. Петков, Ефективност на проточен плосък слънчев колектор с оребрени тръби, Известия на ТУ-Габрово, 2013, бр. 46, 66-69.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр. 46
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 В. М. Петков, Ефективност на вакуумно-тръбен слънчев колектор, Известия на ТУ-Габрово, 2013, бр. 46, 74-76.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр. 46
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 В. М. Петков, Критерий за предварителна оценка на техники за интензификация на топлообмена при течение на ламинарен поток в тръби и канали, Международна научна конференция „УНИТЕХ’13”, 22-23 Ноември 2013, Габрово, Том III, 312-315.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ’13”, Том III
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 В. М. Петков, Възможности на опитна уредба за изследване на интензификация на топлообмен при течение на еднофазов поток в тръби и канали, Международна научна конференция „УНИТЕХ’13”, 22-23 Ноември 2013, Габрово, Том III, 316-320.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ’13”, Том III
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 В. М. Петков, Ефективност на плосък слънчев колектор с оребрени топлинни тръби, Известия на ТУ-Габрово, 2013, бр. 46, 70-73.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр. 46
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Petkov V.M., Zimparov V.D., Bergles AE, Performance Evaluation of Ducts with Non-Circular Shapes and Laminar Fully Developed Flow, Int. Rev. Chem. Eng, 2012, 4(4), 379-391, ISSN 2035-1755.
Издателство: International Review of Chemical Engineering, Vol. 4 N. 4
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 Zimparov VD, Petkov VM, Bergles AE, Performance Characteristics of Deep Corrugated Tubes with Twisted Tape Inserts, J. Enhanced Heat Transfer, 2012, 19(1): 1-11.
Издателство: J. Enhanced Heat Transfer
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Zimparov V.D., Petkov, V.M., Second Law Analysis of Fully Developed Internal Flows with Different Shape of the Cross Section, Int. Rev. Chem. Eng, 2011, 3(2), 256-264.
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng, 2011, 3(2), 256-264.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Zimparov V.D., Petkov, V.M., Application of Discriminated Dimensional Analysis to Low Reynolds Number Swirl Flows in Circular Tubes with Twisted-Tape Inserts. Pressure Drop Correlations, Int. Rev. Chem. Eng, 2009 1(4) 346-356.
Издателство: Int. Rev. Chem. Eng.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 К. Станишев, В. Петков, Интензифициране на топлообмена в тръби чрез пружинни вложки, Международна научна конференция „УНИТЕХ’06”, 24-25 Ноември 2006, Габрово, Том II, 427-216.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ’06”, 24-25 Ноември 2006, Габрово, Том II, 427-216.
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Петков В. М., Кондензатор със спирално-валцовани тръби ком-бинирани със спирални ленти, Известия на Техническия университет – Габрово, 2003, бр. 28, 21-25
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, 2003, бр. 28
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Петков В. М., В. Д. Зимпаров, Интензификация на топлообмена чрез комбиниране на напречно-валцовани тръби със спирални ленти, Механика на машините Серия, “Механика на непрекъснати среди”, г. XI, Кн.3, 47, 2003, 55-58.
Издателство: Механика на машините, “Механика на непрекъснати среди”, г. XI, Кн.3, бр.47, 2003, ТУ-Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №38 Петков В.М., В.Д. Зимпаров, Термодинамична ефективност на напречно-валцовани тръби комбинирани със спирални ленти, Механика на машините Серия, “Механика на непрекъснати среди”, г. XI, Кн.3, 47, 2003, 50-54.
Издателство: Механика на машините, “Механика на непрекъснати среди”, г. XI, Кн.3, 47, 2003, ТУ-Варна
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №39 Петков В.М., В.Д. Зимпаров, Интензификация на топлообмена чрез комбиниране на спирално-валцовани тръби със спирални ленти, Международна Научна Конференция, “УНИТЕХ’02”, 21-22 ноември 2002, Габрово, България, 468-471
Издателство: Международна Научна Конференция, “УНИТЕХ’02”, 21-22 ноември 2002
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Петков В.М., В.Д. Зимпаров, Термодинамична ефективност на спирално-валцовани тръби комбинирани със спирални ленти, Международна Научна Конференция, “УНИТЕХ’02”, 21-22 ноември 2002, Габрово, България, 472-477.
Издателство: Международна Научна Конференция, “УНИТЕХ’02”, 21-22 ноември 2002, Габрово, България.
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Zimparov V., V. Petkov, Compound heat transfer augmentation by a combination of spirally corrugated tubes with a twisted tape, Proc. 1st Int. Conf. on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 8-10 April 2002, Kruger National Park, South Africa, Vol. 1, 2002, pp. 547-552.
Издателство: Proc. 1st Int. Conf. on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 8-10 April 2002, Kruger National Park, South Africa, Vol. 1
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 Zimparov V., V. Petkov, Compound heat transfer enhancement by a combination of spirally corrugated tubes with a twisted tape, Proc. 12th Int. Heat Transfer Conf., 23-26 August, Grenoble, France, Vol. 4, 2002, pp. 153-158.
Издателство: Proc. 12th Int. Heat Transfer Conf., 23-26 August, 2002, Grenoble, France, Vol. 4
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина