ВХОД
МАТЕРИАЛИ (1)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"СИМУЛИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ В MATLAB (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Ръководство
Описание: Програмни системи за моделиране и симулиране
Преподавател: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МОНОВА