ВХОД
МАТЕРИАЛИ (6)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНИ СИСТЕМИ (З. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Лекция
Описание: Записки - I част.
Материал: // от 10/04/2016
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Записки - II част
Материал: // от 10/04/2016
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Записки - III част
Материал: // от 10/04/2016
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лабораторно упражнение № 1
Материал: // от 29/01/2014
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лабораторно упражнение № 1 - материали
Материал: // от 29/01/2014
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Въпросник за изпита по дисциплина ИБС (При задочна форма на обучение - само оцветените в червен цвят въпроси!).
Материал: // от 10/04/2016
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ