ВХОД
МАТЕРИАЛИ (10)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"МИКРОКОНТРОЛЕРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ"
(редовно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаб.упражнение 1. Цифрови входове и изходи при MC68HC11A8
Материал: lab_mps1.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаб.упражнение 2. Система за сигурност при MC68HC11A8
Материал: lab_mps2.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаб.упражнение 3. Таймерна система, RTI и прехващаща логика при MC68HC11A8
Материал: lab_mps3.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаб.упражнение 4. АЦП при MC68HC11A8
Материал: lab_mps4.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Информация
Описание: Лекц. материал. Регистри на SCI при MC68HC11A8
Материал: sci.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Информация
Описание: Лекц. материал. Регистри на SPI при MC68HC11A8
Материал: spi.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Информация
Описание: Лекц. материал. EEPROM при MC68HC11A8
Материал: eeprom.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Информация
Описание: Материали (схеми, таблици и др.) необходими при подготовка по дисциплината
Материал: materiali.zip // от 18/11/2009
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Въпросник
Материал: Vyprosnik_MPS.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: Примерен тест (краен)
Материал: Primerentest.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ