ВХОД
МАТЕРИАЛИ (10)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ИНДУСТРИАЛНИ КОМПЮТЬРНИ МРЕЖИ"
(редовно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебна програма
Резюме: Предмет на дисциплината са индустриалните компютърните мрежи, като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление. Учебната дисциплина "Индустриални компютърни мрежи" има за цел да формира знания за съвременните концепции за мрежови комуникации в индустриалните системи за автоматизация. Дисциплината има теоретико-приложен характер, като се отчита спецификата на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. За изучаването на дисциплината е необходимо студентите да са получили знания по „Компютърно базирани системи за управление” и „Организация на компютъра”. Основно внимание е отделено на полевите индустриални мрежи за свързване на интелигентни крайни устройства, като предпоставка за създаване на системи с отворена архитектура. Прави се сравнителен анализ на множество съвременни индустриални мрежи за пренасяне на разнотипна информация в промишлена среда. Разглеждат се и особеностите на системите за управление с мрежова комуникация.
Прикачен файл: IKM_AIUT_bakalavyr1.doc
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Характеристика
Описание: test
Материал: 599f0aa7bc0e3_Diplomna.txt // от 24/08/2017
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Лекции на мобилно устройство Get it on Google Play
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Учебник
Описание: Книга: "Индустриални мрежи и интерфейси в системите за автоматизация", автори Алдениз Рашидов и Станимир Йорданов, издадена 2011 г.
Вж.АНОТАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Литература
Описание: Електронни материали по проект ARIALE адрес: https://www.ariale-course.piap.pl/bg/course/view.php?id=2
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Информация
Описание: PowerPoint презентации на (основни моменти от) лекциите
Материал: PPT_Lekcii_IKM.rar
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Конспект
Описание: План-конспект на лекционния материал
Материал: Plan.pdf
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Конспект
Описание: Kонспект и литература
Материал: Konspekt.pdf // от 13/04/2010
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: ПРИМЕРЕН (КРАЕН) ТЕСТ
Материал: Test_primeren.zip // от 13/04/2010
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ

Вид материал: Примерен тест
Описание: ПРИМЕРЕН МЕЖДИНЕН ТЕСТ
Материал: Mejdinen_test.zip // от 13/04/2010
Преподавател: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ