ВХОД
МАТЕРИАЛИ (1)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО-II (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебник
Описание: Теория на управлението II – ОКС „Бакалавър”, спец. АИУТ, редовно и задочно обучение – методични материали за електронно обучение на адрес dmoodle.tugab.bg.
Преподавател: ДРАГОМИР ПЕНКОВ ЧАНТОВ