ВХОД
МАТЕРИАЛИ (1)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО-I (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Учебник
Описание: Чантов, Д. Теория на управлението I. Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2014, ISBN 978-954-683-513-2
Преподавател: ДРАГОМИР ПЕНКОВ ЧАНТОВ