ВХОД
МАТЕРИАЛИ (2)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ"
(редовно обучение, ОКС "магистър")

Вид материал: Лекция
Описание: Лекции по дисциплината
Материал: PRS_KSU_0804.pdf
Преподавател: РАДОСЛАВ ХРИСТОВ РАДЕВ

Вид материал: Лекция
Описание: Лекционен материал
Материал: PRS_KSU_0906.pdf // от 16/02/2009
Преподавател: РАДОСЛАВ ХРИСТОВ РАДЕВ