ВХОД
МАТЕРИАЛИ (3)
РЕЗУЛТАТИ (0)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

При преподавател: ПЕНЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаб. упр. по Техн. и технологии за преч. на въздуха
Материал: 5bc43fbd5bccc_Лаб.упр. ТТП ВЪЗДУХ.pdf // от 15/10/2018

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник 1
Материал: // от 09/10/2018

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник 2
Материал: // от 09/10/2018