ВХОД
МАТЕРИАЛИ (3)
РЕЗУЛТАТИ (0)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

При преподавател: ПЕНЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

Вид материал: Упражнение
Описание: Лаб. упр. по Техн. за преч. на водите
Материал: 5bc43f5de7ad8_Lab.upr. TPVodi.pdf // от 15/10/2018

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник 1
Материал: // от 09/10/2018

Вид материал: Учебник
Описание: Учебник 2
Материал: 5bbc65962a4e9_U-k TP Vodi-2 chast.pdf // от 09/10/2018