СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Компютърен дизайнИДТТ
12.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
13.Компютърни системи и технологииКСТ
14.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
15.Комуникационна техника и технологииКТТ
16.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
17.МехатроникаМУ
18.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
19.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
20.Публична администрацияССН
21.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
22.Социални дейностиССН
23.Стопанско управлениеМ
24.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
25.Техническа безопасностОЕЕ
26.Технология на материалите и материалознаниеМТТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Компютърни системи и технологииКСТ
12.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
13.Комуникационна техника и технологииКТТ
14.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
15.МехатроникаМУ
16.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
17.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
18.Публична администрацияССН
19.Социални дейностиССН
20.Стопанско управлениеМ
21.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
22.Технология на материалите и материалознаниеМТТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
8.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
15.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
16.Електроника - 3семЕ
17.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
18.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
19.Индустриално инженерство - 2семЕТ
20.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
21.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
22.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
23.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
24.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
25.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
26.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
27.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
28.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
29.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
30.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
31.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
32.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
33.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
34.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
35.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
36.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
37.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
38.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
39.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
40.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
41.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
42.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
43.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
44.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
45.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
46.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
47.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
48.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
49.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
50.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
51.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
52.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
53.Мехатроника 2 сем.МУ
54.Мехатроника 2 сем.МУ
55.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.МИПН
56.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.МИПН
57.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеМИПН
58.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
59.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
60.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
61.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
62.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
63.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
64.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
65.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
66.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
67.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
68.Публична администрация - 2 сем.ССН
69.Публична администрация - 3 сем.ССН
70.Публична администрация - 4 сем.ССН
71.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
72.Публична администрация - подг.1с.ССН
73.Публична администрация - подг.2с.ССН
74.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
75.Социални дейности - 2семССН
76.Социални дейности - 4сем - кССН
77.Социални дейности - подг.1с.ССН
78.Социални дейности - подг.2с.ССН
79.Стопанско управление - подг.1с.М
80.Стопанско управление - подг.2с.М
81.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
82.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
83.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
84.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
85.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2семМУ
86.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
87.Управление на бизнесаМ
88.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
89.Управление на човешките ресурси -2сем.М
90.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ
91.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
92.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
93.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
8.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
11.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
15.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
16.Електроника - 3семЕ
17.Електроника - п.1с.Е
18.Електроника - п.2с. - колежЕ
19.Електроника - п.2с.Е
20.Електроника - п.3с.Е
21.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
22.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
23.Индустриално инженерство - 2семЕТ
24.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
25.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
26.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
27.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
28.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
29.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
30.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
31.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
32.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
33.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
34.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
35.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
36.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
37.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
38.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
39.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
40.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
41.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
42.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
43.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
44.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
45.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
46.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
47.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
48.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
49.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
50.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
51.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
52.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
53.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
54.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 с. подг.М
55.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
56.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
57.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
58.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
59.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
60.Мехатроника 2 сем.МУ
61.Мехатроника 2 сем.МУ
62.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сМИПН
63.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сМИПН
64.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеМИПН
65.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
66.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
67.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
68.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
69.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
70.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
71.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
72.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
73.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
74.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
75.Публична администрация - 2 сeм.ССН
76.Публична администрация - 3 сем.ССН
77.Публична администрация - 4 сем.ССН
78.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
79.Публична администрация - подг.1с.ССН
80.Публична администрация - подг.2с.ССН
81.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
82.Социални дейности - 2семССН
83.Социални дейности - 4сем - кССН
84.Социални дейности - п.1с.ССН
85.Социални дейности - п.2с.ССН
86.Стопанско управление - п.1с.М
87.Стопанско управление - п.2с.М
88.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
89.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
90.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
91.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
92.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
93.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
94.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
95.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 с.МУ
96.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
97.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
98.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
99.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
100.Управление на бизнесаМ
101.Управление на проектиМ
102.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
103.Управление на човешките ресурси -2сем.М
104.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ
105.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
106.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
107.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Управление на проекти 2 сем.М