СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
3.Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективностЕСЕО
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Езиково и специализирано обучениеЕСО
6.Екология и опазване на околната средаФХЕ
7.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
8.ЕлектроникаЕ
9.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
10.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
11.Икономика на търговиятаССН
12.Индустриален мениджмънтМ
13.Индустриално инженерствоЕТ
14.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
15.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
16.Компютърни системи и технологииКСТ
17.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
18.Комуникационна техника и технологииКТТ
19.МаркетингМ
20.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ
21.Машиностроене и уредостроенеМУ
22.Машиностроителна техника и технологииМТТ
23.МехатроникаМУ
24.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
25.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
26.Прецизна техника и уредостроенеМУ
27.Публична администрацияССН
28.Социални дейностиССН
29.Стопанско управлениеМ
30.Текстилна техника и технологии - проф. бак.МКСЕ
31.Текстилна техника и технологииИДТТ
32.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
33.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
34.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
35.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
36.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
37.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективностЕСЕО
3.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
4.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
5.ЕлектроникаЕ
6.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
7.Икономика на търговиятаССН
8.Индустриален мениджмънтМ
9.Индустриално инженерствоЕТ
10.Компютърни системи и технологииКСТ
11.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
12.Комуникационна техника и технологииКТТ
13.МаркетингМ
14.Машиностроене и уредостроенеМУ
15.Машиностроителна техника и технологииМТТ
16.МехатроникаМУ
17.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
18.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
19.Прецизна техника и уредостроенеМУ
20.Публична администрацияССН
21.Социални дейностиССН
22.Стопанско управлениеМ
23.Текстилна техника и технологииИДТТ
24.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
25.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
26.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
27.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
28.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
29.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - подг.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
3.Автомобилна електроникаЕ
4.Безопасност на труда - подг.ОЕЕ
5.Безопасност на трудаОЕЕ
6.Вентилационна и климатична техника - подг.ЕТ
7.Екология и опазване на околната средаФХЕ
8.Електроенергетика и електрообзавеждане - подг.ЕСЕО
9.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
10.ЕлектроникаЕ
11.Икономика на търговиятаССН
12.Индустриален мениджмънт - подг.М
13.Индустриален мениджмънтМ
14.Индустриален мениджмънтМ
15.Индустриално инженерство - подгЕТ
16.Индустриално инженерствоЕТ
17.Индустриално инженерствоЕТ
18.Индустриално инженерствоЕТ
19.Компютърен дизайн в индустрията - подг.ИДТТ
20.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
21.Компютърни системи и технологии -подг.КСТ
22.Компютърни системи и технологииКСТ
23.Компютърни технологии в машиностроенето - подг.МТТ
24.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
25.Комуникационна техника и технологии - подгКТТ
26.Комуникационна техника и технологииКТТ
27.Машиностроене и уредостроенеМУ
28.Машиностроителна техника и технологии - подг.МТТ
29.Машиностроителна техника и технологииМТТ
30.Мехатроника - подг.МУ
31.МехатроникаМУ
32.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - подг.ФХЕ
33.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
34.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
35.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - подг.ЕТ
36.Предотвратяване и контрол на замърсяването от индустриятаФХЕ
37.Прецизна техника и уредостроене - подг.МУ
38.Прецизна техника и уредостроенеМУ
39.Прецизна техника и уредостроенеМУ
40.Публична администрация - подгССН
41.Публична администрацияССН
42.Социални дейности - подг.ССН
43.Социални дейностиССН
44.Стопанско управление - Банков и финансов мениджмънтМ
45.Стопанско управление - подг.М
46.Стопанско управление - Производствен мениджмънтМ
47.Стопанско управление - Управление на проектиМ
48.Стопанско управление - Управление на човешките ресурсиМ
49.Текстилна техника и технологии - подг.ИДТТ
50.Текстилна техника и технологииИДТТ
51.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.МУ
52.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
53.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
54.Хидравлична и пневматична техника - подг.ЕТ
55.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
56.Хидравлична и пневматична техникаЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - подг.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
3.Автомобилна електроникаЕ
4.Безопасност на труда - подг.ОЕЕ
5.Безопасност на трудаОЕЕ
6.Вентилационна и климатична техника - подг.ЕТ
7.Екология и опазване на околната средаФХЕ
8.Електроенергетика и електрообзавеждане - подг.ЕСЕО
9.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
10.Електроника - подг.Е
11.ЕлектроникаЕ
12.Икономика на търговиятаССН
13.Индустриален мениджмънт - подг.М
14.Индустриален мениджмънтМ
15.Индустриален мениджмънтМ
16.Индустриално инженерство - подгЕТ
17.Индустриално инженерствоЕТ
18.Индустриално инженерствоЕТ
19.Индустриално инженерствоЕТ
20.Компютърен дизайн в индустрията - подг.ИДТТ
21.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
22.Компютърни системи и технологии - подг.КСТ
23.Компютърни системи и технологииКСТ
24.Компютърни технологии в машиностроенето - подг.МТТ
25.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
26.Комуникационна техника и технологии - подг.КТТ
27.Комуникационна техника и технологииКТТ
28.Машиностроене и уредостроенеМУ
29.Машиностроителна техника и технологии - подг.МТТ
30.Машиностроителна техника и технологии - подг.МТТ
31.Машиностроителна техника и технологииМТТ
32.Мехатроника - подг.МУ
33.Мехатроника - подг. (ПТУ)МУ
34.МехатроникаМУ
35.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - подг.ФХЕ
36.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
37.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
38.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
39.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
40.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - подг.ЕТ
41.Предотвратяване и контрол на замърсяването от индустрията-подг.ФХЕ
42.Предотвратяване и контрол на замърсяването от индустриятаФХЕ
43.Прецизна техника и уредостроене - подг.МУ
44.Прецизна техника и уредостроенеМУ
45.Прецизна техника и уредостроенеМУ
46.Публична администрацияССН
47.Публична администрацияССН
48.Социални дейности - подг.ССН
49.Социални дейностиССН
50.Стопанско управление - Банков и финансов мениджмънтМ
51.Стопанско управление - подг.М
52.Стопанско управление - Производствен мениджмънтМ
53.Стопанско управление - Управление на бизнесаМ
54.Стопанско управление - Управление на проектиМ
55.Стопанско управление - Управление на човешките ресурсиМ
56.Стопанско управление - Управление при кризи и конфликтиМ
57.Стопанско управление - Управление,организация и контрол на митническата дейностМ
58.Стопанско управление - Управление,организация и контрол на митническата дейностМ
59.Текстилна техника и технологии - подг.ИДТТ
60.Текстилна техника и технологииИДТТ
61.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.МУ
62.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
63.Технология на материалите и материалознание - подг.МТТ
64.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
65.Хидравлична и пневматична техника - подг.ЕТ
66.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
67.Хидравлична и пневматична техникаЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Стопанско управление - Производствен мениджмънтМ
2.Стопанско управление - Управление на проектиМ
3.Стопанско управление - Управление на човешките ресурсиМ