СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
4.ЕлектроникаЕ
5.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
6.Икономика на търговиятаССН
7.Индустриален мениджмънтМ
8.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
9.Компютърен дизайнИДТТ
10.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
11.Компютърни системи и технологииКСТ
12.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
13.Комуникационна техника и технологииКТТ
14.МехатроникаМУ
15.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
16.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
17.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
18.Публична администрацияССН
19.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
20.Социални дейностиССН
21.Стопанско управлениеМ
22.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
23.Техническа безопасностОЕЕ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
4.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
5.ЕлектроникаЕ
6.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
7.Икономика на търговиятаССН
8.Индустриален мениджмънтМ
9.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
10.Компютърни системи и технологииКСТ
11.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
12.Комуникационна техника и технологииКТТ
13.МехатроникаМУ
14.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
15.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
16.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
17.Публична администрацияССН
18.Социални дейностиССН
19.Стопанско управлениеМ
20.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
21.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
22.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
23.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
8.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
15.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
16.Електроника - 3семЕ
17.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
18.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
19.Индустриално инженерство - 2семЕТ
20.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
21.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
22.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
23.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
24.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
25.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
26.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
27.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
28.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
29.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
30.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
31.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
32.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
33.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
34.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
35.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
36.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
37.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
38.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
39.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
40.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
41.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
42.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
43.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
44.Мехатроника 2 сем.МУ
45.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.ФХЕ
46.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.ФХЕ
47.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
48.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
49.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
50.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
51.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
52.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
53.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
54.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
55.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
56.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
57.Публична администрация - 2с.ССН
58.Публична администрация - 4с.- кССН
59.Публична администрация - подг.1с.ССН
60.Публична администрация - подг.2с.ССН
61.Социални дейности - 2семССН
62.Социални дейности - 4сем - кССН
63.Социални дейности - подг.1с.ССН
64.Социални дейности - подг.2с.ССН
65.Стопанско управление - подг.1с.М
66.Стопанско управление - подг.2с.М
67.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
68.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
69.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
70.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
71.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2семМУ
72.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
73.Управление на бизнесаМ
74.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
75.Управление на човешките ресурси -2сем.М
76.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ
77.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
78.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
79.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
8.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
11.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
15.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
16.Електроника - 3семЕ
17.Електроника - п.1с.Е
18.Електроника - п.2с. - колежЕ
19.Електроника - п.2с.Е
20.Електроника - п.3с.Е
21.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
22.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
23.Индустриално инженерство - 2семЕТ
24.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
25.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
26.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
27.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
28.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
29.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
30.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
31.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
32.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
33.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
34.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
35.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
36.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
37.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
38.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
39.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
40.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
41.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
42.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
43.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
44.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
45.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
46.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
47.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
48.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
49.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
50.Мехатроника 2 сем.МУ
51.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сФХЕ
52.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сФХЕ
53.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
54.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
55.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
56.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
57.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
58.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
59.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
60.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
61.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
62.Отоплителна, вентилацоинна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
63.Публична администрация - 2с.ССН
64.Публична администрация - 4с.- кССН
65.Публична администрация - подг.1с.ССН
66.Публична администрация - подг.2с.ССН
67.Социални дейности - 2семССН
68.Социални дейности - 4сем - кССН
69.Социални дейности - п.1с.ССН
70.Социални дейности - п.2с.ССН
71.Стопанско управление - п.1с.М
72.Стопанско управление - п.2с.М
73.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
74.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
75.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
76.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
77.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
78.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
79.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
80.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 с.МУ
81.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
82.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
83.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
84.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
85.Управление на бизнесаМ
86.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
87.Управление на човешките ресурси -2сем.М
88.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ
89.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
90.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
91.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Управление на проекти 2 сем.М