СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Компютърен дизайнИДТТ
12.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
13.Компютърни системи и технологииКСТ
14.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
15.Комуникационна техника и технологииКТТ
16.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
17.МехатроникаМУ
18.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
19.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
20.Публична администрацияССН
21.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
22.Социални дейностиССН
23.Стопанско управлениеМ
24.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
25.Техническа безопасностОЕЕ
26.Технология на материалите и материалознаниеТМ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Компютърни системи и технологииКСТ
12.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
13.Комуникационна техника и технологииКТТ
14.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
15.МехатроникаМУ
16.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
17.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
18.Публична администрацияССН
19.Социални дейностиССН
20.Стопанско управлениеМ
21.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
22.Технология на материалите и материалознаниеТМ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
7.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
8.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
9.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
10.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
11.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
12.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
13.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
14.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
15.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
16.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
17.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
18.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
19.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
20.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
21.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
22.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
23.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
24.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
25.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
26.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
27.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
28.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
29.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
30.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
31.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
32.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
33.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
34.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
35.Електроника - 2 сем.Е
36.Електроника - 3 сем.Е
37.Електроника - 4 сем.Е
38.Електроника - 4 сем. к.Е
39.Електроника - 5 сем.Е
40.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
41.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
42.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
43.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
44.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
45.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
46.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
47.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
48.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
49.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
50.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
51.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
52.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
53.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
54.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
55.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
56.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
57.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
58.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
59.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
60.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
61.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
62.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
63.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
64.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
65.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
66.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
67.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
68.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
69.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
70.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
71.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
72.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
73.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
74.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
75.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
76.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
77.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
78.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
79.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
80.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
81.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
82.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
83.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
84.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
85.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
86.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
87.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
88.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
89.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
90.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
91.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
92.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
93.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
94.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
95.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
96.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
97.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
98.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
99.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
100.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
101.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
102.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
103.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
104.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
105.Мехатроника 2 сем.МУ
106.Мехатроника 2 сем.МУ
107.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
108.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
109.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
110.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
111.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
112.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.МИПН
113.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.МИПН
114.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
115.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
116.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
117.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
118.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
119.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
120.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
121.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
122.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
123.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
124.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
125.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
126.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
127.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
128.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
129.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
130.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
131.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
132.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
133.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
134.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
135.Публична администрация - 2 сем.ССН
136.Публична администрация - 3 сем.ССН
137.Публична администрация - 4 сем.ССН
138.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
139.Публична администрация - подг.1с.ССН
140.Публична администрация - подг.2с.ССН
141.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
142.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
143.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
144.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
145.Социални дейности - 2 сем.ССН
146.Социални дейности - 3 сем.ССН
147.Социални дейности - 4 сем.ССН
148.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
149.Социални дейности - подг.1с.ССН
150.Социални дейности - подг.2с.ССН
151.Стопанско управление - подг.1с.М
152.Стопанско управление - подг.2с.М
153.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
154.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
155.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
156.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
157.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
158.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
159.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
160.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
161.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
162.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
163.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
164.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.ТМ
165.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.ТМ
166.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.ТМ
167.Управление на бизнеса - 2 сем.М
168.Управление на бизнеса - 3 сем.М
169.Управление на бизнеса - 4 сем.М
170.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
171.Управление на проекти - 2 сем.М
172.Управление на проекти - 3 сем.М
173.Управление на проекти - 4 сем.М
174.Управление на проекти - 4 сем. к.М
175.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
176.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
177.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
178.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
179.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
180.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
181.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
182.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ
183.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
184.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
185.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
186.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
7.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
8.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
9.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
10.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
11.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
12.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
13.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
14.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
15.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
16.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
17.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
18.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
19.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
20.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
21.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ
22.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
23.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
24.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
25.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
26.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
27.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
28.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
29.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
30.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
31.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
32.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
33.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
34.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
35.Електроника - 2 сем.Е
36.Електроника - 3 сем.Е
37.Електроника - 4 сем.Е
38.Електроника - 4 сем. к.Е
39.Електроника - 5 сем.Е
40.Електроника - п.1с.Е
41.Електроника - п.2с. - колежЕ
42.Електроника - п.2с.Е
43.Електроника - п.3с.Е
44.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
45.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
46.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
47.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
48.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
49.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
50.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
51.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
52.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
53.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
54.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
55.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
56.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
57.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
58.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
59.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
60.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
61.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
62.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
63.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
64.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
65.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
66.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
67.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
68.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
69.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
70.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
71.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
72.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
73.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
74.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
75.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
76.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
77.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
78.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
79.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
80.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
81.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
82.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
83.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
84.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
85.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
86.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
87.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
88.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
89.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
90.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
91.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
92.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
93.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
94.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
95.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
96.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
97.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
98.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
99.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
100.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
101.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 с. подг.М
102.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
103.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
104.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
105.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
106.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
107.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
108.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
109.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
110.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
111.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
112.Мехатроника 2 сем.МУ
113.Мехатроника 2 сем.МУ
114.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сМИПН
115.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сМИПН
116.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
117.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
118.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
119.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
120.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
121.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
122.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
123.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
124.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
125.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
126.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
127.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
128.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
129.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
130.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
131.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
132.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
133.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
134.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
135.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
136.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
137.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
138.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
139.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
140.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
141.Публична администрация - 2 сeм.ССН
142.Публична администрация - 3 сем.ССН
143.Публична администрация - 4 сем.ССН
144.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
145.Публична администрация - подг.1с.ССН
146.Публична администрация - подг.2с.ССН
147.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
148.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
149.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
150.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
151.Социални дейности - 2 сем.ССН
152.Социални дейности - 3 сем.ССН
153.Социални дейности - 4 сем.ССН
154.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
155.Социални дейности - п.1с.ССН
156.Социални дейности - п.2с.ССН
157.Стопанско управление - п.1с.М
158.Стопанско управление - п.2с.М
159.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
160.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
161.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
162.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
163.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
164.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
165.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
166.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
167.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
168.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
169.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
170.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
171.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
172.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
173.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.ТМ
174.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.ТМ
175.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.ТМ
176.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
177.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
178.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
179.Управление на бизнеса - 2 сем.М
180.Управление на бизнеса - 3 сем.М
181.Управление на бизнеса - 4 сем.М
182.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
183.Управление на проекти - 2 сем.М
184.Управление на проекти - 3 сем.М
185.Управление на проекти - 4 сем.М
186.Управление на проекти - 4 сем. к.М
187.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
188.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
189.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
190.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
191.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
192.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
193.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
194.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ
195.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
196.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
197.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
198.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
3.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
4.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
5.Управление на проекти - 2 сем.М
6.Управление на проекти - 3 сем.М
7.Управление на проекти - 4 сем.М
8.Управление на проекти - 4 сем. к.М