СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Автомобилна мехатроника - проф. бак.МКСЕ
4.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
5.Дигитална администрацияКТТ
6.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
7.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
8.ЕлектроникаЕ
9.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
10.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
11.Икономика на търговиятаССН
12.Индустриален мениджмънтМ
13.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
14.Компютърен дизайнИДТТ
15.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
16.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
17.Компютърни системи и технологииКСТ
18.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
19.Комуникационна техника и технологииКТТ
20.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
21.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ
22.МехатроникаМУ
23.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
24.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
25.Публична администрацияССН
26.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
27.Социални дейностиССН
28.Стопанско управлениеМ
29.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
30.Техническа безопасностОЕЕ
31.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Компютърни системи и технологииКСТ
12.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
13.Комуникационна техника и технологииКТТ
14.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
15.МехатроникаМУ
16.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
17.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
18.Публична администрацияССН
19.Социални дейностиССН
20.Стопанско управлениеМ
21.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
22.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
7.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
8.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
9.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
10.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
11.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
12.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
13.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
14.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
15.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
16.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
17.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
18.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
19.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
20.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
21.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
22.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
23.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
24.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
25.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
26.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
27.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
28.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
29.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
30.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
31.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
32.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
33.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
34.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
35.Електроника - 2 сем.Е
36.Електроника - 3 сем.Е
37.Електроника - 4 сем.Е
38.Електроника - 4 сем. к.Е
39.Електроника - 5 сем.Е
40.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
41.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
42.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
43.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
44.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
45.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
46.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
47.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
48.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
49.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
50.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
51.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
52.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
53.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
54.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
55.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
56.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
57.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
58.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
59.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
60.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
61.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
62.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
63.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
64.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
65.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
66.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
67.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
68.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
69.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
70.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
71.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
72.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
73.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
74.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
75.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
76.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
77.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
78.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
79.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
80.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
81.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
82.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
83.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
84.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
85.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
86.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
87.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
88.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
89.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
90.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
91.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
92.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
93.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
94.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
95.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
96.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
97.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
98.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
99.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
100.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
101.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
102.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
103.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
104.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
105.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
106.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
107.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
108.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
109.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
110.Мехатроника 2 сем.МУ
111.Мехатроника 2 сем.МУ
112.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
113.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
114.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
115.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
116.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
117.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.МИПН
118.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.МИПН
119.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
120.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
121.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
122.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
123.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
124.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
125.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
126.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
127.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
128.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
129.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
130.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
131.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
132.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
133.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
134.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
135.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
136.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
137.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
138.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
139.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
140.Повърхностно обработване на инженерни материали (Surface Engineering)МММ
141.Публична администрация - 2 сем.ССН
142.Публична администрация - 3 сем.ССН
143.Публична администрация - 4 сем.ССН
144.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
145.Публична администрация - подг.1с.ССН
146.Публична администрация - подг.2с.ССН
147.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
148.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
149.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
150.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
151.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
152.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
153.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
154.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
155.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
156.Социални дейности - 2 сем.ССН
157.Социални дейности - 3 сем.ССН
158.Социални дейности - 4 сем.ССН
159.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
160.Социални дейности - подг.1с.ССН
161.Социални дейности - подг.2с.ССН
162.Стопанско управление - подг.1с.М
163.Стопанско управление - подг.2с.М
164.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
165.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
166.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
167.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
168.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
169.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
170.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
171.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
172.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
173.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
174.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
175.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
176.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
177.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
178.Управление на бизнеса - 2 сем.М
179.Управление на бизнеса - 3 сем.М
180.Управление на бизнеса - 4 сем.М
181.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
182.Управление на проекти - 2 сем.М
183.Управление на проекти - 3 сем.М
184.Управление на проекти - 4 сем.М
185.Управление на проекти - 4 сем. к.М
186.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
187.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
188.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
189.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
190.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
191.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
192.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
193.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ
194.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
195.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
196.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
197.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
7.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
8.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
9.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
10.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
11.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
12.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
13.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
14.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
15.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
16.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
17.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
18.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
19.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
20.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
21.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ
22.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
23.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
24.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
25.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
26.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
27.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
28.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
29.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
30.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
31.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
32.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
33.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
34.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
35.Електроника - 2 сем.Е
36.Електроника - 3 сем.Е
37.Електроника - 4 сем.Е
38.Електроника - 4 сем. к.Е
39.Електроника - 5 сем.Е
40.Електроника - п.1с.Е
41.Електроника - п.2с. - колежЕ
42.Електроника - п.2с.Е
43.Електроника - п.3с.Е
44.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
45.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
46.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
47.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
48.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
49.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
50.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
51.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
52.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
53.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
54.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
55.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
56.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
57.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
58.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
59.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
60.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
61.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
62.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
63.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
64.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
65.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
66.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
67.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
68.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
69.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
70.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
71.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
72.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
73.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
74.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
75.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
76.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
77.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
78.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
79.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
80.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
81.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
82.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
83.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
84.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
85.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
86.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
87.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
88.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
89.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
90.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
91.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
92.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
93.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
94.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
95.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
96.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
97.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
98.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
99.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
100.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
101.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
102.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
103.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
104.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
105.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
106.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 с. подг.М
107.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
108.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
109.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
110.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
111.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
112.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
113.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
114.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
115.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
116.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
117.Мехатроника 2 сем.МУ
118.Мехатроника 2 сем.МУ
119.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сМИПН
120.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сМИПН
121.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
122.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
123.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
124.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
125.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
126.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
127.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
128.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
129.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
130.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
131.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
132.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
133.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
134.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
135.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
136.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
137.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
138.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
139.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
140.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
141.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
142.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
143.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
144.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
145.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
146.Публична администрация - 2 сeм.ССН
147.Публична администрация - 3 сем.ССН
148.Публична администрация - 4 сем.ССН
149.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
150.Публична администрация - подг.1с.ССН
151.Публична администрация - подг.2с.ССН
152.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
153.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
154.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
155.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
156.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
157.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
158.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
159.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
160.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
161.Социални дейности - 2 сем.ССН
162.Социални дейности - 3 сем.ССН
163.Социални дейности - 4 сем.ССН
164.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
165.Социални дейности - п.1с.ССН
166.Социални дейности - п.2с.ССН
167.Стопанско управление - п.1с.М
168.Стопанско управление - п.2с.М
169.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
170.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
171.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
172.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
173.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
174.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
175.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
176.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
177.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
178.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
179.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
180.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
181.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
182.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
183.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
184.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
185.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
186.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
187.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
188.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
189.Управление на бизнеса - 2 сем.М
190.Управление на бизнеса - 3 сем.М
191.Управление на бизнеса - 4 сем.М
192.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
193.Управление на проекти - 2 сем.М
194.Управление на проекти - 3 сем.М
195.Управление на проекти - 4 сем.М
196.Управление на проекти - 4 сем. к.М
197.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
198.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
199.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
200.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
201.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
202.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
203.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
204.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ
205.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
206.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
207.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
208.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
3.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
4.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
5.Управление на проекти - 2 сем.М
6.Управление на проекти - 3 сем.М
7.Управление на проекти - 4 сем.М
8.Управление на проекти - 4 сем. к.М