СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Автомобилна мехатроника - проф. бак.МКСЕ
4.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
5.Дигитална администрацияКТТ
6.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
7.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
8.ЕлектроникаЕ
9.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
10.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
11.Икономика на търговиятаССН
12.Индустриален мениджмънтМ
13.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
14.Компютърен дизайнИДТТ
15.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
16.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
17.Компютърни системи и технологииКСТ
18.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
19.Комуникационна техника и технологииКТТ
20.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
21.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ
22.МехатроникаМУ
23.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
24.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
25.Публична администрацияССН
26.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
27.Социални дейностиССН
28.Стопанско управлениеМ
29.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
30.Техническа безопасностОЕЕ
31.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Компютърни системи и технологииКСТ
12.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
13.Комуникационна техника и технологииКТТ
14.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
15.МехатроникаМУ
16.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
17.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
18.Публична администрацияССН
19.Социални дейностиССН
20.Стопанско управлениеМ
21.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
22.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
7.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
8.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
9.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
10.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
11.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
12.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
13.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
14.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
15.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
16.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
17.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
18.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
19.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
20.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
21.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
22.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
23.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
24.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
25.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
26.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
27.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
28.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
29.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
30.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
31.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
32.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
33.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
34.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
35.Електроника - 2 сем.Е
36.Електроника - 3 сем.Е
37.Електроника - 4 сем.Е
38.Електроника - 4 сем. к.Е
39.Електроника - 5 сем.Е
40.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
41.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
42.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
43.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
44.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
45.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
46.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
47.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
48.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
49.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
50.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
51.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
52.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
53.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
54.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
55.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
56.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
57.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
58.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
59.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
60.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
61.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
62.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
63.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
64.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
65.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
66.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
67.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
68.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
69.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
70.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
71.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
72.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
73.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
74.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
75.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
76.Компютърни системи и технологии -подг.КСТ
77.Компютърни системи и технологииКСТ
78.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
79.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
80.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
81.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
82.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
83.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
84.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
85.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
86.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
87.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
88.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
89.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
90.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
91.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
92.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
93.Комуникационна техника и технологии - подгКТТ
94.Комуникационна техника и технологииКТТ
95.Комуникационна техника и технологии (колеж) - 2семКТТ
96.Комуникационни технологии и киберсигурност - 2 сем.КТТ
97.Комуникационни технологии и киберсигурност - 3 сем.КТТ
98.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем.КТТ
99.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем. к.КТТ
100.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
101.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
102.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
103.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
104.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
105.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
106.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
107.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
108.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
109.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
110.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
111.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
112.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
113.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
114.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
115.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
116.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
117.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
118.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
119.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
120.Мехатроника 2 сем.МУ
121.Мехатроника 2 сем.МУ
122.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
123.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
124.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
125.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
126.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
127.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.МИПН
128.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.МИПН
129.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
130.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
131.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
132.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
133.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
134.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
135.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
136.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
137.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
138.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
139.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
140.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
141.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
142.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
143.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
144.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
145.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
146.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
147.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
148.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
149.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
150.Повърхностно обработване на инженерни материали (Surface Engineering)МММ
151.Публична администрация - 2 сем.ССН
152.Публична администрация - 3 сем.ССН
153.Публична администрация - 4 сем.ССН
154.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
155.Публична администрация - подг.1с.ССН
156.Публична администрация - подг.2с.ССН
157.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
158.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
159.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
160.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
161.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
162.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
163.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
164.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
165.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
166.Социални дейности - 2 сем.ССН
167.Социални дейности - 3 сем.ССН
168.Социални дейности - 4 сем.ССН
169.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
170.Социални дейности - подг.1с.ССН
171.Социални дейности - подг.2с.ССН
172.Стопанско управление - подг.1с.М
173.Стопанско управление - подг.2с.М
174.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
175.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
176.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
177.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
178.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
179.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
180.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
181.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
182.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
183.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
184.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
185.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
186.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
187.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
188.Управление на бизнеса - 2 сем.М
189.Управление на бизнеса - 3 сем.М
190.Управление на бизнеса - 4 сем.М
191.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
192.Управление на проекти - 2 сем.М
193.Управление на проекти - 3 сем.М
194.Управление на проекти - 4 сем.М
195.Управление на проекти - 4 сем. к.М
196.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
197.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
198.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
199.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
200.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
201.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
202.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
203.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ
204.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
205.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
206.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
207.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
7.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
8.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
9.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
10.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
11.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
12.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
13.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
14.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
15.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
16.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
17.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
18.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
19.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
20.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
21.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ
22.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
23.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
24.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
25.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
26.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
27.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
28.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
29.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
30.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
31.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
32.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
33.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
34.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
35.Електроника - 2 сем.Е
36.Електроника - 3 сем.Е
37.Електроника - 4 сем.Е
38.Електроника - 4 сем. к.Е
39.Електроника - 5 сем.Е
40.Електроника - п.1с.Е
41.Електроника - п.2с. - колежЕ
42.Електроника - п.2с.Е
43.Електроника - п.3с.Е
44.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
45.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
46.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
47.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
48.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
49.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
50.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
51.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
52.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
53.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
54.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
55.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
56.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
57.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
58.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
59.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
60.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
61.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
62.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
63.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
64.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
65.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
66.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
67.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
68.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
69.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
70.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
71.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
72.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
73.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
74.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
75.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
76.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
77.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
78.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
79.Компютърни системи и технологии - подг.КСТ
80.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
81.Компютърни системи и технологииКСТ
82.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
83.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
84.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
85.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
86.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
87.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
88.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
89.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
90.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
91.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
92.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
93.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
94.Комуникационна техника и технологии - 5сем - кКТТ
95.Комуникационна техника и технологии - 7семКТТ
96.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
97.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
98.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
99.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
100.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
101.Комуникационна техника и технологии - подг.КТТ
102.Комуникационна техника и технологииКТТ
103.Комуникационни технологии и киберсигурност - 2 сем.КТТ
104.Комуникационни технологии и киберсигурност - 3 сем.КТТ
105.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем.КТТ
106.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем. к.КТТ
107.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
108.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
109.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
110.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
111.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
112.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
113.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
114.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
115.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
116.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
117.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 с. подг.М
118.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
119.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
120.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
121.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
122.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
123.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
124.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
125.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
126.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
127.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
128.Мехатроника 2 сем.МУ
129.Мехатроника 2 сем.МУ
130.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сМИПН
131.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сМИПН
132.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
133.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
134.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
135.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
136.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
137.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
138.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
139.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
140.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
141.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
142.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
143.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
144.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
145.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
146.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
147.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
148.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
149.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
150.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
151.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
152.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
153.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
154.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
155.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
156.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
157.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
158.Публична администрация - 2 сeм.ССН
159.Публична администрация - 3 сем.ССН
160.Публична администрация - 4 сем.ССН
161.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
162.Публична администрация - подг.1с.ССН
163.Публична администрация - подг.2с.ССН
164.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
165.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
166.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
167.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
168.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
169.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
170.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
171.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
172.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
173.Социални дейности - 2 сем.ССН
174.Социални дейности - 3 сем.ССН
175.Социални дейности - 4 сем.ССН
176.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
177.Социални дейности - п.1с.ССН
178.Социални дейности - п.2с.ССН
179.Стопанско управление - п.1с.М
180.Стопанско управление - п.2с.М
181.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
182.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
183.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
184.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
185.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
186.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
187.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
188.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
189.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
190.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
191.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
192.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
193.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
194.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
195.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
196.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
197.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
198.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
199.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
200.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
201.Управление на бизнеса - 2 сем.М
202.Управление на бизнеса - 3 сем.М
203.Управление на бизнеса - 4 сем.М
204.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
205.Управление на проекти - 2 сем.М
206.Управление на проекти - 3 сем.М
207.Управление на проекти - 4 сем.М
208.Управление на проекти - 4 сем. к.М
209.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
210.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
211.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
212.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
213.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
214.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
215.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
216.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ
217.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
218.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
219.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
220.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ


# СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
3.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
4.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
5.Управление на проекти - 2 сем.М
6.Управление на проекти - 3 сем.М
7.Управление на проекти - 4 сем.М
8.Управление на проекти - 4 сем. к.М