УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Проф.бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС ПРОФ.БАКАЛАВЪР - РЕД.ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автомобилна мехатроника - проф. бак.МКСЕ
2.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
3.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
4.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
5.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
6.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
7.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
8.Дигитална администрацияКТТ
9.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
10.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
11.ЕлектроникаЕ
12.Индустриален мениджмънтМ
13.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
14.Компютърен дизайнИДТТ
15.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
16.Компютърни системи и технологииКСТ
17.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
18.Комуникационна техника и технологииКТТ
19.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
20.МехатроникаМУ
21.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
22.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
23.Публична администрацияССН
24.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
25.Социални дейностиССН
26.Стопанско управлениеМ
27.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
28.Техническа безопасностОЕЕ
29.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Индустриален мениджмънтМ
8.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
9.Компютърни системи и технологииКСТ
10.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
11.Комуникационна техника и технологииКТТ
12.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
13.МехатроникаМУ
14.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
15.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
16.Публична администрацияССН
17.Социални дейностиССН
18.Стопанско управлениеМ
19.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
7.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
8.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
9.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
10.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
11.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
12.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
13.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
14.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
15.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
16.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
17.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
18.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
19.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
20.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
21.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
22.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
23.Електроника - 2 сем.Е
24.Електроника - 3 сем.Е
25.Електроника - 4 сем. к.Е
26.Електроника - 4 сем.Е
27.Електроника - 5 сем.Е
28.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
29.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
30.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
31.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
32.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
33.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
34.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
35.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
36.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
37.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
38.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
39.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
40.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
41.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
42.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
43.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
44.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
45.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
46.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
47.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
48.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
49.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
50.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
51.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
52.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
53.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
54.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
55.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
56.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
57.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
58.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
59.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
60.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
61.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
62.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
63.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
64.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
65.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
66.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
67.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
68.Мехатроника 2 сем.МУ
69.Мехатроника 3 сем.МУ
70.Мехатроника 4 сем.МУ
71.Мехатроника 4 сем. к.МУ
72.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
73.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
74.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
75.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
76.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
77.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
78.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
79.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
80.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
81.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
82.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
83.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
84.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
85.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
86.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
87.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
88.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
89.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
90.Повърхностно обработване на инженерни материали (Surface Engineering)МММ
91.Публична администрация - 2 сем.ССН
92.Публична администрация - 3 сем.ССН
93.Публична администрация - 4 сем.ССН
94.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
95.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
96.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
97.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
98.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
99.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
100.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
101.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
102.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
103.Социални дейности - 2 сем.ССН
104.Социални дейности - 3 сем.ССН
105.Социални дейности - 4 сем.ССН
106.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
107.Управление на проекти - 2 сем.М
108.Управление на бизнеса - 2 сем.М
109.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
110.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
111.Управление на бизнеса - 3 сем.М
112.Управление на проекти - 3 сем.М
113.Управление на проекти - 4 сем.М
114.Управление на проекти - 4 сем. к.М
115.Управление на бизнеса - 4 сем.М
116.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
117.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
118.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
119.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
120.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
121.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
122.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
123.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
124.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
125.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
126.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
127.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
128.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
129.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
130.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
131.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
132.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
133.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
7.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
8.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
9.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
10.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
11.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
12.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
13.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
14.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
15.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
16.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
17.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
18.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
19.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
20.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
21.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
22.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
23.Електроника - 2 сем.Е
24.Електроника - 3 сем.Е
25.Електроника - 4 сем. к.Е
26.Електроника - 4 сем.Е
27.Електроника - 5 сем.Е
28.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
29.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
30.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
31.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
32.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
33.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
34.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
35.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
36.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
37.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
38.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
39.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
40.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
41.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
42.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
43.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
44.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
45.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
46.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
47.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
48.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
49.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
50.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
51.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
52.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
53.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
54.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
55.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
56.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
57.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
58.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
59.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
60.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
61.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
62.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
63.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
64.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
65.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
66.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
67.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
68.Мехатроника 2 сем.МУ
69.Мехатроника 3 сем.МУ
70.Мехатроника 4 сем.МУ
71.Мехатроника 4 сем. к.МУ
72.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
73.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
74.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
75.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
76.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
77.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
78.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
79.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
80.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
81.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
82.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
83.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
84.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
85.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
86.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
87.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
88.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
89.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
90.Публична администрация - 2 сeм.ССН
91.Публична администрация - 3 сем.ССН
92.Публична администрация - 4 сем.ССН
93.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
94.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
95.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
96.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
97.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
98.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
99.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
100.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
101.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
102.Социални дейности - 2 сем.ССН
103.Социални дейности - 3 сем.ССН
104.Социални дейности - 4 сем.ССН
105.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
106.Управление на проекти - 2 сем.М
107.Управление на бизнеса - 2 сем.М
108.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
109.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
110.Управление на бизнеса - 3 сем.М
111.Управление на проекти - 3 сем.М
112.Управление на проекти - 4 сем.М
113.Управление на проекти - 4 сем. к.М
114.Управление на бизнеса - 4 сем.М
115.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
116.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
117.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
118.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
119.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
120.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
121.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
122.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
123.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
124.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
125.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
126.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
127.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
128.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
129.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
130.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
131.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
132.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦ. ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
3.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
4.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
5.Управление на проекти - 2 сем.М
6.Управление на проекти - 3 сем.М
7.Управление на проекти - 4 сем.М
8.Управление на проекти - 4 сем. к.М