УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Проф.бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС ПРОФ.БАКАЛАВЪР - РЕД.ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
2.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
3.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
4.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ
5.Текстилна техника и технологии - проф. бак.МКСЕ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
6.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
7.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
8.Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективностЕСЕО
9.Дигитална администрацияКТТ
10.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
11.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
12.ЕлектроникаЕ
13.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
14.Икономика на търговиятаССН
15.Индустриален мениджмънтМ
16.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
17.Индустриално инженерствоЕТ
18.Компютърен дизайнИДТТ
19.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
20.Компютърни системи и технологииКСТ
21.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
22.Комуникационна техника и технологииКТТ
23.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
24.Машиностроене и уредостроенеМУ
25.Машиностроителна техника и технологииМТТ
26.МехатроникаМУ
27.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
28.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
29.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
30.Публична администрацияССН
31.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
32.Социални дейностиССН
33.Стопанско управлениеМ
34.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
35.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
36.Техническа безопасностОЕЕ
37.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
38.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
39.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
40.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Индустриално инженерствоЕТ
12.Компютърни системи и технологииКСТ
13.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
14.Комуникационна техника и технологииКТТ
15.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
16.Машиностроене и уредостроенеМУ
17.Машиностроителна техника и технологииМТТ
18.МехатроникаМУ
19.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
20.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
21.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
22.Публична администрацияССН
23.Социални дейностиССН
24.Стопанско управлениеМ
25.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
26.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
27.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
28.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
29.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
30.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
7.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
8.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
9.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
10.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
11.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
12.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
13.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
14.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
15.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
16.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
17.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
18.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
19.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
20.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
21.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
22.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
23.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
24.Електроника - 2 сем.Е
25.Електроника - 3 сем.Е
26.Електроника - 4 сем. к.Е
27.Електроника - 4 сем.Е
28.Електроника - 5 сем.Е
29.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
30.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
31.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
32.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
33.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
34.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
35.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
36.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
37.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
38.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
39.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
40.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
41.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
42.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
43.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
44.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
45.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
46.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
47.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
48.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
49.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
50.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
51.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
52.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
53.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
54.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
55.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
56.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
57.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
58.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
59.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
60.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
61.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
62.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
63.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
64.Мехатроника 2 сем.МУ
65.Мехатроника 3 сем.МУ
66.Мехатроника 4 сем.МУ
67.Мехатроника 4 сем. к.МУ
68.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
69.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
70.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
71.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
72.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
73.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
74.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
75.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
76.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
77.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
78.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
79.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
80.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
81.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
82.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
83.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
84.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
85.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
86.Публична администрация - 2 сем.ССН
87.Публична администрация - 3 сем.ССН
88.Публична администрация - 4 сем.ССН
89.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
90.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
91.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
92.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
93.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
94.Социални дейности - 2 сем.ССН
95.Социални дейности - 3 сем.ССН
96.Социални дейности - 4 сем.ССН
97.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
98.Управление на бизнеса - 2 сем.М
99.Управление на проекти - 2 сем.М
100.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
101.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
102.Управление на бизнеса - 3 сем.М
103.Управление на проекти - 3 сем.М
104.Управление на проекти - 4 сем.М
105.Управление на проекти - 4 сем. к.М
106.Управление на бизнеса - 4 сем.М
107.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
108.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
109.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
110.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
111.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
112.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
113.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
114.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
115.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
116.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
117.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
118.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.ТМ
119.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.ТМ
120.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.ТМ
121.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
122.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
123.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
124.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
7.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
8.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
9.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
10.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
11.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
12.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
13.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
14.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
15.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
16.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
17.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
18.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
19.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
20.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3 сем.ЕСЕО
21.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
22.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
23.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
24.Електроника - 2 сем.Е
25.Електроника - 3 сем.Е
26.Електроника - 4 сем. к.Е
27.Електроника - 4 сем.Е
28.Електроника - 5 сем.Е
29.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
30.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
31.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
32.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
33.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
34.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
35.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
36.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
37.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
38.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
39.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
40.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
41.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
42.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
43.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
44.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
45.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
46.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
47.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
48.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
49.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
50.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
51.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
52.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
53.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
54.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
55.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
56.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
57.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
58.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
59.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
60.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
61.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
62.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
63.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
64.Мехатроника 2 сем.МУ
65.Мехатроника 3 сем.МУ
66.Мехатроника 4 сем.МУ
67.Мехатроника 4 сем. к.МУ
68.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
69.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
70.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
71.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
72.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
73.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
74.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
75.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
76.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
77.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
78.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
79.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
80.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
81.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
82.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
83.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
84.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
85.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
86.Публична администрация - 2 сeм.ССН
87.Публична администрация - 3 сем.ССН
88.Публична администрация - 4 сем.ССН
89.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
90.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
91.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
92.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
93.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
94.Социални дейности - 2 сем.ССН
95.Социални дейности - 3 сем.ССН
96.Социални дейности - 4 сем.ССН
97.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
98.Управление на проекти - 2 сем.М
99.Управление на бизнеса - 2 сем.М
100.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
101.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
102.Управление на бизнеса - 3 сем.М
103.Управление на проекти - 3 сем.М
104.Управление на проекти - 4 сем.М
105.Управление на проекти - 4 сем. к.М
106.Управление на бизнеса - 4 сем.М
107.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
108.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
109.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
110.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
111.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
112.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
113.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
114.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
115.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
116.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
117.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
118.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.ТМ
119.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.ТМ
120.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.ТМ
121.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
122.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
123.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
124.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦ. ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
3.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
4.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
5.Управление на проекти - 2 сем.М
6.Управление на проекти - 3 сем.М
7.Управление на проекти - 4 сем.М
8.Управление на проекти - 4 сем. к.М