УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Проф.бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС ПРОФ.БАКАЛАВЪР - РЕД.ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
2.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
3.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
4.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
5.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
6.Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективностЕСЕО
7.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
8.ЕлектроникаЕ
9.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
10.Икономика на търговиятаССН
11.Индустриален мениджмънтМ
12.Индустриално инженерствоЕТ
13.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
14.Компютърни системи и технологииКСТ
15.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
16.Комуникационна техника и технологииКТТ
17.Машиностроене и уредостроенеМУ
18.Машиностроителна техника и технологииМТТ
19.МехатроникаМУ
20.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
21.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
22.Публична администрацияССН
23.Социални дейностиССН
24.Стопанско управлениеМ
25.Текстилна техника и технологииИДТТ
26.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
27.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
28.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
29.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
30.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
31.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
3.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
4.ЕлектроникаЕ
5.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
6.Икономика на търговиятаССН
7.Индустриален мениджмънтМ
8.Индустриално инженерствоЕТ
9.Компютърни системи и технологииКСТ
10.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
11.Комуникационна техника и технологииКТТ
12.Машиностроене и уредостроенеМУ
13.Машиностроителна техника и технологииМТТ
14.МехатроникаМУ
15.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
16.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
17.Публична администрацияССН
18.Социални дейностиССН
19.Стопанско управлениеМ
20.Текстилна техника и технологииИДТТ
21.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
22.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
23.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
24.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
25.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника-п1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника-п2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2сАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
5.Автомобилна електроника - 3семЕ
6.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
7.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
8.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
9.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
10.Електроника - 3семЕ
11.Електроника - 5семЕ
12.Икономика на търговията - 3семССН
13.Икономика на търговията - 4семССН
14.Индустриален мениджмънт - п.1с.М
15.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
16.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
17.Индустриален мениджмънт - п.2с.М
18.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
19.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
20.ИМ-Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3семМ
21.ИМ-Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4семМ
22.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
23.Индустриално инженерство - подг 2с.ЕТ
24.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
25.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -2семЕТ
26.Индустриално инженерство - 2семЕТ
27.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
28.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
29.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
30.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
31.Компютърни системи и технологии - 5семКСТ
32.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
33.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
34.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
35.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
36.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
37.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
38.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
39.Комуникационна техника и технологии (колеж) - 2семКТТ
40.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
41.Комуникационна техника и технологии - 4семКТТ
42.Комуникационна техника и технологии - 5семКТТ
43.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
44.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
45.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
46.Мехатроника - (М) 2 сем.МУ
47.Мехатроника - МУ 2 сем.МУ
48.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.ФХЕ
49.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.ФХЕ
50.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
51.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
52.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
53.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
54.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
55.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
56.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
57.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
58.Публична администрация - подг.1с.ССН
59.Публична администрация - подг.2с.ССН
60.Публична администрация - 2с.ССН
61.Публична администрация - 4с.- кССН
62.Социални дейности - подг.1с.ССН
63.Социални дейности - подг.2с.ССН
64.Социални дейности - 2семССН
65.Стопанско управление - подг.1с.М
66.Стопанско управление - подг.2с.М
67.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
68.Управление на проекти - 2семМ
69.Управление на човешките ресурси -2сем.М
70.Управление на бизнесаМ
71.Производствен мениджмънтМ
72.Управление на човешките ресурсиМ
73.Управление на проектиМ
74.Управление на човешките ресурсиМ
75.Производствен мениджмънтМ
76.Текстилна техника и технологии - подг.1с.ИДТТ
77.Текстилна техника и технологии - подг.2с.ИДТТ
78.Текстилна техника и технологии - п2сИДТТ
79.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
80.Текстилна техника и технологии - 3семИДТТ
81.Текстилна техника и технологии - 5семИДТТ
82.Текстилна техника и технологии - 5сем - кИДТТ
83.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
84.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
85.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
86.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2семМУ
87.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
88.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
89.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
90.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
91.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
92.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - п.2с.ОЕЕ
8.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
9.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
10.Безопасност на труда - 5семОЕЕ
11.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
12.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
15.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
16.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
17.Електроника - п.1с.Е
18.Електроника - п.2с.Е
19.Електроника - п.2с. - колежЕ
20.Електроника - п.3с.Е
21.Електроника - 3семЕ
22.Електроника - 4семЕ
23.Електроника - 5 сем - кЕ
24.Електроника - 5семЕ
25.Икономика на търговията - 3семССН
26.Икономика на търговията - 4семССН
27.Икономика на търговията - 5сем - кССН
28.Индустриален мениджмънт - п.1с.М
29.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
30.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
31.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
32.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
33.ИМ-Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3семМ
34.ИМ-Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4семМ
35.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
36.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
37.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
38.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -2семЕТ
39.Индустриално инженерство - 2семЕТ
40.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
41.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
42.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
43.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
44.Компютърни системи и технологии - 4семКСТ
45.Компютърни системи и технологии - 5сем - кКСТ
46.Компютърни системи и технологии - 5семКСТ
47.Компютърни системи и технологии - 7семКСТ
48.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
49.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
50.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
51.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
52.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
53.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
54.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
55.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
56.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
57.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
58.Комуникационна техника и технологии - 5семКТТ
59.Комуникационна техника и технологии - 5сем - кКТТ
60.Комуникационна техника и технологии - 7семКТТ
61.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
62.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
63.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
64.Мехатроника - (М) 2 сем.МУ
65.Мехатроника - МУ 2 сем.МУ
66.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сФХЕ
67.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сФХЕ
68.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
69.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
70.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
71.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
72.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
73.Отоплителна, вентилацоинна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
74.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
75.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
76.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
77.Публична администрация - подг.1с.ССН
78.Публична администрация - подг.2с.ССН
79.Публична администрация - 2с.ССН
80.Публична администрация - 3семССН
81.Публична администрация - 4семССН
82.Публична администрация - 4с.- кССН
83.Публична администрация - 5сем - кССН
84.Социални дейности - п.1с.ССН
85.Социални дейности - п.2с.ССН
86.Социални дейности - 2семССН
87.Социални дейности - 3семССН
88.Социални дейности - 4семССН
89.Социални дейности - 4сем - кССН
90.Стопанско управление - п.1с.М
91.Стопанско управление - п.2с.М
92.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
93.Управление на бизнесаМ
94.Управление на човешките ресурси -2сем.М
95.Производствен мениджмънтМ
96.Управление,организация и контрол на митническата дейностМ
97.Управление на проектиМ
98.Управление при кризи и конфликтиМ
99.Управление,организация и контрол на митническата дейностМ
100.Управление на проектиМ
101.Производствен мениджмънтМ
102.Банков и финансов мениджмънтМ
103.Управление на човешките ресурсиМ
104.Управление на човешките ресурсиМ
105.Банков и финансов мениджмънтМ
106.Производствен мениджмънтМ
107.Управление,организация и контрол на митническата дейностМ
108.Управление при кризи и конфликтиМ
109.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
110.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
111.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
112.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
113.Текстилна техника и технологии - 3семИДТТ
114.Текстилна техника и технологии - 4семИДТТ
115.Текстилна техника и технологии - 5сем - кИДТТ
116.Текстилна техника и технологии - 5семИДТТ
117.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
118.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
119.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
120.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 с.МУ
121.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
122.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
123.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
124.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
125.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
126.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
127.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
128.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ
129.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦ. ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Управление на проектиМ
2.Управление на проектиМ
3.Управление на проекти 2 сем.М