УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Проф.бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС ПРОФ.БАКАЛАВЪР - РЕД.ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
2.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
3.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
4.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
5.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
6.Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективностЕСЕО
7.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
8.ЕлектроникаЕ
9.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
10.Икономика на търговиятаССН
11.Индустриален мениджмънтМ
12.Индустриално инженерствоЕТ
13.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
14.Компютърни системи и технологииКСТ
15.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
16.Комуникационна техника и технологииКТТ
17.Машиностроене и уредостроенеМУ
18.Машиностроителна техника и технологииМТТ
19.МехатроникаМУ
20.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
21.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
22.Публична администрацияССН
23.Социални дейностиССН
24.Стопанско управлениеМ
25.Текстилна техника и технологииИДТТ
26.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
27.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
28.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
29.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
30.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
31.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
3.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
4.ЕлектроникаЕ
5.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
6.Икономика на търговиятаССН
7.Индустриален мениджмънтМ
8.Индустриално инженерствоЕТ
9.Компютърни системи и технологииКСТ
10.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
11.Комуникационна техника и технологииКТТ
12.Машиностроене и уредостроенеМУ
13.Машиностроителна техника и технологииМТТ
14.МехатроникаМУ
15.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
16.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
17.Публична администрацияССН
18.Социални дейностиССН
19.Стопанско управлениеМ
20.Текстилна техника и технологииИДТТ
21.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
22.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
23.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
24.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
25.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
8.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
15.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
16.Електроника - 3семЕ
17.Индустриален мениджмънт - п.1с.М
18.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
19.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
20.Индустриален мениджмънт - п.2с.М
21.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
22.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
23.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
24.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
25.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
26.Индустриално инженерство - 2семЕТ
27.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
28.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
29.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
30.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
31.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
32.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
33.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
34.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
35.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
36.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
37.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
38.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
39.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
40.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
41.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
42.Мехатроника - (М) 2 сем.МУ
43.Мехатроника - МУ 2 сем.МУ
44.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.ФХЕ
45.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.ФХЕ
46.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
47.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
48.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
49.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
50.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
51.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
52.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
53.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
54.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
55.Публична администрация - подг.1с.ССН
56.Публична администрация - подг.2с.ССН
57.Публична администрация - 2с.ССН
58.Социални дейности - подг.1с.ССН
59.Социални дейности - подг.2с.ССН
60.Социални дейности - 2семССН
61.Стопанско управление - подг.1с.М
62.Стопанско управление - подг.2с.М
63.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
64.Управление на човешките ресурси -2сем.М
65.Управление на бизнесаМ
66.Управление на проекти - 2семМ
67.Управление на проектиМ
68.Управление на човешките ресурсиМ
69.Управление на човешките ресурсиМ
70.Текстилна техника и технологии - подг.1с.ИДТТ
71.Текстилна техника и технологии - подг.2с.ИДТТ
72.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
73.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
74.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
75.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
76.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2семМУ
77.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
78.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
79.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
80.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
81.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
8.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
15.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
16.Електроника - п.1с.Е
17.Електроника - п.2с.Е
18.Електроника - п.2с. - колежЕ
19.Електроника - п.3с.Е
20.Електроника - 3семЕ
21.Индустриален мениджмънт - п.1с.М
22.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
23.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
24.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
25.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
26.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
27.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
28.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
29.Индустриално инженерство - 2семЕТ
30.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
31.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
32.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
33.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
34.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
35.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
36.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
37.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
38.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
39.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
40.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
41.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
42.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
43.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
44.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
45.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
46.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
47.Мехатроника - (М) 2 сем.МУ
48.Мехатроника - МУ 2 сем.МУ
49.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сФХЕ
50.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сФХЕ
51.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
52.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
53.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
54.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
55.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
56.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
57.Отоплителна, вентилацоинна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
58.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
59.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
60.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
61.Публична администрация - подг.1с.ССН
62.Публична администрация - подг.2с.ССН
63.Публична администрация - 2с.ССН
64.Публична администрация - 4с.- кССН
65.Социални дейности - п.1с.ССН
66.Социални дейности - п.2с.ССН
67.Социални дейности - 2семССН
68.Социални дейности - 4сем - кССН
69.Стопанско управление - п.1с.М
70.Стопанско управление - п.2с.М
71.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
72.Управление на човешките ресурси -2сем.М
73.Управление на проектиМ
74.Управление на бизнесаМ
75.Управление на човешките ресурсиМ
76.Управление на проектиМ
77.Управление на човешките ресурсиМ
78.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
79.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
80.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
81.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
82.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
83.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
84.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
85.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 с.МУ
86.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
87.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
88.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
89.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
90.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
91.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
92.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
93.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦ. ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Управление на проектиМ
2.Управление на проектиМ
3.Управление на проекти 2 сем.М