УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Проф.бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС ПРОФ.БАКАЛАВЪР - РЕД.ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
2.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
3.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
4.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ
5.Текстилна техника и технологии - проф. бак.МКСЕ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
6.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
7.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
8.Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективностЕСЕО
9.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
10.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
11.ЕлектроникаЕ
12.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
13.Икономика на търговиятаССН
14.Индустриален мениджмънтМ
15.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
16.Индустриално инженерствоЕТ
17.Компютърен дизайнИДТТ
18.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
19.Компютърни системи и технологииКСТ
20.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
21.Комуникационна техника и технологииКТТ
22.Машиностроене и уредостроенеМУ
23.Машиностроителна техника и технологииМТТ
24.МехатроникаМУ
25.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
26.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
27.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
28.Публична администрацияССН
29.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
30.Социални дейностиССН
31.Стопанско управлениеМ
32.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
33.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
34.Техническа безопасностОЕЕ
35.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
36.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
37.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
38.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
4.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
5.ЕлектроникаЕ
6.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
7.Икономика на търговиятаССН
8.Индустриален мениджмънтМ
9.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
10.Индустриално инженерствоЕТ
11.Компютърни системи и технологииКСТ
12.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
13.Комуникационна техника и технологииКТТ
14.Машиностроене и уредостроенеМУ
15.Машиностроителна техника и технологииМТТ
16.МехатроникаМУ
17.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
18.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
19.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
20.Публична администрацияССН
21.Социални дейностиССН
22.Стопанско управлениеМ
23.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
24.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
25.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
26.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
27.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
28.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
8.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
15.Електроника - 3семЕ
16.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
17.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
18.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
19.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
20.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
21.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
22.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
23.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
24.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
25.Индустриално инженерство - 2семЕТ
26.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
27.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
28.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
29.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
30.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
31.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
32.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
33.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
34.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
35.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
36.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
37.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
38.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
39.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
40.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
41.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
42.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
43.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
44.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
45.Мехатроника 2 сем.МУ
46.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
47.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.ФХЕ
48.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.ФХЕ
49.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
50.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
51.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
52.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
53.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
54.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
55.Публична администрация - подг.1с.ССН
56.Публична администрация - подг.2с.ССН
57.Публична администрация - 2с.ССН
58.Публична администрация - 4с.- кССН
59.Социални дейности - подг.1с.ССН
60.Социални дейности - подг.2с.ССН
61.Социални дейности - 2семССН
62.Социални дейности - 4сем - кССН
63.Стопанско управление - подг.1с.М
64.Стопанско управление - подг.2с.М
65.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
66.Управление на проекти - 2семМ
67.Управление на човешките ресурси -2сем.М
68.Управление на бизнесаМ
69.Управление на проектиМ
70.Управление на човешките ресурсиМ
71.Управление на човешките ресурсиМ
72.Текстилна техника и технологии - подг.1с.ИДТТ
73.Текстилна техника и технологии - подг.2с.ИДТТ
74.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
75.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
76.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
77.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
78.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2семМУ
79.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
80.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
81.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
82.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
83.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
84.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
8.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
15.Електроника - п.1с.Е
16.Електроника - п.2с.Е
17.Електроника - п.2с. - колежЕ
18.Електроника - п.3с.Е
19.Електроника - 3семЕ
20.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
21.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
22.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
23.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
24.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
25.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
26.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
27.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
28.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
29.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2семЕТ
30.Индустриално инженерство - 2семЕТ
31.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
32.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
33.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
34.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
35.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
36.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
37.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
38.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
39.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
40.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
41.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
42.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
43.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
44.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
45.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
46.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
47.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
48.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
49.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
50.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
51.Мехатроника 2 сем.МУ
52.Машиностроене и уредостроене 2 сем.МУ
53.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сФХЕ
54.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сФХЕ
55.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеФХЕ
56.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
57.Отоплителна, вентилацоинна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
58.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
59.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
60.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
61.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
62.Публична администрация - подг.1с.ССН
63.Публична администрация - подг.2с.ССН
64.Публична администрация - 2с.ССН
65.Публична администрация - 4с.- кССН
66.Социални дейности - п.1с.ССН
67.Социални дейности - п.2с.ССН
68.Социални дейности - 2семССН
69.Социални дейности - 4сем - кССН
70.Стопанско управление - п.1с.М
71.Стопанско управление - п.2с.М
72.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
73.Управление на човешките ресурси -2сем.М
74.Управление на проектиМ
75.Управление на бизнесаМ
76.Управление на човешките ресурсиМ
77.Управление на проектиМ
78.Управление на човешките ресурсиМ
79.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
80.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
81.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
82.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
83.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
84.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
85.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
86.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 с.МУ
87.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
88.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
89.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
90.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
91.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
92.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
93.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
94.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ
95.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦ. ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Управление на проекти - 3 сем.М
2.Управление на проекти - 4 сем.М
3.Управление на проекти 2 сем.М