УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Проф.бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС ПРОФ.БАКАЛАВЪР - РЕД.ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
2.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
3.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
4.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ
5.Текстилна техника и технологии - проф. бак.МКСЕ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
6.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
7.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
8.Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективностЕСЕО
9.Дигитална администрацияКТТ
10.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
11.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
12.ЕлектроникаЕ
13.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
14.Икономика на търговиятаССН
15.Индустриален мениджмънтМ
16.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
17.Индустриално инженерствоЕТ
18.Компютърен дизайнИДТТ
19.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
20.Компютърни системи и технологииКСТ
21.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
22.Комуникационна техника и технологииКТТ
23.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
24.Машиностроене и уредостроенеМУ
25.Машиностроителна техника и технологииМТТ
26.МехатроникаМУ
27.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
28.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
29.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
30.Публична администрацияССН
31.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
32.Социални дейностиССН
33.Стопанско управлениеМ
34.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
35.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
36.Техническа безопасностОЕЕ
37.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
38.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
39.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
40.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Електроснабдяване и електрообзавежданеЕСЕО
8.Икономика на търговиятаССН
9.Индустриален мениджмънтМ
10.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
11.Индустриално инженерствоЕТ
12.Компютърни системи и технологииКСТ
13.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
14.Комуникационна техника и технологииКТТ
15.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
16.Машиностроене и уредостроенеМУ
17.Машиностроителна техника и технологииМТТ
18.МехатроникаМУ
19.Мобилни и сателитни комуникацииКТТ
20.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
21.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
22.Публична администрацияССН
23.Социални дейностиССН
24.Стопанско управлениеМ
25.Текстилна техника, дизайн и технологииИДТТ
26.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
27.Технология на материалите и материалознаниеМТТ
28.Технология на материалите и мениджмънтМТТ
29.Хидравлична и пневматична техникаЕТ
30.Хидравлична, пневматична и топлинна техникаЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
8.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
15.Електроника - 3семЕ
16.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
17.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
18.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
19.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
20.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
21.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
22.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
23.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
24.Индустриално инженерство - 2семЕТ
25.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
26.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
27.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
28.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
29.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
30.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
31.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
32.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
33.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
34.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
35.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
36.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
37.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
38.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
39.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
40.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
41.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
42.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
43.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
44.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
45.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
46.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
47.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
48.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
49.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
50.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
51.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
52.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
53.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
54.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
55.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
56.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
57.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
58.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
59.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
60.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
61.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
62.Мехатроника 2 сем.МУ
63.Мехатроника 2 сем.МУ
64.Мехатроника 3 сем.МУ
65.Мехатроника 4 сем.МУ
66.Мехатроника 4 сем. к.МУ
67.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.2с.МИПН
68.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - п.3с.МИПН
69.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеМИПН
70.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
71.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
72.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
73.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
74.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
75.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
76.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
77.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
78.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
79.Публична администрация - подг.1с.ССН
80.Публична администрация - подг.2с.ССН
81.Публична администрация - 2 сем.ССН
82.Публична администрация - 3 сем.ССН
83.Публична администрация - 4 сем.ССН
84.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
85.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
86.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
87.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
88.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
89.Социални дейности - подг.1с.ССН
90.Социални дейности - подг.2с.ССН
91.Социални дейности - 2 сем.ССН
92.Социални дейности - 3 сем.ССН
93.Социални дейности - 4 сем.ССН
94.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
95.Стопанско управление - подг.1с.М
96.Стопанско управление - подг.2с.М
97.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
98.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
99.Управление на бизнесаМ
100.Управление на проекти - 2семМ
101.Управление на проектиМ
102.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
103.Управление на човешките ресурсиМ
104.Управление на човешките ресурсиМ
105.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
106.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
107.Текстилна техника и технологии - подг.1с.ИДТТ
108.Текстилна техника и технологии - подг.2с.ИДТТ
109.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
110.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.1с.МУ
111.Техника и технологии за опазване на околната среда-подг.2с.МУ
112.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
113.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2семМУ
114.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
115.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
116.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
117.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
118.Вентилационна и климатична техника -2семЕТ
119.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.1с.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.2с.-колежАИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - п.3с.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3семАИУТ
6.Автомобилна електроника - 3семЕ
7.Безопасност на труда - п.3с.ОЕЕ
8.Безопасност на труда - 3семОЕЕ
9.Вентилационна и климатична техника - п.1с.ЕТ
10.Вентилационна и климатична техника - п.2с.ЕТ
11.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с.ЕСЕО
12.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.2с. - колежЕСЕО
13.Електроенергетика и електрообзавеждане - п.3с.ЕСЕО
14.Електроенергетика и електрообзавеждане - 3семЕСЕО
15.Електроника - п.1с.Е
16.Електроника - п.2с.Е
17.Електроника - п.2с. - колежЕ
18.Електроника - п.3с.Е
19.Електроника - 3семЕ
20.Индустриален мениджмънт /ТН/ - п.1с.М
21.Индустриален мениджмънт /ССПН/ - п.1с.М
22.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2семМ
23.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустриятаМ
24.Индустриално инженерство - п.1с.ЕТ
25.Индустриално инженерство - п.2с.ЕТ
26.Индустриално инженерство - п.2с.-кЕТ
27.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.1с.ЕТ
28.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти -п.2с.ЕТ
29.Индустриално инженерство - 2семЕТ
30.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 1 с. подг.М
31.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 с. подг.М
32.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем.М
33.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
34.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
35.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
36.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
37.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
38.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 1 сем.ИДТТ
39.Компютърен дизайн в индустрията - подг. 2 сем.ИДТТ
40.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
41.Компютърни системи и технологии - подг.2с.КСТ
42.Компютърни системи и технологии - п2с.-к.КСТ
43.Компютърни системи и технологии - п.3с.КСТ
44.Компютърни системи и технологии - 3семКСТ
45.Компютърни технологии в машиностроенето 1 подг.МТТ
46.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг.МТТ
47.Компютърни технологии в машиностроенето 2 подг. кМТТ
48.Компютърни технологии в машиностроенето 2 сем.МТТ
49.Комуникационна техника и технологии - п.1с.КТТ
50.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - ЕЕКТТ
51.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - колежКТТ
52.Комуникационна техника и технологии - п.2с. - МИКТТ
53.Комуникационна техника и технологии - п.3с.КТТ
54.Комуникационна техника и технологии - 3семКТТ
55.Машиностроене и уредостроене - 1 сем. подг.МУ
56.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг.МУ
57.Машиностроене и уредостроене - 2 сем. подг. к.МУ
58.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
59.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
60.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
61.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 1 с. подг.М
62.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 с. подг.М
63.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем.М
64.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
65.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
66.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
67.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
68.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
69.Мехатроника - подг. 1 сем.МУ
70.Мехатроника - подг. 2 сем.МУ
71.Мехатроника - подг. 2 сем. к.МУ
72.Мехатроника 2 сем.МУ
73.Мехатроника 2 сем.МУ
74.Мехатроника 3 сем.МУ
75.Мехатроника 4 сем.МУ
76.Мехатроника 4 сем. к.МУ
77.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.2сМИПН
78.Опазване на околната среда и устойчиво развитие-подг.3сМИПН
79.Опазване на околната среда и устойчиво развитиеМИПН
80.Оптоелектроника и лазерна техникаЕ
81.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
82.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 1с.ЕТ
83.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с.ЕТ
84.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 2с. к.ЕТ
85.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - п. 3с.ЕТ
86.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2сЕТ
87.Публична администрация - подг.1с.ССН
88.Публична администрация - подг.2с.ССН
89.Публична администрация - 2 сeм.ССН
90.Публична администрация - 3 сем.ССН
91.Публична администрация - 4 сем.ССН
92.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
93.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
94.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
95.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
96.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
97.Социални дейности - п.1с.ССН
98.Социални дейности - п.2с.ССН
99.Социални дейности - 2 сем.ССН
100.Социални дейности - 3 сем.ССН
101.Социални дейности - 4 сем.ССН
102.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
103.Стопанско управление - п.1с.М
104.Стопанско управление - п.2с.М
105.Управление на човешките ресурси - 4с. к.М
106.Управление на проектиМ
107.Управление на бизнесаМ
108.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
109.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
110.Управление на човешките ресурсиМ
111.Управление на проектиМ
112.Управление на човешките ресурсиМ
113.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
114.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
115.Текстилна техника и технологии - п.1с.ИДТТ
116.Текстилна техника и технологии - п.2сИДТТ
117.Текстилна техника и технологии - п.2с - колежиИДТТ
118.Текстилна техника и технологии - 2семИДТТ
119.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.1с.МУ
120.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.МУ
121.Техника и технологии за опазване на околната среда-п.2с.-кМУ
122.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 с.МУ
123.Технология на материалите и материалознание - п.1с.МТТ
124.Технология на материалите и материалознание - п.2с.МТТ
125.Технология на материалите и материалознание - п.2с. -kМТТ
126.Технология на материалите и материалознание - 2семМТТ
127.Хидравлична и пневматична техника - п.1с.ЕТ
128.Хидравлична и пневматична техника - п.2с.ЕТ
129.Хидравлична и пневматична техника - п.2с. - kЕТ
130.Хидравлична и пневматична техника - 2семЕТ
131.Вентилационна и климатична техника - 2семЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦ. ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
3.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
4.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
5.Управление на проекти - 3 сем.М
6.Управление на проекти - 4 сем.М
7.Управление на проекти 2 сем.М