УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ

ОКС 'Проф.бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - редовно обучение
ОКС 'Бакалавър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - редовно обучение
ОКС 'Магистър' - задочно обучение
ОКС 'Магистър' - дистанционно обучение
# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС ПРОФ.БАКАЛАВЪР - РЕД.ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автомобилна мехатроника - проф. бак.МКСЕ
2.Автомобилно машиностроене - проф. бак.МКСЕ
3.Електротехника - проф. бак.МКСЕ
4.Компютърни системи и технологии - проф. бак.МКСЕ
5.Машиностроене - проф. бак.МКСЕ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
6.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
7.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
8.Дигитална администрацияКТТ
9.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
10.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
11.ЕлектроникаЕ
12.Индустриален мениджмънтМ
13.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
14.Компютърен дизайнИДТТ
15.Компютърен дизайн в индустриятаИДТТ
16.Компютърни системи и технологииКСТ
17.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
18.Комуникационна техника и технологииКТТ
19.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
20.МехатроникаМУ
21.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
22.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
23.Публична администрацияССН
24.Софтуерно и компютърно инженерствоКСТ
25.Социални дейностиССН
26.Стопанско управлениеМ
27.Техника и технологии за опазване на околната средаМУ
28.Техническа безопасностОЕЕ
29.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техникаАИУТ
2.Автоматика, роботика и компютърни управляващи системиАИУТ
3.Дигитална администрацияКТТ
4.Дизайн, техника и технологии в текстилаИДТТ
5.Електроенергетика и електрообзавежданеЕСЕО
6.ЕлектроникаЕ
7.Индустриален мениджмънтМ
8.Индустриални топлинни и газови системиЕТ
9.Компютърни системи и технологииКСТ
10.Компютърни технологии в машиностроенетоМТТ
11.Комуникационна техника и технологииКТТ
12.Комуникационни технологии и киберсигурностКТТ
13.МехатроникаМУ
14.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техникаЕТ
15.Промишлена и автомобилна електроникаЕ
16.Публична администрацияССН
17.Социални дейностиССН
18.Стопанско управлениеМ
19.Технология на материалите и материалознаниеМММ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
7.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
8.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
9.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
10.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
11.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
12.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
13.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
14.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
15.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
16.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
17.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
18.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
19.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
20.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
21.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
22.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
23.Електроника - 2 сем.Е
24.Електроника - 3 сем.Е
25.Електроника - 4 сем. к.Е
26.Електроника - 4 сем.Е
27.Електроника - 5 сем.Е
28.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
29.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
30.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
31.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
32.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
33.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
34.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
35.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
36.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
37.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
38.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
39.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
40.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
41.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
42.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
43.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
44.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
45.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
46.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
47.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
48.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
49.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
50.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
51.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
52.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
53.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
54.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
55.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
56.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
57.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
58.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
59.Комуникационни технологии и киберсигурност - 2 сем.КТТ
60.Комуникационни технологии и киберсигурност - 3 сем.КТТ
61.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем.КТТ
62.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем. к.КТТ
63.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
64.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
65.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
66.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
67.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
68.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
69.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
70.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
71.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
72.Мехатроника 2 сем.МУ
73.Мехатроника 3 сем.МУ
74.Мехатроника 4 сем.МУ
75.Мехатроника 4 сем. к.МУ
76.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
77.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
78.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
79.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
80.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
81.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
82.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
83.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
84.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
85.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
86.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
87.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
88.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
89.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
90.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
91.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
92.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
93.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
94.Повърхностно обработване на инженерни материали (Surface Engineering)МММ
95.Публична администрация - 2 сем.ССН
96.Публична администрация - 3 сем.ССН
97.Публична администрация - 4 сем.ССН
98.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
99.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
100.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
101.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
102.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
103.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
104.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
105.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
106.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
107.Социални дейности - 2 сем.ССН
108.Социални дейности - 3 сем.ССН
109.Социални дейности - 4 сем.ССН
110.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
111.Управление на проекти - 2 сем.М
112.Управление на бизнеса - 2 сем.М
113.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
114.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
115.Управление на бизнеса - 3 сем.М
116.Управление на проекти - 3 сем.М
117.Управление на проекти - 4 сем.М
118.Управление на проекти - 4 сем. к.М
119.Управление на бизнеса - 4 сем.М
120.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
121.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
122.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
123.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
124.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
125.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
126.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
127.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
128.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
129.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
130.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
131.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
132.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
133.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
134.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
135.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
136.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
137.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем.АИУТ
2.Автоматика, информационна и управляваща техника - 3 сем.АИУТ
3.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. к.АИУТ
4.Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем.АИУТ
5.Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем.АИУТ
6.Автомобилна електроника - 2 сем.Е
7.Автомобилна електроника - 3 сем.Е
8.Автомобилна електроника - 4 сем. к.Е
9.Автомобилна електроника - 4 сем.Е
10.Автомобилна електроника - 5 сем.Е
11.Безопасност на труда - 2 сем.ОЕЕ
12.Безопасност на труда - 3 сем.ОЕЕ
13.Безопасност на труда - 4 сем. к.ОЕЕ
14.Безопасност на труда - 5 сем.ОЕЕ
15.Вентилационна и климатична техника - 2 сем.ЕТ
16.Вентилационна и климатична техника - 3 сем.ЕТ
17.Вентилационна и климатична техника - 4 сем. к.ЕТ
18.Вентилационна и климатична техника - 5 сем.ЕТ
19.Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.ЕСЕО
20.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем.ЕСЕО
21.Електроенергетика и електрообзавеждане - 4 сем. к.ЕСЕО
22.Електроенергетика и електрообзавеждане - 5 сем.ЕСЕО
23.Електроника - 2 сем.Е
24.Електроника - 3 сем.Е
25.Електроника - 4 сем. к.Е
26.Електроника - 4 сем.Е
27.Електроника - 5 сем.Е
28.Индустриален мениджмънт - 2 сем.М
29.Индустриален мениджмънт - 3 сем.М
30.Индустриален мениджмънт - 4 сем.М
31.Индустриален мениджмънт - 4 сем. к.М
32.Индустриален мениджмънт - 5 сем.М
33.Индустриално инженерство - 2 сем.ЕТ
34.Индустриално инженерство - 3 сем.ЕТ
35.Индустриално инженерство - 4 сем.ЕТ
36.Индустриално инженерство - 4 сем. к.ЕТ
37.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 2 сем. базаМ
38.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 3 сем.М
39.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем.М
40.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 4 сем. к.М
41.Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията - 5 сем.М
42.Компютърен дизайн в индустрията - 2 сем.ИДТТ
43.Компютърен дизайн в индустрията - 3 сем.ИДТТ
44.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем.ИДТТ
45.Компютърен дизайн в индустрията - 4 сем. к.ИДТТ
46.Компютърни системи и технологии - 2 сем.КСТ
47.Компютърни системи и технологии - 3 сем.КСТ
48.Компютърни системи и технологии - 4 сем.КСТ
49.Компютърни системи и технологии - 4 сем. к.КСТ
50.Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.МТТ
51.Компютърни технологии в машиностроенето - 3 сем.МТТ
52.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем.МТТ
53.Компютърни технологии в машиностроенето - 4 сем. к.МТТ
54.Комуникационна техника и технологии - 2 сем.КТТ
55.Комуникационна техника и технологии - 3 сем.КТТ
56.Комуникационна техника и технологии - 4 сем.КТТ
57.Комуникационна техника и технологии - 4 сем. к.КТТ
58.Комуникационна техника и технологии - 5 сем.КТТ
59.Комуникационни технологии и киберсигурност - 2 сем.КТТ
60.Комуникационни технологии и киберсигурност - 3 сем.КТТ
61.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем.КТТ
62.Комуникационни технологии и киберсигурност - 4 сем. к.КТТ
63.Машиностроене и уредостроене - 2 сем.МУ
64.Машиностроене и уредостроене - 3семМУ
65.Машиностроене и уредостроене - 4 сем.МУ
66.Машиностроене и уредостроене - 4 сем. к.МУ
67.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 2 сем. базаМ
68.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 3 сем.М
69.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем.М
70.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 4 сем. к.М
71.Мениджмънт на индустриалното предприятие - 5 сем.М
72.Мехатроника 2 сем.МУ
73.Мехатроника 3 сем.МУ
74.Мехатроника 4 сем.МУ
75.Мехатроника 4 сем. к.МУ
76.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 2 сем.МИПН
77.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 3 сем.МИПН
78.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.МИПН
79.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. 1МИПН
80.Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем. к.МИПН
81.Оптоелектроника и лазерна техника - 2 сем.Е
82.Оптоелектроника и лазерна техника - 3 сем.Е
83.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем. к.Е
84.Оптоелектроника и лазерна техника - 4 сем.Е
85.Оптоелектроника и лазерна техника - 5 сем.Е
86.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 2 сем.ЕТ
87.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем.ЕТ
88.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 4 сем. к.ЕТ
89.Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти - 5 сем.ЕТ
90.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 2 сем.ЕТ
91.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем.ЕТ
92.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 4 сем. к.ЕТ
93.Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника - 5 сем.ЕТ
94.Публична администрация - 2 сeм.ССН
95.Публична администрация - 3 сем.ССН
96.Публична администрация - 4 сем.ССН
97.Публична администрация - 4 сем. к.ССН
98.Софтуерно и компютърно инженерство - 2 сем.КСТ
99.Софтуерно и компютърно инженерство - 3 сем.КСТ
100.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем.КСТ
101.Софтуерно и компютърно инженерство - 4 сем. к.КСТ
102.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
103.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
104.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
105.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
106.Социални дейности - 2 сем.ССН
107.Социални дейности - 3 сем.ССН
108.Социални дейности - 4 сем.ССН
109.Социални дейности - 4 сем. к.ССН
110.Управление на проекти - 2 сем.М
111.Управление на бизнеса - 2 сем.М
112.Управление на човешките ресурси - 2 сем.М
113.Управление на човешките ресурси - 3 сем.М
114.Управление на бизнеса - 3 сем.М
115.Управление на проекти - 3 сем.М
116.Управление на проекти - 4 сем.М
117.Управление на проекти - 4 сем. к.М
118.Управление на бизнеса - 4 сем.М
119.Управление на бизнеса - 4 сем. к.М
120.Управление на човешките ресурси - 4 сем.М
121.Управление на човешките ресурси - 4 сем. к.М
122.Текстилна техника и технологии - 2 сем.ИДТТ
123.Текстилна техника и технологии - 3 сем.ИДТТ
124.Текстилна техника и технологии - 4 сем. к.ИДТТ
125.Текстилна техника и технологии - 4 сем.ИДТТ
126.Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем.МУ
127.Техника и технологии за опазване на околната среда - 3 сем.МУ
128.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем.МУ
129.Техника и технологии за опазване на околната среда - 4 сем. к.МУ
130.Технология на материалите и материалознание - 2 сем.МММ
131.Технология на материалите и материалознание - 3 сем.МММ
132.Технология на материалите и материалознание - 4 сем.МММ
133.Хидравлична и пневматична техника - 2 сем.ЕТ
134.Хидравлична и пневматична техника - 3 сем.ЕТ
135.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем. к.ЕТ
136.Хидравлична и пневматична техника - 4 сем.ЕТ


# УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ - ОКС МАГИСТЪР - ДИСТАНЦ. ОБУЧЕНИЕ Катедра
1.Социална работа и европейски политики - 2 сем.ССН
2.Социална работа и европейски политики - 3 сем.ССН
3.Социална работа и европейски политики - 4 сем.ССН
4.Социална работа и европейски политики - 4 сем. к.ССН
5.Управление на проекти - 2 сем.М
6.Управление на проекти - 3 сем.М
7.Управление на проекти - 4 сем.М
8.Управление на проекти - 4 сем. к.М