Телефонен указател на Технически университет - Габрово

Забележки!
1. Възможно е търсене по име, телефон, е-mail, кабинет, длъжност и звено;
2. Допустимо е използване на няколко критерия разделени с интервал;
Примерно: Маркова 276 Христов

3. Достъп от външни телефони е възможно след вмъкване на 827 (извън гр. Габрово - 066827) пред номера!
 
 


Всички права са запазени ©2002-2019 на сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово