ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Катедра: Машиностроене и уредостроене
Кабинет(и): 2407
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Публикации (9)


Публикации
Публикация: №1 Борислав Георгиев
Издателство: Proc. Of International Scientific Conference UNITECH 2019 Vol.2,15-16 November2019, Gabrovo.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 H.Hristov, B.Georgiev, I.Ivanov
Издателство: Proc. Of 2014 International Salon of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №5 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Борислав Георгиев, Христо Христов ТУ-Габрово
Издателство: Proc. Of International Scientific Conference UNITECH 2012 Vol.2,16-17 November 2012, Gabrovo.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Х.Христов, Б.Георгиев
Издателство: списание Топлотехника ТУ-Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 H.Hristov, G.Iliev, B.Georgiev
Издателство: Proc. Of 2011 International Salon of Hydraulics and Pneumatics - HERVEX
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина