ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МАТЬО СТЕФАНОВ ДИНЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Компютьрни системи и технологии
E-mail1:
Съдържание:
Публикации (14)


Публикации
Публикация: №1 Minev P., V. Kukenska, I. Varbov and M. Dinev, Systems for Remote Access to FPGA Development Boards: Review, Proc. Of XXXI International Scientific Conference Electronics - ET2022, Sozopol, 2022, ISBN 978-16654-9878-4.
Издателство: XXXI International Scientific Conference Electronics - ET2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Кукенска В, М. Динев, П. Минев, И. Върбов, Приложение на принципа на декомпозиция при функционално и конструктивно проектиране, Международна научна конференция Unitech’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 318-323, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Unitech'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Кукенска В, И. Върбов, П. Минев, М. Динев, Моделиране на диалога в системите за автоматизирано проектиране, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 295-299, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The dialog in automated design systems for is carried out in real-time mode and provides a solution to a specific design task. Its main parameters are its structure and condition. Modeling the structure of dialogue allows to examine and compare different types of dialogue, defining areas of application and optimizing the dialogue process. The model of human-computer dialogue is considered as a set of models of its structure, state and scenario. This paper aims to present the models created for the different forms of dialog interfaces in automated design systems.
Web: https://unitech2022.tugab.bg/images/c2022/kst/p135.pdf

Публикация: №4 Динев М., Методика за оценяване на алгоритми за декомпозиция, Сборник доклади от международна научна конференция Unitech'2020 - Габрово, 20-21 ноември 2020, том1, стр. 384-389, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Unitech'2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Динев М., В. Кукенска, Класификация на алгоритми за декомпозиция, Международна научна конференция Unitech’2019 – Габрово, 15-16 ноември 2019, том II, стр. 127-130, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Unitech’2019 – Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Kukenska V.,M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Process modeling in the LINUX operating system, International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo, 15-16 november 2019, Vol. II,pp.131-134, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Динев М., В. Кукенска, Сравняване на алгоритмите за декомпозиция, V - научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", Варна, 28-29 септември 2018, ISSN 1312-3335
Издателство: V - научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии"
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Динев М., В. Кукенска, П. Минев, Сложност на алгоритъм за декомпозиция, Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, том II, стр. 151-155, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Unitech’2018 – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Кукенска В., П. Минев, М. Динев, Обучение по автоматизирано проектиране на цифрови схеми, Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 – Габрово, 16-17 ноември 2018, стр. 490-494, ISSN: 2603-378X
Издателство: Сборник избрани доклади от Международна научна конференция Унитех 2018 - Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Динев М., В. Кукенска, Програмно приложение за структурна декомпозиция, Международна научна конференция "Техника, Технологии, Образование" ICTTE 2017, Ямбол, 19-20 октомври 2017, стр.190-197,ISSN 1314-9474
Издателство: Международна научна конференция "Техника, Технологии, Образование" ICTTE 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Dinev M., Структурна декомпозиция на графови модели, Международна научна конференция Унитех' 2016, Габрово, 18-19 ноември 2016, том II, стр.215-218, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех' 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Dinev M., V.Kukenska, Matlab application for decomposition of graphs, XII International Conference Strategy of Quality in Industry and Enducation, Bulgaria, Varna, May 30 - June 2, 2016, pp 537-542, ISBN 978-966-2752-71-7
Издателство: XII International Conference Strategy of Quality in Industry and Enducation
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Динев М., Приложения на декомпозицията при автоматизирано проектиране, XXV Международна научна конференция " Мениджмънт и качесвтво", Ямбол, 11-12 май 2016, стр.77-82,ISBN 978-619-160-679-5
Издателство: XXV Международна научна конференция " Мениджмънт и качесвтво"
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Динев М., Информационна система за нуждите на математическо състезание, Студентска научна сесия, Габрово, 23 октомври 2015, том 1, стр. 200-206, ISSN 1313-3055
Издателство: Студентска научна сесия, Габрово, 23 октомври 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.