ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ИЛИАН ЦВЯТКОВ ВЪРБОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3409
Служебен тел.: 066827456
E-mail1:
E-mail2:
Факс/Skype: Viber: 0898974334
Web страница: http://www.kst.tugab.bg/
Съдържание:
Книги (1)
Публикации (19)


Публикации
Публикация: №1 Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, Компютърно моделиране - ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2020, Габрово, ISBN 978-954-683-629-8.
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Kukenska V., P. Minev, I. Varbov, M. Dinev, A Model for Online Learning in Digital Hardware Design, Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 103-111, eISSN: 2683-1333, doi.org/10.55630/STEM.2023.0513
Издателство: Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.55630/STEM.2023.0513

Публикация: №3 Kukenska V., M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Using Sequential Decomposition Algorithms on Electronic Circuits, Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 112-120, eISSN: 2683-1333, doi.org/10.55630/STEM.2023.0514
Издателство: Fifth International Scientific Conference "Innovative STEM Education", Science Series,Volume 5, 2023, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.55630/STEM.2023.0514

Публикация: №4 P. Minev, V. Kukenska, I. Varbov and M. Dinev, "A Practical Computer Architecture Education with RISC-V and TL-Verilog," 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ET59121.2023.10279744.
Издателство: Proceedings of 2023 XXXII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET59121.2023.10279744

Публикация: №5 Minev P., V. Kukenska, I. Varbov, M. Dinev, Application of TL-Verilog for Modelling a Pipelined Microprocessor Architecture, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 280-285. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Varbov I., V. Kukenska, P. Minev, M. Dinev, Application of TL-Verilog for Modelling Components of Microprocessor Architectures, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 273-279. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Dinev M., V. Kukenska, P. Minev, I. Varbov, , Determining the Complexity of an Iterative Graph Decomposition Algorithm, Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo, 2023, pp. I 309-313. ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference Unitech’2023, Vol. 1, Gabrovo
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Кукенска В, М. Динев, П. Минев, И. Върбов, Приложение на принципа на декомпозиция при функционално и конструктивно проектиране, Международна научна конференция Unitech’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 318-323, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Unitech'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Кукенска В, И. Върбов, П. Минев, М. Динев, Моделиране на диалога в системите за автоматизирано проектиране, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово, 19-20 ноември 2022, том I, стр. 295-299, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’2022 – Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The dialog in automated design systems for is carried out in real-time mode and provides a solution to a specific design task. Its main parameters are its structure and condition. Modeling the structure of dialogue allows to examine and compare different types of dialogue, defining areas of application and optimizing the dialogue process. The model of human-computer dialogue is considered as a set of models of its structure, state and scenario. This paper aims to present the models created for the different forms of dialog interfaces in automated design systems.
Web: https://unitech2022.tugab.bg/images/c2022/kst/p135.pdf

Публикация: №10 P. Minev, V. Kukenska, I. Varbov and M. Dinev, "Systems for Remote Access to FPGA Development Boards: Review," 2022 XXXI International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/ET55967.2022.9920279.
Издателство: Proceeding of 2022 XXXI International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://doi.org/10.1109/ET55967.2022.9920279

Публикация: №11 Kukenska V.,M. Dinev, P. Minev, I. Varbov, Process modeling in the LINUX operating system, International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo, 15-16 november 2019, Vol. II,pp.131-134, ISSN 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH'2019-Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Кукенска В., П. Минев, Ил. Върбов, Валидиране на модел на логическата архитектура, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади Международна научна конференция Унитех'14 21 – 22 ноември 2014 Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Върбов Ил., П. Минев, В. Кукенска, VHDL модел на flash памет, Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово, 21 – 22 ноември 2014, том II, cтр. 308 - 311. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция Унитех'14 - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Kukenska V., P. Minev, I. Varbov, Hardware Implementation of Algorithm for Flash Memory Testing, Annual Journal of Electronics, Sofia, 2012, Vol.6, Number 1, pp 152–155, ISSN 1314-0078.
Издателство: Annual Journal of Electronics, Sofia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Кукенска В., И. Върбов, П. Минев, “Моделиране и изследване на интерфейсен модул за клавиатура”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 419 - 422. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране и изследване на памет с произволен достъп”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, 16 – 17 ноември, 2012, том I, cтр. 414 - 418. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’12” – Габрово, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Върбов И., П. Минев, В. Кукенска, “Моделиране на последователен входно-изходен интерфейс”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, 18 – 19 ноември, 2011, том I, cтр. 388 - 392. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от Международна научна конференция “УНИТЕХ’11” – Габрово, том I
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Петров, Б., П. Минев, И. Върбов. УНИВЕРСАЛЕН ДЕЛИТЕЛ НА ЧЕСТОТА НА БАЗАТА НА ПРОГРАМИРУЕМА ЛОГИКА. Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г
Издателство: Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: In this paper is presents two versions of a universal frequency divider based on programmable logic. The first was carried out by means of the development board Spartan 3 by company Digilent, and the second through resource of development board Basys 2 of the same company. Developed algorithm is for the operation of devices and program design. Conclusions are made about their practical realization

Публикация: №19 Петър Минев, Борислав Петров, Илиян Върбов, ПРИЛОЖЕНИЕ НА MATLAB В АНАЛИЗА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ. Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г.
Издателство: Петнадесети майски четения “ДНИ НА НАУКАТА 2011”, Велико Търново, България, 27 май 2011 г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.