ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДЕНИЦА НЕДЯЛКОВА ДЕНЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Катедра: Машиностроене и уредостроене
Съдържание:
Проекти (1)
Публикации (10)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване и изследване на трикоординатна измервателна система
Година: 2009
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е разработване на основните типови модификации на координатните измервателни системи, изработване на опитен образец, както и провеждане на експериментални изследвания за определяне на действителните метрологични характеристики и калибриране на произведения образец. Трикоординатната система ще бъде обвързана с разработената вътрешна проверочна схема за предаване на измервателната единица в областта на линейните измервания. Разработването, изработването и изследването на координатната измервателна система ще се извърши в определени работни етапи.
Период: 3 години
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 8


Публикации
Публикация: №1 няма
Издателство: МНК АДП-2016 Созопол
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 няма
Издателство: МНК АДП-2016 Созопол
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 няма
Издателство: МНК АДП-2016 Созопол
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 . Рачев П. Д. Денева, Топологичен модел на идеална металорежеща машина,, Созопол, МНК АДП-2016, ISSN 1310-3946, стр. 91-96
Издателство: МНК АДП-2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Денева Д. , П. Рачев. Разработване на методика за изследване нагрешки при електроконтактни преобразуватели, Созопол, МНК АДП-2016, ISSN 1310-3946, стр. 305-310.
Издателство: МНК АДП-2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Денева. Д., Грешки на електроконтактните преобразуватели, . Метрология и метрологично осигуряване 2013. Созопол, 2013, сесия 3, ISSN 1313-9126
Издателство: ММО
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Денева, Д. , Метрологични показатели на измервателно колело на буксировъчна количка за мореходни изпитания
Издателство: Метрология и метрологично осигуряване 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Pulov, D., Deneva, D., Electronic optimeter
Издателство: Radmi
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 Денева, Д. , Измерване параметрите на движение на количка за мореходни изпитания чрез измервателно колело
Издателство: Метрология и метрологично осигуряване
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Денева, Д. , Анализ на координатно-изнервателни машини
Издателство: Унитех
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я