Съдържание:
Проекти (7)
Книги (5)
Публикации (26)
Водени дисциплини (1)
Докторанти (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Радиочестотно планиране и мониторинг на телекомуникационни мрежи, 2015
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години

Име на проект: №2 Изследване на основни показатели в телекомуникационни мрежи, 2014
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Бр.заети: 9

Име на проект: №3 Проект ТУ-Русе: ПРОЕКТ № BG051ЗД001-3.3.06-0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии”, 2015.
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №4 Цифров пренос на данни в съвременните комуникационни системи, 2013
Година: 2013
Период: 1 година
Бр.заети: 9

Име на проект: №5 „Радиочестотно планиране и високочестотни устройства”, 2012
Година: 2012
Период: Продължителност 1 г.

Име на проект: №6 „Безжични комуникационни мрежи и високочестотни устройства”, 2009-2011
Година: 2009
Период: Продължителност 3 г.

Име на проект: №7 “Планиране на мултимедийни телекомуникационни мрежи с управление на трафика и качеството на обслужване”, 2005-2009
Година: 2005
Период: Продължителност 4 г.


Публикации
Публикация: №1 Ташков Н. Д., Б. Карапенев. Предаване на данни – ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, издателство „М-ПРЕС”, ISBN 978-954-8455-49-7, 2012 г., 150 стр.
Издателство: издателство „М-ПРЕС”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Ташков Н. Радиовълнова техника. Ръководство за семинарни упражнения. СИРА, В. Търново, ISBN 978-954-350-122-0, Второ преработено издание, 2011 г., 157 стр.
Издателство: Издателство СИРА, В. Търново
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Ташков Н. Д. Радиовълнова техника. Ръководство за семинарни упражнения. Университетско издателство „Васил Априлов” - Габрово, ISBN 978-954-683-372-3, 2007 г., 131 стр.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов” - Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Ташков Н. Д., Б. Карапенев. Предаване на данни – ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, издателство „АЛМА МАТЕР Интернационал”, ISBN 954-318-012-1, 2005 г., 112 стр.
Издателство: издателство „АЛМА МАТЕР Интернационал”
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Ташков Н. Д., Б. Карапенев. Предаване на данни и компютърни комуникации – ръководство за лабораторни упражнения. Велико Търново, 2002 г., 96 стр.
Издателство: Велико Търново
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Манев Т., Н.Ташков. Симулационно изследване на DVB-T с диаграма на модулационните съзвездия QPSK, 16QAM И 64QAM. Известия на ТУ-Габрово,том 53, 2016., ISSN 1310-6686, стр. 60-64.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово,том 53
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Ташков Н., Р. Цветков, Изследване на радиочестотните модели в градска среда, УНИТЕХ 2016, Габрово, 18-19 ноември, т.II, ISSN 1313-230X, стр.97-101, 2016.
Издателство: УНИТЕХ 2016, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Ташков Н., Р. Цветков, Изследване на радиочестотни модели за вътрешно разпространение на сигнала. Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 3.2, ISSN 1311-3321, 2016 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №9 Ташков Н., Св. Янакиев, Изследване на електромагнитната обстановка в район от Северна България, УНИТЕХ 2016, Габрово, 18-19 ноември, ISSN 1313-230X, т.II, стр.117-121, 2016
Издателство: УНИТЕХ 2016, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Tashkov, N., T.Manev. IPTV streaming in DVB-C/T/T2/S/S2 monitoring. Scientific Forum on Innovative Trends in Endineering and Science-SFITES 2015 Kavala, Greece, May, ISBN 978-954-8483-34-6, стр.44-46, 2015.
Издателство: Scientific Forum on Innovative Trends in Endineering and Science-SFITES 2015 Kavala, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Manev Т., N. Tashkov. Remote Monitoring of DAB+ and FM Radio, Proceedings of Scientific Forum „Challenges in Engineering and Information Science 2015” (CIES2015), Sinaia, Romania, June, ISBN 978-954-8483-35-3, стр.46-48, 2015.
Издателство: Proceedings of Scientific Forum „Challenges in Engineering and Information Science 2015” (CIES2015)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Манев Т., Н.Ташков. Мониторинг за застинал видео и аудио сигнал при аналогова телевизия, Сборник доклади, том II, Международна научна конференция УНИТЕХ’2015, Габрово, стр. II-98÷II-101, ISSN 1313-230X, 2015 г.
Издателство: Сборник доклади, том II, Международна научна конференция УНИТЕХ’2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Ташков, Н.Д., Т.Т.Манев. Мониторинг на MPEG транспортен поток. Международна научна конференция УНИТЕХ 2014, Габрово, 21-22 ноември 2014.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Макаров М., Н.Ташков. Изследване влиянието на средите при разпространение на радиосигнали, използващи различни QAM съзвездия. Известия на ТУ-Габрово,том 45, 2013., ISSN 1310-6686, стр. 66-68.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Ташков, Н.Д., Т.Т.Манев. Мониторинг на мощностните параметри на УКВ-ЧМ предаватели. Международна научна конференция УНИТЕХ 2013, Габрово, 22-23 ноември 2013.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Ташков Н, Д.Димитров. Изследване на радиочестотното покритие на Wi-Fi зона. Юбилеен конгрес с международно участие, ТУ-Варна, 04-06 октомври 2012 г.
Издателство: Юбилеен конгрес с международно участие, ТУ-Варна, 04-06 октомври 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Ташков Н., М. Макаров. Изследване на BER при QAM модулация. Международна научна конференция УНИТЕХ 2011, Габрово, 18-19.11.2011 г.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ 2011, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Ташков Н., Д. Димитров. Проектиране на градска безжична мрежа. Международна научна конференция “УНИТЕХ –10”, ТУ - Габрово, 19-20 ноември 2010 г.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –10”, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Ташков Н., М. Цветковски. Проектиране на офисна безжична мрежа. Международна научна конференция “УНИТЕХ –10”, ТУ - Габрово, 19-20 ноември 2010 г.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –10”, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Славов М., П. Пенчев, Н. Ташков. Изграждане на безжична мрежа (част 1). Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ - Габрово, 20-21 ноември 2009 г., ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Ташков Н., М. Славов, П. Пенчев. Изграждане на безжична мрежа (част 2). Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ-Габрово, 20-21 ноември 2009 г., ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –09”, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Tашков Н., К. Йосифов, Б. Карапенев. Конволюционен кодер-декодер. Международна научна конференция UNITECH 2008. Габрово, стр. I-208÷I-213, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2008, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Ташков Н. Д. WiMAX-последната безжична миля на NGN мрежите. Модели на разпространение на радиовълните. Международна научна конференция “УНИТЕХ –07”, ТУ - Габрово, 23-24 ноември 2007 г.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –07”, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Ташков Н. Д. Последната безжична миля на NGN мрежите. Международна научна конференция “УНИТЕХ –06”, ТУ - Габрово, 24-25 ноември 2006 г.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ –06”, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Ташков Н., Б. Карапенев, П. Иванов. Кам-модулатор. Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово, стр. I-195÷I-199, ISBN: 954-683-326-6
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Николай Ташков, Боян Карапенев. Синтез и симулация на конволюционен кодер. Известия на Техническия университет Габрово, Vol. 32’ 2005 г., стр. 45-48, ISSN: 1310-6686
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, Vol. 32’ 2005 г.
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Водени дисциплини
Дисциплина: 2086,0,Радиовълнова техника (р. о., бакалавър)
Резюме:
Учебна програма: 28_RVT-2012-bakalavri[1].doc


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ МАКАРОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и оптимизация на цифрови модулационни формати
ТОДОР ТИХОМИРОВ МАНЕВ ДИПЛОМИРАН Мониторинг и контрол на телекомуникационните мрежи
РОСЕН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ ДИПЛОМИРАН Радиочестотно планиране на телекомуникационни мрежи
ТРАЯН ДИМОВ ИВАНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на цифрови модулационни схеми при безжични комуникационни мрежи