ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ХРИСТОФОР ЦВЕТАНОВ КОЕВ
Кабинет(и): 2406
Служебен тел.: (066 827)+387
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (4)
Книги (2)
Публикации (14)
Интереси (3)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Електронно гласуване в Технически университет - Габрово
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е преглед на съществуващи системи за електронно гласуване, проектиране и разработване на програмна система Електронно гласуване в предвид автоматизиране на процеса по провеждане на изборност на всички органи за управление в ТУ-Габрово, автоматизиране на процеса по приемане на правила и решения в ТУ-Габрово, значително съкращаване на времето за обработка на гласуването и отчитане на вота, намаляване на възможността за допускане на грешки, повишаване на точността и достоверността на обработваните данни.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 Индустрия 4.0 -Електохидравлични задвижващи системи с интелигентно управление – оптимизация алтернативни решения и иновации
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Оптимизация на електохидравлични задвижващи системи с интелигентно управление
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Изследване влиянието на температурата на работния флуид върху работата на автоматизирани хидравлични системи в динамичен режим
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследва se влиянието на температурата на работния флуид върху характеистиките в динамичен режим
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 Електронно анкетиране в Технически университет – Габрово
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е разработване на програмна система Електронно анкетиране в предвид автоматизирана обработка на анкетни карти, значително съкращаване на времето за обработка, намаляване на възможността за допускане на грешки, повишаване на точността и достоверността на обработваните данни.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 2


Публикации
Публикация: №1 Коев Хр., Температурни измервателни преобразуватели. Софттрейд, София, 2011. ISBN 978-954-334-134-7.
Издателство: Софттрейд, София, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Коев Хр., Ръководство за лабораторни упражнения по „Измервателни преобразуватели”, ИК ”Колонел”, Габрово, 2002. ISBN 954-8268-44-2
Издателство: ,ИК ”Колонел”, Габрово, 2002.
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Феодоров П., Коев Х., Сензори за контрол широчината на ламинатно фолио, МНК „УНИТЕХ’14”, Габрово, 2014, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК „УНИТЕХ’14”, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Коев, Хр., Д. Дичев, Х. Хасанов. Стендова апаратура за изследване точността на позициониране на линейни актуатори. МНК „УНИТЕХ’13”, Габрово, Ноември 2013. ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК „УНИТЕХ’13”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Коев, Хр. Стенд за изследване точността на стъпкови двигатели. XXI-ти ННС “Метрология и метрологично осигуряване 2011”, Созопол, 2011. ISSN 1313-9126.
Издателство: Издателство на ТУ София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Коев Хр., Д. Дичев. Изследване на точностните характеристики на микроелектромеханични системи за измерване на кинематични параметри, XX МНТК „АДП-2011”, Созопол, 2011. ISSN 1310-3946.
Издателство: Издателство на ТУ София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Коев Хр. Математическо моделиране на еластичните характеристики на съединител с винтови канали, МК ”Авангардни материали и обработки-АМО’10”, Варна, 2010. ISSN 1313-426.
Издателство: ТУ Варна, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Kоев, Хр.Ц., Относно точността на ъгловите позициониращи системи. XIХ-ти ННС “MMО 2009”, Созопол, 2009
Издателство: Издателство на ТУ София
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Kоев Хр. Теоретично изследване на грешката от нелинейност при тангенсова итерполация. XVIII-ти ННС “ Mетрология и метрологично осигуряване 2008”, Созопол, 2008. ISBN 978-954-334-078-1.
Издателство: Издателство на ТУ София
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Koev Hr., INVESTIGATION ON THE FORCE EXCITATIONS OF A COUPLING WITH SCREW CHANNELS IN CASE OF SHAFT MISALIGNMENT, 8th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2008, 14-17 September 2008, Užice, Serbia
Издателство: 8th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry,Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Koev Hr., INVESTIGATION ON THE FORSE EXCITATION OF A COUPLING WITH SCREW CHANNELS IN CASE OF ANGULAR MISALIGNMENT OF SHAFTS, 31th KONGREES HIPNEF 2008, 15-17 October 2008, Vrnjacka Banja, Serbia.
Издателство: SMEITS Beograd, Serbia.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Dankov D., M. Simeonov, H Koev. Temperature measuring and recording system for induction mass heating installation, XVth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2007 Proceedings, 31 May-1 June, Plovdiv, Bulgaria, pp.18-2
Издателство: XVth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2007 Proceedings
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Kоев, Хр.Ц., Относно грешката от ъглова деформация на съединител с винтови канали. XVII-ти ННС “MMО 2007”, Созопол, 2007
Издателство: Издателство на ТУ София
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Коев, Хр., Д. Дичев. Оптимизация геометричните параметри на съединители с винтови канали за ротационни преобразуватели. МК по МТТ “AMTEX-2005”, Русе, 2005.
Издателство: Печатна база при Русенски университет "А. Кънчев"
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Интереси
Интерес: Проектиране на измервателни преобразуватели

Интерес: Информационно-измервателна техника

Интерес: Метрология


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ФЕОДОРОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработване и реализация на три-координатна измервателна система на базата на механизми с паралелна кинематика